7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Emanet kavramı ne anlama gelir?


 2. Cevap: Emanet, güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, güvenilir olmak, bir kimseye koruması için geçici olarak verilen şey anlamlarına gelir. Açıklama:

  Emanet kavramı, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Emanet, yalnızca maddi şeyler değil, aynı zamanda iman, ibadet, ahlak, görev ve sorumluluklar gibi manevi değerleri de kapsar. 3. Emanet kavramının Kur'an-ı Kerim'de geçtiği ayetlerden örnekler veriniz.


 4. Cevap: Emanet kavramı, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir. Örneğin; * "Ey iman edenler! Emanetlerinizi ehline teslim ediniz. Ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetin. Allah'ın size öğrettiği gibi..." (Nisa suresi, 58. ayet) * "Andolsun ki biz, insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik." (Tin suresi, 4. ayet) * "Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer O'na kulluk etmezseniz, hiç şüphesiz O'ndan başka ilahlar yoktur. O, her şeyi üstün ve güçlüdür." (Nahl suresi, 114. ayet) Açıklama:

  Bu ayetlerde emanet kavramı, genellikle yönetim, mal ve eşya, iman ve ibadet gibi anlamlarda kullanılmıştır. 5. Peygamberimizin eşleriyle ilgili hangi güzel davranışları örnek gösterilebilir?


 6. Cevap: Peygamberimizin eşlerine karşı yaptığı güzel davranışlardan bazıları şunlardır: * Eşlerine karşı sevgi ve saygısını sözle ifade ederdi. * Onlarla istişare eder, onların görüşlerine değer verirdi. * Onların haklarını gözetir, ihtiyaçlarını karşılar, onlara değer verirdi. * Onlarla birlikte zaman geçirir, eğlenirdi. Açıklama:

  Peygamberimizin eşlerine karşı yaptığı güzel davranışlar, onun eşlerine verdiği değeri ve önemi göstermektedir. Bu davranışlar, eşler arasındaki sevgi ve saygının korunmasına katkı sağlamaktadır. 7. Peygamberimiz, aile hayatında hangi sorumlulukları yerine getirirdi?


 8. Cevap: Peygamberimiz, aile hayatında şu sorumlulukları yerine getirirdi: * Eşine ve çocuklarına maddi ve manevi olarak destek olurdu. * Eşinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılar, onlara değer verirdi. * Aile içinde huzur ve düzeni sağlardı. * Aile fertleri arasında sevgi ve saygıyı pekiştirirdi. Açıklama:

  Peygamberimiz, aile hayatındaki sorumluluklarını yerine getirerek, ailenin huzurlu ve mutlu olmasını sağlamıştır. Bu davranışlarıyla, ailenin önemini ve aile fertleri arasında sevgi ve saygının korunmasının gerekliliğini vurgulamıştır. 9. Peygamberimiz, sıla-i rahimi terk edenleri nasıl uyarmıştır?


 10. Cevap: Peygamberimiz, sıla-i rahimi terk edenleri şu sözleriyle uyarmıştır: > “Akraba ilişkisini kesen cennete giremez.” (Tirmizî, Birr, 25) Açıklama:

  Bu ayette, sıla-i rahimin önemi vurgulanmıştır. Peygamberimiz, bu sözle akrabalarla ilişkilerin koparılmasının yasak olduğunu ve bu davranışın kişinin cennete girmesine engel olacağını belirtmiştir. 11. Peygamberimiz, davete ilk olarak hangi akrabalarından başlamıştır?


 12. Cevap: Peygamberimiz, davete ilk olarak şu akrabalarından başlamıştır: > “Ehl-i beytim!” (Buharî, Menâkıb, 1) Açıklama:

  Bu ayette, Peygamberimizin davete aileden sonra akrabalarından başladığı belirtilmiştir. Peygamberimiz, bu davranışıyla akrabalarıyla ilişkilerini her zaman güçlü tutmaya çalıştığını göstermiştir. 13. Komşu hakkının ihlal edilmesi durumunda ne gibi sonuçlar doğabilir?


 14. Cevap: Komşu hakkının ihlal edilmesi durumunda, komşuların arasında huzur ve güven ortamı bozulur. Bu durum, toplumda huzur ve barışın sağlanmasına engel olur. Ayrıca, komşu hakkının ihlal edilmesi, Allah'ın rızasını kaybetmeye ve günah işlemeye sebep olur. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.” buyurmuştur. Bu hadis-i şerif, komşusunun ihtiyacını görmezden gelen kişinin komşuluk hakkını ihlal ettiğini ve bu durumun Allah'ın rızasını kaybettireceğini göstermektedir. 15. Bir toplumu ayakta tutan en önemli kurum nedir?


 16. Cevap: Aile Açıklama:

  Aile, toplumun en temel birimidir. Aile bireyleri arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma, toplumda huzur ve güvenin sağlanmasına katkıda bulunur. 17. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Ehl-i beyt, Hz. Peygamber'in ailesini ve yakın akrabalarını ifade eder.
  2. ( ) Ehl-i beyt, Hz. Peygamber'in en çok sevdiği kimselerdendir.
  3. ( ) Sıla-i rahim, akrabalık bağlarını koparmamak demektir.
  4. ( ) Sıla-i rahim, İslam'ın temel ilkelerinden biridir.
  5. ( ) Sıla-i rahim, sadece maddi yardımda bulunmak demektir.
  6. ( ) Sıla-i rahim, sadece maddi ve manevi yardımda bulunmak demektir.
  7. ( ) Sıla-i rahim, Allah'ın rızasını kazanmanın bir yoludur.
  8. ( ) Sıla-i rahim, Allah'ın rahmetini celbeden bir ibadettir.
  9. ( ) Sıla-i rahim, toplumda huzur ve barışın sağlanmasına katkıda bulunur.
  10. ( ) Sıla-i rahim, kişinin manevi gelişimine katkıda bulunur.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * Ehl-i beyt, Hz. Peygamber'in ailesini ve yakın akrabalarını ifade eder. Bu kapsamda, Hz. Peygamber'in eşleri, çocukları, torunları, amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri, kardeşleri ve onların çocukları ve torunları ehl-i beyt kavramına dâhildir. * Ehl-i beyt, Hz. Peygamber'in en çok sevdiği kimselerdendir. Bu nedenle, Müslümanların ehl-i beyte saygı ve sevgi göstermesi gerekir. * Sıla-i rahim, akrabalık bağlarını koparmamak demektir. Bu kapsamda, akrabalarla ilişkiyi sürdürmek, onlara yardım etmek, ihtiyaçlarını karşılamak, onlarla ilgilenmek ve onlara dua etmek sıla-i rahim kapsamında değerlendirilir. * Sıla-i rahim, İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle, Müslümanların sıla-i rahim yapması gerekir. * Sıla-i rahim, sadece maddi yardımda bulunmak değildir. Maddi ve manevi yardımda bulunmak, akrabalarla ilgilenmek ve onlara dua etmek de sıla-i rahim kapsamında değerlendirilir. * Sıla-i rahim, Allah'ın rızasını kazanmanın bir yoludur. Bu nedenle, Müslümanların sıla-i rahim yaparak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması gerekir. * Sıla-i rahim, Allah'ın rahmetini celbeden bir ibadettir. Bu nedenle, Müslümanların sıla-i rahim yaparak Allah'ın rahmetini celbetmeye çalışması gerekir. * Sıla-i rahim, toplumda huzur ve barışın sağlanmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, Müslümanların sıla-i rahim yaparak toplumda huzur ve barışın sağlanmasına katkıda bulunması gerekir. * Sıla-i rahim, kişinin manevi gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle, Müslümanların sıla-i rahim yaparak manevi gelişimine katkıda bulunması gerekir. 19. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Peygamberimiz, evlilik hayatının ilk 25 yılını Hz. Hatice ile geçirdi.
  2. ( ) Peygamberimiz, eşlerine karşı görevlerini yerine getirmez, onların haklarını gözetmezdi.
  3. ( ) Peygamberimiz, eşlerine karşı sevgi, saygı, şefkat ve anlayış gösterirdi.
  4. ( ) Peygamberimiz, eşlerinin görüşlerine değer verir, onlarla istişare ederdi.
  5. ( ) Peygamberimiz, eşlerine karşı şiddet uygulardı.
  6. ( ) Peygamberimiz, çocuklarını çok severdi ve onlara şefkat gösterirdi.
  7. ( ) Peygamberimiz, çocuklarının eğitimine ve terbiyesine önem verirdi.
  8. ( ) Peygamberimiz, çocuklarına dini ve ahlaki değerleri öğretirdi.
  9. ( ) Peygamberimiz, çocuklarına sevgi ve şefkatle yaklaşırdı.
  10. ( ) Peygamberimiz, çocuklarına örnek bir babaydı.

 20. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hz. Peygamber, ilk evliliğini Hz. Hatice ile yaptı ve bu evlilikten 6 çocuğu oldu. 2. Peygamberimiz, aile hayatında eşine karşı görevlerini yerine getiren ve onun haklarını gözeten bir insandı. 3. Peygamberimiz, eşlerine karşı sevgi, saygı, şefkat ve anlayış gösteren bir insandı. 4. Peygamberimiz, eşlerinin görüşlerine değer veren ve onlarla istişare eden bir insandı. 5. Peygamberimiz, eşlerine karşı şiddet uygulamayan bir insandı. 6. Peygamberimiz, çocuklarına çok değer veren ve onlara şefkat gösteren bir insandı. 7. Peygamberimiz, çocuklarının eğitimine ve terbiyesine önem veren bir insandı. 8. Peygamberimiz, çocuklarına dini ve ahlaki değerleri öğreten bir insandı. 9. Peygamberimiz, çocuklarına sevgi ve şefkatle yaklaşan bir insandı. 10. Peygamberimiz, çocuklarına örnek bir babaydı.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN EVRENSEL MESAJLARI
  1. Adaletin Gözetilmesi
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Emanetin Gözetilmesi
  4. İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi
  5. Kul Hakkının Gözetilmesi

Ayrıca 7.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Emanet kavramını açıklar.

Emanet kavramının Kur'an-ı Kerim'deki anlamlarını açıklar.

Hz. Muhammed'in eşlerine karşı olan sevgi ve saygısını kavrar.

Hz. Muhammed'in aile hayatındaki sorumluluklarını kavrar.

3.3.4. İslam dininde sıla-i rahimin önemi ile ilgili ayetlere ve hadislere dayanarak çıkarımlarda bulunur.

3.3.5. İslam dininde davetin önemi ile ilgili ayetlere ve hadislere dayanarak çıkarımlarda bulunur.

7.3.7. İslam dini komşuluğa önem verir.

7.3.1. Ailenin önemini kavrar.

* Ahlaklı bir insan olma * İslam'ın temel ilkelerini bilme * Sıla-i rahimin önemini kavrama * Sıla-i rahimi yapmanın yollarını öğrenme * Sıla-i rahimin faydalarını bilme

1. Peygamberimizin evlilik hayatının önemini kavrar. 2. Peygamberimizin aile hayatındaki örnek davranışlarını öğrenir. 3. Peygamberimizin eşlerine karşı olan sevgi, saygı, şefkat ve anlayışını takdir eder. 4. Peygamberimizin eşleriyle olan istişare anlayışını örnek alır. 5. Peygamberimizin eşlerine karşı şiddet uygulamadığını fark eder. 6. Peygamberimizin çocuklarına karşı olan sevgi ve şefkatini önemser. 7. Peygamberimizin çocuklarının eğitimine ve terbiyesine önem verdiğini öğrenir. 8. Peygamberimizin çocuklarına dini ve ahlaki değerleri öğrettiğini takdir eder. 9. Peygamberimizin çocuklarına sevgi ve şefkatle yaklaştığını fark eder. 10. Peygamberimizin çocuklarına örnek bir baba olduğunu kabul eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri