5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem

5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem sınavı 5.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem CEVAPLARI

 1. matematik sorusu
  Bir maraton koşusunda Fatih 1., Ümit 2. ve İsmail 3. olmuştur.
  Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma numaralarının oluşturduğu dokuz basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Altı yüz elli dört milyon altı bin yedi yüz dokuz
  B) Altı milyon yedi yüz dokuz bin altı yüz elli dört
  C) Yedi yüz dokuz milyon altı bin altı yüz elli dört
  D) Yedi milyon dokuz yüz altmış beş bin dört yüz altı

 2. Cevap: A Açıklama:

 3. 876 * 417 sayısının okunuşu “sekiz yüz yetmiş altı milyon altı yüz dokuz bin dört yüz on yedi” olduğuna göre * yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 976     B) 960    C) 690     D) 609

 4. Cevap: D Açıklama:

 5. 724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 532 724 821        B) 721 532 824
  C) 724 821 532        D) 821 532 724

 6. Cevap: D Açıklama:

 7. 5.sınıf matematik doğal sayılar
  Yukarıdaki abaküste 698 007 745 sayısı gösterilecektir.
  Buna göre, boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir?

  A) 23     B) 20     C) 18     D) 13

 8. Cevap: B Açıklama:

 9. Kumbarasında 5 lira olan Nurşen, her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur?

  A) 47     B) 44     C) 41     D) 38

 10. Cevap: B Açıklama:

 11. 4 , 10 , 16 , 22 , K , L , M
  Yukarıda verilen adımlar arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır?

  A) 102     B) 108     C) 114     D) 120

 12. Cevap: A Açıklama:

 13. Okunuşu “altı yüz dokuz milyon beş yüz kırk bin iki yüz üç” olan sayının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 203 540 609     B) 203 609 540
  C) 540 203 609     D) 540 609 203

 14. Cevap: A Açıklama:

 15. Derya Hanım bilgisayarına, rakamları birbirinden farklı dokuz basamaklı bir şifreyi aşağıda verilenlere göre belirlemiştir.
  • Milyonlar bölüğünde yer alan rakamların tümü çift sayıdır.
  • Binler bölüğü, üç basamaklı en küçük tek sayıya eşittir.
  • Birler bölüğü ile binler bölüğünün toplamı 630’dur.
  Buna göre, Derya Hanım’ın şifresinin ilk basamağı ile son basamağının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 9     B) 11     C) 13     D) 15

 16. Cevap: A Açıklama:

 17. Her çubuğunda ikişer boncuk bulunan aşağıdaki abaküste dokuz basamaklı bir sayı gösterilmiştir.
  abaküs sorusu
  Bu boncukların yerleri değiştirilerek birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 2, binler bölüğündekirakamların sayı değerleri toplamı 3 olan en büyük dokuz basamaklı sayı oluşturuluyor.
  Buna göre, oluşturulan bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 922 210 110    B) 922 210 200
  C) 940 300 200     D) 942 300 000

 18. Cevap: C Açıklama:

 19. Sinem bir dosya kâğıdının her bir kenarına 1. adımdaki gibi ataşlar takmıştır. Daha sonra 2 dosya kâğıdını yan yana getirerek  dosya kâğıtlarının kenarlarına 2. adımdaki gibi ataşlar takmıştır. Sinem bu şekilde dosya kâğıtlarını yan yana getirerek verilen kurala göre ataşları takmaya devam etmiştir
  matematik örüntü sorusu
  Sinem oluşturduğu tüm adımlar için toplam 10 adet dosya kâğıdı kullandığında, kâğıtların kenarlarına taktığı toplam ataş sayısı kaçtır?

  A) 22     B) 24     C) 26     D) 28

 20. Cevap: D Açıklama:

 21. Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulmuş rakamlar ve bu rakamlar için kullanılan çöp sayıları verilmiştir.
  matematik sorusu
  Bu kibrit çöpleri ile oluşturulan rakamları birbirinden farklı altı basamaklı sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
  • Bu sayı için toplam 24 adet kibrit çöpü kullanılmıştır.
  • Bu sayının herhangi üç basamağında eşit sayıda kibrit çöpü kullanılmıştır.
  Buna göre, oluşturulan bu sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

  A) 24     B) 22     C) 21     D) 18

 22. Cevap: B Açıklama:

 23. Aşağıdaki dairelerin her birine bir sayı yazılarak bir sayı örüntüsü oluşturulmuştur. Adımları arasındaki farkı sabit olan bu örüntüde  kırmızı dairedeki sayı ile mavi dairedeki sayı arasındaki fark 72’dir
  5.sınıf matematik sorusu
  Buna göre, A + B kaçtır?

  A) 140     B) 144     C) 148     D) 150

 24. Cevap: C Açıklama:

 25. Aşağıda verilen önermelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başın Y harfi koyunuz.

  (....) Bir sayının basamak değeri yine kendine eşittir.
  (....) Sayı değeri rakamın kendi değeridir.
  (....) Basamak sayısı arttıkça sayının değeri azalır

 26. Cevap:

  D -- D -- Y

  Açıklama:

 27. "2017 yılında Türkiye'nin nüfusu 80 012 233 olarak sayılmıştır"
  Yukarıda verilen doğal sayıyı okunuşunu ve basamaklara ayrılmasını yapınız.

  Okunuşu:

  Basamaklarına Ayırı:

 28. Cevap:

  Seksen milyon on iki bin iki yüz otuz üç.-- ...

  Açıklama:

 29. 1.Adım: 50 + 40 =90
  2.Adım: 8 + 5 = 13
  3. Adım: 90 + 13 =103
  Bir toplama işleminin sonucunu zihinden yapan Deniz’in işlem basamakları yukarda verilmiştir.
  Buna göre Deniz’in zihinden yaptığı toplama işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) 98 + 18     B) 58 + 45     C) 53 + 50     D) 60 + 43

 30. Cevap: B Açıklama:

 31. 246 875 962 sayısıyla ilgili boşlukları doldurun.

  On milyonlar basamağı : ………….
  Yüz binler basamağı: ………….
  Milyonlar Bölüğü:……………
  8’in basamak değeri:………….
  5’in basamak değeri:……….

 32. Cevap:

  246 875 962 sayısıyla ilgili boşlukları dolduralım:
  On milyonlar basamağı: 2
  Yüz binler basamağı: 4
  Milyonlar Bölüğü: 246
  8'in basamak değeri: 8
  5'in basamak değeri: 5

  Açıklama:

 33. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız.

  2900 x 10 =
  3500 x 100 =
  57000 : 100 =
  4600 : 10 =
  3750 : 10 =

 34. Cevap:

  Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapalım:
  1. 2900 x 10 = 29,000
  2. 3500 x 100 = 350,000
  3. 57,000 : 100 = 570
  4. 4,600 : 10 = 460
  5. 3,750 : 10 = 375

  Açıklama:

 35. Aşağıdaki sayıların okunuşunu yazınız.

  - 700 707 700 :
  - 101 010 101 :

 36. Cevap: .
  Açıklama:

 37. Verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

  4 2 3 3 →………………………..
  5 6 7 8 →……………………….

 38. Cevap:

  4 2 3 3 → 4,200
  5 6 7 8 → 5,700

  Açıklama:

 39. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  Basamak değeri – örüntü – bölük - basamak - kalan

  1. Bir sayıda rakamların yazıldığı yere ………………… denir.
  2.Doğal sayılarda her üç basamaktan oluşan her bir gruba ………… denir.
  3.Belirli bir kurala göre tekrar eden sayı, şekil veya sembol dizilerine ……………….. denir.
  4.Bir bölme işleminde bölünen sayıyı bulmak için bölen ile bölümü çarpıp, …………….. ile toplamalıyız.
  5. ………………… , bir sayının bulunduğu basamaktaki değeridir.

 40. Cevap:

  1. Basamak
  2. Bölük
  3. Örüntü
  4. Basamak
  5. Kalan

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem Detayları

5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 5.sınıf matematik dersi sınav soruları - 1.dönem 1.sınav için test, klasik türde cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem sınavı 5.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 14 kere doğru, 8 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Matematik Sınav Soruları - 1.Dönem sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.