2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26)

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz, “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yüzüstü bırakmaz, ondan yardımını esirgemez.” buyurmuştur. Bu hadisten hareketle, Müslüman kardeşimize karşı nasıl davranmalıyız?

  A) Zulmetmemeliyiz.
  B) Yardım etmeliyiz.
  C) Onu yüzüstü bırakmamalıyız.
  D) Hepsi

 2. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, Müslüman kardeşimize karşı zulmetmememizi, yardım etmemizi ve yüzüstü bırakmamamızı emretmiştir. Bu nedenle, Müslüman kardeşimize karşı bu şekilde davranmalıyız. 3. Peygamberimizin Asr-ı Saadet döneminde gençlere verdiği önemi gösteren bir örnek veriniz.

  A) Hz. Peygamber, gençlere vahiy kâtipliği, tercümanlık, zekât memurluğu, sancaktarlık, ordu komutanlığı gibi önemli görevler vermiştir.
  B) Hz. Peygamber, gençleri tebliğ faaliyetleri başta olmak üzere devlet teşkilatının en üst kademelerine kadar birçok alanda görevlendirmiştir.
  C) Hz. Peygamber, gençlere hatalarından dolayı asla kızmazdı. Onları en güzel şekilde uyarır, konuşarak hatalarını anlamalarını sağlardı.
  D) Hepsi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber, gençlere verdiği önemi gösteren birçok örnek bulunmaktadır. Bunlardan biri de gençlere önemli görevler vermesidir. Hz. Peygamber, gençlere vahiy kâtipliği, tercümanlık, zekât memurluğu, sancaktarlık, ordu komutanlığı gibi önemli görevler vermiştir. Bu görevler, gençlerin kabiliyetlerini ortaya çıkarmasını ve sorumluluk sahibi olmasını sağlamıştır. 5. Peygamberimiz, genç sahabileri İslam’ı tebliğ ve davet etmek için çeşitli görevlere göndermiştir. Bu görevlerden biri de Bi’r-i Maûne olayıdır. Bi’r-i Maûne olayına katılan sahabilerin görevi nedir?

  A) Âmiroğulları kabilesine İslam’ı anlatmak.
  B) Mekke’de kalan Müslümanlara yardım etmek.
  C) Medine’de kalan Müslümanlara İslam’ı öğretmek.
  D) İslam ordusunu savaşa hazırlamak.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bi’r-i Maûne olayına katılan sahabilerin görevi, Âmiroğulları kabilesine İslam’ı anlatmaktı. Bu kabile reisi Medine’ye gelerek İslam hakkında bilgi almış ve kabilesine İslam’ı anlatmaları için davetçiler istemişti. Peygamberimiz de bu görevi Âsım b. Sâbit başkanlığındaki on kişilik sahabi kafilesine vermiştir. 7. Medine’de kurulan Suffe’de eğitim gören gençlerin büyük çoğunluğu hangi sosyal gruptan oluşmaktaydı?

  A) Ensar    B) Tüccar    C) Yoksullar    D) Köleler

 8. Cevap: A Açıklama:

  Medine’de kurulan Suffe’de eğitim gören gençlerin büyük çoğunluğu yoksul ve evsiz olan ensar gençleriydi. 9. Hz. Peygamber, genç sahabilerden Muaz b. Cebel’i hangi şehir halkına İslam’ı öğretmek üzere görevlendirmişti?

  A) Mekke    B) Medine    C) Yemen    D) Habeşistan    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, genç sahabilerden Muaz b. Cebel’i Yemen halkına İslam’ı öğretmek üzere görevlendirmişti. 11. Hz. Peygamber, Suffe’de eğitim gören gençlere hangi ad vermişti?

  A) Ashâb-ı Suffe               B) Ashâb-ı Hulefa-i Raşidîn   
  C) Ashâb-ı Bedir               D) Ashâb-ı Uhud               
                                

 12. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, Suffe’de eğitim gören gençlere Ashâb-ı Suffe adını vermişti. 13. Hz. Peygamber, genç sahabilerden Muaz b. Cebel’e İslam’ı öğretmek için hangi dili öğrenmesini tavsiye etmişti?

  A) İbranice    B) Süryanice    C) Farsça    D) Rumca    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, genç sahabilerden Muaz b. Cebel’e İslam’ı öğretmek için İbranice öğrenmesini tavsiye etmişti. 15. Peygamberimiz (s.a.v)'in "Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir koruyucunun olmadığı kıyamet gününde bizzat kendisi koruyacaktır." hadisinde geçen yedi sınıf insandan biri, "Kalbi mescitlere bağlı olan kimselerdir." Bu ifadeden ne anlıyorsunuz?

  A) Kalbi mescitlere bağlı olan kimseler, namazlarını mescitlerde kılan kimselerdir.
  B) Kalbi mescitlere bağlı olan kimseler, ibadetlerini sadece mescitlerde yerine getiren kimselerdir.
  C) Kalbi mescitlere bağlı olan kimseler, mescitleri seven ve mescitlerde vakit geçirmeyi seven kimselerdir.
  D) Tümü

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hadiste geçen "Kalbi mescitlere bağlı olan kimseler" ifadesi, mescitleri seven ve mescitlerde vakit geçirmeyi seven kimseleri ifade eder. Bu kimseler, mescitleri sadece ibadet etmek için değil, aynı zamanda Allah'ı zikretmek, dinî sohbetlerde bulunmak ve diğer Müslümanlarla birlikte bulunmak için de ziyaret ederler. 17. Ahirette her insan yaptıklarının karşılığını görecektir. Bu cümleyi açıklayınız.

  A) Herkesin yaptıklarının karşılığını görmesi, Allah'ın adaletinin bir gereğidir.
  B) Herkesin yaptıklarının karşılığını görmesi, insanların yaptıklarının yanlarına kalması demektir.
  C) Herkesin yaptıklarının karşılığını görmesi, ahirette unutulacaktır demektir.
  D) Herkesin yaptıklarının karşılığını görmesi, insanların yaptıklarının iyi veya kötü olmasıyla ilgilidir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ahirette her insan yaptıklarının karşılığını görecektir. Bu cümle, Allah'ın adaletinin bir gereğini ifade etmektedir. Allah, her şeyi gören ve bilendir. İnsanların yaptıklarının farkındadır ve her insanın yaptıklarının karşılığını verecektir. İyilik yapanlar mükafatlandırılacak, kötülük yapanlar ise cezalandırılacaktır. 19. Allah, büyük güçlükleri aşarak zoru başarmış kullarına karşı daha merhametli olacaktır. Bu cümleden ne anlıyorsunuz?

  A) Allah, zorluklara göğüs gererek başarılı olmuş kişileri daha çok sever.
  B) Allah, zorlukları aşmak için çaba gösteren kişilere daha çok yardım eder.
  C) Allah, zorlukları aşmak için mücadele eden kişilere daha çok mükafat verir.
  D) Allah, zorlukları aşmak için mücadele eden kişilere daha çok merhamet gösterir.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Allah, büyük güçlükleri aşarak zoru başarmış kullarına karşı daha merhametli olacaktır. Bu cümleden anladığımız, Allah'ın zorluklara göğüs gererek başarılı olmuş kişilere daha çok mükafat vereceğidir. Zorlukları aşmak için mücadele eden kişiler, Allah'ın emirlerine daha çok uymuş, daha çok ibadet etmiş ve daha çok iyilik yapmışlardır. Bu nedenle Allah, bu kişilere daha çok mükafat verecektir. 21. Çocukluk ve gençlik, insan hayatının en güzel ve en önemli yıllarıdır. Bu cümleden ne anlıyorsunuz?

  A) Çocukluk ve gençlik, insan hayatındaki en mutlu zamanlardır.
  B) Çocukluk ve gençlik, insan hayatındaki en huzurlu zamanlardır.
  C) Çocukluk ve gençlik, insan hayatındaki en önemli kararlar verilen zamanlardır.
  D) Çocukluk ve gençlik, insan hayatındaki en güzel ve en önemli yılların iyi değerlendirilmesi gereken zamanlardır.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Çocukluk ve gençlik, insan hayatının en güzel ve en önemli yıllarıdır. Çünkü bu yıllarda kişilik şekillenir, gelecek için önemli kararlar alınır ve insan hayatındaki en önemli değişimler yaşanır. Bu nedenle çocukluk ve gençlik yıllarını iyi değerlendirmek ve bu yılları verimli geçirmek çok önemlidir. 23. Gençlik yılları aynı zamanda hata yapmaya en müsait olduğumuz zamanlardır. Bu cümleden ne anlıyorsunuz?

  A) Gençlik yılları, tecrübesizliğin ve acemiliğin hakim olduğu zamanlardır.
  B) Gençlik yılları, arkadaş çevresinin etkisinin daha fazla olduğu zamanlardır.
  C) Gençlik yılları, duyguların daha yoğun olduğu zamanlardır.
  D) Tümü

 24. Cevap: D Açıklama:

  Gençlik yılları, hata yapmaya en müsait olduğumuz zamanlardır. Çünkü bu yıllarda kişiliğin oluşumu devam etmekte, duygular daha yoğun olmakta ve arkadaş çevresinin etkisi daha fazla olmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) Detayları

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN GENÇLİK YILLARI
  1. Adaletli Hakem
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Hira Günleri
  4. Hz. Hatice ile Evliliği ve Çocukları
  5. Kötülüklerden Uzak Duran Genç
  6. Peygamberimizin Çocukluk Yılları
  7. Peygamberimizin Gençlik Yılları
  8. Peygamberimizin Mekke ve Medine Yılları
  9. Toplumsal Sorunlara Duyarlı ve Güvenilir Genç

Ayrıca

Peygamberimizin güzel ahlak ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Hz. Peygamber'in gençlere verdiği önemi kavrar.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı ünitesi “Peygamberimizin Tebliğ ve Davet Faaliyeti” kazanımlarına uygundur.

6.1.3. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) genç sahabileri ile kurduğu ilişkiyi kavrar.

6.1.3. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) genç sahabileri ile kurduğu ilişkiyi kavrar.

6.1.3. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) genç sahabileri ile kurduğu ilişkiyi kavrar.

6.1.3. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) genç sahabileri ile kurduğu ilişkiyi kavrar.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı ünitesinin "Hz. Peygamber'in Gençlere Verdiği Önem" konusu ile ilgili kazanımlardan "Hz. Peygamber'in gençliğe verdiği önemi hadislerden örneklerle açıklar." kazanımını destekler.

Ahirette herkesin yaptıklarının karşılığını göreceğini açıklar.

Zorlukları aşmak için çaba gösteren kişilerin Allah katındaki değerini açıklar.

Çocukluk ve gençliğin önemini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-26) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri