2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavı 3.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi esnek madde değildir?

  A) Yay        B) Kapı        C) Plastik bardak

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Kapı Esneklik, bir madde veya malzemenin uygulanan bir kuvvet etkisiyle şeklini geçici olarak değiştirebilme ve daha sonra orijinal şekline geri dönebilme yeteneğidir. Yaylar ve plastik bardaklar esnek maddelere örnek olarak verilebilir çünkü bu malzemeler bükülme veya sıkıştırılma sonrasında eski haline dönebilirler. Ancak kapılar, esnek maddeler değildir. Kapılar genellikle sert ve katı malzemelerden yapılır ve uygulanan kuvvetle şekil değiştirmezler, bunun yerine açılıp kapanabilirler. Bu nedenle, B seçeneği olan "Kapı" esnek bir madde değildir. 3. * Gözle görülmez
  * Tenimiz aracılığı ile hissederiz.
  * Dünyanın katmanlarından bir tanesidir.
  Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir?

  A) Kara        B) Su        C) Hava

 4. Cevap: C Açıklama:

  Yukarıda özellikleri verilen katman **C) Hava**'dır. Verilen özelliklere göre: - Gözle görülmez: Hava, çıplak gözle görülemeyen bir gazdır. - Tenimiz aracılığı ile hissederiz: Havanın sıcaklığı, rüzgarı gibi özellikleri cilt üzerinden hissedilebilir. - Dünyanın katmanlarından bir tanesidir: Atmosfer, Dünya'nın çevresini saran gaz tabakasıdır ve Dünya'nın katmanlarından biridir. 5. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

  A) Güneş        B) Yıldırım        C) Lamba

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğal ışık kaynakları güneş ve yıldırım gibi doğal fenomenlerdir. Lamba ise yapay bir ışık kaynağıdır. 7. Işık kaynağının tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Kendine gelen ışığı yansıtan
  B) Çevresine kendine ışık yayan
  C) Çevresinden gelen ışığı sömüren

 8. Cevap: B Açıklama:

  Işık kaynağı, çevresine kendi ışığını yayabilen bir nesnedir. Bu nedenle "Çevresine kendine ışık yayan" ifadesi, ışık kaynağının doğru tanımını vermektedir. 9. Sıvı maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Akışkandırlar
  B) Bulundukları kabın şeklini alırlar
  C) Settirler

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sıvılar akışkandır ve bulundukları kabın şeklini alırlar. Ancak "settirmek" gibi bir kavram sıvıların özellikleri arasında yer almaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz halidir?

  A) Buhar        B) Yağmur        C) Kar

 12. Cevap: A Açıklama:

  Buhar, maddenin gaz halidir. Sıvı bir maddenin ısıtılması sonucunda oluşan buhar, gaz halinde bulunmaktadır. Yağmur ve kar ise sıvı ve katı haldeki maddelerdir. 13. Katı maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Belirli bir şekilleri vardır.
  B) Akışkandırlar.
  C) Serttirler.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Katı maddelerin belirli bir şekli vardır (A), ancak akışkan değildirler. Akışkanlık, sıvı maddelere özgü bir özelliktir. Katı maddeler serttirler (C), bu da onların belirli bir hacmi ve şekli olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, katı maddelerin akışkan olmadığı doğrudur. 15. Çevresine kendiliğinden ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

  A) Yıldızlar        B) Güneş    C) Mum

 16. Cevap: C Açıklama:

  Soruda "doğal ışık kaynağı değildir" ifadesi arandığına göre, yanlış ifadeyi tespit ediyoruz. Mum, çevresine kendiliğinden ışık veren bir kaynak değildir, bu nedenle doğal ışık kaynağı değildir. 17. İnsanlar tarafından yapılan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?

  A) Ateş böceği    B) Odun ateşi    C) Ampul

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ateş böceği doğal bir ışık kaynağıdır ve insanlar tarafından yapılmamıştır. Diğer seçeneklerde yer alan odun ateşi ve ampul ise insanlar tarafından yapay olarak oluşturulan ışık kaynaklarıdır. 19. Doğada maddenin kaç hali vardır?

  A) 1        B) 2        C) 3

 20. Cevap: C Açıklama:

  Doğada maddenin üç farklı hali bulunmaktadır: katı, sıvı ve gaz. Bu üç hal, maddenin farklı sıcaklık ve basınç koşullarında nasıl davrandığını ve düzenlendiğini gösterir. 21. Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin gaz hali için doğru değildir?

  A) Bulunduğu kabın şeklini alır.
  B) Akışkandırlar
  C) Belirli bir şekilleri vardır.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Soruda "doğru değildir" ifadesi arandığına göre, yanlış ifadeyi tespit ediyoruz. Gazların belirli bir şekilleri yoktur; bulundukları kabın şeklini alırlar ve her yöne eşit şekilde yayılırlar. 23. Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki maddelere örnek değildir?

  A) Su buharı    B) Oksijen    C) Civa

 24. Cevap: C Açıklama:

  Soruda "örnek değildir" ifadesi arandığına göre, yanlış ifadeyi tespit ediyoruz. Civa, sıvı halde olan bir metaldir; dolayısıyla gaz değil, sıvı bir haldedir. 25. Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelere örnek değildir?

  A) Çay    B) İçme suyu    C) Buz

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sıvı maddeler belirli bir sıcaklık ve basınç altında belirli bir hacimde bulunan maddelerdir. Buz ise katı bir haldedir ve belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Dolayısıyla, buz sıvı maddelere örnek olarak verilemez. 27. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketine örnektir?

  A) Ağaçtan düşen elma
  B) Piste inen uçak
  C) Yeşil ışıkta geçen otomobil

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Piste inen uçak" olarak verilmiştir. Piste inen uçak yavaşlama hareketine örnektir. Yavaşlama hareketi, bir cismin hızının azaldığı veya durma noktasına geldiği harekettir. Piste inen uçak, havaalanına yaklaşırken hızını azaltarak piste iner. Diğer seçenekler olan ağaçtan düşen elma ve yeşil ışıkta geçen otomobil ise serbest düşme ve devam eden hareket örnekleridir. 29. Aşağıdakilerden hangisinde uygulanan kuvvet farklıdır?

  A) Duvara çivinin çakılması
  B) Çantadan defterin alınması
  C) Etiketin deftere yapıştırılması

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Çantadan defterin alınması'dır. Verilen seçenekler arasından hangisinde uygulanan kuvvetin farklı olduğu sorulmaktadır. Diğer seçeneklerde, bir nesnenin başka bir nesneye temas ettirilmesi veya yapıştırılmasıyla ilgili kuvvetlerden bahsedilirken, B seçeneğinde çantanın içinden defterin alınması söz konusudur. Bu durumda uygulanan kuvvet, bir nesnenin diğer bir nesneye temas etme veya yapışma kuvveti değil, çantanın açılması veya defterin çıkartılması için yapılan çekme kuvvetidir. Dolayısıyla, B seçeneğinde uygulanan kuvvet diğerlerinden farklıdır. 31. “ Bir otobüs yolcu almak için durağa yaklaşıyor. Yolcularını aldıktan sonra harekete geçiyor.”
  Otobüsün yaptığı hareket türleri sırasıyla hangisidir?

  A) hızlanma –yavaşlama
  B) yavaşlama – hızlanma
  C) yön değiştirme – yavaşlama

 32. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) yavaşlama - hızlanma'dır. Verilen metinde, otobüsün yolcu almak için durağa yaklaştığı ve yolcularını aldıktan sonra harekete geçtiği belirtilmektedir. Bu durumda otobüs, durak yaklaşırken yavaşlama hareketi yapmış ve yolcularını aldıktan sonra hızlanma hareketiyle harekete geçmiştir. Dolayısıyla otobüsün yaptığı hareketlerin sırası yavaşlama - hızlanma şeklindedir. 33. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

  A) Göz     B) Kalp    C) Deri

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Kalp" olarak verilmiştir. Kalp, duyu organlarımızdan biri değildir. Duyu organları, çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan organlardır. Göz, deri ve diğer duyu organları (örneğin kulak, dil, burun) çevreden gelen uyaranları algılamada rol oynar. Kalp ise dolaşım sistemimizin bir parçası olup, kanı pompalamakla görevlidir. Dolayısıyla, kalp duyu organlarımızdan biri değildir. 35. Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algılamayız?

  A) Portakalın turuncu olduğunu
  B) Turşunun ekşi olduğunu
  C) Baklavanın tatlı olduğunu

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Portakalın turuncu olduğunu'dur. Verilen seçenekler arasından hangisinin dilimizle algılanmadığı sorulmaktadır. Portakalın turuncu olduğunu görsel olarak algılarız, yani gözlerimizle görürüz. Diğer seçeneklerde ise turşunun ekşi olduğunu dilimizle tat alarak algılarız ve baklavanın tatlı olduğunu da dilimizle tat alarak algılarız. Dolayısıyla, dilimizle algılamadığımız şey portakalın turuncu olduğudur. 37. Gözümüzle göremediğimiz, varlığı rüzgar gibi hava olaylarından anladığımız tabaka hangisidir?

  A) Su tabakası    B) Hava tabakası    Kara tabakası

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Hava tabakası" olarak verilmiştir. Gözümüzle göremediğimiz, varlığını hava olaylarından anladığımız tabaka hava tabakasıdır. Gözümüzle göremediğimiz tabakaları, varlığını dolaylı olarak hissettiğimiz veya olaylar sonucunda çıkan etkilerle anladığımız tabakalar olarak tanımlayabiliriz. Su tabakası ve kara tabakası gözümüzle doğrudan algılayabileceğimiz tabakalardır. Ancak hava tabakası, gözümüzle doğrudan görülemeyen ancak hava olayları (rüzgar gibi) aracılığıyla varlığını anladığımız bir tabakadır. 39. (….) Çevremizdeki varlıkları beş duyu organımız ile algılarız.
  (….) Sıcağı ve soğuğu derimiz ile hissederiz.
  (….) Salatanın tuzlu olduğunu göz ile anlarız.
  Yukarıdaki ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendirirsek sıralama nasıl olur?

  A) D - D - Y
  B) D - Y - Y
  C) D - D - D

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak A) D - D - Y'tir. Verilen ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendirirsek: - Çevremizdeki varlıkları beş duyu organımız ile algılarız. (Doğru) - Sıcağı ve soğuğu derimiz ile hissederiz. (Doğru) - Salatanın tuzlu olduğunu göz ile anlarız. (Yanlış, tuzluluğu tat duyusu ile algılarız, gözle değil) Bu şekilde değerlendirdiğimizde doğru-doğru-yanlış sıralaması elde edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Detayları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları 12 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDEYİ TANIYALIM
  1. Maddenin Hâlleri
  2. Maddeyi Niteleyen Özellikler
 • ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER
  1. Çevremizdeki Sesler
  2. Işığın Görmedeki Rolü
  3. Işık Kaynakları
  4. Sesin İşitmedeki Rolü

Ayrıca

Esneklik kavramını ve verilen seçenekler arasında kapının esnek bir madde olmadığını açıklar.

Bu sorunun çözümü ile öğrenci, atmosferin temel özelliklerini ve atmosferin insanlar için önemini öğrenir.

Doğal ve yapay ışık kaynaklarını ayırt etme yeteneği.

Temel fiziksel kavramları anlama ve tanımlama yeteneğini geliştirir.

Sıvıların temel özelliklerini anlama ve kavramları ayırt etme yeteneği.

Maddelerin farklı hallerini ayırt edebilme yeteneği

Farklı maddenin özelliklerini tanıma yeteneğini geliştirir.

Fiziksel olayları ve kavramları anlama, doğal ve yapay ışık kaynaklarını ayırt etme yeteneği.

Işık kaynaklarını doğal ve yapay kaynaklar olarak ayırt etme yeteneği.

Maddenin farklı hallerini ve bu haller arasındaki geçişleri anlama yeteneği.

Maddelerin farklı hallerini ve özelliklerini anlama, gazların özelliklerini kavrama becerisi.

Maddelerin farklı hallerini ve özelliklerini anlama, gaz halindeki maddelere örnekleri ayırt etme becerisi.

Maddelerin farklı hallerini ve özelliklerini anlama yeteneği.

Hızlanma ve yavaşlama hareketlerini ayırt etme becerisi.

Bu soru, farklı kuvvet uygulamalarını ayırt etme becerisini ölçer.

Bu soru, cisimlerin hareket türlerini tanıma ve hareketin sırasını belirleme becerisini ölçer.

Duyu organlarının doğru tanıma ve farkındalık oluşturma becerisi.

Bu soru, algılama ve bilgiyi farklı duyu organlarıyla ilişkilendirme becerisini ölçer.

Duyusal algıyı kullanarak varlığı dolaylı yollarla anlama becerisi.

Bu soru, duyu organlarının işlevlerini anlama ve doğru algılama yeteneğini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavı 3.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 211 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.