Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1

Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 CEVAPLARI

 1. Arduino'nun genel çalışma voltajı nedir?

  A) 0V - 5V    B) 0V - 12V    C) 5V - 12V    D) 12V - 24V    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'nun genel çalışma voltajı 0V - 5V'tur. 3. Arduino'nun 0V değeri ne anlama gelir?

  A) LOW    B) HIGH    C) GND    D) PWM    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da 0V değeri LOW olarak kabul edilir. 5. Arduino'nun 5V değeri ne anlama gelir?

  A) LOW    B) HIGH    C) GND    D) PWM    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Arduino'da 5V değeri HIGH olarak kabul edilir. 7. Arduino'nun GND değeri ne anlama gelir?

  A) LOW    B) HIGH    C) Toprak    D) PWM    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Arduino'da GND değeri toprağı temsil eder. 9. Arduino'nun dijital pinleri hem giriş hem de çıkış olarak kullanılabilir. Bu ifade doğru mu?

  A) Evet    B) Hayır    C) Belirsiz    D) Hiçbiri    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'nun dijital pinleri hem giriş hem de çıkış olarak kullanılabilir. 11. LED'ler devrelerde çıkış (OUTPUT) elemanı olarak kullanılır. Bu ifade doğru mu?

  A) Evet    B) Hayır    C) Belirsiz    D) Hiçbiri    

 12. Cevap: A Açıklama:

  LED'ler devrelerde çıkış (OUTPUT) elemanı olarak kullanılır. 13. LED'ler direk olarak Arduino pinlerine bağlanırsa bozulabilir. Bu ifade doğru mu?

  A) Evet    B) Hayır    C) Belirsiz    D) Hiçbiri    

 14. Cevap: A Açıklama:

  LED'ler direk olarak Arduino pinlerine bağlanırsa bozulabilir. LED için Arduino'nun besleme gerilimi olan 5V fazla olduğundan üzerine düşen gerilimi azaltmak için seri bir direnç ile beraber kullanılmalıdır. 15. LED'ler için kullanılan seri direnç değerini şu formülle hesaplayabilirsiniz: Direnç = (Besleme Gerilimi – LED Çalışma Gerilimi) / LED Çalışma Akımı Bu ifade doğru mu?

  A) Evet    B) Hayır    C) Belirsiz    D) Hiçbiri    

 16. Cevap: A Açıklama:

  LED'ler için kullanılan seri direnç değerini şu formülle hesaplayabilirsiniz: ``` Direnç = (Besleme Gerilimi – LED Çalışma Gerilimi) / LED Çalışma Akımı ``` Bu ifade doğrudur. 17. Arduino'da 13. pine bağlı LED'i 1 saniye aralıklarla yakıp söndürmek için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

  A) digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); delay(1000);
  B) digitalWrite(13, LOW); delay(1000); digitalWrite(13, HIGH); delay(1000);
  C) digitalWrite(13, 1); delay(1000); digitalWrite(13, 0); delay(1000);
  D) digitalWrite(13, 0); delay(1000); digitalWrite(13, 1); delay(1000);

 18. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da OUTPUT pinlerini HIGH veya LOW olarak ayarlayarak çıkış verebiliriz. HIGH = 5V, LOW = 0V anlamına gelir. Yukarıdaki kodda 13. pin OUTPUT olarak ayarlanmış ve ardından HIGH ve LOW olarak ayarlanarak LED'in yanıp sönmesi sağlanmıştır. 19. Arduino'da LED'leri korumak için neden direnç kullanılır?

  A) LED'lerin gerilimini düşürmek için
  B) LED'lerin ısınmasını önlemek için
  C) LED'lerin ışık şiddetini ayarlamak için
  D) LED'lerin ömrünü uzatmak için

 20. Cevap: A Açıklama:

  LED'ler, akımın geçtiği yönde gerilim düşümü sağlayan diyotlardır. Bu gerilim düşümü, LED'in türüne ve renk numarasına göre değişir. LED'lerin nominal gerilimi 2-3V arasındadır. Arduino'nun 5V çıkışı LED'leri yakabilir. Bu nedenle LED'leri korumak için direnç kullanılır. Direnç, LED'in üzerinden geçen akımı sınırlayarak LED'in gerilim düşümü altında yanmasını sağlar. 21. Arduino'da 8. pinden başlayarak 6 adet LED'i sırasıyla soldan sağa ve sağdan sola yanıp söndürmek için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

  A) for (int i = 8; i <= 13; i++) { digitalWrite(i, HIGH); delay(200); digitalWrite(i, LOW); delay(200); }
  B) for (int i = 13; i >= 8; i--) { digitalWrite(i, HIGH); delay(200); digitalWrite(i, LOW); delay(200); }
  C) for (int i = 8; i <= 13; i++) { digitalWrite(i, 1); delay(200); digitalWrite(i, 0); delay(200); }
  D) for (int i = 13; i >= 8; i--) { digitalWrite(i, 1); delay(200); digitalWrite(i, 0); delay(200); }

