6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde en içteki yörüngede dolanır?

  A) Jüpiter    B) Mars    C) Uranüs    D) Neptün    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Güneş Sistemi'nde gezegenlerin sıralaması Güneş'e uzaklıklarına göre yapılır. En içte yer alan gezegen, Merkür'dür. 3. Ay, Güneş tutulmaları sırasında hangi evrenin önündedir?

  A) Samanyolu              B) Andromeda Galaksisi   
  C) Dünya                  D) Mars                  
                           

 4. Cevap: C Açıklama:

  Güneş tutulmaları sırasında Ay, Dünya'nın önünden geçer ve Güneş'i örter. 5. Güneş Sistemi'nde büyüklük bakımından 5. sırada yer alan gezegen hangisidir?

  A) Venüs    B) Mars    C) Uranüs    D) Dünya    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Venüs, Mars, Uranüs ve Dünya'dan sonra Güneş Sistemi'nde büyüklük bakımından 5. sırada yer alan gezegen Jüpiter'dir. 7. Hangi yapı kemiklerin aşınmasını önler?

  A) Kıkırdak        B) Kısa Kemik     
  C) D vitamini      D) Kaval kemiği   
                    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kemiklerin aşınmasını önleyen yapı kıkırdaktır. Kıkırdak, kemiklerin uçlarını kaplar. 9. Hangi kemik türü uzun kemiklerden birine örnek olarak verilebilir?

  A) Bacak kemikleri      B) Kaburga kemikleri   
  C) Göğüs kemiği         D) Kafatası kemiği     
                         

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bacak kemikleri, uzun kemiklerden birine örnek olarak verilebilir. Uzun kemikler, diğer kemiklere göre daha uzun ve incedir. 11. Hangi kemik türü kaburga kemiklerine örnek olarak verilebilir?

  A) Bacak kemikleri    B) Kaval kemiği      
  C) Kafatası kemiği    D) Göğüs kemiği      
                       

 12. Cevap: D Açıklama:

  Göğüs kemiği, kaburga kemiklerine örnek olarak verilebilir. Kaburga kemikleri, yassı kemiklerden biridir. 13. Kaburga kemikleri hangi kemik türüne örnektir?

  A) Yassı kemik    B) Uzun kemik    C) Kısa kemik    D) Çizgili kas    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kaburga kemikleri, yassı kemiklerden birine örnektir. Yassı kemikler, genellikle düz ve yassı bir yapıya sahiptir. 15. Göğüs kemiği hangi kemik türüne örnektir?

  A) Kısa kemik    B) Uzun kemik    C) Çizgili kas    D) Düz kas    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Göğüs kemiği, kısa kemiklerden birine örnektir. Kısa kemikler, genellikle düz ve yuvarlak bir yapıya sahiptir. 17. Hangi kemik türü, bacak kemiklerine örnektir?

  A) Uzun kemik    B) Kısa kemik    C) Yassı kemik    D) Çizgili kas    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bacak kemikleri, uzun kemiklerden birine örnektir. Uzun kemikler, uzun ve ince yapıya sahiptir. 19. Hangi kemik türü, bilek kemiklerine örnektir?

  A) Uzun kemik    B) Kısa kemik    C) Yassı kemik    D) Düz kas    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bilek kemikleri, kısa kemiklerden birine örnektir. Kısa kemikler, düz ve yuvarlak bir yapıya sahiptir. 21. Hangi kas tipi istemli olarak kontrol edilir ve vücutta bilinçli hareketleri sağlar?

  A) İstemsiz kas    B) Ritmik kas     
  C) Düz kas         D) Çizgili kas    
                    

 22. Cevap: D Açıklama:

  Çizgili kaslar, istemli olarak kontrol edilir ve vücutta bilinçli hareketleri sağlar. 23. Hangi kas tipi vücudun ritmik işlevlerini kontrol eder, ancak istemli olarak kontrol edilemez?

  A) İstemsiz kas    B) İstemli kas    
  C) Düz kas         D) Çizgili kas    
                    

 24. Cevap: A Açıklama:

  İstemsiz kaslar, vücudun ritmik işlevlerini (örneğin, kalp atışı) kontrol eder, ancak bilinçli olarak kontrol edilemezler. 25. Kemiklerin yapısını korumak ve güçlendirmek için hangi vitaminden yeterli miktarda alınmalıdır?

  A) A vitamini    B) C vitamini    C) D vitamini    D) E vitamini    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Kemik sağlığı için D vitamini gereklidir. D vitamini, kalsiyum emilimini artırır. 27. Güneş Sistemi içerisindeki ilk dört gezegen hangileridir?

  A) Merkür, Venüs, Dünya, Mars
  B) Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
  C) Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn
  D) Dünya, Uranüs, Merkür, Neptün

 28. Cevap: A Açıklama:

  Güneş Sistemi'nde en içteki dört gezegen sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. 29. Hangi kemik çeşidi kafatası kemikleri, kaburga kemikleri gibi iç organları korur?

  A) Uzun Kemikler     B) Yassı Kemikler   
  C) Kısa Kemikler     D) Kıkırdak         
                      

 30. Cevap: B Açıklama:

  Yassı kemikler, iç organları koruyan kemiklerdir ve örnek olarak kafatası ve kaburga kemikleri verilebilir. 31. Sindirim sisteminde, besinlerin kimyasal sindirimini sağlayan maddelere ne ad verilir?

  A) Enzimler           B) Asitler           
  C) Karbonhidratlar    D) Proteinler        
                       

 32. Cevap: A Açıklama:

  Sindirim enzimleri, besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir 33. Ay'ın Güneş ile aynı hizada olduğu ve Güneş'in ışığının Ay tarafından engellendiği olaya ne denir?

  A) Ay Tutulması       B) Güneş Tutulması   
  C) Dolunay            D) Yeni Ay           
                       

 34. Cevap: B Açıklama:

  Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile aynı hizada olduğu ve Güneş'in ışığının engellendiği bir olaydır. 35. İnsan vücudu içerisinde en fazla hangi türde kemik bulunur?

  A) Uzun Kemikler     B) Yassı Kemikler   
  C) Kısa Kemikler     D) Kıkırdak         
                      

 36. Cevap: A Açıklama:

  Uzun kemikler, insan vücudunda en fazla bulunan kemik türüdür. 37. Sindirim sisteminde hangi organda mekanik sindirim gerçekleşir?

  A) Mide             B) İnce Bağırsak   
  C) Dil              D) Yemek Borusu    
                     

 38. Cevap: C Açıklama:

  Dil, mekanik sindirimin başladığı yerdir. 39. Güneş Tutulması sırasında ne olur?

  A) Ay, Dünya'nın gölgesine girer.
  B) Dünya, Ay'ın gölgesine girer.
  C) Ay, Güneş'in önünden geçer.
  D) Dünya, Güneş'in etrafında döner.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Güneş Tutulması sırasında Dünya, Ay'ın gölgesine girer ve Güneş'i kapatır. 41. Hangi gezegen "Çoban Yıldızı" olarak da bilinir?

  A) Mars    B) Venüs    C) Merkür    D) Jüpiter    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Venüs, "Çoban Yıldızı" olarak da bilinir. 43. İnsan vücudu içerisinde kaç adet kaburga kemik bulunur?

  A) 12    B) 24    C) 30    D) 10    

 44. Cevap: A Açıklama:

  İnsan vücudunda toplam 12 kaburga kemik bulunur. 45. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

  1. (   ) Kemik zarı kemiğin boyuna büyümesini sağlar.
  2. (   ) Kıkırdak doku, eklemlerin hareketi sırasında kemiklerin aşınmamasını sağlar
  3. (   ) Omur kemikleri yarı oynar eklem içerir.
  4. (   ) İç organların yapısında çizgili kas bulunur.
  5. (   ) Golgi cisimciği salgı üretir.
  6. (   )Düz kas ince bağırsağın yapısında bulunur.
  7. (   )Süngerimsi kemik kırmızı kemik iliği bulundurur.
  8. (   )Hücre zarı cansızdır.
  9. (   ) Sarı kemik iliği kemiğin onarılmasında görevalır.

