6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Bilgi, sürekli değişir ve gelişir.
  2. (.....) Bilgi, bilgi kirliliğinin bir nedenidir.
  3. (.....) Bilgi kirliliği, bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini azaltır.
  4. (.....) Bilgi kirliliği, karar verme sürecini olumsuz etkiler.
  5. (.....) Bilgi kirliliğini engellemek için bilginin kaynağını sorgulamalıyız.
  6. (.....) Bilgi kirliliğini engellemek için farklı kaynaklardan bilgi edinmeliyiz.
  7. (.....) Bilgi kirliliğini engellemek için bilginin doğruluğunu kontrol etmeliyiz.
  8. (.....) Bilgi kirliliğini engellemek için bilginin güncelliğini kontrol etmeliyiz.
  9. (.....) Bilgi kirliliğini engellemek için bilginin güvenilirliğini kontrol etmeliyiz.
  10. (.....) Bilgi kirliliğini engellemek için bilginin tarafsızlığını kontrol etmeliyiz.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Bilgi, sürekli değişir ve gelişir. Bu nedenle, bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek önemlidir. Bilgi kirliliği, bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini azaltır. Bu nedenle, bilgi kirliliğini engellemek için bilginin kaynağını, güncelliğini, doğruluğunu, güvenilirliğini ve tarafsızlığını kontrol etmeliyiz. 3. Bilgilerin bozulması, kaybolması veya değiştirilmesi gibi nedenlerle bilgi bütünlüğü bozulabilir. Bilgi bütünlüğünü korumak için alabileceğimiz önlemlerden biri nedir?

  A) Verileri yedekleme
  B) Güvenlik yazılımları kullanma
  C) Dosyaları şifreleme
  D) Tümü

 4. Cevap: D Açıklama:

  Dosyaları şifrelemek, yetkisiz kişilerin dosyalara erişmesini engeller. Ancak, dosyaların bozulması, kaybolması veya değiştirilmesi gibi durumlarda bilgi bütünlüğünü korumaz. 5. Bilgilerimize erişmek için güvenli bir şekilde bağlantı kurduğumuzu anlamanın yollarından biri nedir?

  A) Saat ve tarihe bakmak
  B) Sitenin güvenilir olup olmadığını araştırmak
  C) Sitenin logosuna bakmak
  D) Sitenin tasarımına bakmak

 6. Cevap: B Açıklama:

  HTTPS ile başlayan bir adres, güvenli bir bağlantıdır. Bu bağlantıda veriler şifrelenerek gönderilir. 7. Bilgi güvenliğinin önemi nedir?

  A) Bilgilerimizin korunmasını sağlar.
  B) Bilgilerimize erişmemizi kolaylaştırır.
  C) Bilgilerimizi paylaşmamıza yardımcı olur.
  D) Hepsi

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bilgi güvenliğinin önemi şunlardır: * Bilgilerimizin korunmasını sağlar. * Bilgilerimize erişmemizi kolaylaştırır. * Bilgilerimizin paylaşılmasını güvenli hale getirir. 9. Bilgisayar virüslerinin amacı nedir?

  A) Bilgisayarınızı hızlandırmak
  B) Bilgisayarınızdaki dosyaları yedeklemek
  C) Bilgisayarınızdaki bilgileri çalmak
  D) Bilgisayarınızı güncel tutmak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bilgisayar virüsleri, bilgisayarınızdaki bilgileri çalmak, dosyalarınızı silmek veya bilgisayarınızı ele geçirmek gibi amaçlarla yazılmış zararlı yazılımlardır. 11. Güvenlik duvarı nedir?

  A) Bilgisayarınızın veri trafiğini kontrol eden bir yazılımdır.
  B) Bilgisayarınızın dosyalarını düzenleyen bir yazılımdır.
  C) Bilgisayarınızın klavye ve fare hareketlerini kaydeden bir yazılımdır.
  D) Bilgisayarınızın internet bağlantısını kesen bir yazılımdır.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Güvenlik duvarı, bilgisayarınızın veri trafiğini kontrol eden bir yazılımdır. Yetkisiz kullanıcıların ve solucanların bilgisayara girişini engelleyerek istenmeyen trafiği engelleyerek bilgisayarları korur. 13. Antivirüs programı nedir?

  A) Bilgisayarınızın veri trafiğini kontrol eden bir yazılımdır.
  B) Bilgisayarınızın dosyalarını zararlı yazılımlardan koruyan bir yazılımdır.
  C) Bilgisayarınızın klavye ve fare hareketlerini kaydeden bir yazılımdır.
  D) Bilgisayarınızın internet bağlantısını kesen bir yazılımdır.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Antivirüs programı, bilgisayarınızı zararlı yazılımlara karşı koruyan ve mevcut zararlı yazılımları tespit eden bir yazılımdır. Mümkünse zararlı yazılımları siler, silemezse de karantinaya alır. 15. Arama motorlarında arama yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  A) Doğru anahtar kelimeler kullanmak
  B) Arama ölçütlerini kullanmak
  C) Arama motorunun gelişmiş arama özelliklerini kullanmak
  D) Yanlış bilgi içeren sonuçlara dikkat etmek
  E) Hepsi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Arama motorlarında arama yaparken doğru anahtar kelimeler kullanmak, arama ölçütlerini kullanmak, arama motorunun gelişmiş arama özelliklerini kullanmak ve yanlış bilgi içeren sonuçlara dikkat etmek gibi hususlara dikkat etmek gerekir. 17. Haber araması yaparken hangi arama ölçütlerini kullanabiliriz?

  A) Tarih    B) Dil    C) Ülke    D) Hepsi    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Haber araması yaparken tarih, dil ve ülke gibi arama ölçütlerini kullanabiliriz. 19. Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını hangi gruplara ayırabiliriz?

  A) Görsel, işitsel, yazılı ve basılı
  B) Eş zamanlı, asenkron
  C) İletim, işleme, depolama
  D) Hepsi

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bilgi ve iletişim teknolojileri araçları, görsel, işitsel, yazılı ve basılı olmak üzere üç ana gruba ayrılır. 21. Eş zamanlı iletişim araçları, kullanıcıların aynı zamanda, ama farklı mekanlarda olduğu durumlarda kullanılan iletişim araçlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı iletişim aracına örnek değildir?

  A) Telefon            B) Video konferans   
  C) E-posta            D) Sohbet programı   
                       

 22. Cevap: C Açıklama:

  E-posta, kullanıcıların farklı zamanlarda, aynı veya farklı mekanlarda olduğu durumlarda kullanılan bir iletişim aracıdır. 23. Bilgi kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

  A) Bilgileri farklı kaynaklardan teyit etmek
  B) Bilgileri sorgulamadan kabul etmek
  C) Bilgileri güvenilir kaynaklardan edinmek
  D) Bilgileri paylaşırken dikkatli olmak

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bilgi kirliliğini önlemek için bilgiler sorgulanmalı, farklı kaynaklardan teyit edilmeli ve güvenilir kaynaklardan edinilmelidir. 25. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kirliliğinin nedenlerinden biridir?

  A) Bilginin hızlı bir şekilde yayılması
  B) Bilgiye erişimin kolaylaşması
  C) Bilginin doğrulanmasına önem verilmemesi
  D) Hepsi

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bilgi kirliliğinin başlıca nedenleri arasında bilginin hızlı bir şekilde yayılması, bilgiye erişimin kolaylaşması ve bilginin doğrulanmasına önem verilmemesi yer alır. 27. Tablolama programlarında, hücreleri oluşturan sütunlara ne ad verilir?

  A) Hücre    B) Satır    C) Sütun    D) Dizi    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Tablolama programlarında, hücreleri oluşturan sütunlara sütun adı verilir. 29. Tablolama programlarında, bir hücrenin adresini belirlemek için kullanılan sütunun harfi ile satırın numarası birlikte kullanılır. Buna ne ad verilir?

  A) Hücre    B) Satır    C) Sütun    D) Adres    

 30. Cevap: D Açıklama:

  Tablolama programlarında, bir hücrenin adresini belirlemek için kullanılan sütunun harfi ile satırın numarası birlikte kullanılır. Buna adres adı verilir. 31. LibreOffice Calc'te bir hücreye nasıl renk verilir?

  A) Hücrenin sağ alt köşesindeki kareyi tıklayın ve renk seçin.
  B) Hücrenin sağ üst köşesindeki kareyi tıklayın ve renk seçin.
  C) Hücrenin sol üst köşesindeki kareyi tıklayın ve renk seçin.
  D) Hücrenin sol alt köşesindeki kareyi tıklayın ve renk seçin.

 32. Cevap: A Açıklama:

  LibreOffice Calc'te bir hücreye renk vermek için hücrenin sağ alt köşesindeki kareyi tıklayarak renk seçebilirsiniz. 33. LibreOffice Calc'te bir hücreye metin nasıl eklenir?

  A) Hücreyi seçin ve metni yazın.
  B) Hücreyi çift tıklayın ve metni yazın.
  C) Hücreyi sağ tıklayın ve metni yazın.
  D) Hücreyi sol tıklayın ve metni yazın.

 34. Cevap: A Açıklama:

  LibreOffice Calc'te bir hücreye metin eklemek için hücreyi seçin ve metni yazın. 35. LibreOffice Calc'te bir tablo nasıl filtrelenir?

  A) Tablonun başlığını seçin ve filtrele seçeneğini tıklayın.
  B) Tablonun başlığını çift tıklayın ve filtrele seçeneğini tıklayın.
  C) Tablonun başlığını sağ tıklayın ve filtrele seçeneğini tıklayın.
  D) Tablonun başlığını sol tıklayın ve filtrele seçeneğini tıklayın.

 36. Cevap: A Açıklama:

  LibreOffice Calc'te bir tablo filtrelemek için tablonun başlığını seçin ve filtrele seçeneğini tıklayın. 37. Bilgisayarlarda sesimizi kaydetmek için hangi donanımlara ihtiyaç duyarız?

  A) Mikrofon ve hoparlör        B) Mikrofon ve ses kartı      
  C) Hoparlör ve ekran kartı     D) Ses kartı ve ekran kartı   
                                

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bilgisayarlarda sesimizi kaydetmek için mikrofon ve ses kartına ihtiyaç duyarız. Hoparlör ve ekran kartı ise sesimizi duymak için kullanılır. 39. MP3 kayıt biçimi, ses dosyalarını nasıl kaydeder?

  A) Sıkıştırarak kaydeder.
  B) Sıkıştırmadan kaydeder.
  C) Ses kalitesini düşürmeden kaydeder.
  D) Ses kalitesini yükselterek kaydeder.

 40. Cevap: A Açıklama:

  MP3 kayıt biçimi, ses dosyalarını sıkıştırarak kaydeder. Bu sayede ses dosyaları daha az yer kaplar. 41. WAV kayıt biçimi, ses dosyalarını nasıl kaydeder?

  A) Sıkıştırarak kaydeder.
  B) Sıkıştırmadan kaydeder.
  C) Ses kalitesini düşürmeden kaydeder.
  D) Ses kalitesini yükselterek kaydeder.

 42. Cevap: B Açıklama:

  WAV kayıt biçimi, ses dosyalarını sıkıştırmadan kaydeder. Bu nedenle ses kalitesi en yüksek olan kayıt biçimidir. 43. Görüntümüzü kaydetmek için hangi donanım birimini kullanırız?

  A) Mikrofon    B) Kamera    C) Ses kartı    D) Ekran kartı    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Görünlümüzü kaydetmek için görüntü dalgalarını dijital sinyallere dönüştüren kamerayı kullanırız. 45. Ses ve video dosyalarının kalitesi arttıkça boyutları nasıl değişir?

  A) Artar    B) Azalır    C) Değişmez    D) Belirsizdir    

 46. Cevap: A Açıklama:

  Ses ve video dosyalarının kalitesi arttıkça, dosyalarda daha fazla bilgi tutulur. Bu da dosya boyutunun artmasına neden olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 Detayları

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK VE GÜVENLİK
  1. Etik Değerler
  2. Etik Değerler
  3. Gizlilik ve Güvenlik

Ayrıca 6.sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 1.dönem sonu test soruları 2; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirir. * Bilgi kirliliğinin nedenleri ve sonuçlarını açıklar. * Bilgi kirliliğini engellemek için önlemler alır.

6.2.3.3. Bilgi koruma yöntemlerini ifade eder.

6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.

6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır. Bu soruları hazırlarken, yukarıda verdiğin içeriği göz önünde bulundurdum. Soruların, öğrencilerin bilgi güvenliği konusundaki kazanımlarını ölçmesini amaçladım.6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Dijital Tehlikeler

Bilgisayar virüslerinin amacını açıklar.

Güvenlik duvarının tanımını yapar.

Antivirüs programının tanımını yapar.

6.1.12.3 - Arama motorlarında arama yaparken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

6.1.12.4 - Haber araması yaparken hangi arama ölçütlerini kullanabileceğini açıklar.

6.1.1.2: Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını sınıflandırır.

6.1.1.3: Eş zamanlı ve asenkron iletişim araçlarını karşılaştırır.

6.1.1.6: Bilgi kirliliğini önlemek için yapılması gerekenleri açıklar.

6.1.1.6: Bilgi kirliliğinin nedenlerini ve sonuçlarını açıklar.

6.4.1.1. Tablolama programının arayüzünü ve özelliklerini tanıyarak amaca uygun bir tablo oluşturur.

6.4.1.1. Tablolama programının arayüzünü ve özelliklerini tanıyarak amaca uygun bir tablo oluşturur.

6.1.14.2. LibreOffice Calc'te hücreleri biçimlendirir.

6.1.14.2. LibreOffice Calc'te hücreleri biçimlendirir.

6.1.15.2. LibreOffice Calc'te verileri filtreler.

Bilgisayarda ses kaydetmek için gerekli donanımları bilir.

MP3 kayıt biçiminin nasıl çalıştığını bilir.

WAV kayıt biçiminin nasıl çalıştığını bilir.

6.4.2.1. Ses ve video dosya biçimlerini bilir.

6.4.2.2. Ses ve video dosyalarını düzenleyebileceği yazılımları kullanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 237 kere doğru, 194 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem Sonu Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri