5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed (s.a.v.) iyi bir baba olmanın özelliklerini nasıl göstermiştir?


 2. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), evlatlarının her şeyiyle yakından ilgilenmiş, onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarına karşı şefkatli ve merhametliydi. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapardı. 3. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları nelerdir?


 4. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları arasında şunlar yer almaktadır: * Sevgi, saygı, merhamet ve adalet gibi değerlerin ön planda olduğu mutlu bir aile hayatı * Akrabalara ve komşulara karşı özenli davranma * Yetimlere ve yoksullara yardım etme * Aile bireylerine karşı sevgi, saygı ve merhamet gösterme Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları, Müslümanlar için ideal bir aile modeli oluşturmaktadır. Bu davranışlar, aile içinde huzur ve mutluluğun sağlanması için önemlidir. 5. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları Müslümanlara hangi değerleri kazandırmaktadır?


 6. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları, Müslümanlara şunlar gibi değerler kazandırmaktadır: * Sevgi, saygı, merhamet ve adalet * Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem verme * Yetimlere ve yoksullara yardım etme * Aile bireylerine karşı sevgi, saygı ve merhamet gösterme Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları, Müslümanların ahlaki gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu davranışlar, Müslümanların iyi bir insan olmaları için gerekli olan değerleri kazanmalarına yardımcı olur. 7. Kevser suresinin anlamı nedir?


 8. Cevap: Sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi hayırlara kavuşmak. Açıklama:

  Kevser suresi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) neslinin çoğalması ve kendisine verilen birçok nimete şükretmesi için indirilmiştir. 9. Selamlaşma adabı nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Selamlaşma adabı, selamlaşmanın nasıl yapılması gerektiğini açıklayan kurallardır. Açıklama:

  Selamlaşma adabı, selam verirken ve alırken dikkat edilmesi gereken kuralları kapsar. Bu kurallar, karşımızdaki kişiye saygı duyduğumuzu ve ona değer verdiğimizi göstermemizi sağlar. 11. Konuşurken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Üç örnek veriniz.


 12. Cevap: Konuşurken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Üç örnek veriniz.urken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Üç örnek veriniz. Açıklama:

  Konuşurken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Üç örnek veriniz. Cevap: Konuşurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: - Doğru sözler kullanmak: Konuşurken yalandan ve iftiradan uzak durmalıyız. - Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak: Konuşurken karşımızdaki kişiyi kırmamalı veya incitmemeliyiz. - Anlaşılır bir şekilde konuşmak: Konuşurken ifadelerimizi karşımızdaki kişinin anlayacağı şekilde seçmeliyiz.n dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Üç örnek veriniz. Cevap: Konuşurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: - Doğru sözler kullanmak: Konuşurken yalandan ve iftiradan uzak durmalıyız. - Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak: Konuşurken karşımızdaki kişiyi kırmamalı veya incitmemeliyiz. - Anlaşılır bir şekilde konuşmak: Konuşurken ifadelerimizi karşımızdaki kişinin anlayacağı şekilde seçmeliyiz. 13. Konuşma üslupları nelerdir? Çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: Konuşma üslupları nelerdir? Çeşitlerini yazınız.ma üslupları nelerdir? Çeşitlerini yazınız. Açıklama:

  Konuşma üslupları nelerdir? Çeşitlerini yazınız. Cevap: Konuşma üslupları şunlardır: - Resmi üslup - Samimi üslup - Edebi üslupslupları nelerdir? Çeşitlerini yazınız. Cevap: Konuşma üslupları şunlardır: - Resmi üslup - Samimi üslup - Edebi üslup 15. Hz. Lokman'ın (a.s.) mesleği nedir? Yazınız.


 16. Cevap: Terzi. Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.) bir terziydi. 17. Hz. Lokman (a.s.) hangi peygamberin zamanında yaşamıştır?


 18. Cevap: Hz. Davut (a.s.) Açıklama:

  Hz. Lokman (a.s.), Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamıştır. 19. Tahiyyat duasının anlamı nedir?


 20. Cevap: Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun. Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Açıklama:

  Tahiyyat duası, Allah'ı (c.c.) övmek, Peygamber Efendimize (s.a.v.) selam vermek ve Allah'ın iyi kullarına selam vermek için okunan bir duadır. 21. Tahiyyat duası nasıl okunur?


 22. Cevap: Tahiyyat duası, namazın ikinci ve dördüncü rekatında okunur. Kısa tahiyyat, namazın ikinci rekatında, uzun tahiyyat ise namazın dördüncü rekatında okunur. Tahiyyat duasını okumak için, öncelikle "Ettehiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât." kısmı okunur. Daha sonra, "Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtuh." kısmı okunur. Ardından, "Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn." kısmı okunur. Son olarak, "Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh." kısmı okunur. Açıklama:

  Tahiyyat duası, Arapça olarak okunur. Dua okunurken, eller dizlerin üzerinde tutulur ve baş öne eğilir. Dua bittikten sonra, eller kaldırılır ve "Amin" denir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Namazlarda tahiyyat duası okunur.
  2. (.....) Tahiyyat duası selamlaşma duasıdır.
  3. (.....) Tahiyyat duasında Allah’a (c.c.) hamd edilir.
  4. (.....) Tahiyyat duasında Hz. Peygambere (s.a.v.) selam verilir.
  5. (.....) Tahiyyat duasında Allah’ın (c.c.) salih kullarına selam verilir.
  6. (.....) Tahiyyat duasında bütün varlıklara selam verilir.
  7. (.....) Tahiyyat duasının anlamı selam ve barış olsun anlamına gelir.
  8. (.....) Tahiyyat duasının önemi, Müslümanların beş vakit namazda selamlaşmalarını sağlamasıdır.
  9. (.....) Tahiyyat duasının kelime anlamı selamlaşmadır.
  10. (.....) Tahiyyat duasının Arapça okunuşu ettahiyyatü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtuh. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh’tür.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Tahiyyat duası namazlarda okunan bir selamlaşma duasındandır. 2. Tahiyyat duası, Müslümanların birbirleriyle selamlaşmalarını sağlar. 3. Tahiyyat duasında Allah’a (c.c.) hamd edilmez. 4. Tahiyyat duasında Hz. Peygambere (s.a.v.) selam verilir. 5. Tahiyyat duasında Allah’ın (c.c.) salih kullarına selam verilir. 6. Tahiyyat duasında bütün varlıklara selam verilir. 7. Tahiyyat duasının anlamı selam ve barış olsun değil, selam ve esenlik demektir. 8. Tahiyyat duasının önemi, Müslümanların beş vakit namazda selamlaşmalarını sağlamasıdır. 9. Tahiyyat duasının kelime anlamı selamlaşmadır. 10. Tahiyyat duasının Arapça okunuşu ettahiyyatü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtuh. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh’tür. 25. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Tahiyyat duası namazlarda oturduğumuz zaman okunan bir ________dir.
  2. Tahiyyat duası kelime-i şehadet ile _________ bulur.
  3. Tahiyyat duası Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki ________ yer alır.
  4. Tahiyyat duası kelime-i şehadet ile ________ bulur.
  5. Yüce Allah bu konuşmada Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ________, bereket ve esenlik dilemektedir.
  6. Tahiyyat duası, Hz. Peygamberin (s.a.v.) sünnetidir ve namazın vaciplerinden biri ________.
  7. Tahiyyat duası, namazın ikinci ve dördüncü ________lerinde okunur.
  8. Tahiyyat duası, namazın sonunda ________ edilir.
  9. Tahiyyat duası, namazın sonunda ________ edilir.
  10. Tahiyyat duası, namazın sonunda ________ yapılır.

 26. Cevap: 1. dua 2. son 3. konuşma 4. son bulur 5. rahmet 6. sayılır 7. rekatlarında 8. oturarak 9. oturarak 10. selam verir Açıklama:

  Tahiyyat duası, namazlarda oturduğumuz zaman okunan bir duadır. Bu dua kelime-i şehadet ile son bulur. Hz. Peygamber Tahiyyat duasını namazın ikinci ve dördüncü rekatlarında okurdu. Tahiyyat duası, Hz. Peygamberin (s.a.v.) sünnetidir ve namazın vaciplerinden biri sayılır. Namazın sonunda oturarak yapılır ve selam verilerek sonlandırılır. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın

  a. Hz. Peygamberin eşi
  b. Hz. Peygamberin kızı
  c. Hz. Peygamberin torunu
  d. Hz. Peygamberin akrabası
  e. Hz. Peygamberin yakın arkadaşı
  f. Hz. Peygamberin yardımcısı
  g. Hz. Peygamberin hizmetkârı
  h. Hz. Peygamberin öğretmeni
  ı. Hz. Peygamberin öğrencisi
  i. Hz. Peygamberin komşusu
  1. Hatice (r.a.)
  2. Hz. Hüseyin
  3. Ebu Talip
  4. Ebubekir (r.a.)
  5. Zehra (r.a.)
  6. Hz. Ali
  7. Selman-ı Farisi
  8. Ammar b. Yasir
  9. Ümmü Seleme
  10. Cafer b. Ebu Talip

 28. Cevap: 1.a, 2.c, 3.d, 4.e, 5.b, 6.d, 7.f, 8.f, 9.a, 10.d Açıklama:

  Hz. Peygamberin eşi Hatice (r.a.) idi. Hz. Peygamberin kızı Hz. Zehra (r.a.) idi. Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin idi. Hz. Peygamberin akrabası Ebu Talip idi. Hz. Peygamberin yakın arkadaşı ve yardımcısı Ebubekir (r.a.) idi. Hz. Peygamberin hizmetkârı Selman-ı Farisi idi. Hz. Peygamberin hizmetkârı Ammar b. Yasir idi. Hz. Peygamberin eşi Ümmü Seleme idi. Hz. Peygamberin akrabası Cafer b. Ebu Talip idi.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN’DA KISSALAR
  1. Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. Hz. Eyyup kıssasından hareketle sabrın güçlükler ve olumsuzlukları aşmadaki rolünü kavrar
  3. Hz. İbrahim’in Allah’a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder.
  4. Hz. Lokman’ın “öğütler”inden çıkarımlarda bulunur
  5. Hz. Yusuf’un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini tartışır.
  6. Kıssa kavramını açıklar.
  7. Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir.

Ayrıca 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in baba olarak özellikleri ve davranışları hakkında bilgi edinin.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları, Müslümanlar için örnek bir aile modeli oluşturmaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları, Müslümanların ahlaki gelişimine katkıda bulunmaktadır. Hz. Peygamber'in torunlarının isimleri nedir? Cevap: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Açıklama: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin çocuklarıdır. Kazanım: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarını ve onların isimlerini öğrenmek.

Kevser suresinin anlamını öğrenmek ve bu surenin

Selamlaşma adabını öğrenerek, karşımızdaki kişiye saygı duyduğumuzu ve ona değer verdiğimizi gösterebiliriz.

Konuşurken dikkat edilmesi gerekenleri öğrenerek, daha etkili bir şekilde iletişim kurabiliriz.

Konuşma üsluplarını öğrenerek, farklı durumlarda uygun üslupla konuşabiliriz.

Hz. Lokman'ın (a.s.) mesleğini öğrenmek.

Hz. Lokman (a.s.)'ın yaşadığı dönemi öğrenmek.

Öğrenciler, tahiyyat duasının anlamını kavrarlar ve namazlarda okuyabilirler.

Öğrenciler, tahiyyat duasını doğru bir şekilde okumayı öğrenirler.

1. Öğrenciler, tahiyyat duasının namazlarda okunan bir selamlaşma duası olduğunu öğrenirler. 2. Öğrenciler, tahiyyat duasının önemini ve anlamını kavrarlar. 3. Öğrenciler, tahiyyat duasının nasıl okunacağını öğrenirler. 4. Öğrenciler, tahiyyat duasını doğru bir şekilde okuyabilirler. 5. Öğrenciler, tahiyyat duasının anlamını anlayabilirler. 6. Öğrenciler, tahiyyat duasının önemini kavrayabilirler. 7. Öğrenciler, tahiyyat duasını doğru bir şekilde okuyabilirler. 8. Öğrenciler, tahiyyat duasının anlamını anlayabilirler. 9. Öğrenciler, tahiyyat duasının önemini kavrayabilirler. 10. Öğrenciler, tahiyyat duasını doğru bir şekilde okuyabilirler.

* Öğrenciler, Tahiyyat duasının ne olduğunu ve nasıl okunduğunu öğrenirler. * Öğrenciler, Tahiyyat duasının önemini ve anlamını kavrarlar. * Öğrenciler, Tahiyyat duasını namazlarında okumayı öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Peygamberin aile üyelerini, yakın arkadaşlarını, yardımcılarını ve hizmetkârlarını öğrenebilecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri