6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Bir maddenin iletkenliği hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Madde miktarına ve madde yoğunluğuna bağlıdır.
  B) Madde sıcaklığına ve madde miktarına bağlıdır.
  C) Madde yoğunluğuna ve maddenin yapısına bağlıdır.
  D) Madde sıcaklığına ve maddenin yapısına bağlıdır.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Maddelerin iletkenliği, maddenin sıcaklığına ve yapısına bağlıdır. Metal gibi bazı maddeler elektrik akımını iyi iletebilirken, cam gibi diğer maddeler elektrik akımını kötü iletebilir. Bu özellikler maddenin yapısına bağlıdır. Elektrik akımının geçtiği maddenin sıcaklığı da iletkenliği etkiler, genellikle sıcaklık arttıkça iletkenlik artar. 3. Elektrik yalıtkanları ve iletkenleri ne gibi amaçlarla kullanırız?

  A) Elektrikli araçların üretiminde kullanılırlar.
  B) Elektrik tellerinde yalıtkan olarak kullanılırlar.
  C) Elektronik aletlerde kullanılırlar.
  D) Tüm bu seçenekler doğrudur.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tüm bu seçenekler doğrudur" olarak verilmiştir. Elektrik yalıtkanları, elektrik akımını engelleyen maddelerdir ve elektrik iletkenleri ise elektrik akımını kolaylıkla ileten maddelerdir. Bu nedenle, her ikisi de elektrik ve elektronik alanında yaygın olarak kullanılır. Elektrikli araçların üretiminde, elektrik tellerinde yalıtkan olarak kullanıldığı gibi, elektronik cihazlarda da kullanılırlar. 5. Elektrik direnci nedir? Elektrik direnci ne tür bir özelliktir?

  A) Elektrik direnci, bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir.
  B) Elektrik direnci, bir maddenin ısısına bağlıdır.
  C) Elektrik direnci, bir maddenin hacmine bağlıdır.
  D) Elektrik direnci, bir maddenin sertliğine bağlıdır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Elektrik direnci bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Elektrik direnci, bir iletkenin yapısına, boyutlarına ve sıcaklığına bağlıdır. 7. Ses nasıl oluşur? Nasıl yayılır?

  A) Ses titreşimlerinden oluşur ve havada yayılır.
  B) Ses sadece havada yayılır.
  C) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.
  D) Sesin yayılması için ortamda madde olması gerekmez.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Ses, bir nesnenin titreşmesi sonucu oluşur ve havada yayılır. Bu yayılma sırasında dalga olarak ilerler ve bir noktadan diğerine ulaşır. Sesin yayılması için bir ortamda madde olması gerekir, çünkü ses dalgalarının madde tarafından taşınması gereklidir. 9. Sesin şiddeti hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Sesin şiddeti sadece ses kaynağının özelliğine bağlıdır.
  B) Sesin şiddeti, ses kaynağının özelliği, mesafe, ortamdaki madde ve etrafındaki nesnelere bağlıdır.
  C) Sesin şiddeti sadece ortamdaki maddeye bağlıdır.
  D) Sesin şiddeti sadece mesafeye bağlıdır.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Sesin şiddeti, ses kaynağının özelliklerinin yanı sıra, mesafe, ortamdaki madde ve etrafındaki nesnelere bağlıdır. Şiddet, sesin kulak tarafından algılanma derecesini ifade eder ve desibel (dB) birimiyle ölçülür. 11. Sesin insan sağlığına olan etkileri nelerdir?

  A) Yüksek şiddetli sesler işitme kaybına neden olabilir.
  B) Yüksek şiddetli sesler stres ve kalp hastalıklarına neden olabilir.
  C) Yüksek şiddetli sesler uyku bozukluğuna neden olabilir.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Sesin insan sağlığına olan etkileri, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, yüksek şiddetli seslerin insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Bu zararlar arasında işitme kaybı, stres, kalp hastalıkları ve uyku bozukluğu sayılabilir. İşitme kaybı, özellikle uzun süreli maruz kalmalar sonucu meydana gelebilir. Stres ve kalp hastalıkları, yüksek şiddetli seslerin neden olduğu fizyolojik tepkimeler sonucu oluşabilir. Uyku bozukluğu ise yüksek ses seviyelerinin uyku kalitesini bozması sonucu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir. 13. Sesin sürati, hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Sıcaklık ve nem
  B) Ortamdaki gazın yoğunluğu ve sıcaklığı
  C) Ortamdaki toz miktarı ve nem
  D) Ses kaynağının gücü ve boyutu

 14. Cevap: B Açıklama: 15. Ses sürati, ne kadar değişebilir?

  A) Çok az değişir                      B) Ortamın sıcaklığına göre değişir   
  C) Ortamın yoğunluğuna göre değişir    D) Ortamın nemine göre değişir        

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Ortamın yoğunluğuna göre değişir. Ses sürati, gazlarda, sıvılarda ve katılarda farklı değerlere sahip olabilir. Gazlarda ses sürati, gaz moleküllerinin çarpışma sıklığına ve gazın yoğunluğuna bağlıdır. Bu nedenle, gazın yoğunluğu arttıkça ses sürati de artar. Sıvılarda ve katılarda da benzer şekilde moleküllerin birbirine daha sıkı bağlı olması nedeniyle ses süratleri gazlardan daha yüksektir. 17. Sesin farklı ortamlarda nasıl etkilendiğini gözlemleyebiliriz. Ses, yoğunluğu ve hızı değişen bir dalga olduğundan, farklı ortamlarda farklı şekillerde hareket edebilir. Bu bağlamda, hangi durumlarda ses daha iyi duyulur veya daha kötü duyulur?

  A) Sıcak ve nemli havalarda ses daha iyi duyulur.
  B) Soğuk ve kuru havalarda ses daha iyi duyulur.
  C) Sıcak ve nemli havalarda ses daha kötü duyulur.
  D) Soğuk ve kuru havalarda ses daha kötü duyulur.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda cevap, sıcak ve nemli havaların sesin daha iyi duyulmasını sağladığıdır. Bu durum, sıcak ve nemli havanın ses dalgalarının daha az sönümlenmesine neden olmasıyla açıklanabilir. Özellikle yüksek frekanslı sesler, soğuk ve kuru havada daha fazla sönümlenir ve daha kötü duyulur. 19. Ses, farklı ortamlarda farklı hızlarda hareket edebilir. Ses hızı, sıcaklık, nem ve basınç gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu durumda, hangi durumda ses daha hızlı hareket eder?

  A) Yüksek sıcaklıkta.    B) Düşük sıcaklıkta.    
  C) Yüksek nemde.         D) Düşük nemde.         

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan yüksek sıcaklıkta olduğu için, ses daha hızlı hareket eder. Bu, sıcaklığın artmasıyla, sesin moleküller arasındaki çarpışmaların sayısının artması ve böylece daha hızlı hareket etmesi nedeniyle gerçekleşir. Ses hızının değişmesi, fiziksel koşulların etkisine bağlı olduğu için, bu faktörlerin dikkate alınması önemlidir. 21. Sesin sürati hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Sıcaklık    B) Yoğunluk    C) Ortamın cinsi    D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani sesin sürati sıcaklık, yoğunluk ve ortamın cinsine bağlıdır. Ses hızı, sıcaklık ve yoğunluğun artmasıyla artarken, farklı ortamlarda sesin sürati değişebilir. 23. Sesin hangi özellikleri, sesin farklı ortamlarda nasıl duyulacağına etki eder?

  A) Sesin frekansı ve şiddeti
  B) Ortamın sıcaklığı ve nem oranı   
  C) Ortamın yoğunluğu ve yapısı
  D) Hepsi                            

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Sesin frekansı ve şiddeti, B) Ortamın sıcaklığı ve nem oranı, ve C) Ortamın yoğunluğu ve yapısı olarak belirlenmiştir. Sesin frekansı, sesin tonu ve yüksekliğiyle ilgilidir. Sesin şiddeti, sesin yüksekliği veya düşüklüğüne bağlı olmayan, sesin güçlü veya zayıf olmasını belirleyen bir özelliktir. Ortamın sıcaklığı ve nem oranı, havanın yoğunluğunu ve dolayısıyla sesin hızını etkiler. Ortamın yoğunluğu ve yapısı, sesin yankılanması, yutulması veya yansıtılması gibi faktörlere bağlı olarak sesin duyulma şeklini etkiler. 25. Sesin yankı yapması ne anlama gelir?

  A) Ses dalgalarının duvardan yansıması
  B) Sesin yüksek frekanslarda çıkması
  C) Sesin yoğun ortamlarda çıkması
  D) Hepsi

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Ses dalgalarının duvardan yansıması Ses dalgaları bir yüzeye çarptığında, bu yüzeyden yansıyarak geri döner ve insan kulağı tarafından işitilir. Bu olaya "yankı" denir. Yankı, ses dalgalarının bir yüzeyden geri yansıması sonucu oluşur ve genellikle açık ve yüksek tavanlı yerlerde, dağlık alanlarda veya boş alanlarda daha belirgin bir şekilde duyulur. Yankı, sesin hızına ve yüzeyden yansıma süresine bağlı olarak değişebilir. 27. Sesin yayılması hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Ses kaynağının gücüne, ortamın özelliğine ve sıcaklığa bağlıdır.
  B) Sadece ses kaynağının gücüne bağlıdır.
  C) Sadece ortamın özelliğine bağlıdır.
  D) Sadece sıcaklığa bağlıdır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Sesin yayılması, kaynağın gücü, ortamın özelliği ve sıcaklık gibi faktörlere bağlıdır. Sesin hızı, özellikle ortamın sıcaklığına bağlıdır. Ses kaynağının gücü, sesin yoğunluğunu belirler ve ortamın özelliği de sesin yayılmasını etkileyebilir. Bu faktörlerin tümü, sesin nasıl yayıldığına ve hangi koşullar altında daha iyi yayıldığına dair önemli ipuçları sağlar. 29. Sesin yayılması hızı hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Sadece sıcaklığa bağlıdır.
  B) Sadece ortamın yoğunluğuna bağlıdır.
  C) Hem ortamın yoğunluğuna hem de sıcaklığına bağlıdır.
  D) Sadece ses kaynağının gücüne bağlıdır.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani sesin yayılma hızı hem ortamın yoğunluğuna hem de sıcaklığına bağlıdır. Sesin yayılma hızı, ortamdaki sıcaklık ve yoğunluk gibi faktörlere bağlıdır. Genellikle, sesin yayılma hızı sıcaklık arttıkça artar ve yoğunluk arttıkça azalır. Ses, daha yoğun bir ortamda daha hızlı yayılırken, daha sıcak bir ortamda da daha hızlı yayılır. Bu nedenle, bir ortamın sesi ne kadar hızlı ilettiği, ortamın yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlıdır. 31. Maddelerin tanecikli yapısına göre doğru olan hangisidir?

  A) Maddenin tanecikli yapısı, tüm maddeler için aynıdır.
  B) Maddenin tanecikli yapısı, sadece gaz halindeki maddeler için geçerlidir.
  C) Maddenin tanecikli yapısı, maddenin haline bağlı olarak farklıdır.
  D) Maddenin tanecikli yapısı, yalnızca sıvı halindeki maddeler için geçerlidir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C. Maddelerin tanecikli yapısı, maddenin haline bağlı olarak farklılık gösterir. Katı maddelerde tanecikler bir arada sıkıca düzenlenmişlerdir ve titreşim yaparlar, sıvı maddelerde tanecikler birbirleriyle temas halindedir ve serbest hareket ederler, gaz maddelerde ise tanecikler arasındaki mesafe çok büyüktür ve serbest hareket ederler. Dolayısıyla, maddelerin tanecikli yapısı, maddenin haline bağlı olarak farklılık gösterir. 33. Yoğunluk ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Yoğunluk, birim hacim başına düşen kütleyi ifade eder.
  B) Yoğunluğu hesaplamak için kütlenin hacme bölünmesi gerekir.
  C) Yoğunluğu ölçmek için kullanılan birim kg/m^3'tür.
  D) Yoğunluğun birimi kg.m/s^2'dir.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D'dir, çünkü yoğunluğun birimi kg.m/s^2 değil, kg/m^3'dür. Yoğunluk, bir maddeye ait kütlenin, o maddeye ait birim hacimdeki dağılımını ifade eder ve bu nedenle kg/m^3 olarak ölçülür. Yoğunluğun hesaplanması için kütlenin hacme bölünmesi gerektiği doğrudur ve bu işlem sonucu elde edilen birim de kg/m^3'dür. 35. Bir maddenin yoğunluğunun artması ne anlama gelir?

  A) Maddenin kütlesi azalmıştır.
  B) Maddenin hacmi artmıştır.      
  C) Maddenin hacmi azalmıştır.
  D) Maddenin kütlesi artmıştır.    

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Maddenin kütle artmıştır. Yoğunluk, bir maddenin kütle birimi hacim birimine bölünmesiyle elde edilen bir ölçüttür. Dolayısıyla, bir maddenin yoğunluğunun artması, aynı hacimde daha fazla kütle bulunduğu anlamına gelir. Bu da, maddenin daha yoğun hale geldiği anlamına gelir. Örneğin, suyun yoğunluğu 1 g/cm3 iken, demirin yoğunluğu 7.8 g/cm3'tür. Bu nedenle, aynı hacimdeki demirin kütle miktarı suya göre daha yüksektir. 37. Maddelerin Tanecikli Yapısı hakkında bilgi veren aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Maddelerin tanecikleri sıvı ve gaz haldeki maddelerde hareketli, katı haldeki maddelerde ise hareketsizdir.
  B) Maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar sıvı ve gaz haldeki maddelerde daha büyük, katı haldeki maddelerde daha küçüktür.
  C) Maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri sıvı ve gaz haldeki maddelerde daha düşük, katı haldeki maddelerde daha yüksektir.
  D) Maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri sıvı ve gaz haldeki maddelerde daha yüksek, katı haldeki maddelerde daha düşüktür.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri sıvı ve gaz haldeki maddelerde daha düşük, katı haldeki maddelerde daha yüksektir. Maddelerin tanecikli yapısı, maddenin özelliklerini belirler ve farklı hallerde farklı şekillerde davranır. Bu konu, fizik ve kimya derslerinde genellikle ayrıntılı bir şekilde incelenir. 39. Yakıtlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Yakıtlar yanarak enerji açığa çıkarırlar.
  B) Doğalgaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar, binlerce yıl içinde oluşan organik maddelerin kalıntılarıdır.
  C) Biyokütle, güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar da yakıt olarak kullanılabilirler.
  D) Yakıtların yanması sonucu çevreye zararlı gazlar salınmaz.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Yakıtların yanması sonucu atmosfere karbondioksit, azot oksit ve kükürt dioksit gibi zararlı gazlar salınır. Yakıtların doğru kullanımı ve çevre dostu alternatiflerin tercihi, çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. 41. Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesi sonucunda ortaya çıkan enerjinin bir formudur?

  A) Elektrik enerjisi    B) Isı enerjisi        
  C) Potansiyel enerji    D) Manyetik enerji     

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Isı enerjisi'dir. Yanma tepkimesi sonucunda ortaya çıkan enerji genellikle ısı enerjisi şeklinde ortaya çıkar, bu enerji yüksek sıcaklıklar ve ateşlerle ilişkilidir. Isı enerjisi, birçok endüstriyel ve evsel uygulamada kullanılan önemli bir enerji kaynağıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Detayları

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİĞİN İLETİMİ
  1. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
  2. İletken ve Yalıtkan Maddeler
 • DÜNYA’MIZ, AY, YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
  1. Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
  2. Dünyamızın Katman Modeli
  3. Dünyamızın Uydusu Ay

Ayrıca 6.sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Maddelerin iletkenliği ile ilgili temel kavramları anlamalarını sağlar.

Elektrik ve elektronik konularında temel kavramları anlaması ve elektrik yalıtkanları ile iletkenlerin ne olduğunu ve hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenmesi hedeflenir.

Elektrik akımı ile ilgili temel kavramları anlamak elektrik ve elektronik mühendisliği gibi disiplinlerde önemli bir kazanımdır.

Sesin oluşumu ve yayılımı hakkında temel bilgi sahibi olmak.

Sesin şiddetini etkileyen faktörlerin anlaşılması yer almaktadır.

Yüksek şiddetli seslerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlayabilme ve bu konuda önlemler alabilme becerisidir.

Cevap anahtarı B şıkkıdır. Sesin sürati, ortamdaki gazın yoğunluğu ve sıcaklığına bağlıdır. Gazın yoğunluğu arttıkça ses sürati artar, sıcaklık arttıkça ise ses sürati artar. Ortamda toz miktarı ve nem, sesin süratini etkilemez. Ses kaynağının gücü ve boyutu ise sesin şiddetini etkiler, ancak sesin süratini etkilemez.

Ses sürati kavramını anlamak ve sesin yayılması hakkında temel bilgiler edinmek.

Sesin yayılması ve farklı ortamlarda nasıl etkilendiği konusundaki temel bilgilerini pekiştirebilirler.

Ses hızının fiziksel koşullara bağlı olduğunu anlamaktır.

Akustik ve fizik dersleriyle ilgili konulara giriş niteliğindedir.

Sesin özelliklerini anlamalarını ve farklı ortamlarda nasıl duyulacağına etkilerini anlamalarını sağlar.

Sesin yankı yapması kavramını anlayarak, sesin yayılması ve yansıması hakkında temel bir anlayışa sahip olmak.

Sesin yayılması konusunda temel bir anlayışa sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sesin yayılması hızı, ortamın yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlıdır.

Maddelerin tanecikli yapısını açıklamak ve maddenin haline göre farklılıklarını tanımlamak.

Yoğunluğun tanımını, hesaplanmasını ve ölçüm birimlerini bilmek gereklidir.

Yoğunluk kavramını anlama becerisi kazandırmayı amaçlar.

Maddelerin tanecikli yapısı hakkında temel bilgileri anlamaları ve maddenin farklı hallerindeki özelliklerini kavramaları beklenir.

Yakıtların çevresel etkileri hakkında farkındalık kazanmak ve doğru yakıt seçimi yaparak çevreyi korumak olarak belirlenebilir.

Yanma tepkimesi sonucunda ortaya çıkan enerjinin türlerini ve bu enerjilerin nasıl kullanılabileceğini anlamaları gereklidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 32 kere doğru, 48 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri