8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1

8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay, üçün­cü kişinin ağzından anlatılmıştır?

  A) Anneme armağan olarak aldığım cam ka­vanozu yemek masasının üzerine bıraktım. Annem mutfağa girdi, sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun üzerindeki “Senin İçin” yazısını okuyunca gülümsedi.
  B) Günlerden beri ilk kez; yağmurun fısıltısın­dan, ikindi güneşinin odaya yansımasından çok, hamam buğusu gibi içeride toplanmış hissini veren puslu, ıslak aydınlıktan hoş­landım.
  C) Çiftçi, çalılıkların arasında bir kıpırtı hisset­ti. “Bu mutlaka bizim tavukları yiyen tilkidir.” diye düşündü. Ağır ve sessiz adımlarla sesin geldiği yöne ilerledi.
  D) Arkadaşım birkaç çıtayı çatmış, çevrele­rinden geçirdiği ipi bağlamaya çalışıyordu. “Yardım edebilir misin?” dedi. Yanına gittim ve parmağımı düğüme bastırdım. Çok bü­yük ve güzel bir uçurtma yaptı

 2. Cevap: C Açıklama:

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmıştır?

  A) Arabayla şehre giderken kaza yapmış.
  B) Taşkın bir suyun şırıltısını duydum.
  C) Kendine güvenen bir insan olmalıyız.
  D) Seni görünce ağlamaya başladı.
 4. Cevap: C Açıklama:

 5. Hangisinde“geçişli” bir fiil kullanılmıştır?

  A) Serbest kalan kuş dağlara doğru süzüldü.
  B) Uzun zaman sonra ilk kez gülümsedi.
  C) Onun söylediklerini pek dinlemedim.
  D) Toplantıya bayağı geç katıldınız.

 6. Cevap: D Açıklama:

 7. Ünlü bir bilim insanına, kendisini yetiştirmesinde nelerin etkili olduğunu sormuşlar. Bilim insanı "Annem!" demiş. Çünkü annem okuldan her gelişimde “Bugün okulda güzel bir soru sordun mu?” derdi. İşte beni yetiştiren en büyük faktör, annemin bu sorusuydu.
  Yukarıdaki metinde kaç tane eylemsi kullanılmıştır?

  A) 7     B) 6     C) 5     D) 4

 8. Cevap: D Açıklama:

  Metindeki eylemsi (fiilimsi) sayısını belirlememiz gerekiyor. Eylemsi, bir eylemi, durumu veya bir fiili andıran, cümle içinde isim gibi kullanılan kelimedir. Verilen metni incelediğimizde, eylemsi olarak kullanılan kelimeler şunlardır: Yetiştirmesinde Gelişimde Sordun Sorusuydu Bu durumda, metinde toplamda 4 adet eylemsi bulunmaktadır. Doğru cevap D) 4. 9. “Olayların böyle sonuçlanacağını hiç düşünmemiştim.”
  Yukarıdaki cümlede eylemsi, cümlenin hangi ögesi olarak kullanılmıştır?

  A) Zarf Tamlayıcısı     B) Yüklem
  C) Yer Tamlayıcısı     D) Belirtili Nesne

 10. Cevap: D Açıklama:

 11. “Sinesi is bağlamış bir lambanın ışığı
  Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı"
  Yukarıdaki cümlede hangi ögeye yer verilmemiştir?

  A) Nesne                 B) Zarf tümleci
  C) Dolaylı tümleç      D) Özne

 12. Cevap: C Açıklama:

 13. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanılmıştır?

  A) Su kenarındaki dar yolda çoğu kere taştan taşa atlayarak yürüyorduk.
  B) Dağdan yuvarlanıp derenin yolunu kapayan ev büyüklüğünde taşlar vardı.
  C) Boğazın genişlediği yere gelince kulağımıza müthiş bir gürültü geldi.
  D) Ulu çınarın gövdesinde yıkılıp dağılmaya yüz tutan boş bir su değirmenini geçtik.
 14. Cevap: C Açıklama:

 15. Zarf-fiil görevinde kullanılan bir sözcük cümleye hem zaman hem de durum anlamı kazandırabilir.
  Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil eki almış sözcük, cümleye durum anlamı kazandırmıştır?

  A) Zil çalınca öğrenciler sınıflarına girdiler.
  B) Oğlunu gurbete ağlaya ağlaya uğurladı.
  C) Sen gezerken o ders çalışıyordu.
  D) Okullar tatil olur olmaz size geleceğiz.

 16. Cevap: B Açıklama:

 17. Hangi seçenekteki fiilimsinin türü farklıdır?

  A) Tanıdık bir huzur aradım.
  B) Bu bağlar geçen ayki fırtına da harap oldu.
  C) Yıldızları seyretmek için balkonda yatardık.
  D) Kaybolmuş yıllarımı özlüyorum.

 18. Cevap: C Açıklama:

 19. “Bizim köyün avcıları karşıdaki tepelerde keklik avladılar.” Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

  A) Özne     B) Dolaylı T.     C) Zarf T.     D) Nesne

 20. Cevap: C Açıklama:

 21. Herhangi bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken çeşitli kanıtlardan faydalanır, kesin ve inandırıcı bir anlatım kullanır. Konuları gazete veya derginin havasına göre çok çeşitli olabilir. Yazının bütününde ciddi ve iddiacı bir hava vardır.
  Yukarıda özellikleri verilen yazı türü hangi seçenekte verilmiştir?

  A) Fıkra     B) Söyleşi     C) Makale     D) Deneme

 22. Cevap: C Açıklama:

 23. “Seni dinlerken kalbim uçan kuşlara eş.” mısrasındaki fiilimsilerin çeşidi nedir?

  A) Zarf fiil- sıfat fiil     B) Sıfat fiil- sıfat fiil
  C) Bağ fiil- isim fiil     D) İsim fiil- sıfat fiil

 24. Cevap: A Açıklama:

 25. “Müdür, hafta sonu okulu boyattı.” Cümlesinin öğeleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Özne – Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Yüklem
  B) Zarf Tümleci - Özne - Dolaylı Tümleç – Yüklem
  C) Belirtili Nesne - Özne - Dolaylı Tümleç – Yüklem
  D) Dolaylı Tümleç - Özne - Belirtili Nesne – Yüklem

 26. Cevap: A Açıklama:

 27. ”Kayık, koyun yüzünde, yarışa çıkmışçasına hızlandı.”cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

  A) Özne       B) Dolaylı tümleç
  C) Nesne      D) Zarf tümleci

 28. Cevap: B Açıklama:

 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme ( ‘ ) işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?

  A) Arkadaşım, tatilde Bodrum’a gidecekmiş.
  B) Ağabeyim, uzun zamandır TRT’de çalışıyor.
  C) Saat 10.30’da bize geleceklerini söyledi.
  D) Erzurum’lu bir arkadaşım vardı.

 30. Cevap: D Açıklama:

 31. “Gitmeliyim – gezsem – oynayasınız” fiillerinin kipleri, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

  A) Gereklilik, istek, dilek-şart
  B) Dilek – şart, istek, gereklilik
  C) Dilek – şart, gereklilik, istek
  D) Gereklilik, dilek-şart, istek

 32. Cevap: D Açıklama:

 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir?

  A) Bahçedeki çiçekleri bir bir kopardı.
  B) Fidanları dikmeden önce çukur kazardı.
  C) Anılarını günü gününe yazardı.
  D) Evimizdeki çatıdan hep su sızardı.

 34. Cevap: A Açıklama:

 35. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

  A) "Başvurunuz" anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.
  B) Basit sözcük, yapım eki almaz.
  C) Tezlik fiili, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.
  D) Türemiş sözcük, yapım eki alan sözcüklerdir.

 36. Cevap: A Açıklama:

 37. İlim kula açılmış bir kucaktır,
  Aydınlık, meşaledir, ocaktır,
  İlim yüzü samimidir, sıcaktır,
  Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul...

  Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?

  A) Lirik     B) Epik     C) Didaktik     D) Pastoral

 38. Cevap: C Açıklama:

 39. Madem çoban değildin
  Ardındaki sürü ne?
  Beni yardan ayıran
  Sürüm sürüm sürüne

  Yukarıdaki kıtada koyu olarak yazılmış sözcükler arasında hangi tür uyak kullanılmıştır?

  A) Yarım Kafiye
  B) Zengin Kafiye
  C) Tam Kafiye
  D) Cinaslı Kafiye

 40. Cevap: C Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 Detayları

8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİŞİSEL GELİŞİM
  1. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler (Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına değinilir)
  2. Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar.
  3. Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.
  4. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
  5. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
  6. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  7. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
  8. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
  9. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
 • GÜZEL SANATLAR
  1. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler. (Tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına değinilir.)
  2. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
  3. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
  4. Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.
  5. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
  6. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir
  7. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  8. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
  9. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

Ayrıca 8.sınıf Türkçe dersi 1.dönem sonu test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevaplı ve müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 57 kere doğru, 73 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf 1.Dönem Sonu Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.