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruyu çözmek için öncelikle LED'lerin bağlanma sırasını göz önünde bulundurmamız gerekir. LED'ler 8'den başlayarak 13'e doğru bağlanmış olduğuna göre, bu sırayla yanıp sönmeleri gerekir. Yukarıdaki kodda for döngüsü kullanılarak LED'ler sırayla yanıp söndürülmüştür. Döngü 8'den başlayarak 13'e kadar olan tüm sayıları kontrol eder. Her bir sayıya karşılık gelen pin OUTPUT olarak ayarlanır ve HIGH komutu ile yakılır. Ardından delay komutu ile 200ms beklenir. Sonrasında pin LOW komutu ile söner ve tekrar 200ms beklenir. Bu işlem döngü sonuna kadar devam eder. 23. Arduino ile bir ledi yakmak için hangi pinler kullanılır?

  A) 1, 2, 3    B) 4, 5, 6    C) 7, 8, 9    D) 10, 11, 12    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı pinleri dijital pinlerdir. Bu pinler, ledleri yakmak, butonları kontrol etmek gibi amaçlar için kullanılabilir. 25. Arduino ile bir ledi yakmak için hangi komut kullanılır?

  A) digitalWrite(pin, 1)    B) digitalWrite(pin, 0)   
  C) analogWrite(pin, 1)     D) analogWrite(pin, 0)    
                            

 26. Cevap: A Açıklama:

  digitalWrite() komutu, bir dijital pinin değerini ayarlamak için kullanılır. digitalWrite(pin, 1) komutu, pinin değerini HIGH yani 5V olarak ayarlar. Bu da ledin yanmasını sağlar. 27. Arduino ile bir ledi söndürmek için hangi komut kullanılır?

  A) digitalWrite(pin, 1)    B) digitalWrite(pin, 0)   
  C) analogWrite(pin, 1)     D) analogWrite(pin, 0)    
                            

 28. Cevap: B Açıklama:

  digitalWrite() komutu, bir dijital pinin değerini ayarlamak için kullanılır. digitalWrite(pin, 0) komutu, pinin değerini LOW yani 0V olarak ayarlar. Bu da ledin sönmesini sağlar. 29. Aşağıdakilerden hangisi Arduino'da bir anahtar tanımlamak için kullanılır?

  A) pinMode(anahtar, OUTPUT);
  B) pinMode(anahtar, INPUT);
  C) pinMode(anahtar, INPUT_PULLUP);
  D) pinMode(anahtar, INPUT_PULLDOWN);

 30. Cevap: B Açıklama:

  Arduino'da anahtar tanımlamak için pinMode() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun ilk parametresi anahtarın bağlı olduğu pin numarasıdır. İkinci parametresi ise anahtarın çalışma modudur. ANAHTAR_ÇIKIŞ (OUTPUT) modunda anahtar, Arduino'nun dışarıya çıkış vermesi için kullanılır. ANAHTAR_GİRİŞ (INPUT) modunda ise anahtar, Arduino'nun dışarıdan giriş alması için kullanılır. 31. Aşağıdakilerden hangisi Arduino'da bir led tanımlamak için kullanılır?

  A) pinMode(led, OUTPUT);
  B) pinMode(led, INPUT);
  C) pinMode(led, INPUT_PULLUP);
  D) pinMode(led, INPUT_PULLDOWN);

 32. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da led tanımlamak için pinMode() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun ilk parametresi ledin bağlı olduğu pin numarasıdır. İkinci parametresi ise ledin çalışma modudur. ANAHTAR_ÇIKIŞ (OUTPUT) modunda led, Arduino'nun dışarıya çıkış vermesi için kullanılır. 33. Arduino'da bir ledi yakmak için hangi komut kullanılır?

  A) digitalWrite(led, HIGH);    B) digitalWrite(led, LOW);    
  C) analogWrite(led, 255);      D) analogWrite(led, 0);       
                                

 34. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da bir ledi yakmak için digitalWrite() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun ilk parametresi ledin bağlı olduğu pin numarasıdır. İkinci parametresi ise ledin durumunu belirler. HIGH değeri ledi yakar, LOW değeri ise ledi söndürür. 35. Arduino'da bir ledi söndürmek için hangi komut kullanılır?

  A) digitalWrite(led, HIGH);    B) digitalWrite(led, LOW);    
  C) analogWrite(led, 255);      D) analogWrite(led, 0);       
                                

 36. Cevap: B Açıklama:

  Arduino'da bir ledi söndürmek için digitalWrite() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun ilk parametresi ledin bağlı olduğu pin numarasıdır. İkinci parametresi ise ledin durumunu belirler. HIGH değeri ledi yakar, LOW değeri ise ledi söndürür. 37. Arduino'da bir anahtarın durumunu okumak için hangi komut kullanılır?

  A) digitalRead(anahtar);
  B) analogRead(anahtar);
  C) pinMode(anahtar, INPUT);
  D) pinMode(anahtar, INPUT_PULLUP);

 38. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da bir anahtarın durumunu okumak için digitalRead() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun tek parametresi anahtarın bağlı olduğu pin numarasıdır. Bu fonksiyon anahtarın durumunu HIGH veya LOW olarak döndürür. 39. Arduino'da led'i yakmak için hangi pin kullanılır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    

 40. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da led'i yakmak için OUTPUT pin kullanılır. 1, 2, 3 ve 4 pinleri OUTPUT pinlerdir. 41. Arduino'da led'in parlaklığını ayarlamak için hangi komut kullanılır?

  A) digitalWrite()    B) analogWrite()    
  C) tone()            D) noTone()         
                      

 42. Cevap: B Açıklama:

  Arduino'da led'in parlaklığını ayarlamak için analogWrite() komutu kullanılır. 43. Arduino'da LDR'nin değerini okumak için hangi komut kullanılır?

  A) analogRead()      B) digitalWrite()   
  C) tone()            D) noTone()         
                      

 44. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da LDR'nin değerini okumak için analogRead() komutu kullanılır. 45. Arduino'da RGB led'in kırmızı ledini yakmak için hangi komut kullanılır?

  A) digitalWrite(RED, HIGH);      B) digitalWrite(GREEN, HIGH);   
  C) digitalWrite(BLUE, HIGH);     D) digitalWrite(BOTH, HIGH);    
                                  

 46. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da RGB led'in kırmızı ledini yakmak için digitalWrite(RED, HIGH); komutu kullanılır. 47. Arduino'da RGB led'in 3 renginin parlaklığını ayarlamak için hangi komutlar kullanılır?

  A) analogWrite(RED, değer); analogWrite(GREEN, değer); analogWrite(BLUE, değer);
  B) digitalWrite(RED, değer); digitalWrite(GREEN, değer); digitalWrite(BLUE, değer);
  C) tone(RED, değer); tone(GREEN, değer); tone(BLUE, değer);
  D) noTone(RED); noTone(GREEN); noTone(BLUE);

 48. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da RGB led'in 3 renginin parlaklığını ayarlamak için analogWrite(RED, değer); analogWrite(GREEN, değer); analogWrite(BLUE, değer); komutları kullanılır. 49. Arduino'da buzzer'ı çalmak için hangi komut kullanılır?

  A) digitalWrite(BUZZER, HIGH);
  B) digitalWrite(BUZZER, LOW);
  C) tone(BUZZER, frekans);
  D) noTone(BUZZER);

 50. Cevap: C Açıklama:

  Arduino'da buzzer'ı çalmak için tone(BUZZER, frekans); komutu kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Detayları

Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Testini Çöz tıklayın. Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK VE GÜVENLİK
  1. Etik Değerler
  2. Etik Değerler
  3. Gizlilik ve Güvenlik

Ayrıca Ortaokul 6.sınıf robotik kodlama dersi 1.dönem 2.sınav hazırlık test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Arduino'nun yapısını ve özelliklerini bilir.

Arduino'nun yapısını ve özelliklerini bilir.

Arduino'nun yapısını ve özelliklerini bilir.

Arduino'nun yapısını ve özelliklerini bilir.

Arduino'nun yapısını ve özelliklerini bilir.

LED'leri tanır ve devrelerde kullanır.

LED'leri tanır ve devrelerde kullanır.

LED'leri tanır ve devrelerde kullanır.

* Arduino'da OUTPUT pinleri ile çıkış vermeyi öğrenmiş olur. * Arduino'da delay komutunu kullanarak bekleme süresini ayarlayabilmeyi öğrenmiş olur.

* Arduino'da LED'leri korumak için kullanılan dirençleri öğrenmiş olur. * LED'lerin nominal gerilimini öğrenmiş olur.

* Arduino'da for döngüsünü kullanmayı6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Soruları

* Arduino'nun dijital pinlerini tanır.

* digitalWrite() komutunu kullanarak bir ledi yakar.

* digitalWrite() komutunu kullanarak bir ledi söndürür.

Arduino'da anahtar tanımlamayı bilir.

Arduino'da led tanımlamayı bilir.

Arduino'da led yakmayı bilir.

Arduino'da led söndürmeyi bilir.

Arduino'da anahtar durumunu okumayı bilir.

6.3.2.1. Arduino'da temel elektronik devre elemanlarını kullanabilme.

6.3.2.2. Arduino'da ledleri kontrol edebilme.

6.3.2.3. Arduino'da sensörleri kullanabilme.

6.3.2.4. Arduino'da RGB ledleri kontrol edebilme.

6.3.2.4. Arduino'da RGB ledleri kontrol edebilme.

6.3.2.5. Arduino'da buzzerları kontrol edebilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 73 kere doğru, 150 kere yanlış cevap verilmiş.

Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Robotik Kodlama 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri