2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29)

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) CEVAPLARI

 1. Peygamber efendimize Allah'tan iyilik ve güzellik dilemeye ....................... denir. Bunu peygamber efendimizin ismini her duyduğumuzda dememiz gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ayet    B) hadis    C) salavat   D) ibadet

 2. Cevap: C

 3. Aşağıdaki cümlelerden (D) doğru, (Y) yanlış olan cümleleri bulunuz.

  [.......] Rabbimiz, sevgi ifadesi olarak peygamberimiz için Habibullah sıfatını kullanmıştır.
  [.......] Peygamberimizin annesinin adı Halime’dir.
  [.......] Peygamber Efendimiz, Allah’ı en iyi tanıyan ve en çok seven insandı.
  [.......] İsraf sadece parada ve yemekte olur, başka şeylerde olmaz.
  [.......] Peygamberimiz, birlikte yemek yemenin bereket getireceğini söylerdi.
  [.......]  Peygamberimiz, arkadaşları ve fakir kimselerle yemek yemekten hoşlanırdı.
  [.......] Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı yiyecekleri kötüler ve başkasının yemesini istemezdi.
  [.......] Hz. Hatice ile EbuTalip’in öldükleri yıla yas yılı denmiştir.
  [.......] Mekkeli Putperestlerle yapılan ilk savaş Uhut’tur.
  [.......] Peygamberimizin amcası Hz. Hamza Bedir’de şehit düşmüştür.

 4. Cevap:

  Cevap Yok 5. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  MÜMİN-HANİF-HİCRET-MUHACİR-HALİME-PUTPEREST-TEKBİR-BESMELE-MİSVAK-AMİNE

  a. Cahiliye devrinde tek yaratıcının varlığına inanan ve Mekke’deki kötülüklerden uzak duran kimselere ………………… denirdi.
  b. Peygamber Efendimiz bir şey yemeden ve içmeden önce ………………… çekerdi.
  c. Erak denilen ağaçtan yapılan ve diş temizliği için kullanılan fırçaya …………..……. denir.
  d. Peygamberimiz vesahabelerin Mekke’den Medine’ye göç etmeleri olayına ........................ adı verilir
  e. Peygamberimiz’in sütannesi olan kişinin adı ..................... dır

 6. Cevap:

  a. MÜMİN b. BESMELE c. MİSVAK d. HİCRET e. HALİME

  Açıklama:

  a. Cahiliye devrinde tek yaratıcının varlığına inanan ve Mekke’deki kötülüklerden uzak duran kimselere "MÜMİN" denirdi. b. Peygamber Efendimiz bir şey yemeden ve içmeden önce "BESMELE" çekerdi. c. Erak denilen ağaçtan yapılan ve diş temizliği için kullanılan fırçaya "MİSVAK" denir. d. Peygamberimiz ve sahabenin Mekke'den Medine'ye göç etmeleri olayına "HİCRET" adı verilir. e. Peygamberimiz'in sütannesi olan kişinin adı "HALİME" dir. 7. Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız.

  [......] Peygamberimiz yemekte insanları rahatsız edecek davranışlardan kaçınırdı.
  [......] Peygamberimiz birlikte yemek yemenin bereket getireceğini söylerdi.
  [......] Peygamberimiz, arkadaşları ve fakir kimselerle yemek yemekten hoşlanırdı.
  [......] Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı yiyecekleri kötülerdi.
  [......] Peygamber Efendimiz, yaşadığı sorunlar ve çektiği sıkıntılara rağmen asla yolundan dönmemiştir.
  [......] Peygamber Efendimiz, Allah’ı en iyi tanıyan ve en çok seven insandı.

 8. Cevap:

  1. D (Peygamberimiz yemekte insanları rahatsız edecek davranışlardan kaçınırdı.)

  2. D (Peygamberimiz birlikte yemek yemenin bereket getireceğini söylerdi.)

  3. D (Peygamberimiz, arkadaşları ve fakir kimselerle yemek yemekten hoşlanırdı.)

  4. Y (Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı yiyecekleri kötülerdi.)

  5. D (Peygamber Efendimiz, yaşadığı sorunlar ve çektiği sıkıntılara rağmen asla yolundan dönmemiştir.)

  6. D (Peygamber Efendimiz, Allah’ı en iyi tanıyan ve en çok seven insandı.)

  Açıklama:

  - Cümlelerin doğruluğunu değerlendirdiğimizde, 1, 2, 3, 5 ve 6. cümleler doğrudur. - 4. cümle ise yanlıştır, çünkü Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı yiyecekleri kötülemez, aksine her türlü yiyeceği şükranla kabul ederdi. 9. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (...) Peygamber efendimiz 571 yılında dünyaya gelmiştir.
  (...) Peygamber efendimiz süt annesi Halime'nin yanında 4 yıl kalmıştır.
  (...) Peygamber efendimiz 25 yaşına kadar dedesi Abdulmüttalip ile yaşamıştır.
  (...) Peygamber efendimiz peygamber olmadan önce de ahlaklı ve dürüst bir insandı.
  (...) Cahiliye döneminde Mekke'de haksızlıkları önlemek için Hilful Fudül topluluğu kurulmuştur.
  (...) Peygamber efendimizin ilk eşi Hz. Ayşe'dir.
  (...) Peygamber efendimizin Hz. Hatice ile evliliğinden olan çocuklarından Hz. Fatıma hariç diğerleri hayatlarını daha çocukken kaybetmiştir.
  (...) Peygamber efendimize peygamberlik Hira mağarasında gelmiştir.
  (...) İslam'ın ilk yıllarında müslümanlar Mekkeli müşrikler tarafından bir zulme uğramışlardır.
  (...) Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.


 10. Cevap:

  D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D -- D -- D

  Açıklama:

 11. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
  Zeyd b Harise Selman-ı Farisi  - Hz. Ebu Bekir - Hz. Hatice  - Putperest - Hz. Ali - Sümeyye - Münafık - Mute - Ebva - Hendek - Haram

  627 yılında yapılan ve Müslümanların galip geldiği savaş …………… Savaşı'dır.
  Efendimiz'in annesi Amine Medine'den dönerken ……………… Köyü'nde vefat etmiştir.
  Zilkade, Zilhicce ve Muhammer …………… aylardır.
  …………………………………… efendimizin özgürlüğüne kavuşturduğu kölesi ve manevi oğludur.
  Putlara tapanlara ………………………… denir.
  ………………………… ilk halife ve efendimizin sadık bir dostudur.
  ……………………………… İslam'ın ilk kadın şehididir.
  ………………………………… Savaşı Rumlar'a karşı yapılmış bir savaştır.
  Hendek kazma fikri ………………………… 'nin akılına gelmiştir.
  ……………………… Efendimiz'in ilk eşi ve ilk Müslümandır.
 12. Cevap: 627 yılında yapılan ve Müslümanların galip geldiği savaş Hendek Savaşı'dır.
  Efendimiz'in annesi Amine Medine'den dönerken Ebva Köyü'nde vefat etmiştir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylardır.
  Selman-ı Farisi efendimizin özgürlüğüne kavuşturduğu kölesi ve manevi oğludur.
  Putlara tapanlara putperest denir.
  Hz. Ebu Bekir ilk halife ve efendimizin sadık bir dostudur.
  Sümeyye İslam'ın ilk kadın şehididir.
  Mute Savaşı Rumlar'a karşı yapılmış bir savaştır.
  Hendek kazma fikri Hz. Salman'ın aklına gelmiştir.
  Hz. Hatice Efendimiz'in ilk eşi ve ilk Müslümandır. Açıklama:

 13. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız

  [......] Hz.Muhammed (s.a.v.) soğan ve sarımsak yiyenlere,ağız kokuları kaybolana kadar sohbet ortamı ve ilim meclislerine gelmemelerini tavsiye etmiştir’?
  [......] Bir işe başlarken besmele çekmek Allah’a kulluğun gereğidir.
  [......] İslam peygamberi (s.a.v) insanların iyi ve temiz giyinmek için harcama yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etmiştir.
  [......] Peygamberimizin Sofradaki örnek davranışlarından biri de yemeği sağ elle ve önünden yemesidir .
  [......] Hz.Hatice İle Ebu Talip’in vefat ettiği seneye “Hüzün yılı” denir
  [......]  Mekkeli putperestlerle yapılan ilk büyük savaş Uhut savaşıdır

 14. Cevap: [D] Hz. Muhammed (s.a.v.) soğan ve sarımsak yiyenlere, ağız kokuları kaybolana kadar sohbet ortamı ve ilim meclislerine gelmemelerini tavsiye etmiştir.
  [D] Bir işe başlarken besmele çekmek Allah'a kulluğun gereğidir.
  [D] İslam peygamberi (s.a.v.) insanların iyi ve temiz giyinmek için harcama yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etmiştir.
  [D] Peygamberimizin sofradaki örnek davranışlarından biri de yemeği sağ elle ve önünden yemesidir.
  [D] Hz. Hatice ile Ebu Talip’in vefat ettiği seneye “Hüzün yılı” denir.
  [Y] Mekkeli putperestlerle yapılan ilk büyük savaş Uhud Savaşı'dır. Açıklama:

 15. Aşağıdaki boşlukları doldurarak cümleleri tamamlayınız.

  1- İnsanın sahip olduğu nimetleri ihtiyacı olmadan veya ihtiyacında fazla tüketmesine………………… denir
  2- Peygamberimiz zamanında dişlerini temizlemek için kullandığı ve Allah tealanın rızasını kazanmaya vesiledir dediği ağaçtan yapılan diz temizliği aracına……………… denir.
  3- Mekke’den hicret eden Müslümanlara yardım eden Medine’li sahabiler ……………… adlandırılır
  4- Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara …………………… .denir.

 16. Cevap: 1. İnsanın sahip olduğu nimetleri ihtiyacı olmadan veya ihtiyacında fazla tüketmesine "israf" denir.
  2. Peygamberimiz zamanında dişlerini temizlemek için kullandığı ve Allah Teala'nın rızasını kazanmaya vesiledir dediği ağaçtan yapılan diz temizliği aracına "misvak" denir.
  3. Mekke'den hicret eden Müslümanlara yardım eden Medine'li sahabiler "Ensar" adlandırılır.
  4. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara "Muhacir" denir. Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) Detayları

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN GENÇLİK YILLARI
  1. Adaletli Hakem
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Hira Günleri
  4. Hz. Hatice ile Evliliği ve Çocukları
  5. Kötülüklerden Uzak Duran Genç
  6. Peygamberimizin Çocukluk Yılları
  7. Peygamberimizin Gençlik Yılları
  8. Peygamberimizin Mekke ve Medine Yılları
  9. Toplumsal Sorunlara Duyarlı ve Güvenilir Genç

Ayrıca

İslam terminolojisindeki kavramları ve önemli isimleri tanıma ve anlama.

Peygamberimizin yeme alışkanlıkları ve karakter özellikleri hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri