2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test

2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavı 2.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir atasözü değildir?

  A) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
  B) Damlaya damlaya göl olur.
  C) Çok gezen çobanın kazığı olur.

 2. Cevap: C Açıklama: A) El elin eşeğini türkü çağırarak arar, seçenek A bir atasözü değildir. Çünkü bu cümle bir kişinin belli bir durumu kavramasını sağlamak amacıyla kullanılan bir söylemdir ve atasözleri gibi anlamlara sahip değildir. B) Damlaya damlaya göl olur. Seçenek B bir atasözüdür. Çünkü bu cümle insanların küçük hareketlerin büyük sonuçlar doğurabileceğini öğretmek için kullanılan bir atasözüdür. C) Çok gezen çobanın kazığı olur. Seçenek C bir atasöz

 3. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "bir işte başarısız olmak" anlamına gelir?

  A) Kulağına küpe olmak.    B) Boşa kürek çekmek.     
  C) Burnunu sokmak.        

 4. Cevap: B Açıklama: Boşa kürek çekmek, bir işte başarısız olmaya veya uğraşma sonucunda hiçbir şey elde edemeyeceğini ifade eder. Bu deyim, gösterdiğiniz hayat güncellemeleri ile ilgilidir ve efor sarf etmekle başaramayacağını anlatır. Kişi, boşa kürek çekerken aynı zamanda enerjisini boşa harcamış gibi hisseder. Özet olarak, boşa kürek çekmek, bir işte başarısız olmak demektir.

 5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, boş sözlerle zaman kaybetmek hakkında bir öğüttür?

  A) İşleyen demir ışıldar.         B) Boş kovayı çok çaldırırlar.   
  C) El elden üstündür.            

 6. Cevap: B Açıklama: B) Boş kovayı çok çaldırırlar. atasözü, boş sözlerle zaman kaybetmek hakkında bir öğüttür. Bu atasözünün anlamı, insanların çok fazla boş söz söylemekten kaçınmalarını öğütlemektedir. Boş sözler, hiçbir işe yaramayan ve zaman tüketen şeylerden ibarettir. Bu nedenle, boş sözlerle zaman kaybetmekten kaçınmak herkes için faydalı olacaktır.

 7. "Sakla samanı, gelir zamanı" atasözü ne anlama gelir?

  A) Samanı saklamak gereksizdir.
  B) Bazı şeylerin zamanı vardır ve sabırla beklemek gerekir.
  C) Saklanacak bir şey yoktur.

 8. Cevap: B Açıklama: Söylenen atasözünün anlamı, bazı şeylerin belirli bir zamana kadar saklanması gerektiğini vurgulamaktır. Bu anlamda, sakladığımız şeylerin yakında bir zamanda kullanıma uygun hale gelmesi için sabırla beklememiz gerektiği anlatılmaktadır. Atasözü, hedefimiz doğrultusunda doğru zamanda doğru şeyleri yapmamızın önemini vurgulamaktadır. Bizim sakladığımız şeylerin sonunda değerli hale gelebileceği mesajını verir.

 9. "Suya sabuna dokunmayan" deyimi ne anlama gelir?

  A) Suyu ve sabunu sevmez                B) Konuşmaktan kaçınır, işe karışmaz   
  C) Sürekli suya sabuna dokunur         

 10. Cevap: B Açıklama: A) Suya sabuna dokunmayan deyimi kişinin işe karışmamasının, sürekli olarak suya sabuna dokunmamasının veya sevmemesinin anlamına gelir. B) Deyim, çoğu zaman kişinin umursamadan, konuşmazken, sorumluluk almaksızın yaşadığını gösterir. C) Bu deyim aynı zamanda bir kişinin ne yaptığından emin olmak istediğinizde kullanılan bir deyimdir.

 11. Aşağıdakilerden hangisi bir atasözüdür?

  A) Ağaç yaşken eğilir              B) Yılanın başını vurmak          
  C) Başka dünya yokmuş gibi yaşa   

 12. Cevap: A Açıklama: A) Ağaç yaşken eğilir atasözü, insanların daha gençken fikir ve inançlarını meydana getirmeleri gerektiğini özetler. Atasözünün anlamı, kişinin ileride karşılaşacağı ya da yaşayacağı tecrübelerden endişe etmeden hayatı yaşaması gerektiğidir. B) Yılanın başını vurmak atasözü, bazı durumlarda karşılığını almaktan çok daha önemli olduğunu vurgular. Atasözde anlatılmak istenen, problemleri önce çözmeye çalışmak ve daha sonra cezalandırmaktır. C

 13. Aşağıdakilerden hangisi bir oluş bildiren kelime değildir?

  A) Doğmak    B) Büyümek    C) Koşmak

 14. Cevap: C Açıklama: Cevap: C) Koşmak en uygun yanıt olarak düşünülmektedir. Çünkü doğmak ve büyümek oluş sürecinin parçalarını oluştururken koşmak bu süreçte bir aktivite olarak yer almaktadır. Koşmak kendine özgü bir oluş süreci olmadığından dolayı bu sorudaki uygun cevap seçeneklerinden değildir.

 15. "Saatlerce koştu ve yoruldu." cümlesinde hangi kelime hareket bildirir?

  A) Saatlerce    B) Koştu    C) Yoruldu

 16. Cevap: B Açıklama: A) Saatlerce, cümlede zaman sürecini belirtir ve hareket bildirmez. B) Koştu, cümlede belirtilen eylemin hareket olduğu anlaşılır. C) Yoruldu, eylem sonunda duygusal bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu, hareketi bildirmez.

 17. Aşağıdakilerden hangisi bir oluş bildiren kelime değildir?

  A) Yeşermek    B) Yaşamak    C) Koşmak

 18. Cevap: C Açıklama: C) Koşmak değil, çünkü koşmak bir hareket bildirir. Oysa yeşermek veya yaşamak, bir oluşu bildirmektedir. Örneğin, bir fil bahçesinde her seferinde yeni bitkilerin yeşermesi veya insanların doğup yaşaması gibi.

 19. "Üst kattaki komşumuz" cümlesindeki "üst" kelimesi hangi türden bir öndür?

  A) Sıfat    B) İsim    C) Zamir

 20. Cevap: A Açıklama: A)Üst kelimesi sıfat türündendir çünkü cümlede görevli olarak olduğu gibi başka kelimelerle birlikte kullanılıyor. Sıfatlar, isimleri nitelendirmek için kullanılır. B)Üst kelimesi "Komşumuz" isim cümlesinden önce geliyor ve manasını genişleterek onu açıklamak için kullanılıyor. Bu nedenle, üst kelimesi bir sıfattır. C)Üst kelimesi bu cümlede bir zamir olmadığı için sıfat türündedir. Zamirler, cümlelerdeki diğer kelimeleri bağlamak veya anlatmak

 21. "Bu büyük ağacın altında dinlenelim" cümlesindeki "büyük" kelimesi hangi türden bir öndür?

  A) Sıfat    B) İsim    C) Zamir

 22. Cevap: A Açıklama: A) "Bu büyük ağacın altında dinlenelim" cümlesindeki kelime "büyük" sıfat türünden bir öndür. B) Sıfat, bir isme ya da zamire ek olarak kullanılan kelimelerdir. C) Örneğin "büyük", "iyi" gibi sıfatlar, isimlerin veya zamirlerin anlamını belirleyen eklerdir.

 23. Hangi cümle "oluş" bildiren bir cümledir?

  A) Ayşe okula yürüyerek gider.
  B) Babam bana yeni bir bisiklet aldı.
  C) Baharın gelmesiyle ağaçlar yeşerdi.

 24. Cevap: C Açıklama: C) Baharın gelmesiyle ağaçlar yeşerdi cümlesi "oluş" bildiren bir cümledir. Çünkü bu cümle, "bahardan sonra ağaca yeşil sarı renklerini kazandıran" olayı anlattığından, öncelikle boşlukta hiçbir şey olmadığına, sonra da olayın meydana gelip o boşluğun dolduğuna dair bir anlatım içeriyor. Bu sebeple "oluş" bildiriyor.

 25. "Ali'nin defteri" cümlesinde hangi kelime özneyi belirtir?

  A) Ali    B) Defteri    C) Nokta

 26. Cevap: A Açıklama: A) Ali kelimesi "Ali'nin defteri" cümlesinde özneyi belirtir. B) Cümlenin öznesi, fonetik olarak ilk söylenen ve vurgulanan öbektir. Bu nedenle, cümlede en öne çıkan kelime özneyi belirtir. C) Öznenin de tam olarak kim veya ne olduğu cümlenin sonunda yer alan "Ali" kelimesiyle belirlenir.

 27. "Annemin yemeği çok lezzetli" cümlesinde hangi kelime belirtili nesneyi belirtir?

  A) Annemin    B) Yemeği    C) Çok

 28. Cevap: B Açıklama: A) "Annemin" cümlede belirtili nesneyi belirtir. Annem diyerek kişiyi belirtmektedir. B) "Yemeği" cümlede belirtili nesneyi belirtir. Yemeğin lezzetli olmasını ifade eden anahtar kelimedir. C) "Çok" cümlede belirtili nesneyi belirtir. Yemeğin çok lezzetli olduğunu vurgulamak için kullanılmıştır.

 29. "Ayşe'nin güzel elbisesi" cümlesinde hangi kelime belirtili nesneyi belirtir?

  A) Ayşe'nin    B) Güzel    C) Elbisesi

 30. Cevap: C Açıklama: A) Bu cümlede, Ayşe'nin ismi belirtili nesneyi belirtir. B) Cümledeki "Güzel" sözcüğü, belirtili nesneyi tanımlayan bir sıfat olarak işlev görür. C) Cümledeki "Elbisesi" sözcüğü, belirtili nesneyi tam olarak tanımlar.

 31. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul isim kullanılmamıştır?

  A) Kitaplarım dolapta.      B) Kuşlar uçarlar.         
  C) Arabam hızlı gider.   

 32. Cevap: C Açıklama: C) Arabam hızlı gider. sorusunda çoğul isim kullanılmamıştır. Çünkü bu cümlede tekil bir nesne olan "araba"nın çoğul şekli olan "arabalar" ifadesi kullanılmamıştır. Diğer cümlelerde ise (A) ve (B) cümlelerinde çoğul isimler kullanılmıştır.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Detayları

2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Hayal Gücü
 • Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler

Ayrıca 2022-2023 2.sınıf Türkçe 2.dönem 2.değerlendirme soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavı 2.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 34 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 276 kere doğru, 142 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 2.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.