6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları

6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Güneş sisteminde bulunan gezegenler; temel özellikleri, Güneş’e olan uzaklıkları ve büyüklükleri bakımından birbirinden farklıdır.
  • İçsel gezegendir.
  • Uydusu ve halkası yoktur.
  • Güneş’e yakınlığı bakımından ikinci sıradadır.
  • Büyüklük bakımından altıncı sıradadır.
  • Halk arasında “Çoban Yıldızı” olarak bilinir.
  Verilen özelliklere sahip gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Merkür         B) Venüs
  C) Dünya          D) Mars

 2. Cevap: B Açıklama:

 3. Ay tutulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
  B) Ay, Güneş ve Dünya arasındadır.
  C) Ay, Güneş’ten Dünya’ya gelen ışınları engeller.
  D) Ay tutulması her ay gerçekleşir.

 4. Cevap: A Açıklama:

 5. Şekildeki cisimlere etki edenve F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri, eşit bölmelendirilmiş ve her bir bölme 1 N’u ifade etmektedir.
  fen bilimleri sorusu
  Buna göre K, L, M ve N cisimlerine etki eden kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  A) K cismine Batı yönünde 2 N’luk kuvvet etki etmektedir.
  B) L cismine Güney yönünde 1 N’luk kuvvet etki etmektedir.
  C) M cismine Doğu yönünde 4 N’luk kuvvet etki etmektedir.
  D) N cismine Güney yönünde 4 N’luk kuvvet etki etmektedir.

 6. Cevap: D Açıklama:

 7. Başlangıçta hareketsiz duran özdeş K, L ve M cisimlerine etki eden kuvvetler şekilde gösterilmiştir
  fen bilimleri vektör sorusu 
  Buna göre bu cisimlerden hangileri kuvvet uygulandıktan sonra da hareketsiz kalmaya devam eder?

  A) K ve L             B) L ve M
  C) K ve M            D) K, L ve M

 8. Cevap: C Açıklama:

 9. Şekilde beş öğrencinin bir yarışta aldıkları yollar ve bu yolları alırken geçen süre verilmiştir.
  6.sınıf fen bilimleri sorusu
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ayşe, Ahmet’ten daha süratlidir.
  B) Fatma, Mehmet’ten daha süratlidir.
  C) Ali, Mehmet’ten daha süratlidir.
  D) Ahmet, Fatma’dan daha süratlidir.

 10. Cevap: D Açıklama:

 11. Ucuna iğne takılmamış içi hava dolu olan bir enjektörün (şırınganın) açıkta kalan ucu şekildeki gibi parmakla kapatılıyor.  Pistondan bastırıldığında enjektörün bir miktar ilerlediği görülüyor.
  fen bilimleri sorusu
  Bu gözlemden yola çıkılarak;
  I. gazlar sıkıştırılabilir,
  II. sıvılar sıkıştırılabilir,
  III. gaz tanecikleri arasında boşluk bulunur
  şeklinde yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I.       B) I ve II.
  C) I ve III.         D) I, II ve III.

 12. Cevap: C Açıklama:

 13. Grafikte K, L ve M sıvılarına ait kütle ve hacim değerleri verilmiştir.
  6.sınıf grafik sorusu
  Buna göre grafikten yararlanarak K, L ve M sıvılarının yoğunlukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) K sıvısının yoğunluğu L’den fazladır.
  B) M sıvısının yoğunluğu K’den fazladır.
  C) M sıvısının yoğunluğu L’den fazladır.
  D) L sıvısının yoğunluğu 1 g/cm 3 ’tür.

 14. Cevap: A Açıklama:

 15. Sindirim sistemini oluşturan organlar numaralandırılarak şekilde gösterilmiştir.
  sindirim sistemi 6.sınıf
  Besinlerin sindiriminin tamamlandığı organ kaç numara ile gösterilmiştir?

  A) I     B) II     C) III     D) IV

 16. Cevap: C Açıklama:

 17. Ses dalgaları aşağıdaki ortamların hangisinde diğerlerine göre daha süratli yayılır?

  A) Cam              B) Su
  C) Hava             D) Boşluk

 18. Cevap: A Açıklama:

 19. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı amacıyla yapılan işlemlerden biri değildir?

  A) Sinema salonlarının duvarlarında sesin soğrulmasını sağlayan malzemeler kullanılması
  B) Otoyol kenarlarına ses bariyerleri konulması
  C) Binaların açık renk boya ile boyanması
  D) Araba egzozlarının odacık sayısının artırılması

 20. Cevap: C Açıklama:

 21. Bir basit elektrik devresinde K ve L test uçları şekildeki gibi açık bırakılıyor.
  fen bilimleri basit devre sorusu
  Buna göre test uçları bir kap içinde bulunan aşağıdaki sıvılardan hangisine batırıldığında ampul ışık verir?

  A) Şekerli su            B) Tuzlu su
  C) Saf su                 D) Alkollü su

 22. Cevap: B Açıklama:

 23. I. Filaman kalınlığı artırılmalıdır.
  II. Filaman uzunluğu artırılmalıdır.
  III. Filaman kalınlığı azaltılmalıdır.
  Bir ampulün parlaklığının artırılması için verilenlerden hangileri tek başına yapılmalıdır?

  A) Yalnız I           B) Yalnız II
  C) I ve II.             D) II ve III.

 24. Cevap: D Açıklama:

 25. Saf bir maddenin hâl değişimi sırasında aşağıdaki olaylar gerçekleşmektedir.
  • Tanecikler arasındaki boşluk ilk duruma göre artıyor.
  • Taneciklerin sürati artıyor.
  Buna göre madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Gaz hâlden katı hâle geçmiştir.
  B) Sıvı hâlden gaz hâle geçmiştir.
  C) Sıvı hâlden katı hâle geçmiştir.
  D) Gaz hâlden sıvı hâle geçmiştir.

 26. Cevap: B Açıklama:

 27. Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yanıcı olmalıdır.
  B) İnsan sağlığına zarar vermelidir.
  C) Kullanımı kolay olmalıdır.
  D) Fiyatı yüksek olmalıdır.

 28. Cevap: C Açıklama:

 29. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir?

  A) Kömür         B) Jeotermal
  C) Petrol          D) Doğal gaz

 30. Cevap: B Açıklama:

 31. Vücuttaki suyun ve madensel tuzların terleme yolu ile vücut dışına atıldığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akciğerler             B) Kalın bağırsak
  C) Böbrek                 D) Deri

 32. Cevap: D Açıklama:

 33. Düz kaslarla ilgili;
  I. isteğimizle çalışır,
  II. kan damarlarının yapısında bulunur,
  III. yavaş çalışır
  bilgilerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I.         B) I ve II.
  C) II ve III.           D) I, II ve III

 34. Cevap: C Açıklama:

 35. Solunum sistemine ait bazı organların özellikleri verilmiştir.
  • Yapısında üst üste dizilmiş kıkırdak halkalar bulunur.
  • İçindeki ses tellerinin yardımıyla ses oluşumunu sağlar.
  • Yapısında duvarları ince bir hücre tabakasından oluşmuş hava keseleri bulunur.
  Buna göre aşağıdaki organlardan hangisine ait özellik verilmemiştir?

  A) Soluk borusu         B) Gırtlak
  C) Akciğer                 D) Yutak

 36. Cevap: D Açıklama:

 37. İç salgı bezlerinden salgılanan hormonlara ait bilgiler verilmiştir.
  a
  büyüme, gelişme ve vücudumuzdaki kimyasal olayların düzenlenmesinde rol oynar.
  b heyecan, öfke, korku durumlarında miktarıartar.
  Buna göre a ve b ile belirtilen hormonlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) tiroksin         insülin
  B) glukagon      tiroksin
  C) insülin         glukagon
  D) tiroksin        adrenalin

 38. Cevap: D Açıklama:

 39. Bazı göz kusurlarına sahip bireylerde görülen özellikler şu şekildedir.
  • Kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemezler.
  • Uzağı iyi gördükleri halde yakını iyi göremezler.
  • Yakını iyi gördükleri halde uzağı iyi göremezler.
  Buna göre aşağıdaki kusurlardan hangisine ait bilgi verilmemiştir?

  A) Astigmatlık         B) Hipermetropluk
  C) Renk körlüğü      D) Miyopluk

 40. Cevap: A Açıklama:

 41. Verilen kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
  HÜCRE- KAS- EKLEM- DOKU-ORGAN- DÜZ KAS-ÇİZGİLİ KAS-OYNAMAZ- YARI OYNAR – UZUN – KISA – YUVARLAK- KÖŞELİ

  Çok hücreli canlılarda aynı görev ve yapıdaki hücreler birleşerek ………….ı oluşturur.
  Mide, bağırsak, böbrek akciğer, damarlar gibi iç organlarda …… ……… bulunur.
  calının yapı ve görev bakımından tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine ……………. Denir.
  kafatasında ………………….. eklem bulunur.
  kemiklerin birleştiği yerlere …………….. denir.
  Bilek kemikleri …………… kemiklere örnektir.
  bitki hücresinin şekli …………… dir.

 42. Cevap: HÜCRE- KAS- EKLEM- DOKU-ORGAN- DÜZ KAS-ÇİZGİLİ KAS-OYNAMAZ- YARI OYNAR – UZUN – KISA – YUVARLAK- KÖŞELİ
  Çok hücreli canlılarda aynı görev ve yapıdaki hücreler birleşerek **DOKU**ları oluşturur.
  Mide, bağırsak, böbrek akciğer, damarlar gibi iç organlarda **ORGAN DOKU** bulunur.
  Hücrenin yapı ve görev bakımından tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine **HÜCRE** denir.
  Kafatasında **YUVARLAK EKLEM** bulunur.
  Kemiklerin birleştiği yerlere **EKLEM** denir.
  Bilek kemikleri **KISA** kemiklere örnektir.
  Bitki hücresinin şekli **YARI OYNAR** dir. Açıklama:

 43. Aşağıdaki soruda doğru olanın başına ‘D ‘ yanlış olanın başına ‘Y ‘ yazınız

  [....] Hava burundan gırer alveollere kadar ulaşır.
  [....] Hücre zarı cansızdır ve tüm maddeleri içeri alır.
  [....] Soluk aldığımızda diyafram kubbeleşir.
  [....] Kloroplast her hücrede bulunur.
  [....] Hücrenin stoplazma kısmında organeller vardır.

 44. Cevap: (D) - Hava burundan girer alveollere kadar ulaşır.
  (Y) - Hücre zarı cansızdır ve tüm maddeleri içeri alır.
  (Y) - Soluk aldığımızda diyafram kubbeleşir.
  (Y) - Kloroplast her hücrede bulunur.
  (D) - Hücrenin sitoplazma kısmında organeller vardır. Açıklama:

 45. Solunum sistemimizin sağlığını korumak için yapabileceğimiz 3 şey yazınız
 46. Cevap:

  Solunum sistemi sağlığını korumak için aşağıdaki üç önemli şeyi yapabilirsiniz:
  1. **Sigara İçmemek ve Dumanı Solumamak:** Sigara içmek ve ikinci el dumanı solumak solunum sistemi üzerinde ciddi zararlara yol açabilir. Sigara içmemek ve sigara dumanından uzak durmak solunum yollarını korumanın en önemli adımlarından biridir.
  2. **Sağlıklı Beslenme:** Sağlıklı bir diyet, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasına yardımcı olur. Bol miktarda taze meyve, sebze, tam tahıl ürünleri ve protein kaynakları tüketmek, solunum sistemi sağlığını destekler.
  3. **Düzenli Egzersiz:** Düzenli fiziksel aktivite, solunum sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir. Egzersiz, akciğer kapasitesini artırabilir, dolaşım sistemini güçlendirebilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.
  Ayrıca, solunum yolu enfeksiyonlarından kaçınmak için hijyenik önlemlere dikkat etmek ve solunum yolu hastalıkları için önerilen aşıları yaptırmak da solunum sistemi sağlığını korumak için önemlidir.

  Açıklama:

 47. İskelet sistemimizin sağlığını korumak için yapabileceğimiz 3 şey yazınız
 48. Cevap:

  İskelet sistemi sağlığını korumak için aşağıdaki üç önemli şeyi yapabilirsiniz: 1. **Dengeli Beslenme:** Sağlıklı bir diyet, kemik sağlığını destekler. Kalsiyum, D vitamini, fosfor gibi mineraller ve proteinler kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olur. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, balık gibi yiyecekler bu besin maddelerini içerir. 2. **Düzenli Egzersiz:** Fiziksel aktivite, kasları güçlendirir ve kemik yoğunluğunu artırabilir. Ağırlık taşıma egzersizleri, kemik sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, düzenli yürüyüş, koşu veya dans gibi aktiviteler de kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar. 3. **Sigara ve Alkol Kullanımından Kaçınma:** Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi, kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sigara, kemik dokusunun azalmasına ve kırılma riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, alkolün aşırı tüketimi kemik yoğunluğunu azaltabilir. Bunun yanı sıra, düşme ve travmalardan korunmak için güvenli bir çevre oluşturmak ve kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak da iskelet sağlığını koruma açısından önemlidir. İskelet sağlığını desteklemek için doktor tavsiyelerine uymak da önemli bir adımdır, özellikle osteoporoz gibi kemik sağlığı sorunları riski taşıyan kişiler için.

  Açıklama:

 49. Ses telleri hangi solunum organında bulunur?
 50. Cevap:

  Ses telleri, solunum sistemi içinde yer alan özofagus (yemek borusu) ile ilişkili olmakla birlikte, ana olarak ses üretimi ile ilişkilendirilen larenks adı verilen bir organda bulunur. Larenks, gırtlak olarak da bilinir ve solunum sistemi ile ses oluşturmanın birleştiği bir yapıdır. Ses telleri, larenksin içinde bulunur ve hava geçişini kontrol ederek ses oluşturur ve modüle ederler. Ses telleri titreştiğinde ses oluşur, ve bu sesi ağız ve burun yoluyla şekillendiririz, böylece konuşma veya şarkı söyleme gibi sesli iletişimler gerçekleştirilir.

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Detayları

6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik


6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
  1. Destek ve Hareket Sistemi
  2. Dolaşım Sistemi
  3. Hücre
  4. Solunum Sistemi
 • KUVVET VE HAREKET
  1. Bileşke Kuvvet
  2. Sabit Süratli Hareket

Ayrıca 6.sınıf fen bilimleri dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; yeni sınav sistemine uygun test ve klasik sorulardan cevap anahtarlı olarak aöo(açık öğretim soruları baz alınarak) hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 52 kere doğru, 62 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri