4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3

4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 CEVAPLARI

 1. Hac, neden Müslümanlar için önemlidir?

  A) Sadece turistik bir gezinti yapmak için.
  B) Çünkü Kâbe'nin tarihi önemini anlamak için.
  C) Çünkü Hac, İslam'ın beş temel şartından biridir.
  D) Çünkü Hac, sadece Mekke şehrine gitmek için bir fırsattır.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Hac, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olarak kabul edilir ve Müslümanların yaşamlarının önemli bir parçasıdır. 3. İslam'ın inanç esaslarından biri nedir?

  A) Allah'a iman
  B) Hacca gitmek
  C) Zekat vermek
  D) Peygambere salavat getirmek

 4. Cevap: A Açıklama:

  İslam'ın inanç esasları, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman ve kader ve kazaya iman olmak üzere altı tanedir. Bu soruya göre, İslam'ın inanç esaslarından biri Allah'a iman olduğu için doğru cevap A seçeneğidir. 5. Allah'a iman, aşağıdakilerden hangisini gerektirir?

  A) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak
  B) Allah'ın emir ve yasaklarına uymak
  C) Allah'ın dininin hükümlerine göre yaşamak
  D) Hepsi

 6. Cevap: A Açıklama:

  Allah'a iman, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı gerektirir. Diğer seçenekler, Allah'a imandan sonra gelen davranışlardır. Bu soruya göre, Allah'a iman, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak istediği için doğru cevap A seçeneğidir. 7. İslam'ın şartlarından biri nedir?

  A) Namaz kılmak      B) Meleklere iman   
  C) Ahirete iman      D) Allah'a iman     
                      

 8. Cevap: A Açıklama:

  İslam'ın şartları, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmak olmak üzere beş tanedir. Bu soruya göre, İslam'ın şartlarından biri namaz kılmak olduğu için doğru cevap A seçeneğidir. 9. Allah'ın (c.c.) son gönderdiği ilahi kitap hangisidir?

  A) İncil             B) Tevrat           
  C) Zebur             D) Kur'an-ı Kerim   
                      

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) son gönderdiği ilahi kitaptır. 11. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süresi ne kadardır?

  A) 20 yıl    B) 23 yıl    C) 25 yıl    D) 27 yıl    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, 23 yıl boyunca parça parça indirilmiştir. 13. Kur'an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir?

  A) Türkçe    B) Arapça    C) İngilizce    D) Fransızca    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşadığı toplumun dili olan Arapça olarak indirilmiştir. 15. Kur'an-ı Kerim'in sonsuzluğunu ifade eden ayet hangisidir?

  A) "Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz."
  B) "Kıyametin kopacağını biliyorsunuz da niçin iman etmiyorsunuz?"
  C) "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı."
  D) "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ve sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin helak edildiği gibi sizin de helak olmamanız için namaz kılın, zekâtı verin ve Allah'a güvenin. O, sizi koruyacak olan en iyi koruyucudur."

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu ayette Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in korunması ve kıyamete kadar geçerli olmasının kendisinin garantisi olduğunu bildirmektedir. 17. Kur'an-ı Kerim'in iç düzenini oluşturan kavramlardan biri olan ayet nedir?

  A) Kur'an-ı Kerim'in her bir bölümüne verilen isimdir.
  B) Kur'an-ı Kerim'in her bir sayfasına verilen isimdir.
  C) Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine verilen isimdir.
  D) Kur'an-ı Kerim'in her bir suresine verilen isimdir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ayet denir. 19. İslam'ın inanç esaslarından biri, Allah'a iman etmektir. Allah'a iman etmek ne demektir?

  A) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır.
  B) Allah'ın ahiretine inanmak
  C) Allah'ın kulu ve elçisi olan Hz. Muhammed'e inanmaktır.
  D) Allah'ın meleklerine inanmak

 20. Cevap: A Açıklama:

  Allah'a iman etmek, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak demektir. Allah'ın yarattığı her şeyin yaratıcısı olduğunu, her şeyin Allah'ın kudretiyle var olduğunu ve Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu kabul etmektir. 21. İslam'ın inanç esaslarından biri de peygamberlere iman etmektir. Peygamberlere inanmak ne demektir?

  A) Peygamberlerin doğru sözlü ve güvenilir insanlar olduğuna inanmaktır.
  B) Peygamberlerin Allah'tan gelen mesajları insanlara ilettiğini kabul etmektir.
  C) Peygamberlerin Allah'ın seçkin kulları olduğuna inanmaktır.
  D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberlere inanmak, peygamberlerin Allah'tan gelen mesajları insanlara ilettiğini kabul etmektir. Peygamberler, Allah'ın insanlara yol göstermesi için gönderdiği elçilerdir. Onlar, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmiş, insanları doğru yola davet etmişlerdir. 23. İslam'ın inanç esaslarından biri de ahirete iman etmektir. Ahirete iman etmek ne demektir?

  A) Öldükten sonra dirileceğimize inanmaktır.
  B) Hesap ve ceza günü olduğuna inanmaktır.
  C) Cennet ve cehennem olduğuna inanmaktır.
  D) Hepsi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Ahirete iman etmek, öldükten sonra dirileceğimize, hesaba çekileceğimize, cennet ve cehennem olduğuna inanmaktır. Ahiret, dünya hayatındaki iyi ve kötü davranışlarımızın karşılığını alacağımız yerdir. 25. İslam'ın şartlarından biri de namaz kılmaktır. Namaz kılmak ne demektir?

  A) Günde beş vakit namaz kılmaktır.
  B) Allah'a yönelerek dua ve ibadet etmektir.
  C) Allah'ın emirlerini yerine getirmektir.
  D) Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan ibadettir.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Namaz, Allah'a yönelerek dua ve ibadet etmektir. Namaz, İslam'ın en önemli ibadetlerinden biridir. Namaz sayesinde Allah'a yönelir, O'nun emirlerini yerine getirir, O'nun rızasını kazanmaya çalışırız.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 Detayları

4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TEMİZ OLALIM
  1. Beden ve giyim temizliğine özen gösterir.
  2. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir.
  3. İbadet ile temizlik arasında ilişki kurar
  4. İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur
  5. Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar ve sözünde durmanın, dürüst ve güvenilir olma gibi davranışların manevi temizlik olduğunu fark eder.
 • HZ.MUHAMMED’İ TANIYALIM
  1. Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanır.
  2. Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir. 6. Kevser suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  3. Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verir.
  4. Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek açıklar
  5. Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi II. ünite test soruları 3; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlannmıştır

4.1.1. İslam'ın inanç esaslarını kavrar.

4.1.1. İslam'ın inanç esaslarını kavrar.

4.2.1. İslam'ın şartlarını kavrar.

2.3.1.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır.

2.3.1.2. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sürecini kavrar.

2.3.1.3. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dili kavrar.

2.3.1.4. Kur'an-ı Kerim'in sonsuzluğunu kavrar.

2.3.2.1. Kur'an-ı Kerim'in iç düzenini oluşturan kavramları tanır.

4.2.1. İslam'ın inanç esaslarını açıklar.

4.2.2. İslam'ın inanç esaslarından olan peygamberlere inancı açıklar.

4.2.3. İslam'ın inanç esaslarından olan ahirete inancı açıklar.

4.3.1. İslam'ın şartlarından olan namazın anlamını ve önemini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 43 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf DKAB II. Ünite Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri