2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav

2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme sanatı yoktur?

  A) Menekşeler boynunu büktü üzüntüden.
  B) Elma gibi kırmızı yanakları vardı.
  C) Öğretmenimizin inci dişleri çok güzeldir.
  D) Satıcı, pamuk eller cebe dedi.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Diğer cümlelerde benzetme sanatı bulunmaktadır. 3. "Sanat yalnızca kendi toplumunu değil tüm insanlığı kuşatmalıdır." Bu cümlede sanatın hangi yönü vurgulanmıştır?

  A) Evrenselliği    B) Kalıcılığı     
  C) Özgünlüğü       D) Sadeliği       
                    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cümle sanatın evrenselliğine vurgu yapmaktadır. 5. Aşağıdakilerin hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?

  A) Eli yüzü düzgün, efendi bir çocuktu.
  B) Benim her dediğimi yapar, bana baş kaldırırdı.
  C) Çaresizlikten elimiz kolumuz bağlanmıştı.
  D) İstediği liseyi kazanında muradına erdi.

 6. Cevap: B Açıklama:

  "Bana baş kaldırırdı" deyimi yanlış kullanılmıştır. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

  A) Usta kalem, yeni romanını bu ay çıkarmayı düşünüyor.
  B) Haftaya bu statta oynanacak final maçı için hazırlıklar başladı.
  C) Toplantıda bu kadar kükremenin hiç gereği yoktu.
  D) Genç oyuncun parlak kariyeri son oynadığı filmle zirveye ulaştı.

 8. Cevap: B Açıklama:

  "final " kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır 9. Günümüzün internet dünyasının en popüler sayfalarından biri de "blog"lar. Blog yazarları bir - - - - yazarı gibi yaşadıklarını aktarıyor sanal dünyaya. O gün yaşadıklarını, kendisini etkileyen olayları yazıyor. Blog yazarının duygu ve düşüncelerini sadece günü gününe değil, anbean takip edebiliyorsunuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) söyleşi B) biyografi      C) günlük D) otobiyografi   
                              

 10. Cevap: C Açıklama:

  Parçada bahsedilen "blog"lar, günlük gibi kişisel yaşam deneyimlerini paylaşan yazılardır. 11. Aşağıdakilerin hangisinde "çok dikkatli olmak, aldanmamak için uyanık olmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır?

  A) Günümüzde insanlar akıllı telefonlardan gözünü ayırmıyor.
  B) Nöbet tutan askerler gözlerini dört açmalı.
  C) Arkadaşına yardım etmek için gözünü kırpmadan ileri atıldı.
  D) Artık gözümü kararttım, gidip bir köye yerleşeceğim.

 12. Cevap: B Açıklama:

  "Gözlerini dört açmak" deyimi, dikkatli ve uyanık olmayı ifade eder. 13. Biz, merhameti de acımayı da babamdan öğrendik. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
  B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
  C) Gereksiz sözcük kullanılması
  D) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cümlenin anlamı gereği, "de" bağlacı gereksizdir ve cümle daha anlaşılır olurdu. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zarf cümleye zaman anlamı katmıştır?

  A) Kuşlar gökyüzünde "yavaş yavaş" süzülüyordu.
  B) "Acıkınca" dolaptaki pastayı yemiş.
  C) Bugün, nedense bizimle "çekinerek" konuşuyordu.
  D) Dün gece "az" uyudum, şurada biraz kestireyim.

 16. Cevap: B Açıklama:

  "Acıkınca" ifadesi cümleye zaman anlamı katmıştır. 17. Düşmanın saldırısına karşı dayanmanın başka çaremiz kalmamıştı. Bu ifadede hangi anlam vurgulanmıştır?

  A) Kararlılık    B) Çaresizlik    C) Direnme    D) Umutsuzluk    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cümlede, "başka çaremiz kalmamıştı" ifadesiyle çaresizlik anlamı vurgulanmıştır. 19. İş insanın aynasıdır. Bu atasözü hangi düşünceyi ifade etmektedir?

  A) Kişiliğimizi anlatan şeyler, yaptığımız işlerdir.
  B) Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz yapmaya değişmem.
  C) Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.
  D) Yaptığımız işler kendimizden çok rastlantıların eseridir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Atasözü, kişinin karakterini ve değerlerini işlerinin yansıttığını ifade eder. 21. Aşağıdakilerden hangisi "5N1K" sorularından değildir?

  A) Kim B) Neyi C) Niçin D) Ne zaman

 22. Cevap: C Açıklama:

  "5N1K" soruları Kim, Neyi, ve Nasıl sorularını içerir, Niçin  bu kategorilere dahil değildir. 23. Aşağıdakilerden hangisi konuşma kurallarından değildir?

  A) Standart Türkçe kullanmak
  B) Nezaket kurallarına uymak
  C) Türkçe karşılığı olan sözcüklerin yabancı olanlarını tercih etmek
  D) Düşünceleri akıcı bir şekilde dile getirmek

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu madde konuşma kurallarıyla ilgili değil, dil kullanımına yönelik bir ilkedir. 25. Aşağıdaki fiillerden hangisi 2. çoğul kişi ekiyle çekimlenmiştir?

  A) Kahvemizi içerken cama vuran yağmur damlalarını seyrettik.
  B) Dün, çiçeklerin saksılarını değiştirmişsin.
  C) Otobüsün bagajındaki eşyaları birlikte boşaltmışlar.
  D) Kahvaltı yapmadığınız için hemen acıktınız.

 26. Cevap: D Açıklama:

  "acıktınız" fiili 2. çoğul kişi ekine sahiptir. 27. İsimleri yüklem yapmaya yarayan eklere "ek fiil" denir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

  A) Çekilişi kazananların listesi bugün gazetede açıklanacak.
  B) Teravihten sonra arkadaşlarla saklambaç oynuyoruz.
  C) Ülkenin doğal gaz yataklarının çoğu denizdeymiş.
  D) Sanatçının ilk şiirleri bir okul dergisinde yayımlandı.

 28. Cevap: C Açıklama:

  "denizdeymiş" fiili yükleme yardımcı olan bir ektir. 29. Aşağıdakilerin hangisinde bir işin sürekli yapıldığı belirtilmiştir?

  A) Her zaman olduğu gibi saatimi unutmuşum.
  B) Tutuşan tencereyi hemen dışarı fırlattı.
  C) Bozulan elektrik tesisatını değiştireceklermiş.
  D) Cebimdeki parayla iki çikolata aldım.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu cümlede bir işin sürekli olarak tekrarlandığı belirtilmiştir. 31. Sabah erkenden uyandı ve dışarı çıktı. Aceleyle atına bindi çünkü yolu uzundu. Bu parçada aşağıdaki zarf türlerinden hangisi yoktur?

  A) Yer yön zarfı B) Nicelik (ölçü) zarfı
  C) Durum zarfı D) Zaman zarfı

 32. Cevap: B Açıklama:

  Parçada nicelik (ölçü) zarfı bulunmamaktadır. Diğer türler (yer yön zarfı, durum zarfı ve zaman zarfı) parçada kullanılmıştır. 33. İNSANI BÜTÜNÜYLE SEVMEK
  İyiyi, güzeli, doğruyu sevmek kolaydır. Ancak düşünülürse; bu kavramların çok değişken olduğu, insandan insana, toplumdan topluma, günden güne değiştiği görülür. Kimilerine göre değişen kavramlarla insanları değerlendirmek, bizi yanılgıya sürükler. Bu tür değerlendirmeler insanın kendisini en iyi olarak görmesine yol açıp bencilleştirir. Oysa insanın kişiliği bir bütündür. İyisiyle kötüsüyle insan, insandır.
  İnsanları hatalarıyla, eksikleriyle sevebilmek bir erdemdir. İnsanı, yalnızca iyi yönlerini görmeden bütünüyle sevebilirsek ancak o zaman ‘insanca sevgi’ söz konusu olabilir. Böyle bir sevgi; güzellik ister, paylaşım ister, her şeyden de öte emek ister.

  1-Parçaya göre, iyi, güzel, doğru gibi kavramlarla insanı değerlendirmek neden kişiyi bencilleştirir?


  2- Parçaya göre insanca sevginin koşulları nelerdir?


  3- Parçaya göre değişken olan kavramlar nelerdir?


  4-Parçanın ana fikrini (verilmek istenen ders) yazınız.

 34. Cevap: 1. Parçaya göre, iyi, güzel, doğru gibi kavramlarla insanı değerlendirmek kişiyi bencilleştirir çünkü bu kavramlar çok subjektif ve değişken olabilir. İyi, güzel veya doğru olan bir şey bir kişi için aynı zamanda başka bir kişi için kötü, çirkin veya yanlış olabilir. Bu nedenle bu tür kavramları sadece kendi bakış açımıza göre kullanmak, insanları yargılamak ve sınıflandırmak bencilleşmeye neden olabilir.
  2. Parçaya göre insanca sevginin koşulları, insanları hatalarıyla ve eksikleriyle kabul edebilmek, sadece iyi yönlerini görmek yerine bütünüyle sevebilmekle ilgilidir. Bu tür bir sevgi, güzellik, paylaşım ve emek gerektirir.
  3. Parçaya göre değişken olan kavramlar, iyilik, güzellik, doğruluk gibi değerlerdir. Bu kavramlar kişiden kişiye, toplumdan topluma ve zamandan zamana değişebilir.
  4. Parçanın ana fikri, insanları bütünüyle sevmek için subjektif değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan bir düşünceyi içerir. İnsanın hatalarıyla, eksikleriyle kabul edilmesi ve sadece iyi yönlerine odaklanmaksızın sevilmesi gerektiği belirtilir. Açıklama:

 35. Aşağıdaki cümlelerdeki çekimli fiillerin altını çiziniz ve zaman anlamı taşıyanların başındaki boşluklara “Z”, dilek anlamı taşıyanların başındaki boşluklara ”D” yazınız.

  (   ) Muhtemelen onlar da aynı yöne doğru gidiyor.
  (   ) Bu kavurucu güneşin altında daha ne kadar yürüyeceğiz?
  (   ) Lütfen gereksiz yere tartışarak birbirimizi üzmeyelim.
  (   ) Ben size daha erken yola çıkmamız gerektiğini söylemiştim.
  (   ) Köye güneş batmadan varabilmek için hiç durmadan iki saat daha yürüyelim.

 36. Cevap: (Z) Muhtemelen onlar da aynı yöne doğru gidiyor.
  (D) Bu kavurucu güneşin altında daha ne kadar yürüyeceğiz?
  (Z) Lütfen gereksiz yere tartışarak birbirimizi üzmeyelim.
  (Z) Ben size daha erken yola çıkmamız gerektiğini söylemiştim.
  (D) Köye güneş batmadan varabilmek için hiç durmadan iki saat daha yürüyelim. Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Detayları

2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK
  1. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
  2. Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
  3. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak paragraflar yazar.
  4. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak paragraflar yazar.
  5. Kip ve çekimli fiili kavrar.
  6. Kip ve çekimli fiili kavrar.
  7. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. (noktalı virgül, iki nokta)
  8. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. (noktalı virgül, iki nokta)
  9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
  10. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
  11. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir.
  12. Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur.

Ayrıca 2023-2024 7.sınıf Türkçe 1.dönem 1.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Söz sanatlarını ayırt eder.

Sanatın evrenselliğini anlar.

Deyimleri doğru kullanır.

Öğrenciler, kelimenin gerçek anlamını anlama yeteneğini geliştirir.

Öğrenciler, farklı yazı türlerini tanır ve ayırt eder.

Öğrenciler, deyimleri anlama ve kullanma yeteneğini geliştirir.

Öğrenciler, cümlelerde gereksiz sözcüklerin kullanımını ayırt eder.

Öğrenciler, zarf tümleciklerinin cümlelere zaman ve yer anlamı kattığını anlar.

Metinlerden Anlam Çıkarma

Atasözlerini Anlama ve Kullanma

Soru Cümleleri ve 5N1K Soruları

Doğru Dil Kullanımı

Fiil Çekimleri

Ek Fiilleri Kullanma

Zaman İfadelerini Anlama

Zarf Çeşitlerini Anlam

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 16 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 145 kere doğru, 50 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.