5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2

5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarıyla oyunlar oynamazdı.
  2. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarına sevgi ve şefkatle yaklaşırdı.
  3. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukları arasında ayrım yapardı.
  4. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) kız çocuklarını hor görürdü.
  5. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklara adaletli davranırdı.
  6. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarının sevgisini kazanmazdı.
  7. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukları üzecek davranışlarda bulunurdu.
  8. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına şefkat ve merhametle yaklaşırdı.
  9. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarıyla şakalaşmazdı.
  10. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece torunlarına değil bütün çocuklara sevgiyle yaklaşırdı.

 2. Cevap: 1.Y, 2.D, 3.Y, 4.Y, 5.D, 6.Y, 7.Y, 8.D, 9.Y, 10.D Açıklama: 3. Selamlaşmanın toplumdaki etkileri nelerdir?

  A) Selamlaşmak, insanlar arasındaki sevgiyi ve saygıyı artırır.
  B) Selamlaşmak, insanlar arasındaki nefreti ve düşmanlığı artırır.
  C) Selamlaşmak, insanlar arasındaki iletişimi azaltır.
  D) Selamlaşmak, insanlar arasındaki güvensizliği artırır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Selamlaşmak, insanların birbirlerine değer verdiğini ve birbirlerine karşı iyi niyetli olduğunu gösterir. Bu da insanlar arasındaki sevgiyi ve saygıyı artırır. 5. Konuşma adabına uygun davranmak için nelere dikkat edilmelidir?

  A) Doğru sözlü olmak       B) Yalandan uzak durmak   
  C) İftira atmamak          D) Hepsi                  
                            

 6. Cevap: D Açıklama:

  Konuşma adabına uygun davranmak için doğru sözlü olmak, yalandan uzak durmak, iftira atmamak gibi çeşitli kurallara dikkat edilmelidir. 7. Sosyal medyada iletişim kurarken nelere dikkat edilmelidir?

  A) Kullandığımız ifadeleri doğru seçmeliyiz.
  B) Dil kurallarına uygun şekilde yazmalıyız.
  C) Paylaştığımız bilgilerin doğruluğundan emin olmalıyız.
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sosyal medyada iletişim kurarken kullandığımız ifadeleri doğru seçmeliyiz, dil kurallarına uygun şekilde yazmalıyız ve paylaştığımız bilgilerin doğruluğundan emin olmalıyız. 9. Hz. Lokman (a.s.) Kur'an-ı Kerim'de nasıl tanımlanır?

  A) Öğretmen         B) Şair            
  C) Hikmet sahibi    D) Kral            
                     

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.) Kur'an-ı Kerim'de hikmet verilen bir kişi olarak tanımlanır. Hikmet, yerindelik, uygunluk, insanın Allah'ı gereği gibi bilmesi, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırarak yanlış davranışlardan uzak durması anlamlarına gelir. 11. Hz. Lokman (a.s.) oğluna verdiği öğütlerinden biri nedir?

  A) Allah'a şükretmesi            B) Zenginlik peşinde koşması    
  C) Güçlü olmak için çalışması    D) Şirk koşması                 
                                  

 12. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.) oğluna verdiği öğütlerden birisi, Allah'a (c.c.) şükretmesi gerektiğidir. Allah'a şükretmek, O'nun (c.c.) nimetlerinin farkında olmak ve bunları kullanmaktan dolayı O'na (c.c.) teşekkür etmek anlamına gelir. 13. Hz. Lokman (a.s.) oğluna ana baba hakları konusunda ne tavsiyede bulunmuştur?

  A) Onlara asi gelmesi
  B) Onları üzmesi
  C) Onlara saygı ve sevgi göstermesi
  D) Onların sözünden çıkması

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.) oğluna ana baba hakları konusunda verdiği öğütlerden birisi, onlara saygı ve sevgi göstermesi gerektiğini söylemesidir. Ana baba hakları, Müslümanların yerine getirmeleri gereken önemli görevlerden biridir. 15. Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerini dinleyen kişinin en çok neyle karşılaşması beklenir?

  A) Zenginlik    B) Şöhret    C) Mutluluk    D) Uyumsuzluk    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerini dinleyen kişi, bu öğütleri hayatına uyguladığı takdirde en çok mutlulukla karşılaşması beklenir. Çünkü Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütleri, insanın hem dünyada hem de ahirette mutlu olması için gereken bilgileri içerir. 17. Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerini dinleyen kişinin en çok nelere dikkat etmesi beklenir?

  A) Mal mülk edinmeye
  B) Dünya nimetlerinden yararlanmaya
  C) Ahlaki değerlere
  D) Başkalarının hatalarını düzeltmeye

 18. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerini dinleyen kişi, bu öğütleri hayatına uyguladığı takdirde en çok ahlaki değerlere dikkat etmesi beklenir. Çünkü Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütleri, insanın ahlaki olarak gelişmesi ve iyi bir insan olması için gereken bilgileri içerir. 19. Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerini dinleyen kişinin en çok nelerden uzak durması beklenir?

  A) Hayırlı işler yapmaktan       B) İnsanlara yardım etmekten    
  C) Kötü alışkanlıklardan         D) Toplumsal sorumluluklardan   
                                  

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerini dinleyen kişi, bu öğütleri hayatına uyguladığı takdirde en çok kötü alışkanlıklardan uzak durması beklenir. Çünkü Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütleri, insanın kötü alışkanlıklardan uzak durması ve iyi bir insan olması için gereken bilgileri içerir. 21. Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerini dinleyen kişinin en çok nelere sahip olması beklenir?

  A) Dünya malına         B) Sosyal statüye      
  C) İyi bir kişiliğe     D) Akademik başarıya   
                         

 22. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerini dinleyen kişi, bu öğütleri hayatına uyguladığı takdirde en çok iyi bir kişiliğe sahip olması beklenir. Çünkü Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütleri, insanın iyi bir kişiliğe sahip olması ve toplumda örnek bir insan olması için gereken bilgileri içerir. 23. Tahiyyat duasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir.
  B) Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun.
  C) Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.
  D) Tüm seçenekler.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Tahiyyat duasının anlamı; selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun. 25. Hz. Lokman (a.s.) oğluna verdiği öğütlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme.
  B) Her işinde Allah'a (c.c.) dua et.
  C) Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.
  D) Namazını özenle kıl.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.) oğluna verdiği öğütlerden biri de her işinde Allah'a (c.c.) dua etmesi değildir. 27. Tahiyyat duası aşağıdakilerden hangisinde okunur?

  A) Namazlarda oturduğumuz zaman.
  B) Namazlarda secde ettiğimiz zaman.
  C) Namazlarda kıyam ettiğimiz zaman.
  D) Namazlarda teşehhüt ettiğimiz zaman.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Tahiyyat duası namazlarda oturduğumuz zaman okunur. 29. Tahiyyat duasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir.
  B) Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun.
  C) Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.
  D) Namaz kılmak.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Tahiyyat duasının anlamı selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 Detayları

5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN’DA KISSALAR
  1. Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. Hz. Eyyup kıssasından hareketle sabrın güçlükler ve olumsuzlukları aşmadaki rolünü kavrar
  3. Hz. İbrahim’in Allah’a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder.
  4. Hz. Lokman’ın “öğütler”inden çıkarımlarda bulunur
  5. Hz. Yusuf’un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini tartışır.
  6. Kıssa kavramını açıklar.
  7. Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir.

Ayrıca 5.sınıf DKAB dersi III. ünite - adap ve nezaket- konusu test soruları 2; müfredata uygun olarak cevap ve anahtarlı hazırlanmıştır

* Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nasıl bir baba olduğunu öğrenmek. * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarına ve torunlarına nasıl davrandığını öğrenmek. * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuk haklarına verdiği önemi öğrenmek. * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bütün çocuklara olan sevgisini öğrenmek.

Selamlaşmanın toplumdaki etkilerini kavrar.

Konuşma adabına uygun davranmanın önemini ve anlamını kavrar.

Sosyal medyada iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenir.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lokman (a.s.) hakkındaki bilgileri öğrenme.

Hz. Lokman (a.s.)'ın oğuna verdiği öğütleri öğrenme.

Ana baba haklarının önemini kavrama.

Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerinin insan hayatına olan olumlu etkilerini kavrama.

Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerinin insanın ahlaki gelişimine olan katkısını anlama.

Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerinin insanı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma yönündeki etkisini kavrama.

Hz. Lokman (a.s.)'ın öğütlerinin insanın kişiliğini olumlu yönde etkileme yönündeki etkisini anlama.

Öğrenciler, Tahiyyat duasının anlamını bilir.

Öğrenciler, Hz. Lokman'ın (a.s.) oğluna verdiği öğütleri bilir.

Öğrenciler, Tahiyyat duasının nerede okunduğunu bilir.

Öğrenciler, Tahiyyat duasının anlamını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf DKAB III. Ünite - Adap ve Nezaket - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri