2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları sınavı 2.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları CEVAPLARI

 1. Atasözü veya deyim nedir? Atasözü veya deyimlerin hangi amaçla kullanıldığını açıklayın.

  A) Kısa öğütler ve tecrübelerin dile getirilmesinde kullanılırlar.
  B) Resim yapmak için kullanılırlar.
  C) Öykü yazmak için kullanılırlar.

 2. Cevap: A Açıklama: Atasözü ve deyimler, kültürler arasında aktarmak için uzun ömürlü bir kalıcılığa sahip olan kısa sözlerdir. Bu sözler çoğunlukla toplumun liderleri tarafından aktarılır ve kullanılır. Genellikle karşılaştığımız problemlerin çözümünde öğüt niteliğinde ve yüzyıllardır test edilmiş olup uygulamalarını tecrübelerimizle destekleyen toplumsal önerilerle birlikte sunulurlar.

 3. "Bu işte bir gariplik var" deyimi hangi durumlarda kullanılır?

  A) Bir şeyin normal olmadığı zamanlarda.
  B) Yeni bir şey öğrenildiğinde.
  C) Arkadaşlarla eğlenirken.

 4. Cevap: A Açıklama: A) "Bu işte bir gariplik var" deyimi, bir olayın normal olmadığı veya anlaşılması zor olan zamanlarda kullanılır. B) Örneğin, özellikle fiziğin karmaşık konularında, bir olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için "Bu işte bir gariplik var" deyimi kullanılabilir. C) Diğer yandan, bu deyiş duyulan bir şeye şaşırmış olma durumunda da kullanılabilir. Örneğin, arkadaşlarının sürpriz bir şey söylediğinde, bunu kabullenmek için "Bu işte bir gariplik var" deyimi kullanıl

 5. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözü hangi durumlarda kullanılır?

  A) Bir kişinin tek başına yapamayacağı işlerde.
  B) Bir kişinin tek başına çok başarılı olduğu durumlarda.
  C) Tek bir elin iki elden daha güçlü olduğu durumlarda.

 6. Cevap: A Açıklama: Bu atasözü, yardımla iş yapmanın önemine vurgu yaptığı durumlarda kullanılır. Ortak çalışan kişilerin, ortak çabası ile yapamayacakları hiçbir iş olmadığını anlatır. Ayrıca, başarıya ulaşabilmek için tek başına çalışmanın yetersiz olduğunu göstermektedir. Özet olarak, bu atasözü bize, çoklu kaynakların ve insani gücün, başarıya ulaşmamız ve istediğimiz hedeflere ulaşmamız için önemli olduğunu hatırlatmaktadır.

 7. "El ele vererek, gökyüzünü de kurtarabiliriz." atasözü ne anlama gelir?

  A) Birlikte çalışarak büyük işler başarabiliriz.
  B) Gökyüzü kurtarılmaya ihtiyaç duyar.
  C) Birlikte çalışarak bir şey kurtarmak mümkün değildir.

 8. Cevap: A Açıklama: A) Atasözü, birlikte çalışarak hayatlarımızı ve çevremizi kurtarabileceğimizi vurgulamaktadır. Birlikte hareket etmek gökyüzünü fiziksel olarak kurtarmamızı sağlamaz, ancak büyük işleri başarmamızı sağlar. B) “El ele vererek, gökyüzünü de kurtarabiliriz” atasözü, birlikte çalışarak iklim değişikliklerine veya ekolojik yıkıma karşı mücadele edebileceğimiz anlamına gelir. Böylece büyük işler başarabiliriz. C) Atasözü, paylaşmamız

 9. "Elini taşın altına koyan kazanır" atasözü ne anlama gelir?

  A) Çalışmadan kazanç elde edilemez.
  B) Taşın altına elini koymak tehlikelidir.
  C) Taşın altına elini koymak gereksizdir.

 10. Cevap: A Açıklama: A) "Elini taşın altına koyan kazanır" atasözü, çalışma azmi ve dayanıklılığın ödüllendirildiğini ifade eder. Atasözü, çalıştıkça kazanmanın önemini vurguluyor ve başarı için uğraşmamızı salık veriyor. B) Atasözü, insanları esnek olmayan kalıplar dışında düşünmeye teşvik etmektedir. Kalıplar dışına çıkmak, yenilikler getirmek ve risk almak anlamına gelebilir. C) "Elini taşın altına koyan kazanır" atasözü, sabrın ve çabalaman

 11. "Boş çuval ayakta durmaz" deyimi ne anlama gelir?

  A) Boş çuvalın ayakta durması imkansızdır.
  B) Boş insanlar hiçbir iş yapamazlar.
  C) Boş çuvalın içinde bir şey olmadığı için değersizdir.

 12. Cevap: B Açıklama: A) Boş çuvalın ayakta durması fiziksel olarak imkansızdır, çünkü bir çuval boş olduğunda destek alanı yoktur. B) "Boş çuval ayakta durmaz" deyiminin çağrıştırdığı gibi, boşluk taşıyan insanlar yeterli özelliklerini kullanmadan başarısız olurlar. C) Boş çuvalın içinde hiçbir şey olmadığı için, çuvalın değeri çok düşüktür ve sadece çöp ya da atık olarak kabul edilir.

 13. Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir?

  A) Havada uçuşan kuş     B) Burnunu sokmak       
  C) Sessizce uyumak    

 14. Cevap: B Açıklama: A) Burnunu sokmak, kimsenin umurunda olmayacak bir duruma girmek anlamına gelen ve "burnunu sok" deyimiyle çoğunlukla kullanılan bir deyimdir. B) Havada uçuşan kuş, başarıyı, özgürlüğü ve uzaklardaki hedeflere ulaşmayı simgeleyen bir sözdür. C) Sessizce uyumak, kendine büyük bir güven kaynağı olarak sakinlik ve huzuru temsil eden bir deyimdir.

 15. "Başını sokacak yer arayan" deyimi ne anlama gelir?

  A) Kendine bir yuva arayan    B) Başını kaybeden           
  C) Başını yastığa koyan      

 16. Cevap: A Açıklama: A) "Başını sokacak yer arayan" deyimi, kendisinin için bir yaşama alanı veya sığınağı oluşturmak isteyen bir kişiyi tanımlar. B) Bu deyim, durumda olan kişinin çözümler arayarak istikrarını sağlamak istediğini gösterir. C) Ayrıca, bu deyim bir şekilde barış, gelecek kaygısı ve güvenlik arayışı içinde olan birini anlatır.

 17. "Bugün hava çok güzel, parkta oynayabiliriz." cümlesinde hangi kelime hareket bildirir?

  A) Bugün    B) Çok    C) Oynayabiliriz

 18. Cevap: C Açıklama: A) Bugün kelimesi "bugün" olarak anlamını taşıyan ve cümlenin başında yer alan bir zamir olup hareket bildirmez. B) Çok kelimesi "miktarın çok olmasını" ifade eden bir sıfat olarak cümlenin içinde yer alır ve hareket bildirmez. C) Oynayabiliriz kelimesi ise fiil (oynamak) olarak cümlenin sonunda yer alır ve hareket bildirir.

 19. Aşağıdakilerden hangisi bir iş bildiren kelime değildir?

  A) Yemek    B) Oynamak    C) Okumak

 20. Cevap: B Açıklama: A) Yemek, bir iş olarak kabul edilmediği için bir iş bildiren kelime değildir. B) Oynamak kuralları doğrultusunda yapılırsa, iş gibi değerlendirilebilecek bir etkinliktir. C) Okumak ise her yaş grubunda faydalı bir iş olarak değerlendirilir ve iş bildiren kelimeler arasında sayılır.

 21. "Güzel bir çiçek bulmuş" cümlesindeki "güzel" kelimesi hangi türden bir öndür?

  A) Sıfat    B) İsim    C) Zamir

 22. Cevap: A Açıklama: A) "Güzel" kelimesi, cümlenin ögelerinden bir sıfattır. B) Sıfatlar, özellikleri olan isimlerin niteliklerini veya nesneleri tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılan sözcüktür. C) Bu kelime, cümledeki bir öge olarak "çiçek" isminin niteliklerini tanımlamak için kullanılmıştır.

 23. "Benim kırmızı arabam var" cümlesindeki "benim" kelimesi hangi türden bir öndür?

  A) Sıfat    B) İsim    C) Zamir

 24. Cevap: C Açıklama: Cevap: "Benim" kelimesi, cümledeki özne olan ve cümlenin yüklemiyle birlikte fiil yapan kişi veya şeyleri belirtmek için kullanılan zamir türünden bir öznedir. Zamir, sözcük grubu içinde anlamı tamamlayabilen bir öğedir. Dolayısıyla cümledeki "benim" kelimesi bir zamirdir.

 25. "Sana küçük bir hediye getirdim" cümlesindeki "sana" kelimesi hangi türden bir öndür?

  A) Sıfat    B) İsim    C) Zamir

 26. Cevap: C Açıklama: Cevap: "Sana" kelimesi cümlede zamir olarak kullanılmıştır. Zamirler, ismin önüne konularak anlamını belirtmek için kullanılan sözcüklerdir. Örneğin, kişi, yer, şey, zaman vb. kavramları ifade etmek için zamirler kullanılır. Cümle içerisindeki "sana" kelimesi de bu kapsama girer ve zamir türündendir.

 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "hareket" bildiren bir cümledir?

  A) Sınıfta sessiz olmalısın.     B) Kalemimi kaybettim.          
  C) Futbol topu havada uçuştu.   

 28. Cevap: C Açıklama: C) Futbol topu havada uçuştu. seçeneği bildirir, çünkü bu cümle hareketle ilgili bir durumu tarif eder. Hareket, havada realen futbol topu tarif edilmiştir. Diğer cümle bildirimleri konuşma veya kayıp olma gibi sabit durumları tarif etmektedir.

 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "oluş" bildiren bir cümledir?

  A) Yusuf okula gitmek için erkenden kalkar.
  B) Annem bana yeni bir hikaye kitabı aldı.
  C) Kışın yağan karlarla birlikte her yer beyaza büründü.

 30. Cevap: C Açıklama: C) Kışın yağan karlarla birlikte her yer beyaza büründü. cümlesi olus bildiren bir cümledir. Oluş sözcüğü, belirli durumun veya koşulların eşliğinde meydana gelen fiziki değişimleri ifade eder. Kışın yağan karlar, havadaki sıcaklığın soğuması, havada bulunan nemin buzlaşması gibi koşulların eşliğinde meydana gelen fiziki değişimlere olus denmektedir. Bu nedenle, verilen cümle olus bildiren bir cümledir.

 31. "Bahçemizde güzel çiçekler var" cümlesinde hangi kelime belirtisiz nesneyi belirtir?

  A) Bahçemizde    B) Güzel    C) Çiçekler

 32. Cevap: C Açıklama: A) "Bahçemizde" cümledeki belirtisiz nesneyi belirtir; bu bahçenin kimin bahçesi olduğu belirtilmemiştir. B) "Güzel" cümledeki belirtisiz nesneyi belirtir; çiçeklerin ne kadar güzel olduğu anlaşılmaktadır, ancak hangi tür çiçek olduğu belirtilmemiştir. C) "Çiçekler" cümledeki belirtisiz nesneyi belirtir; çiçeklerin hangi çiçekler olduğu belirtilmemiştir.

 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır?

  A) Anne yemek pişirdi.     B) Ali'nin kalemi kayboldu.   
  C) Ali top oynadı.        

 34. Cevap: B Açıklama: B) Ali'nin kalemi kayboldu. cümlesinde isim tamlaması kullanılmıştır. İsim tamlaması, bir ismi başka bir kelimeyle sınırlamak için kullanılan bir gramer tekniğidir. Örneğin, "Ali'nin kalemi" ifadesindeki "Ali'nin" ismi "kalemi" kelimesiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, isim tamlamaları birden fazla kelime kullanılarak da oluşturulabilir. Örneğin, "Malik'in çizgi romanları" ifadesindeki "Malik'in" ismi "çizgi romanları" olarak gruplanmıştır.

 35. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tekil isim kullanılmıştır?

  A) Kedi avlanır.    B) Oyuncaklar dağıldı.   
  C) Kalemlerim masada.    

 36. Cevap: A Açıklama: A) Kedi tekil isim olduğu için tekil isim kullanılmıştır. B) Oyuncaklar, çoğul isim olduğundan, çoğul isim kullanılmıştır. C) Kalemlerim, çoğul isim olduğundan, çoğul isim olarak kullanılmıştır.

 37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

  A) Kitaplıkda güzel kitaplar var.       B) Öğretmenimiz bize ders anlatıyor.   
  C) Babam pazara gitti, meyve aldı.     

 38. Cevap: A Açıklama: A) Kitaplıkta güzel kitaplar var cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır. Bu cümlenin doğru biçimde şöyle olması gerekir: Kitaplıkta güzel kitap var. B) Öğretmenimiz bize ders anlatıyor cümlesinde yazım yanlışı yoktur. Bu cümle doğru biçimde İngilizce kurallara uygun şekilde yazılmıştır. C) Babam pazara gitti, meyve aldı cümlesinde de yazım yanlışı yoktur. Bu cümle doğru biçimde İngilizce kurallara uygun olarak yazılmıştır.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları Detayları

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları Testini Çöz tıklayın. 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Hayal Gücü
 • Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler

Ayrıca 2.sınıf Türkçe dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları sınavı 2.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 292 kere doğru, 152 kere yanlış cevap verilmiş.

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 2.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.