 46. Cevap: 1. (Y) Kemik zarı kemiğin boyuna büyümesini sağlar.
  2. (D) Kıkırdak doku, eklemlerin hareketi sırasında kemiklerin aşınmamasını sağlar.
  3. (D) Omur kemikleri yarı oynar eklem içerir.
  4. (Y) İç organların yapısında çizgili kas bulunur.
  5. (D) Golgi cisimciği salgı üretir.
  6. (Y) Düz kas ince bağırsağın yapısında bulunur.
  7. (Y) Süngerimsi kemik kırmızı kemik iliği bulundurur.
  8. (Y) Hücre zarı cansızdır.
  9. (D) Sarı kemik iliği kemiğin onarılmasında görev alır. Açıklama:

 47. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Canlının en küçük yapı birimi …………………. dir. (hücre/doku)
  2. ………………… enerji üreten organeldir. (koful/mitokondri)
  3. Akciğerlerin altında bulunan, soluk alıp verme esnasında kasılıp gevşeyen kasa ……………….. kası denir. (diyafram/kaburga)
  4. Soluk borusunun akciğerlere giren ikiye ayrılmış kollarından her birine …………… denir. (bronş/bronşçuk)
  5. Ben de hücrenin beyni sayılırım. Benim haberim ve emrim olmadan kimse bir şey yapamaz. Benim adım ………………….……… tir. (sitoplazma/çekirdek)
  6. Hücrenin protein sentezini ……………….. organeli yapar. mitokondri/ribozom
  7. Kemikleri birbirine bağlayan yapıya …………………. denir. Kıkırdak/Eklem
  8. ………………….. solunum sisteminin en önemli organıdır. Akciğer/Karaciğer

 48. Cevap: 1. Canlının en küçük yapı birimi hücredir.
  2. Mitokondri enerji üreten organeldir.
  3. Akciğerlerin altında bulunan, soluk alıp verme esnasında kasılıp gevşeyen kasa diyafram kası denir.
  4. Soluk borusunun akciğerlere giren ikiye ayrılmış kollarından her birine bronş denir.
  5. Ben de hücrenin beyni sayılırım. Benim haberim ve emrim olmadan kimse bir şey yapamaz. Benim adım çekirdektir.
  6. Hücrenin protein sentezini ribozom organeli yapar.
  7. Kemikleri birbirine bağlayan yapıya eklem denir.
  8. Akciğer solunum sisteminin en önemli organıdır. Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
  1. Destek ve Hareket Sistemi
  2. Dolaşım Sistemi
  3. Hücre
  4. Solunum Sistemi
 • KUVVET VE HAREKET
  1. Bileşke Kuvvet
  2. Sabit Süratli Hareket

Ayrıca 6.sınıf fen bilimleri dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; yeni müfredata uygun cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin sıralamasını öğrenir.

Öğrenci, Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini anlar.

Öğrenci, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin sıralamasını bilir.

Öğrenci, vücuttaki iskelet sistemi bileşenlerini tanır.

Öğrenci, kemik tiplerini ayırt eder.

Öğrenci, kemik türlerini tanır.

Öğrenci, kemik türlerini ayırt eder.

Öğrenci, kemik türlerini tanır.

Öğrenci, kemik türlerini tanır.

Öğrenci, kemik türlerini ayırt eder.

Öğrenci, kas tiplerini ve işlevlerini ayırt eder.

Öğrenci, kas tiplerini ve işlevlerini ayırt eder.

Öğrenci, kemik sağlığının vitaminden nasıl etkilendiğini anlar.

Güneş ve Ay tutulmalarını ayırt etmek.

İnsan vücudundaki farklı kemik türlerini bilmek.

Sindirim sisteminin mekanik sindirimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Güneş Tutulması'nı anlamak.

Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin takma adlarını bilmek.

İnsan iskeletinin yapı taşlarını bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 57 kere doğru, 36 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri