2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13)

2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) sınavı 2.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) CEVAPLARI

 1. 'Arkadaş' kelimesi hangisinde doğru olarak hecelerine ayrılmıştır?

  A) Ark - ad - aş    B) Ar - ka - daş    C) A -rka- daş

 2. Cevap: B

 3. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) Cümle her zaman büyük harfle başlar.
  B) Özel isimler cümle içinde küçük harfle başlar.
  C) Genel isimler cümle içinde büyük harfle başlar.

 4. Cevap: A

 5. Aşağıda verilen tarihlerden hanginin yazımı doğrudur?

  A) 12 -- mart -- 2018
  B) 12.03.2018
  C) 12 mart 2018

 6. Cevap: B

 7. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelime kullanılmıştır?

  A) Akşam geç yattığı için sabah erken uyanamadı.
  B) Ödevlerini hızlıca tamamladı.
  C) En sevdiği diziyi izlemeye başladı.

 8. Cevap: A

 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) Ayakkabımın bağı çözüldü.
  B) Bu yıl bağdaki yaprakları toplayamadık.
  C) Köydeki bağı gezip üzüm yedik.

 10. Cevap: A

 11. Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır?

  A) keçiler    B) yular    C) kiler

 12. Cevap: A

 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?

  A) Orucunu bu yıl tam tuttu.
  B) Hava kirliliğinden hasta olmuştu.
  C) Sebepsiz yere ağlıyordu.

 14. Cevap: B

 15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerine göre daha önce gelir?

  A) Bamya    B) Boynuz    C) Beste

 16. Cevap: A

 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur?

  A) Mert Eren'den daha uzun.
  B) Eda Merve ile birlikte geldi.
  C) Otobüs trenden daha hızlı geldi.

 18. Cevap: B

 19. Elif dün akşam televizyon izlememiş.
  Yukarıdaki cümlede hangisinin cevabı yoktur?

  A) Kim    B) Ne zaman    C) Nerede

 20. Cevap: C

 21. Eren kaldırımdan aşağı doğru koşarak gelirken bir anda ayağı takılıp yere düştü.
  Yukarıda verilen cümlede olay nerede gerçekleşmiştir?

  A) Kaldırımda    B) Okulda    C) Aşağıda

 22. Cevap: A

 23. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti gelmelidir?

  A) Sabaha kadar hasta yattı( )
  B) Akşam olunca evlere dağıldık( )
  C) Sen de mi unuttun( )

 24. Cevap: C 25. Cevap:   Açıklama:

 26. “ kitap –çok-seviyorum-okumayı” sözcükleri ile oluşturulabilecek anlamlı ve kurallı cümle hangisidir?

  A) Kitap okumayı çok seviyorum.
  B) Okumayı çok seviyorum kitap.
  C) Çok seviyorum kitap okumayı.

 27. Cevap: A

 28. Hangisi bir soru cümlesi değildir?

  A) Bugün hava çok güzel.
  B) Senin adın ne?
  C) Okulda kaç arkadaşın var?

 29. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Bugün hava çok güzel. Soru cümleleri, bir bilgi veya cevap almak amacıyla bir soru sorarlar. Bu nedenle, verilen seçeneklerden soru cümlesi olmayanı bulmamız gerekiyor. A seçeneği olan "Bugün hava çok güzel" bir ifade cümlesidir ve bir soru sormamaktadır. Bu cümle, sadece bir bilgi vermektedir ve bir cevap gerektirmez. Diğer seçenekler, bir soru sormak için kullanılan doğru yapıya sahiptir. B seçeneği "Senin adın ne?" soru cümlesidir ve kişinin adını öğrenmek için sorulur. C seçeneği "Okulda kaç arkadaşın var?" soru cümlesidir ve kişinin okuldaki arkadaş sayısını sormaktadır. 30. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü ile bitmiştir?

  A) At    B) Elma    C) Kalem

 31. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Elma" kelimedir. Elma kelimesi ünlü harf "a" ile bitmektedir. "At." Bu kelime ünlü harf ile bitmemektedir. Son harfi "t" olduğu için ünlü ile biten bir kelime değildir. : "Elma." Bu kelime ünlü harf "a" ile bitmektedir. Son harfi "a" olduğu için ünlü ile biten bir kelimedir. "Kalem." Bu kelime ünlü harf ile bitmemektedir. Son harfi "m" olduğu için ünlü ile biten bir kelime değildir. 32. Hangisi bir isim değildir?

  A) Kedi
  B) Su
  C) Uçmak

 33. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Uçmak. Bu soruda, hangi seçeneğin bir isim olmadığını bulmanız isteniyor. İki seçenek arasında isim olan "Kedi" ve "Su" bulunuyor. Ancak "Uçmak" seçeneği bir isim değildir, bu bir fiildir. "Uçmak", bir eylemi veya hareketi ifade eder. Bu nedenle, doğru cevap C seçeneği olan "Uçmak"tır. 34. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?

  A) Bu bir elma mıdır?
  B) Ali topu atıyor.
  C) Ayşe güzel resim yapıyor.

 35. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Bu bir elma mıdır?" olarak verilmiştir. Çünkü bu cümle bir soru cümlesidir ve soru işareti ile bitmektedir. Diğer seçenekler ise ifade cümlesi olarak kullanılmaktadır. Verilen seçenekler arasından "A) Bu bir elma mıdır?" cümlesi, bir soru cümlesi olarak kullanılmaktadır. Diğer seçenekler ise ifade cümleleridir ve bir durumu veya eylemi açıklamaktadır. 36. "Evde çocuklar oyun oynuyor." Bu cümlede hangi kelime çoğuldur?

  A) Evde    B) Çocuklar    C) Oyun

 37. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Çocuklar" olarak verilmiştir. Çünkü "çocuklar" kelimesi çoğul bir isimdir. Verilen cümlede "Evde çocuklar oyun oynuyor." ifadesinde "çocuklar" kelimesi çoğul bir isimdir ve birden fazla çocuğu temsil eder. Diğer seçenekler ise tekil isimlerdir. 38. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ünlem cümlesi değildir?

  A) Ne kadar güzel bir gün!    B) Heyecanlıyım.             
  C) Harika bir şey oldu!      

 39. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Heyecanlıyım'dır. Çünkü diğer cümleler ünlem cümlesi olarak kullanılan bir yapıya sahiptir. A) "Ne kadar güzel bir gün!" ünlem cümlesi olarak kullanılan bir ifadedir. C) "Harika bir şey oldu!" da ünlem cümlesi olarak kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla, cevap anahtarı olarak B seçeneği doğru yanıttır. 40. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "bir işte başarısız olmak" anlamına gelir?

  A) Kulağına küpe olmak.    B) Boşa kürek çekmek.     
  C) Burnunu sokmak.        

 41. Cevap: B Açıklama: Boşa kürek çekmek, bir işte başarısız olmaya veya uğraşma sonucunda hiçbir şey elde edemeyeceğini ifade eder. Bu deyim, gösterdiğiniz hayat güncellemeleri ile ilgilidir ve efor sarf etmekle başaramayacağını anlatır. Kişi, boşa kürek çekerken aynı zamanda enerjisini boşa harcamış gibi hisseder. Özet olarak, boşa kürek çekmek, bir işte başarısız olmak demektir.

 42. Atasözü veya deyim nedir? Atasözü veya deyimlerin hangi amaçla kullanıldığını açıklayın.

  A) Kısa öğütler ve tecrübelerin dile getirilmesinde kullanılırlar.
  B) Resim yapmak için kullanılırlar.
  C) Öykü yazmak için kullanılırlar.

 43. Cevap: A Açıklama: Atasözü ve deyimler, kültürler arasında aktarmak için uzun ömürlü bir kalıcılığa sahip olan kısa sözlerdir. Bu sözler çoğunlukla toplumun liderleri tarafından aktarılır ve kullanılır. Genellikle karşılaştığımız problemlerin çözümünde öğüt niteliğinde ve yüzyıllardır test edilmiş olup uygulamalarını tecrübelerimizle destekleyen toplumsal önerilerle birlikte sunulurlar.

 44. "Bu işte bir gariplik var" deyimi hangi durumlarda kullanılır?

  A) Bir şeyin normal olmadığı zamanlarda.
  B) Yeni bir şey öğrenildiğinde.
  C) Arkadaşlarla eğlenirken.

 45. Cevap: A Açıklama: A) "Bu işte bir gariplik var" deyimi, bir olayın normal olmadığı veya anlaşılması zor olan zamanlarda kullanılır. B) Örneğin, özellikle fiziğin karmaşık konularında, bir olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için "Bu işte bir gariplik var" deyimi kullanılabilir. C) Diğer yandan, bu deyiş duyulan bir şeye şaşırmış olma durumunda da kullanılabilir. Örneğin, arkadaşlarının sürpriz bir şey söylediğinde, bunu kabullenmek için "Bu işte bir gariplik var" deyimi kullanıl

 46. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, boş sözlerle zaman kaybetmek hakkında bir öğüttür?

  A) İşleyen demir ışıldar.         B) Boş kovayı çok çaldırırlar.   
  C) El elden üstündür.            

 47. Cevap: B Açıklama: B) Boş kovayı çok çaldırırlar. atasözü, boş sözlerle zaman kaybetmek hakkında bir öğüttür. Bu atasözünün anlamı, insanların çok fazla boş söz söylemekten kaçınmalarını öğütlemektedir. Boş sözler, hiçbir işe yaramayan ve zaman tüketen şeylerden ibarettir. Bu nedenle, boş sözlerle zaman kaybetmekten kaçınmak herkes için faydalı olacaktır.

 48. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözü hangi durumlarda kullanılır?

  A) Bir kişinin tek başına yapamayacağı işlerde.
  B) Bir kişinin tek başına çok başarılı olduğu durumlarda.
  C) Tek bir elin iki elden daha güçlü olduğu durumlarda.

 49. Cevap: A Açıklama: Bu atasözü, yardımla iş yapmanın önemine vurgu yaptığı durumlarda kullanılır. Ortak çalışan kişilerin, ortak çabası ile yapamayacakları hiçbir iş olmadığını anlatır. Ayrıca, başarıya ulaşabilmek için tek başına çalışmanın yetersiz olduğunu göstermektedir. Özet olarak, bu atasözü bize, çoklu kaynakların ve insani gücün, başarıya ulaşmamız ve istediğimiz hedeflere ulaşmamız için önemli olduğunu hatırlatmaktadır.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) Detayları

2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) 3 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Haziran 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Hayal Gücü
 • Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler

Ayrıca

Soru cümleleri, bir konu hakkında bilgi veya cevap almak için kullanılan cümlelerdir. İfadeler ise bir konuyu açıklamak veya bir durumu ifade etmek amacıyla kullanılır.

Bu sorunun kazanımı, ünlü harf ile biten kelimeleri tanımak ve ünlülerin kelime yapısındaki konumlarını fark edebilmektir.

İsimleri tanıma ve ayırt etme becerisi.

"A) Bu bir elma mıdır?" cümlesi bir soru cümlesidir ve soru işareti ile bitmektedir.

"Evde çocuklar oyun oynuyor." cümlesindeki çoğul isim "çocuklar" dır.

Ünlem cümlelerini tanıma ve onları diğer cümle türlerinden ayırma becerisini ölçmeyi hedefler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) sınavı 2.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) Testi İstatistikleri

Bu sınav 36 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 617 kere doğru, 131 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-06-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 2.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.