Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar)

Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Elektriksel direnç nedir? Elektriksel direnci belirleyen faktörler nelerdir?

  A) Elektriksel direnç, elektrik akımının bir malzemedeki kolaylıkla hareket edebilme kabiliyetine bağlıdır. Elektriksel direnci belirleyen faktörler arasında malzeme cinsi, uzunluk ve kalınlık yer alır.
  B) Elektriksel direnç, elektrik akımının bir malzemedeki zorlukla hareket edebilme kabiliyetine bağlıdır. Elektriksel direnci belirleyen faktörler arasında malzeme cinsi, renk ve görünüm yer alır.
  C) Elektriksel direnç, elektrik akımının bir malzemedeki kolaylıkla hareket edebilme kabiliyetine bağlıdır. Elektriksel direnci belirleyen faktörler arasında malzeme cinsi, sıcaklık ve basınç yer alır.
  D) Elektriksel direnç, elektrik akımının bir malzemedeki zorlukla hareket edebilme kabiliyetine bağlıdır. Elektriksel direnci belirleyen faktörler arasında malzeme cinsi, şekil ve boyut yer alır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Elektriksel direnç, bir malzemenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluktur ve bu direnç malzeme cinsi, uzunluk ve kesit alanı gibi faktörlere bağlıdır. 3. Elektriksel direncin ölçüm birimi nedir? Bu birim hangi büyüklüklere bağlıdır?

  A) Elektriksel direncin ölçüm birimi volt'dur ve bu birim akımın şiddetine bağlıdır.
  B) Elektriksel direncin ölçüm birimi ohm'dur ve bu birim akımın şiddetine bağlıdır.
  C) Elektriksel direncin ölçüm birimi watt'dır ve bu birim akımın şiddetine bağlıdır.
  D) Elektriksel direncin ölçüm birimi ampere'dir ve bu birim gerilime bağlıdır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: Elektriksel direncin ölçüm birimi ohm'dur ve bu birim akımın şiddetine bağlıdır. Ohm, bir devre elemanının, üzerinden belirli bir akım geçerken, uygulanan gerilime karşı gösterdiği direnci ifade eden bir birimdir. Bu birim, elektrik devrelerinin tasarımı ve analizi için temel öneme sahiptir. 5. Hangi madde iyi bir iletken değildir?

  A) Bakır    B) Alüminyum    C) Cam    D) Demir

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Cam" dır. Bakır, alüminyum ve demir gibi metaller genellikle iyi iletkenlerdir, ancak cam, seramik ve plastik gibi diğer malzemeler genellikle iyi iletkenler değildir. İletkenlik, malzemenin elektrik yüklerinin akışını ne kadar iyi kabul edebildiğine bağlıdır. 7. Hangi maddeler yalıtkandır?

  A) Bakır, demir, altın        B) Tahta, cam, kağıt         
  C) Su, alkol, yağ             D) Alüminyum, çelik, çinko   

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani tahta, cam ve kağıt yalıtkan maddelerdir. Yalıtkan maddeler, elektriği veya ısıyı iletemeyen malzemelerdir. 9. Hangisi, bir iletkenin direncini arttıran faktörler arasında değildir?

  A) İletkenin uzunluğu     B) İletkenin eni         
  C) İletkenin maddesi      D) İletkenin sıcaklığı   

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) İletkenin sıcaklığı değildir. İletkenin direnci, uzunluğu, eni ve maddesi gibi faktörler tarafından etkilenir. Ancak sıcaklık, direnci etkileyen faktörler arasında değildir. İletkenin sıcaklığı arttığında direnci azalır, bu nedenle seçenekler arasında yer almamaktadır. Elektrik direncinin belirlenmesi için, iletkenin maddesi, boyutları, şekli, sıcaklığı gibi faktörler dikkate alınır. Bu bilgi, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi alanlarda önemlidir. 11. Elektrik direnci ile ilgili Ohm yasası nedir?

  A) İletkenin direnci, iletken üzerinden akan akım ile doğru orantılıdır.
  B) İletkenin direnci, iletken üzerinden akan akım ile ters orantılıdır.
  C) İletkenin direnci, iletken üzerinden akan akım ile hiçbir ilişkisi yoktur.
  D) İletkenin direnci, iletkenin kalınlığına bağlıdır.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Ohm yasası, bir iletken üzerinden geçen akımın şiddeti ile iletkenin direnci arasındaki doğru orantılılık ilişkisini ifade eder. Bu yasa, bir elektrik devresindeki dirençleri hesaplama ve devrenin davranışını analiz etme açısından önemlidir. Ohm yasasını anlamak, elektrik devreleri ve iletkenler hakkında temel bir anlayışa sahip olmak için önemlidir. 13. İletken maddelerin özellikleri nelerdir?

  A) Elektriği iyi iletemezler, genellikle yumuşaktırlar.
  B) Elektriği iyi iletebilirler, genellikle serttirler.
  C) Elektriği iyi iletebilirler, genellikle yumuşaktırlar.
  D) Elektriği iyi iletemezler, genellikle serttirler.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan bu soruda, iletken maddelerin özellikleri sorulmaktadır. İletken maddeler elektriği iyi iletebilme özelliğine sahiptirler ve genellikle yumuşak yapıya sahiptirler. 15. Yalıtkan maddelerin özellikleri nelerdir?

  A) Elektriği iyi iletebilirler, genellikle serttirler.
  B) Elektriği iyi iletemezler, genellikle serttirler.
  C) Elektriği iyi iletemezler, genellikle yumuşaktırlar.
  D) Elektriği iyi iletebilirler, genellikle yumuşaktırlar.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, yalıtkan maddelerin özellikleri sorulmaktadır. Yalıtkan maddeler, elektriği iyi iletemezler ve genellikle serttirler. Yalıtkanlar, elektrik yüklerini geçirmezler ve elektriği iletme özellikleri zayıftır. Bu nedenle, elektrik akımını iletmek yerine direnç oluştururlar. Yalıtkan maddeler genellikle plastik, cam, seramik gibi malzemelerdir. 17. Hangi madde hem iyi bir iletken hem de iyi bir yalıtkandır?

  A) Bakır    B) Alüminyum    C) Cam    D) Elmas

 18. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Elmas" dır. Elmas, yüksek ısı ve basınca dayanıklı, sert ve aynı zamanda iyi bir iletken ve yalıtkan olan nadir bir maddedir. Elmasın sertliği, içerdiği karbon atomlarının kristal yapısına bağlıdır. Bu yapısı da elektrik akımının geçmesine izin verirken, elektrik yükünün dağılmasını da önler. Bu özellikleri sayesinde elmas, özellikle yüksek teknolojili cihazlarda kullanılmaktadır. 19. Duyu organları nedir ve vücudumuzda neleri hissetmemizi sağlarlar?

  A) Duyu organları, vücudumuzda hissettiğimiz her şeyi kontrol eden sinir uçlarıdır.
  B) Duyu organları, vücudumuzdaki mekanik, kimyasal ve ışık enerjilerini alarak beynimize ileten organlardır.
  C) Duyu organları, yalnızca vücudumuzun içinde bulunduğu çevrenin farkında olmamızı sağlarlar.
  D) Duyu organları, yalnızca vücudumuzun içindeki organların çalışmasını kontrol eden sinir uçlarıdır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Duyu organları, vücudumuzdaki mekanik, kimyasal ve ışık enerjilerini alarak beynimize ileten organlardır. Duyu organları, vücudumuzdaki dış uyarıları alarak sinir sistemimize gönderen ve beyne ileten organlardır. Beş duyu organımız vardır: gözler, kulaklar, burun, dil ve deri. Gözlerimiz, ışık enerjisini algılayarak görme duyusunu, kulaklarımız ses dalgalarını algılayarak işitme duyusunu, burunumuz kimyasal maddeleri algılayarak koku duyusunu, dilimiz tat tomurcukları aracılığıyla kimyasal maddeleri algılayarak tat duyusunu, derimiz de dokunsal, termal ve ağrı duyularını algılamamızı sağlar. 21. Sindirim Sistemi'nin görevleri nelerdir?

  A) Besinlerin emilimini sağlamak, vücudu savunmak, hareketi sağlamak, idrarı atmak
  B) Besinleri parçalamak, emilimini sağlamak, vücuda enerji sağlamak, atık maddeleri dışarı atmak
  C) Oksijen alımını sağlamak, karbondioksit çıkışını sağlamak, vücut ısısını ayarlamak, kalp atışını düzenlemek
  D) Kanı temizlemek, beyne oksijen sağlamak, idrarı atmak, vücudun savunmasını sağlamak

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Sindirim sistemi besinleri parçalar, emilimini sağlar ve vücuda enerji sağlar. Ayrıca, sindirim sistemi atık maddeleri dışarı atar. 23. Solunum Sistemi'nin ana organı nedir?

  A) Kalp    B) Akciğerler    C) Karaciğer    D) Beyin

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Akciğerler. Solunum sistemi, vücudumuzun oksijen almasını ve karbondioksit atmasını sağlayan bir sistemdir. Ana organı ise akciğerlerdir. Akciğerler, havayı alır ve burada oksijen kana geçerken, karbondioksit de kandan havaya geçer ve dışarı atılır. Solunum sistemi, vücudumuzun yaşamsal faaliyetleri için önemlidir. 25. Sinir Sistemi'nin görevi nedir?

  A) Vücudun savunmasını sağlamak
  B) Duyu organlarından gelen bilgileri işlemek ve vücut fonksiyonlarını kontrol etmek
  C) Kanı vücuda pompalamak
  D) Besinlerin emilimini sağlamak

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Sinir sistemi, vücudumuzun kontrol merkezidir ve duyu organlarından gelen bilgileri işleyerek vücut fonksiyonlarını düzenler. Beyin ve omurilik gibi merkezi sinir sistemi ile sinir lifleri ve sinir uçları gibi çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluşur. Sinir sistemi, kasları hareket ettirme, solunum, kalp atışı gibi otomatik fonksiyonları kontrol etmekle birlikte, aynı zamanda zihinsel ve duygusal işlevleri de düzenler. 27. Gözlerimizde bulunan ışığa duyarlı hücreler nelerdir?

  A) Kornea    B) Retina    C) Görme siniri    D) Gözbebeği

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "Retina"dır. Retina, gözün arkasındaki tabakadır ve görüntüyü algılamak için ışığa duyarlı hücreler (koniler ve çomaklar) içerir. Bu hücreler, görüntüyü beyne iletmek için görme siniri boyunca sinyalleri ileterek görme sürecini başlatırlar. 29. Cildimizdeki ısı, ağrı ve dokunma gibi duyuları algılayan yapılar nelerdir?

  A) Damarlar    B) Kemikler    C) Sinirler    D) Kaslar

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani cildimizdeki ısı, ağrı ve dokunma gibi duyuları algılayan yapılar sinirlerdir. Sinirler, derideki duyu alıcıları aracılığıyla dışarıdan gelen uyaranları alır ve bu bilgileri beyne ileterek algılamamızı sağlar. 31. Burnumuzda bulunan koku alma duyusundan sorumlu hücreler hangileridir?

  A) Kokusuz hücreler       B) Koku alma hücreleri   
  C) İşitme hücreleri       D) Tat alma hücreleri    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani koku alma hücreleri kokuları algılamak için sorumludur. Bu hücreler burun içinde bulunur ve kokuların kimyasal bileşenlerini algılayarak beyne sinyal gönderirler. 33. Hangi sistem, vücudumuzdaki atık maddelerin uzaklaştırılmasından sorumludur?

  A) Solunum sistemi        B) Sindirim sistemi
  C) Dolaşım sistemi         D) İdrar sistemi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Dolaşım sistemi"dir. Dolaşım sistemi, vücudumuzdaki atık maddelerin uzaklaştırılmasından sorumlu olan sistemdir. Bu sistemdeki organlar, özellikle böbrekler, atık maddelerin kandan filtrelenmesi ve idrar yoluyla vücuttan atılması işlemlerini gerçekleştirirler. Ayrıca dolaşım sistemi, oksijen ve besin maddelerinin hücrelere taşınmasını da sağlar. 35. Hangi sistem, vücudumuzun sıcaklığını kontrol eder?

  A) Solunum sistemi        B) Sindirim sistemi
  C) Dolaşım sistemi         D) Sinir sistemi

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan dolaşım sistemi'dir. Vücudumuzun sıcaklığı, dolaşım sistemi aracılığıyla düzenlenir. Kan damarları daralıp genişleyerek vücut sıcaklığını ayarlarlar. Ayrıca terleme yoluyla da vücut ısısı düzenlenir. Dolaşım sistemi, vücudumuzdaki hücrelere oksijen ve besin maddeleri taşıyan kanı da sağlar. 37. Burun nasıl çalışır ve hangi işlevleri yerine getirir?

  A) Burnumuz sadece nefes almamıza yardımcı olur.
  B) Burnumuz, gelen havadaki kokuları algılar.
  C) Burnumuz sadece tat alma duyusunu etkiler.
  D) Burnumuz vücut ısımızı ayarlar.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Burnumuz, gelen havadaki kokuları algılar. Burnumuz, soluduğumuz havanın ısısını ve nemini düzenlemeye yardımcı olur ve gelen havanın içindeki toz ve diğer yabancı maddeleri tutar. Ayrıca, burun içindeki küçük kıllar ve mukus, gelen havadaki kokuları algılamaya yardımcı olur. Bu işlevler, vücudumuzu solunan havadaki zararlı maddelere karşı korumak için önemlidir. 39. Kulaklarımız nasıl çalışır ve hangi işlevleri yerine getirir?

  A) Kulaklarımız sadece sesleri algılar.
  B) Kulaklarımız dengemizi korur.
  C) Kulaklarımız sadece kulaklıklarla kullanılır.
  D) Kulaklarımız sadece yüksek frekanslı sesleri algılar.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Kulaklarımız dengemizi korur. Kulaklarımız insan vücudunda iki farklı işlevi yerine getirir. İlk olarak, sesleri işitme ve algılama fonksiyonu vardır. İkinci olarak ise, kulak içindeki vestibüler sistem sayesinde, bedenimizin dengede kalmasını ve hareket etme sırasında dengeyi korumasını sağlar. Bu sistem, iç kulağımızda yer alan sıvıların hareketi ile çalışır ve bedenimizin pozisyonunu ve hareketlerimizi kontrol eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) Detayları

Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİĞİN İLETİMİ
  1. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
  2. İletken ve Yalıtkan Maddeler
 • DÜNYA’MIZ, AY, YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
  1. Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
  2. Dünyamızın Katman Modeli
  3. Dünyamızın Uydusu Ay

Ayrıca Fen bilimleri dersi 6.sınıflar için 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Elektrik ve manyetizma konusunda temel bir kavram olan elektriksel direnç, devrelerin çalışması ve elektrik enerjisi tasarrufu açısından önemlidir.

Elektriksel direnç, bir malzemenin geometrisine, sıcaklığına, bileşimine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Farklı malzemelerin iletkenlik özelliklerini anlamalarını sağlar.

Yalıtkan maddelerin özelliklerini anlamalarını ve özellikle elektrik ve ısı iletimi konusunda temel bilgi sahibi olmalarını ölçmektedir.

Elektrik iletkenlerinin direncini etkileyen faktörleri açıklamak.

Ohm yasasının ne olduğunu açıklayabilir ve elektrik devrelerinin analizinde kullanımının önemini tartışabilirsiniz.

İletken maddelerin temel özelliklerini ve elektrik iletimi konusundaki bilgiyi değerlendirir.

Yalıtkan maddelerin özelliklerini tanıyabilme ve elektrik iletkenliği ile ilgili temel kavramları anlayabilme becerisi.

Elmas, hem iyi bir iletken hem de iyi bir yalıtkandır ve yüksek ısı ve basınca dayanıklı, sert bir madde olarak bilinir.

Vücudumuzdaki duyu organlarının görevlerini ve nasıl çalıştıklarını açıklamak.

Sindirim sisteminin temel görevlerini anlama becerisini ölçmektedir.

Solunum sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.

Vücudumuzdaki önemli sistemlerden biri olan sinir sistemi hakkındaki temel bilgileri anlama ve öğrenme becerisini içerir.

İnsan anatomisi ve fizyolojisi hakkındaki bilgimizi test etmektedir.

Vücudumuzdaki sinir sistemi ve duyu organları hakkında temel bir anlayışı test etmektedir.

İnsan duyu organlarını ve vücut fonksiyonlarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Vücut sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Vücudumuzdaki organ sistemleri arasındaki işbirliğini anlamaktır.

Burunun işlevlerini açıklayabilir ve vücudumuzu solunan havadaki zararlı maddelere karşı korumak için neden önemli olduğunu anlayabiliriz.

Kulaklarımızın iki farklı işlevi olduğunu ve bunların işitme ve denge fonksiyonları olduğunu bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Fen Bilimleri 2.Dönem Sınav (6.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri