7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik)

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kullanıcıdan alınan iki sayının toplamını bulan bir algoritma yazınız.


 2. Cevap: Algoritma ToplamBul 1. İlk sayıyı kullanıcıdan iste ve sayı1 olarak sakla. 2. İkinci sayıyı kullanıcıdan iste ve sayı2 olarak sakla. 3. toplam = sayı1 + sayı2 4. "Girilen sayıların toplamı: toplam" mesajını ekrana yazdır. 5. Algoritmayı sonlandır. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcıdan iki sayı alır, bu sayıları toplar ve sonucu ekrana yazdırır. 3. Kullanıcıdan dikdörtgenin uzunluğu ve genişliği isteyerek alanını hesaplayan bir algoritma yazınız.


 4. Cevap: Algoritma AlanHesapla 1. Uzunluk değerini kullanıcıdan iste ve uzunluk olarak sakla. 2. Genişlik değerini kullanıcıdan iste ve genişlik olarak sakla. 3. alan = uzunluk * genişlik 4. "Dikdörtgenin alanı: alan" mesajını ekrana yazdır. 5. Algoritmayı sonlandır. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcıdan uzunluk ve genişlik bilgisi alarak dikdörtgenin alanını hesaplar ve ekrana yazdırır. 5. Kullanıcıdan alınan iki sayının büyük olanını bulan bir algoritma yazınız.


 6. Cevap: Algoritma BuyukBul 1. İlk sayıyı kullanıcıdan iste ve sayı1 olarak sakla. 2. İkinci sayıyı kullanıcıdan iste ve sayı2 olarak sakla. 3. Eğer sayı1 > sayı2 ise 4. "Büyük sayı: sayı1" mesajını ekrana yazdır. Değilse 5. "Büyük sayı: sayı2" mesajını ekrana yazdır. 6. Algoritmayı sonlandır. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcıdan iki sayı alır, bu sayıları karşılaştırır ve büyük olanı ekrana yazdırır. 7. Kullanıcıdan ismini alarak ekrana "Merhaba, [kullanıcı adı]!" yazan bir algoritma yazınız.


 8. Cevap: Algoritma MerhabaYaz 1. Kullanıcıdan isim iste ve isim olarak sakla. 2. "Merhaba, isim!" mesajını ekrana yazdır. 3. Algoritmayı sonlandır. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcıdan isim bilgisini alır ve ekrana bu isimle birlikte "Merhaba" mesajını yazdırır. 9. Kullanıcıdan alınan bir sayının karekökünü hesaplayan bir algoritma yazınız.

 10. Cevap: 1. Bir sayı girin ve sayı olarak saklayın.
  2. karekok = sayı ** 0.5 (veya karekok = kök(sayı) gibi bir fonksiyon kullanılabilir)
  3. "Girilen sayının karekökü: karekok" mesajını ekrana yazdır.
  4. Algoritmayı sonlandır. Açıklama:

 11. Kullanıcıdan üç farklı sayı alarak bu sayıların ortalamasını hesaplayan algoritmadaki boşlukları doldurunuz.

  1.Başla
  2.sayı1 al
  3. ......... al
  4. sayı3 al
  5. ortalama ...... (sayı1 + sayı2 + sayı3) ...... 3
  6. Ekrana yaz, ...........
  7. Bitir
 12. Cevap: 1. İlk sayıyı kullanıcıdan iste ve sayı1 olarak sakla.
  2. İkinci sayıyı kullanıcıdan iste ve sayı2 olarak sakla.
  3. Üçüncü sayıyı kullanıcıdan iste ve sayı3 olarak sakla.
  4. ortalama = (sayı1 + sayı2 + sayı3) / 3
  5. "Girilen sayıların ortalaması: ortalama" mesajını ekrana yazdır.
  6. Algoritmayı sonlandır. Açıklama:

 13. Kullanıcının girdiği sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirten bir algoritma yazın.

 14. Cevap: 1.Başla
  2. Bir sayı al
  3. Eğer sayı > 0 ise
     4. Ekrana "Bu sayı pozitif!" yazdır
  Değilse
     5. Ekrana "Bu sayı negatif!" yazdır
  6. Bitir Açıklama:

 15. Kullanıcının girdiği sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu belirten bir algoritma yazın.

 16. Cevap: 1. Başla
  2. sayı al
  3. Eğer sayı % 2 == 0 ise
      4. Ekrana "Bu sayı çift!" yazdır
  Değilse
      5. Ekrana "Bu sayı tek!" yazdır
  6. Bitir Açıklama:

 17. Kullanıcının girdiği iki sayıdan büyük olanı bulan bir algoritma yazın.

 18. Cevap: 1. Başla
  2. Birinci sayıyı al
  3. İkinci sayıyı al
  4. Eğer birinci sayı > ikinci sayı ise
       5. Ekrana "Birinci sayı daha büyük!" yazdır
  Değilse
       6. Ekrana "İkinci sayı daha büyük!" yazdır
  7. Bitir Açıklama:

 19. Kullanıcının girdiği sayının üssünü (kuvvetini) hesaplayan bir algoritma yazın.

 20. Cevap: 1.Başla
  2. Bir sayı al
  3. Bir üs al
  4. Sonuç = Sayı ** Üs
  5. Sonucu ekrana yazdır
  6. Bitir Açıklama:

 21. Kullanıcının girdiği dikdörtgenin kenar uzunluklarıyla alanını hesaplayan bir algoritma yazın.

 22. Cevap: 1. Başla
  2. Dikdörtgenin uzun kenarını al
  3. Dikdörtgenin kısa kenarını al
  4. Alan = Uzun kenar * Kısa kenar
  5. Alanı ekrana yazdır
  6. Bitir Açıklama:

 23. Kullanıcının girdiği üç farklı ders notunun ortalamasını hesaplayan bir algoritma yazın.

 24. Cevap: 1. Başla
  2. Birinci ders notunu al
  3. İkinci ders notunu al
  4. Üçüncü ders notunu al
  5. Ortalama = (Birinci not + İkinci not + Üçüncü not) / 3
  6. Ortalamayı ekrana yazdır
  7. Bitir Açıklama:

 25. Kullanıcının girdiği iki sayının yerlerini değiştiren bir algoritma yazın.

 26. Cevap: 1. Başla
  2. Birinci sayıyı al
  3. İkinci sayıyı al
  4. Geçici = Birinci sayı
  5. Birinci sayı = İkinci sayı
  6. İkinci sayı = Geçici
  7. Değişimli sayıları ekrana yazdır
  8. Bitir Açıklama:

 27. Kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesaplayan bir algoritma yazın.

 28. Cevap: 1. Başla
  2. Bir sayı al
  3. Faktöriyel = 1
  4. İ = 1
  5. Döngü başlat (i = 1'den başlayarak i sayıya kadar)
         6. Faktöriyel = Faktöriyel * İ
         7. İ = İ + 1
  8. Faktöriyeli ekrana yazdır
  9. Bitir Açıklama:

 29. Kullanıcının girdiği üçgenin taban ve yüksekliği ile alanını hesaplayan bir algoritma yazın.

 30. Cevap: 1. Başla
  2. Taban uzunluğunu al
  3. Yüksekliği al
  4. Alan = (Taban * Yükseklik) / 2
  5. Alanı ekrana yazdır
  6. Bitir Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) Detayları

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İŞLETİM SİSTEMİ
  1. Başlat (Start) menüsünü tanıyabilme
  2. İşletim Sistemlerini açıklayabilme
  3. Windows işletim sistemi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
  4. Windows ortamında çalışabilme
  5. Windows ortamında dosya ve klasör işlemlerini yapabilme
 • SUNUM PROGRAMLARI
  1. Animasyon özelliklerini kullanarak sunuyu canlandırabilme.
  2. Bir sunum programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak kullanabilme
  3. Çeşitli medya öğelerini birleştirebilme
  4. Ekran tipleri.
  5. Ses, görüntü, metin ve hareket gibi değişik medya öğelerinin kullanarak bir multimedya sunu geliştirebilme
  6. Sunu programında yaratılan bir dosyayı basabilme
  7. Sunuya metin, resim, grafik, ses, not ekleyebilme
  8. Yeni bir sunuya başlayabilme.

Ayrıca 7.sınıf yapay zeka uygulamaları 1.dönem sonu algoritma sınav soruları; klasik türde cevaplı olarak hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 1.Dönem Sonu Algoritma Sınav Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.