7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. İslam alimleri ve düşünürleri, hangi alanda önemli katkılarda bulunmuşlardır?

  A) Felsefe ve mantık      B) Coğrafya ve astronomi   
  C) Tarih ve edebiyat       D) Tıp ve sağlık           

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "Coğrafya ve astronomi"dir. İslam alimleri ve düşünürleri, Orta Çağ boyunca matematik, astronomi, coğrafya, tıp ve felsefe alanlarında önemli katkılarda bulunmuşlardır. Özellikle, Arapça'nın gelişmesi ve İslam dünyasındaki ticaret yollarının genişlemesi, coğrafya ve astronomi alanlarına ilgiyi artırmıştır. Bu alimler ayrıca, Yunan felsefesi ve Hint matematiğinin çalışılmasına da katkıda bulunmuşlardır. 3. İlim öğrenmenin yanı sıra, İslam medeniyetinde bilginin nasıl kullanılması gerektiği de önemsenir. Buna göre, bilginin doğru kullanımı ne anlama gelir?

  A) Bilgi, sadece kendine avantaj sağlamak için kullanılabilir.
  B) Bilgi, Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanılmalıdır.
  C) Bilgi, başkalarına karşı kullanılmamalıdır.
  D) Bilgi, sadece dünya hayatı için kullanılabilir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani bilginin doğru kullanımı Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanımını gerektirir. İslam medeniyetinde bilginin sadece edinilmesi değil, aynı zamanda toplumun ve insanlığın faydasına kullanılması da önemlidir. 5. İslam medeniyeti, hangi yollarla bilgi ve ilerleme sağlamıştır?

  A) Bilimsel araştırmalar, kültürel etkileşimler ve teknolojik gelişmeler
  B) Ticaret, edebiyat ve savaş stratejileri
  C) Sanat, mimari ve inşaat
  D) Tarım, hayvancılık ve doğal kaynakların kullanımı

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, İslam medeniyetinin bilimsel araştırmalar, kültürel etkileşimler ve teknolojik gelişmeler yoluyla bilgi ve ilerleme sağladığı ifade edilmiştir. İslam dünyasında, matematik, astronomi, tıp, kimya, fizik, felsefe gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmış ve bu ilerlemeler Avrupa'ya da aktarılmıştır. 7. İlim ve bilginin Tevhid Medeniyeti'nde nasıl bir önemi vardır?

  A) Bilginin sadece Allah'a ait olduğu inancı, İslam medeniyetinin temel değerlerinden biridir.
  B) İlim ve bilginin öğrenilmesi farz kılınmıştır.
  C) İlim ve bilginin öğrenilmesi, herkesin erişebileceği bir şeydir.
  D) İlim ve bilgi, yalnızca dini konularda kullanılabilir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, İlim ve bilginin Tevhid Medeniyeti'nde büyük bir öneme sahip olduğudur. İslam medeniyeti, öğrenmeyi teşvik eden bir kültürdür ve İslam'ın öğretilerini öğrenmek için ilim ve bilgiye erişmek önemlidir. İlim ve bilginin doğru kullanımı, insanların Allah'a yakınlaşmasına, hayatlarının iyileşmesine ve toplumun gelişmesine yardımcı olabilir. 9. Tevbe etmek, sadece insanlar arasındaki hatalar için mi gereklidir?

  A) Evet, sadece insanlar arasındaki hatalar için gereklidir
  B) Hayır, sadece Allah'a karşı yapılan hatalar için gereklidir
  C) Hayır, her türlü hatanın farkına varıp ondan vazgeçmek gereklidir
  D) Hiçbiri

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hayır, her türlü hatanın farkına varıp ondan vazgeçmek gereklidir. Tevbe etmek, sadece insanlar arasındaki hatalar için değil, her türlü hatanın farkına varıp ondan vazgeçmek için gereklidir. İnsanlar arasındaki hataların yanı sıra, Allah'a karşı yapılan hatalar da tevbe edilmesi gereken konular arasındadır. Tevbe etmek, bir kişinin dünya ve ahiret hayatında huzur ve mutluluk bulmasına yardımcı olur. 11. "Kim Kur'an okursa ona karşılık olarak her harfi için bir iyilik yazılır." (Tirmizi, Fezailu’l-Kur’an, 15). Bu hadis, Kur'an'ın okunmasının sevap getireceğini vurgular. Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin anlamıyla ilgilidir?

  A) Kur'an'ı okumak yalnızca dünya hayatında fayda sağlar.
  B) Kur'an'ı okumak ahirette fayda sağlamaz.
  C) Kur'an'ı okumak sevap getirir ve ahirette ödüllendirilir.
  D) Kur'an'ı okumak günah getirir.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Bu hadis, Kur'an'ın okunmasının sevap getireceğini ve her harf için bir iyilik yazılacağını vurgular. Dolayısıyla, Kur'an'ı okumak sevap getirir ve ahirette ödüllendirilir. Bu hadis, İslam dininde Kur'an'ın okunmasının ve öğrenilmesinin önemini vurgular ve Müslümanlara bu konuda teşvik edici bir rol oynar. 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dua konusunda doğru değildir?

  A) Dua ederken yüzümüzü Kabe'ye çevirmek önemlidir.
  B) Dua, Allah'a ulaşmak için bir araçtır.
  C) Dua, sadece kendimiz için değil, başkaları için de yapılabilir.
  D) Dua ederken Allah'ın isimlerinden birini zikretmek, dua etmenin daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Dua ederken yüzümüzü Kabe'ye çevirmek önemli değildir, ancak bu tercih edilebilir bir uygulamadır. Dua, Allah'a ulaşmak için bir araçtır, bu doğrudur. Dua, sadece kendimiz için değil, başkaları için de yapılabilir, bu da doğrudur. 15. Dua'nın önemi nedir?

  A) Sadece zor durumda kaldığımızda yaparız.
  B) Sadece Ramazan ayında yaparız.
  C) Allah'a yakınlaşmak ve isteklerimizi dile getirmek için yaparız.
  D) Günahlarımızı temizlemek için yaparız.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Allah'a yakınlaşmak ve isteklerimizi dile getirmek için yaparız. Dua, insanın Allah'a yakınlaşması için önemli bir ibadettir. Dua etmek, kişinin Allah'a olan inancını ve güvenini gösterir. Ayrıca isteklerimizi Allah'a arz etmek, ihtiyaçlarımızı dile getirmek, şükretmek ve O'na dua etmek, insanın manevi hayatını güçlendirir. Dua, sadece zor durumda kalmak ya da günahlarımızı temizlemek için değil, her zaman yapabileceğimiz bir ibadettir. 17. Hangi durumlarda dua edilir?

  A) Sadece namaz kılarken.
  B) Sadece camide.
  C) Her zaman, her yerde ve her durumda.
  D) Sadece evde.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Her zaman, her yerde ve her durumda." dır. Dua, sadece belirli zamanlarda veya yerlerde yapılmaz. İbadetin bir parçası olarak namazda, evde, işte, okulda, seyahatte veya herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda yapılabilir. Dua, Allah ile bağlantı kurmanın bir yolu ve her zaman ihtiyacımız olan bir şeydir. 19. Dua ederken hangi dil kullanılmalıdır?

  A) Sadece Arapça.
  B) Sadece Türkçe.
  C) Herhangi bir dil kullanılabilir.
  D) Hiçbir dil kullanılmamalıdır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Herhangi bir dil kullanılabilir. İslam dininde dua etmek için özel bir dil şartı bulunmamaktadır. Kişi, istediği dilde dua edebilir. Ancak bazı duaların Arapça metinleri mevcuttur ve bu duaların öğrenilmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte, önemli olan dil değil, kalpten gelen samimi dualardır. 21. Aşağıdakilerden hangisi, Kur'an-ı Kerim okumanın önemini ifade eden bir ayettir?

  A) "Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin. Her ne iyilik işlerseniz, yaptığınız her şey Allah katında bilinir." (Bakara Suresi, 110)
  B) "Biz Kur'an'ı müminler için bir şifa ve rahmet olarak indirdik. O, zalimlere ise ancak zarar verir." (İsra Suresi, 82)
  C) "Ey insanlar! Size Rabbinizden gerçeği ileten bir elçi geldi, onu dinleyin ve ona uyun ki, merhamet olunasınız." (Araf Suresi, 158)
  D) "Kur'an okuyanlara, onu hatırlayanlara ve gerçekten inananlara elbette biz bir lütuf olarak kolaylaştırdık." (Kamer Suresi, 17)

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D şıkkıdır, "Kur'an okuyanlara, onu hatırlayanlara ve gerçekten inananlara elbette biz bir lütuf olarak kolaylaştırdık." (Kamer Suresi, 17) ayetidir. Bu ayette Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve hatırlamanın önemi vurgulanmaktadır. Kur'an-ı Kerim müminler için bir şifa kaynağı ve rehberdir. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamak, insanın imanını güçlendirir ve Allah'ın lütfu olarak kolaylaştırılmıştır. 23. Aşağıdaki hadislerden hangisi, Allah'ın kulluk bilincine verdiği önemi vurgulamaktadır?

  A) "Bana en sevimli olanınız, Allah'a karşı en takvalı olanınızdır."
  B) "Kim, Allah'a karşı takvalı olursa, Allah da onun işlerini kolaylaştırır."
  C) "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan O'na ibadet edin ve anne-babaya iyilik edin."
  D) "Kim Allah yolunda bir iyilik yaparsa, o iyilik yapanın sevabı, on katına kadar artırılır."

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) "Bana en sevimli olanınız, Allah'a karşı en takvalı olanınızdır." Verilen hadisler arasında Allah'ın kulluk bilincine verdiği önemi vurgulayan hadis A seçeneğindeki "Bana en sevimli olanınız, Allah'a karşı en takvalı olanınızdır." hadisidir. Bu hadis, insanların en sevilenlerinin, Allah'a karşı en takvalı olanlar olduğunu belirtmektedir. Bu da Allah'ın kulluk bilincine verdiği önemi ve takvanın önemini vurgulamaktadır. 25. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, kulluk bilincinin kişinin hayatını kolaylaştıracağını belirtmektedir?

  A) "Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah da ona bir çıkış yolu gösterir." (Kur'an, 65:2)
  B) "Allah yolunda harcayın, çünkü kendinize zarar vermeden ancak Allah yolunda harcadıklarınız size geri ödenir." (Kur'an, 2:195)
  C) "Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah onu kat kat öder." (Kur'an, 64:17)
  D) "Allah'ın zikri kalpleri tatmin eder." (Kur'an, 13:28)

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır: "Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah da ona bir çıkış yolu gösterir." Bu ayet, kulluk bilincinin kişinin hayatını kolaylaştıracağına dair bir mesaj içermektedir. İnsanlar Allah'a karşı takva sahibi olduklarında, Allah onlara hayatta karşılaşacakları zorluklarda yardımcı olacak, çıkış yolları gösterecektir. Bu da insanların hayatını kolaylaştıracaktır. 27. İbadetlerin temel amacı, insanın Allah'a yakınlaşmasını sağlamaktır. Bu yakınlaşma, kul ile Allah arasındaki bağın kuvvetlenmesine neden olur ve müminin manevi hayatına olumlu etkileri olur. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin manevi etkilerinden biri değildir?

  A) Kulun Allah'a yakınlaşması
  B) Kişinin ruhsal huzur ve dinginlik kazanması
  C) İnsanların gözünde itibar kazanmak
  D) Kişinin kötü alışkanlıklardan kurtulması

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İnsanların gözünde itibar kazanmak. İbadetlerin manevi etkileri arasında kulun Allah'a yakınlaşması, ruhsal huzur ve dinginlik kazanması, kötü alışkanlıklardan kurtulması gibi etkiler yer almaktadır. Ancak insanların gözünde itibar kazanmak ibadetin manevi etkilerinden biri değildir, çünkü ibadet kişinin Allah'a yönelişini ve manevi gelişimini amaçlamaktadır, başkalarının onayı ya da takdiri için yapılmamalıdır. 29. İbadet kavramı nedir ve İslam dininde ibadetlerin kapsamı nelerdir?

  A) Allah'a dua etmek
  B) Allah'ın emirlerini yerine getirmek
  C) Kurban kesmek
  D) Edebiyata katkıda bulunmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır, çünkü ibadet kavramı, Allah'ın emirlerine uygun olarak yapılan davranışları ifade eder ve İslam dininde namaz, oruç, zekat gibi farz ibadetlerin yanı sıra sadaka, akraba ziyareti gibi günlük hayatta yapılan ibadetler de bulunur. İbadetlerin amacı ise insanın Allah'a yakınlaşmasını sağlamak ve manevi hayatına olumlu etkiler yapmaktır. 31. Hac ibadeti ne zaman ve hangi sebeple farz kılınmıştır?

  A) Ramazan ayında, Allah'ın gücünü ve kudretini anmak için
  B) Muharrem ayında, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesini anmak için
  C) Zilhicce ayında, Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyetini anmak için
  D) Hiçbir zaman farz kılınmamıştır

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hac ibadeti, İslam dininde Zilhicce ayında farz kılınmıştır ve Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyetini anmak amacıyla yapılır. Hac, Müslümanların yıllık olarak gerçekleştirdiği, Kâbe'yi ziyaret ederek belli ritüelleri yerine getirdiği bir ibadettir. Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından biridir ve tüm Müslümanlar için farzdır. 33. Sadaka ve zekat ibadetlerinin İslam'daki önemi nedir ve hangi durumlarda verilmesi gereklidir?

  A) Yoksullara yardım etmek ve fakirlikle mücadele etmek için, sadece Ramazan ayında verilir
  B) Allah'ın rızasını kazanmak için, farz bir ibadet değildir
  C) Fakirlere para vermek için, sadece bayram günlerinde verilir
  D) Kur'an okuma yarışmasına katılmak için, zorunlu değildir

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Sadaka ve zekat İslam dininde önemli ibadetlerdir ve müminlerin Allah'ın rızasını kazanmak, fakirlikle mücadele etmek ve yardım etmek amacıyla vermesi gereken parasal yardımlardır. Sadaka, zekattan daha geniş bir kavramdır ve herhangi bir zaman verilebilirken zekat, belli bir sürenin sonunda belirli şartları taşıyan kişiler tarafından verilmelidir. 35. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, insanların Allah'ın kulları olduğunu vurgulamaktadır?

  A) "Ben cinleri ve insanları, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım." (Kur'an, 51:56)
  B) "Andolsun, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır." (Kur'an, 3:109)
  C) "O, sizi yeryüzüne halife kılmıştır." (Kur'an, 6:165)
  D) "Ey insanlar, sizler bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının." (Kur'an, 4:1)

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) "Ben cinleri ve insanları, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım." (Kur'an, 51:56) ayetidir. Bu ayet insanların yaratılış amaçlarını ve Allah'a ibadet etmekle yükümlü olduklarını vurgulamaktadır. İnsanların Allah'ın kulları olduğu ve yaratılış sebeplerinin de bu olduğu vurgulanmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Detayları

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TEVHİD MEDENİYETİ
  1. İslam Medeniyetinin Doğuşu
  2. Medeniyetimizde İlim
  3. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar
  4. Medeniyetimizin Esasları

Ayrıca 7.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam alimlerinin bilim ve felsefe alanında yaptıkları katkıları anlamak, dünya tarihindeki bilimsel ilerlemeleri ve kültürler arası etkileşimi anlamak açısından önemlidir.

İslam medeniyetinde bilginin sadece kişisel çıkarlar için değil, toplumun ve insanlığın faydası için kullanılması gerektiği anlayışını vurgular.

İslam medeniyetinin bilim ve teknoloji alanındaki katkılarını anlamak ve takdir etmek olarak özetlenebilir.

İslam'ın öğretileri doğrultusunda ilim ve bilgiye önem vermenin gerekliliğini anlamak sayılabilir.

Tevbe etmek, sadece insanlar arasındaki hatalar için değil, her türlü hatanın farkına varıp ondan vazgeçmek için gereklidir.

Kur'an'ın okunmasının sevap getireceğini öğreniriz.

Dua'nın önemi ve Allah'a yakınlaşmak için nasıl bir araç olduğu anlaşılacaktır.

"Dua, her zaman ve her yerde yapılabilecek bir ibadettir." şeklinde özetlenebilir.

İslam dininde dua ederken dil konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur ve dua etmek için kişi herhangi bir dil kullanabilir.

Kur'an-ı Kerim'in müminler için önemini ve okumanın kolaylaştırıldığını anlamış oluruz.

Hadislerin anlamlarını anlayarak İslam dininin önemli değerlerini kavrayabilme.

Kulluk bilincinin hayatımızda bize nasıl kolaylık sağlayabileceğini anlamamızı sağlamaktadır.

İbadetlerin temel amacını ve manevi etkilerini açıklamak.

"İbadet kavramını ve İslam dinindeki ibadetlerin kapsamını açıklayabilirim" şeklinde ifade edilebilir.

Hac ibadetinin ne zaman farz kılındığı ve amacının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam dinindeki sadaka ve zekat ibadetlerinin önemini ve gerekliliğini anlamaları ve bunların nasıl verilmesi gerektiğini öğrenmeleri hedeflenir.

İslam dininde insanın yaratılış amaçları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 70 kere doğru, 73 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.