7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İslam dini, adaleti her alanda önemser.
  2. ( ) Adalet, bir şeyi ait olduğu yere koymak, onun hakkını vermek anlamına gelir.
  3. ( ) Allah (c.c.), adaleti emreden ve adaleti gerçekleştirendir.
  4. ( ) Peygamber Efendimiz, hayatında her zaman adaletle davranmıştır.
  5. ( ) Adalet, toplumsal düzenin temelini oluşturur.
  6. ( ) Adalet, insanların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlar.
  7. ( ) Adalet, insanların haklarının korunmasını sağlar.
  8. ( ) Adalet, insanların kardeşliğini güçlendirir.
  9. ( ) Adalet, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmanın bir yoludur.
  10. ( ) Adalet, insanların cennete girmesine vesile olur.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 3. Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği örnek davranışlardan biri nedir?

  A) Eşlerine güzel davranmak
  B) Eşlerine vakit ayırmak
  C) Eşlerine karşı saygılı olmak
  D) Hepsi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği örnek davranışlardan biri nedir? A) Eşlerine güzel davranmak B) Eşlerine vakit ayırmak C) Eşlerine karşı saygılı olmak D) Hepsi Cevap: dmberin, eşlerine karşı gösterdiği örnek davranışlardan biri nedir? A) Eşlerine güzel davranmak B) Eşlerine vakit ayırmak C) Eşlerine karşı saygılı olmak D) Hepsi Cevap: d 5. Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği sevgiyi nasıl ifade ettiğini anlatınız.

  A) Eşlerine güzel sözler söylermiş.
  B) Eşlerine hediyeler alırmış.
  C) Eşleriyle birlikte vakit geçirirmiş.
  D) Tümü

 6. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği sevgiyi nasıl ifade ettiğini anlatınız. A) Eşlerine güzel sözler söylermiş. B) Eşlerine hediyeler alırmış. C) Eşleriyle birlikte vakit geçirirmiş. D) Tümü Cevap: dmberin, eşlerine karşı gösterdiği sevgiyi nasıl ifade ettiğini anlatınız. A) Eşlerine güzel sözler söylermiş. B) Eşlerine hediyeler alırmış. C) Eşleriyle birlikte vakit geçirirmiş. D) Tümü Cevap: d 7. Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği saygıdan bir örnek veriniz.

  A) Eşlerine karşı kaba davranırmış.
  B) Eşlerine karşı anlayışsız davranırmış.
  C) Eşlerine karşı adil davranırmış.
  D) Eşlerine karşı nefret dolu davranırmış.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği saygıdan bir örnek veriniz. A) Eşlerine karşı kaba davranırmış. B) Eşlerine karşı anlayışsız davranırmış. C) Eşlerine karşı adil davranırmış. D) Eşlerine karşı nefret dolu davranırmış. Cevap: cmberin, eşlerine karşı gösterdiği saygıdan bir örnek veriniz. A) Eşlerine karşı kaba davranırmış. B) Eşlerine karşı anlayışsız davranırmış. C) Eşlerine karşı adil davranırmış. D) Eşlerine karşı nefret dolu davranırmış. Cevap: c 9. Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği anlayıştan bir örnek veriniz.

  A) Eşlerinin hatalarını affetmezdi.
  B) Eşlerinin duygularını önemsemezdi.
  C) Eşlerinin isteklerini yerine getirirdi.
  D) Eşlerinin fikirlerine değer vermezdi.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği anlayıştan bir örnek veriniz. A) Eşlerinin hatalarını affetmezdi. B) Eşlerinin duygularını önemsemezdi. C) Eşlerinin isteklerini yerine getirirdi. D) Eşlerinin fikirlerine değer vermezdi. Cevap: cmberin, eşlerine karşı gösterdiği anlayıştan bir örnek veriniz. A) Eşlerinin hatalarını affetmezdi. B) Eşlerinin duygularını önemsemezdi. C) Eşlerinin isteklerini yerine getirirdi. D) Eşlerinin fikirlerine değer vermezdi. Cevap: c 11. Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği adaletten bir örnek veriniz.

  A) Eşlerine eşit davranırdı.
  B) Eşlerinin haklarını gözetirdi.
  C) Eşlerine karşı merhametli davranırdı.
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamberin, eşlerine karşı gösterdiği adaletten bir örnek veriniz. A) Eşlerine eşit davranırdı. B) Eşlerinin haklarını gözetirdi. C) Eşlerine karşı merhametli davranırdı. D) Hepsi Cevap: dmberin, eşlerine karşı gösterdiği adaletten bir örnek veriniz. A) Eşlerine eşit davranırdı. B) Eşlerinin haklarını gözetirdi. C) Eşlerine karşı merhametli davranırdı. D) Hepsi Cevap: d 13. Peygamber Efendimiz, ailesine karşı hangi görevleri yerine getirirdi?

  A) Eşlerine karşı görevlerini sorumluluk duygusuyla yerine getirirdi.
  B) Ailesinin ihtiyaçlarını karşılar, mütevazı bir yaşantıyı tercih ederdi.
  C) Eşlerinin uygun isteklerini yerine getirirdi.
  D) Hepsi

 14. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, ailesine karşı görevlerini sorumluluk duygusuyla yerine getirirdi. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılar, mütevazı bir yaşantıyı tercih ederdi. Eşlerinin uygun isteklerini yerine getirirdi. Ailesinin sorunlarıyla yakından ilgilenirdi. 15. Peygamber Efendimiz, çocukları arasında kız erkek ayrımı yapar mıydı?

  A) Evet, kızları daha çok severdi.
  B) Hayır, kız erkek ayrımı yapmazdı.
  C) Kızlara daha çok değer verirdi.
  D) Erkeklere daha çok değer verirdi.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, çocukları arasında kız erkek ayrımı yapmazdı. Kızlarına da oğullarına da aynı sevgi ve şefkati gösterirdi. 17. Peygamber Efendimiz, çocuklarına nasıl davranırdı?

  A) Çocuklara karşı şefkatli ve merhametli davranırdı.
  B) Çocuklara karşı sert ve katı davranırdı.
  C) Çocuklara karşı adaletsiz davranırdı.
  D) Çocuklara karşı ilgisiz davranırdı.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, çocuklarına karşı şefkatli ve merhametli davranırdı. Onları çok severdi, onlara değer verirdi. 19. Peygamber Efendimiz, çocuklara karşı hangi davranışları sergilerdi?

  A) Çocuklara karşı sevgi ve şefkat gösterirdi.
  B) Çocuklara karşı ilgi ve alakadar olurdu.
  C) Çocuklara karşı sorumluluk sahibi olurdu.
  D) Hepsi

 20. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, çocuklara karşı sevgi ve şefkat gösterirdi. Onlara ilgi ve alakadar olurdu. Çocuklara karşı sorumluluk sahibi olurdu. Çocuklara karşı adil olurdu. 21. Peygamber Efendimiz, çocukların edeb ve terbiyesine nasıl önem verirdi?

  A) Çocuklara güzel davranışlar öğretirdi.
  B) Çocuklara kötü davranışlardan sakındırırdı.
  C) Çocuklara doğruyu yanlışı öğretirdi.
  D) Tümü

 22. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, çocukların edeb ve terbiyesine çok önem verirdi. Çocuklara güzel davranışlar öğretirdi. Çocuklara kötü davranışlardan sakındırırdı. Çocuklara doğruyu yanlışı öğretirdi. Çocuklara iyi insan olmanın yollarını öğretirdi. 23. Cevap Peygamberimiz, çocuklarının eğitimine çok önem verirdi. Bu konuda yaptığı uygulamalardan biri nedir?

  A) Çocuklarını erken yaşta Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etti.
  B) Çocuklarıyla birlikte oyunlar oynadı ve onlara hikâyeler anlattı.
  C) Çocuklarıyla birlikte doğa yürüyüşleri yaptı.
  D) Çocuklarıyla birlikte iş yaptı ve onlara sorumluluk kazandırdı.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, çocuklarının erken yaşta Kur'an-ı Kerim okumasını çok önemserdi. Bu nedenle çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenirdi. 25. Peygamberimiz, akrabalarıyla olan ilişkilerine çok önem verirdi. Bu konuda yaptığı uygulamalardan biri nedir?

  A) Akrabalarını sık sık ziyaret ederdi.
  B) Akrabalarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı.
  C) Akrabalarıyla arasında geçen sorunları çözmeye çalışırdı.
  D) Tümü

 26. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, akrabalarıyla olan ilişkilerine çok önem verirdi. Bu nedenle onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. 27. Peygamberimiz, komşularıyla olan ilişkilerine de çok önem verirdi. Bu konuda yaptığı uygulamalardan biri nedir?

  A) Komşularını sık sık ziyaret ederdi.
  B) Komşularının ihtiyaçlarına yardım ederdi.
  C) Komşularıyla arasında geçen sorunları çözmeye çalışırdı.
  D) Hepsi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, komşularıyla olan ilişkilerine de çok önem verirdi. Bu nedenle onları sık sık ziyaret ederdi. 29. Peygamberimiz, ailesine karşı hangi davranışları sergilemiştir?

  A) Eşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmıştır.
  B) Çocuklarıyla ilgilenmemiş, onlara değer vermemiştir.
  C) Eşinin görüşlerine değer vermemiştir.
  D) Ailesinin ihtiyaçlarını görmezden gelmiştir.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, eşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmış, onu her zaman desteklemiştir. Hz. Hatice, Peygamberimizin ilk eşidir ve onunla birlikte İslam'ı kabul eden ilk kişidir. Peygamberimiz, eşinin her zaman yanında olmuş, onun desteğini hissetmiştir. 31. Peygamberimiz, çocuklarına nasıl davranmıştır?

  A) Kız çocuklarını erkeklerden daha çok sevmiştir.
  B) Kız ve erkek çocuklarına eşit davranmamıştır.
  C) Çocuklarını her zaman sevgi ve şefkatle büyütmüştür.
  D) Çocuklarını eğitmeye ve terbiye etmeye önem vermemiştir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, çocuklarına çok değer vermiş, onları her zaman sevgi ve şefkatle büyütmüştür. Kız ve erkek çocuklarına eşit davranmış, onların eğitimi ve terbiyesi için çalışmıştır. 33. Peygamberimiz, çocuklara karşı nasıl davranırdı?

  A) Onlarla sert ve disiplinli bir şekilde ilgilenirdi.
  B) Onları sevmez ve önemsemezdi.
  C) Onlarla şefkatli ve merhametli bir şekilde ilgilenirdi.
  D) Onlarla sadece oyun oynardı.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, çocuklara karşı çok şefkatli ve merhametli davranırdı. Onları sever, okşar ve oyun oynardı. 35. Peygamberimiz, akrabalık ilişkilerine nasıl önem verirdi?

  A) Akrabalarıyla ilişkilerini kopardı.
  B) Akrabalarıyla sadece maddi yardımda bulunurdu.
  C) Akrabalarıyla sadece manevi yardımda bulunurdu.
  D) Akrabalarıyla ilişkilerini her zaman korudu ve güçlendirdi.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, akrabalık ilişkilerine çok önem verirdi. Akrabalarını ziyaret eder, onlara iyilik yapar ve onlarla ilişkilerini her zaman korurdu.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Detayları

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN EVRENSEL MESAJLARI
  1. Adaletin Gözetilmesi
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Emanetin Gözetilmesi
  4. İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi
  5. Kul Hakkının Gözetilmesi

Ayrıca 7.sınıf peygamberimizin hayatı III. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* İslam dininin adalete verdiği önemi kavrar. * Adaletin anlamını bilir. * Allah'ın (c.c.) adaletini bilir. * Peygamber Efendimizin adaletli davranışlarıyla ilgili örnekler verir. * Adaletin toplumsal düzene, huzura, güvene, haklara, kardeşliğe ve cennete etkilerini açıklar.

7.3.2. Peygamberimizin aile hayatına ilişkin örnek davranışlarını kavrar.

7.3.3. Peygamberimizin aile hayatına ilişkin örnek davranışlarını kavrar.

7.3.4. Peygamberimizin aile hayatına ilişkin örnek davranışlarını kavrar.

7.3.4. Peygamberimizin aile hayatına ilişkin örnek davranışlarını kavrar.

7.3.4. Peygamberimizin aile hayatına ilişkin örnek davranışlarını kavrar.

7.3.5. Peygamberimizin çocuklarıyla olan ilişkisini bilir ve örnek alır.

7.3.6. Peygamberimizin akrabalarıyla olan ilişkisini bilir ve örnek alır.

7.3.7. Peygamberimizin komşularıyla olan ilişkisini bilir ve örnek alır.

7.3.2. Peygamberimizin aile hayatına ilişkin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

7.3.3. Peygamberimizin çocuklara karşı tutum ve davranışlarını değerlendirir.

Peygamberimizin çocuklara karşı tutumunu kavrar.

Peygamberimizin akrabalık ilişkilerine verdiği önemi kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 27 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 230 kere doğru, 99 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri