4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. İnsanlar arasında fiziksel ve düşünsel farklılıklar vardır. Bu farklılıklar nelerdir?

  A) Boy, kilo, saç rengi, göz rengi, cinsiyet, zeka
  B) Dil, ırk, din, mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç
  C) Zeka, yetenekler
  D) Hepsi

 2. Cevap: A Açıklama:

  İnsanlar arasında fiziksel özellikler olarak boy, kilo, saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi farklılıklar vardır. Düşünsel özellikler olarak ise zeka, yetenekler, ilgi ve beceriler gibi farklılıklar vardır. 3. Farklılıklara saygı duymak neden önemlidir?

  A) Toplumda birlik ve beraberliği sağlar.
  B) İnsan haklarına saygıyı destekler.
  C) Farklılıkları ortadan kaldırır.
  D) Hepsini sağlar.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Farklılıklara saygı duymak, toplumda birlik ve beraberliği sağlar. Çünkü farklılıklar, toplumu zenginleştiren ve çeşitlilik katan unsurlardır. 5. Adalet ve eşitlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  A) Adalet, eşitliğin sağlanmasına yardımcı olur.
  B) Eşitlik, adaletin sağlanmasına yardımcı olur.
  C) Adalet ve eşitlik birbirinden bağımsız kavramlardır.
  D) Hepsi

 6. Cevap: A Açıklama:

  Adalet, herkese hakkı olanı vermektir. Eşitlik ise herkese aynı hakların tanınmasıdır. Adalet, eşitliğin sağlanmasına yardımcı olur. Çünkü adil bir toplumda herkese hakkı olanı vermek için eşit haklara sahip olması gerekir. 7. Adaletli bir insan olmak için neler yapılmalıdır?

  A) Kendisine adil davranmalı ve başkalarına da adil davranmaya çalışmalıdır.
  B) Hak ve özgürlüklerine sahip çıkmalı ve başkalarının haklarını da korumalıdır.
  C) Farklılıklara saygı duymalı ve herkesle eşit şekilde davranmalıdır.
  D) Hepsini yapmalıdır.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Adaletli bir insan olmak için öncelikle kendine adil davranmalı ve başkalarına da adil davranmaya çalışmalıdır. Bununla birlikte hak ve özgürlüklerine sahip çıkmalı ve başkalarının haklarını da korumalıdır. Ayrıca farklılıklara saygı duymalı ve herkesle eşit şekilde davranmalıdır. 9. Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

  A) Huzursuzluk    B) Güven    C) Mutlu olma    D) Başarı    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Adaletin olmadığı toplumlarda insanlar haksızlığa uğrayacağı korkusu ile yaşar. Bu da toplumda huzursuzluk ve güvensizlik ortamı oluşturur. 11. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.

  A) Adalet, her şeyin olması gerektiği gibi olmasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı haklara sahip olmasıdır.
  B) Adalet, herkese aynı muamele yapılmasıdır. Eşitlik ise herkese farklı muamele yapılmasıdır.
  C) Adalet, herkese ayrım gözetmeksizin davranılmasıdır. Eşitlik ise herkese hak ve sorumlulukların eşit olarak verilmesidir.
  D) Adalet, hukukun üstünlüğünün sağlanmasıdır. Eşitlik ise herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Adalet, her şeyin olması gerektiği gibi olmasıdır. Yani herkese eşit muamele yapılmasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı haklara sahip olmasıdır. Bu haklar, eşitlik içinde kullanılması için herkese fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 13. Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız.

  A) Eşitlik, yasalarla güvence altına alınmadığı takdirde herkes farklı haklara sahip olur ve toplumda huzursuzluk oluşur.
  B) Eşitlik, yasalarla güvence altına alınmadığı takdirde herkes aynı haklara sahip olur ve toplumda haksızlıklar oluşur.
  C) Eşitlik, yasalarla güvence altına alınmadığı takdirde herkes farklı sorumluluklara sahip olur ve toplumda adaletsizlik oluşur.
  D) Eşitlik, yasalarla güvence altına alınmadığı takdirde herkes aynı sorumluluklara sahip olur ve toplumda düzensizlik oluşur.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Eşitlik, herkesin aynı haklara sahip olmasıdır. Bu haklar, yasalarla güvence altına alınmadığı takdirde herkes farklı haklara sahip olur ve toplumda huzursuzluk oluşur. Çünkü herkes, sahip olduğu haklara göre haksızlıklara uğrayabilir. 15. İnsanların ortak ve farklı yönleri nelerdir?

  A) Ortak yönleri: Herkes aynı fiziksel özelliklere sahip, farklı yönleri: Herkesin farklı özellikleri vardır.
  B) Ortak yönleri: Herkesin aynı özellikleri vardır, farklı yönleri: Herkesin farklı özellikleri vardır.
  C) Ortak yönleri: Herkesin aynı haklara sahip olması, farklı yönleri: Herkesin farklı özellikleri vardır.
  D) Ortak yönleri: Herkesin farklı hakları olması, farklı yönleri: Herkesin farklı özellikleri vardır.

 16. Cevap: C Açıklama:

  İnsanların ortak yönleri, insan olmalarıdır. Herkesin aynı haklara ve sorumluluk 17. Adalet nedir?

  A) Herkesin hak ettiği şeyi alması ve haksızlık olmamasıdır.
  B) Güçlü olanın istediğini yapmasıdır.
  C) Zenginin daha çok, fakirin daha az hakkı olmasıdır.
  D) Herkesin aynı olmasıdır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Adalet, herkesin hak ettiği şeyi alması ve haksızlık olmamasıdır. Bu, güçlü olanın istediğini yapması, zenginin daha çok, fakirin daha az hakkı olması veya herkesin aynı olması değildir. 19. Eşitlik nedir?

  A) Herkesin aynı olmasıdır.
  B) Herkesin hak ettiği şeyi alması ve haksızlık olmamasıdır.
  C) Güçlü olanın istediğini yapmasıdır.
  D) Zenginin daha çok, fakirin daha az hakkı olmasıdır.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Eşitlik, herkesin aynı olmasıdır. Bu, güçlü olanın istediğini yapması, zenginin daha çok, fakirin daha az hakkı olması veya herkesin hak ettiği şeyi alması ve haksızlık olmaması değildir. 21. Adalet ve eşitlik arasındaki fark nedir?

  A) Adalet, herkesin hak ettiği şeyi almasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı olmasıdır.
  B) Adalet, güçlü olanın istediğini yapmasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı olmasıdır.
  C) Adalet, herkesin hak ettiği şeyi alması ve haksızlık olmamasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı olmasıdır.
  D) Adalet, herkesin aynı olmasıdır. Eşitlik ise herkesin hak ettiği şeyi alması ve haksızlık olmamasıdır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Adalet, herkesin hak ettiği şeyi alması ve haksızlık olmamasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı olmasıdır. Bu iki kavram birbirinden farklıdır. Adalet, herkesin hak ettiği şeyi almasını gerektirirken, eşitlik herkesin aynı olmasını gerektirir. 23. Adalet ve eşitlik toplum için neden önemlidir?

  A) Adalet ve eşitlik olmadan toplumda huzur ve güven olmaz.
  B) Adalet ve eşitlik olmadan toplumda haksızlıklar olur.
  C) Adalet ve eşitlik olmadan toplumda herkes mutlu olmaz.
  D) Hepsi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Adalet ve eşitlik olmadan toplumda huzur ve güven olmaz, haksızlıklar olur ve herkes mutlu olmaz. Bu nedenle adalet ve eşitlik toplum için önemlidir. 25. Adalet ve eşitlik için neler yapabiliriz?

  A) Haklarımızı öğrenip savunmalıyız.
  B) Haksızlıklara karşı çıkmalıyız.
  C) Eşitlik için çaba göstermeliyiz.
  D) Hepsi

 26. Cevap: D Açıklama:

  Adalet ve eşitlik için haklarımızı öğrenip savunmalıyız, haksızlıklara karşı çıkmalıyız ve eşitlik için çaba göstermeliyiz. Bu şekilde adalet ve eşitlik için katkıda bulunabiliriz. 27. Adalet ve eşitlik için mücadele eden kişilere örnek veriniz.

  A) Mustafa Kemal Atatürk, Nelson Mandela, Malala Yousafzai
  B) Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks
  C) Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chavez
  D) Hepsi

 28. Cevap: D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 Detayları

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Hak, Özgürlük ve Sorumluluk
  1. Hak ve özgürlüklere saygı gösterir.
  2. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumların çözümünde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğine ilişkin örnekler verir.
  3. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir.
  4. Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder
  5. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.
  6. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.
  7. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • Adalet ve Eşitlik
  1. Adalet ve eşitlik kavramlarını birbiriyle ilişkili olarak açıklar.
  2. Adaletin veya eşitliğin sağlandığı ve sağlanamadığı durumları karşılaştırır
  3. Adil veya eşit davranılmadığında insanlarda oluşabilecek duyguları açıklar.
  4. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların nedenlerini açıklar
  5. İnsanların farklılıklarına saygı gösterir
  6. İnsanların farklılıklarına saygı gösterir
  7. İnsanların hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğunu bilir.

Ayrıca 4.sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi III. ünite test soruları 1; tamamı test türünde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* İnsanların fiziksel ve düşünsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

* Farklılıklara saygı duymanın önemini kavrar.

* Adalet ve eşitlik kavramlarını ilişkilendirir.

* Adaletli olmanın önemini kavrar ve adaletli bir insan olmak için neler yapabileceğini açıklar.

3.2.1. Adaletin olmadığı toplumlarda yaşanan sorunları fark eder.

3.2.2. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklar.

3.2.3. Eşitliğin yasalarla güvence altına alınmasının önemini fark eder.

5.1.1. Adaleti açıklar.

5.1.2. Eşitliği açıklar.

5.1.3. Adalet ve eşitlik arasındaki farkı açıklar.

5.1.4. Adalet ve eşitliğin toplum için önemini açıklar.

5.1.5. Adalet ve eşitlik için neler yapabileceğini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri