5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1

5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına nasıl davranmıştır?

  A) Sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır.
  B) Sert ve otoriter davranmıştır.
  C) İlgisiz ve duyarsız davranmıştır.
  D) Ceza ve korkuyla yaklaşmıştır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına karşı son derece sevgi ve şefkatli davranmıştır. Onlarla oyunlar oynamış, sevinçlerine ortak olmuştur. 3. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarının hatalı davranışlarına karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Hemen cezalandırmıştır.
  B) Kızmış ve bağrışmıştır.
  C) Uyararak ve doğrusunu öğreterek davrandı.
  D) Umursamamış ve görmezden gelmiştir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarının hatalı davranışlarını gördüğünde, onları hemen cezalandırmamış veya bağrışmamıştır. Bunun yerine, onları uyararak ve doğrusunu öğreterek doğru yolu göstermiştir. 5. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına karşı nasıl bir dua etmiştir?

  A) "Allah'ım, onlara hidayet ver ve onları koru."
  B) "Allah'ım, onlara zenginlik ve şan ver."
  C) "Allah'ım, onlara güç ve kuvvet ver."
  D) "Allah'ım, onları dünyada başarılı kıl."

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına karşı "Allah'ım, onlara hidayet ver ve onları koru." diye dua etmiştir. 7. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunlarının isimleri nelerdir?

  A) Hasan ve Ali       B) Ali ve Ümmü Gül   
  C) Hasan, Hüseyin     D) Ali ve Zeynep     
                       

 8. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunları arasında Hasan, Hüseyin yer almaktadır. 9. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunlarına karşı gösterdiği davranışlar, onun nasıl bir dede olduğunu göstermektedir?

  A) Sevgi dolu, şefkatli ve merhametli bir dede
  B) Sert, otoriter ve cezalandırıcı bir dede
  C) İlgisiz, duyarsız ve umursamaz bir dede
  D) Kaba, hoyrat ve saldırgan bir dede

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunlarına karşı gösterdiği davranışlar, onun sevgi dolu, şefkatli ve merhametli bir dede olduğunu göstermektedir. 11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) akraba ve yakınlara karşı olan davranışlarından biri değildir?

  A) Onların sıkıntılarıyla yakından ilgilenmek
  B) Onları ziyaret etmemek
  C) Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak
  D) Onlara yardım etmek

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), akraba ve yakınları ile iyi ilişkiler kurmuş, onların sıkıntılarıyla yakından ilgilenmiş, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış ve onlara yardım etmiştir. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesi komşularına karşı nasıl davranırdı?

  A) Onları ziyaret etmezlerdi
  B) Onlara karşı ilgisiz davranırlardı
  C) Onlara ikramda bulunmazlardı
  D) Onların sıkıntılarına ve sevinçlerine paylaşırlardı

 14. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesi, komşularına karşı çok iyi davranırdı. Onları ziyaret ederler, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşırlardı. 15. Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimlere ve yoksullara karşı nasıl davranırdı?

  A) Onları hor görürdü
  B) Onlara yardımda bulunmazdı
  C) Onlardan yardım isterdi
  D) Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı

 16. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), yetimlere ve yoksullara karşı çok merhametli davranırdı. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışır, onlara yardımlarda bulunur ve onlara saygı gösterirdi. 17. Hz. Peygamber'e göre Müslümanların evlerinin arasında en hayırlı ev hangisidir?

  A) İçinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu ev
  B) İçinde sıkıntı içinde olan bir yetimin bulunduğu ev
  C) İçinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu ev
  D) İçinde çok çocuğun bulunduğu ev

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'e göre Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. 19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in ailesinin mutlu olmasını sağlayan davranışlardan biri değildir?

  A) Sevgi ve saygı
  B) Öfke ve nefret
  C) Merhamet ve adalet
  D) Mutluluk ve üzüntü paylaşımı

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber'in ailesinin mutlu olmasını sağlayan davranışlar arasında sevgi, saygı, merhamet, adalet ve mutluluk ve üzüntü paylaşımı yer almaktadır. 21. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) neleriyle tanınırlar?

  A) Cömertlikleriyle    B) Cimrilikleriyle    
  C) Kibirleriyle        D) İsraflarıyla       
                        

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), cömertlikleriyle tanınırlar. Hz. Hasan (r.a.), hayır yapmayı çok severdi ve bir avuç yiyeceği varsa yarısını dağıtırdı. 23. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları için dua ederken ne derdi?

  A) "Allah'ım, bunlar benim ehl-i beytimdir. Onların kirini gider ve onları tertemiz yap!"
  B) "Allah'ım, bunlar benim düşmanlarım. Onları yok et!"
  C) "Allah'ım, bunlar bana karşı gelip itaatsizlik ediyorlar. Onları cezalandır!"
  D) "Allah'ım, bunlar benimle alakası olmayan kişiler. Onlara yardım etme!"

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), torunları için dua ederken "Allah'ım, işte bunlar benim ehl-i beytimdir. Onların kirini gider ve onları tertemiz yap!" derdi. 25. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in cennette müminlerle başında buluşacağı nehir veya havuza ne denir?

  A) Kevser    B) Tesnim    C) Selsebil    D) Me'va    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kevser, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in cennette müminlerle başında buluşacağı nehir veya havuza verilen isimdir. 27. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nesli hangi çocukları vasıtasıyla devam etmiştir?

  A) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)
  B) Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Fatıma (r.a.)
  C) Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.)
  D) Hz. Osman (r.a.) ve Hz. Muaviye (r.a.)

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nesli Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) çocukları vasıtasıyla devam etmiştir. 29. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den birine yanlış abdest alan bir ihtiyarın yanına gidip, yanlışını düzeltmesi için nasıl bir yöntem uygulamışlardır?

  A) Onunla tartışıp ona hakaret etmişlerdir.
  B) Onu zorla abdest almaya zorlamışlardır.
  C) Onun yanına giderek en güzel şekilde abdest almışlardır ve ona doğru abdest almanın yolunu göstermişlerdir.
  D) Hiçbiri.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, yanlış abdest alan bir ihtiyarın yanına giderek en güzel şekilde abdest almışlardır ve ona doğru abdest almanın yolunu göstermişlerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 Detayları

5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN’DA KISSALAR
  1. Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. Hz. Eyyup kıssasından hareketle sabrın güçlükler ve olumsuzlukları aşmadaki rolünü kavrar
  3. Hz. İbrahim’in Allah’a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder.
  4. Hz. Lokman’ın “öğütler”inden çıkarımlarda bulunur
  5. Hz. Yusuf’un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini tartışır.
  6. Kıssa kavramını açıklar.
  7. Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir.

Ayrıca 5.sınıf DKAB IV. ünite - Hz. Muhammed ve aile hayatı- konusu test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunlarına karşı olan davranışlarını öğrenmek.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunlarının hatalı davranışlarına karşı olan tutumunu öğrenmek.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunları için yaptığı duayı öğrenmek.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunlarının isimlerini öğrenmek.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in torunlarına karşı olan tutumunu öğrenmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) akraba ve yakınlara karşı olan davranışlarını öğrenmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesinin komşularına karşı olan davranışlarını öğrenmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yetimlere ve yoksullara karşı olan davranışlarını öğrenmek.

Hz. Peygamber'in yetimlere verdiği önemi öğrenmek.

Hz. Peygamber'in ailesinin mutlu olmasını sağlayan davranışları öğrenmek.

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin'in (r.a.) güzel ahlakını öğrenmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına olan sevgisini öğrenmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatına dair temel bilgileri öğrenme.

Hz. Peygamber'in hayatına dair temel bilgileri öğrenme.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in hayatlarından örnekler öğrenme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf DKAB IV. Ünite - Hz. Muhammed Ve Ai̇le Hayatı - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri