2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test

2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Okulda yer çöplerini toplamak ve geri dönüştürmek hangi sorumluluğa örnektir?

  A) Güvenlik sorumluluğu                 B) Çevre sorumluluğu                   
  C) Sağlık sorumluluğu                   D) Okul kurallarına uyma sorumluluğu   

 2. Cevap: B Açıklama: B) Çevre sorumluluğu. Geri dönüştürme bir çevre koruma önlemindir, bu yüzden okulda yer çöplerini toplamak ve geri dönüştürmek, özellikle okullarda çevre sorumluluğunu üstlenme anlamına gelmektedir. Okullarda bu tür pratikler, çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır. Bunlar arasında atık maddelerin azaltılmasını sağlayan ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanılmasını teşvik eden çevre politikaları da yer almaktadır.

 3. Evcil hayvanlara iyi bakmak hangi sorumluluğa örnektir?

  A) Hayvan hakları sorumluluğu
  B) Okul kurallarına uyma sorumluluğu
  C) Kişisel sorumluluk
  D) Aile sorumluluğu 

 4. Cevap: A Açıklama:

  Evcil hayvanlara iyi bakmak, kişisel sorumluluk olarak değerlendirilebilir. Bu sorumluluk, insanların evcil hayvanlarına gösterdikleri sevgi ve cömertliklerini gösterir. Bunun yanı sıra, bu sorumluluk, evcil hayvanlarının sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmesi için gerekli beslenme, temizlik, egzersiz ve diğer bakım seçeneklerinin tedavisiyle de yakından ilişkilidir. Ayrıca, insanların evcil hayvanları için sağladıkları konaklama, koruma ve çevre koşullarını da dikkate almaları gerekir. 5. Okulunuzda sınıf arkadaşınızla bir tartışma yaşadınız ve kırgınlık hissediyorsunuz. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansıması olarak hangi davranışı göstermelisiniz?

  A) Konuyu unutup her şeyi eskisi gibi devam etmelisiniz.
  B) Sınıf arkadaşınıza özür dilemelisiniz.
  C) Sınıf arkadaşınıza küçümseyici davranarak onu suçlamalısınız.
  D) Sınıf arkadaşınızla konuşmayı tamamen kesmelisiniz.

 6. Cevap: B Açıklama: B) Sınıf arkadaşınıza özür dilemelisiniz; sınıf arkadaşınızla konuşup sorunlarınızı dikkatli bir şekilde gidermeye çalışmalısınız; her iki tarafın da fikirlerini ve önemli noktalarını anlayıp adilce dinlemelisiniz.

 7. Okulda yemekhanede sıranızda beklerken, bir öğrenci size arkadan iterek sıranıza girmek istiyor. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansıması olarak hangi davranışı göstermelisiniz?

  A) Öğrenciye bağırarak onu sıranızdan uzaklaştırmalısınız.
  B) Sıranızda biraz geri çekilerek öğrencinin de sıraya girmesine izin vermelisiniz.
  C) Öğrencinin size itmesine karşılık vererek itmelisiniz.
  D) Sıranın sonunda yer kapma endişesiyle öğrenciye izin vermemelisiniz.

 8. Cevap: B Açıklama: Cevap B) olmalıdır. Diğer davranışlar öfkeli veya saldırgan davranışlardır ve bu durumda bu davranışlar, insanların birlikte yaşama kültürünün günlük hayatındaki yansıması olarak uygun değildir. Öğrencinin sıraya alınmasına izin vermek, diğer insanları saygıyla karşılamak ve herkesi eşit şekilde davranmak, Birlikte yaşama kültürünün günlük hayata çeşitli yansımalarının önemli bir örneği olacaktır.

 9. Bir yurttaşın haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsunuz. Bu durumda hangi kuruma başvurmanız gerekir?

  A) Belediye                  B) İlçe Emniyet Müdürlüğü   
  C) Milli Eğitim Bakanlığı    D) İnsan Hakları Kurulu     

 10. Cevap: D Açıklama: Bir yurttaşın haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsanız, bu durumda İnsan Hakları Kurulu'na başvurmalısınız. İnsan Hakları Kurulu, bireysel hakların ihlal edildiğine ilişkin şikayetleri değerlendirip gereken adımları almakla görevlidir. Ayrıca, İnsan Hakları Kurulu, yurttaşa karşı işlenen suçların, haksız uygulamaların ve çelişkilerin çözümüne yardımcı olmak gibi daha fazla ciddi durumlarda da yardımcı olabilir.

 11. Hangisi, birlikte yaşama kültürünün gereği değildir?

  A) Kendi hakkımızı korumak için başkalarının haklarını çiğnemek.
  B) Başkalarının haklarını düşünmek ve onlara saygı göstermek.
  C) Başkalarına yardım etmek.
  D) Toplumsal sorumluluk almaktır.

 12. Cevap: A Açıklama: A) Kendi haklarımızı korumak için başkalarının haklarını çiğnemek, birlikte yaşama kültürünün gereği değildir. Birlikte yaşama kültürü, başkalarına saygı göstermeyi, başkalarına yardım etmeyi, toplumsal sorumluluk almayı ve kendi hakkımızı gözetirken, başkalarının haklarını da dikkate almayı gerektirir. C) Dolayısıyla, kendi haklarımızı gözetecek olmamız başka insanlara saygı ve sevgi ile yaklaşmamızı gerektirir.

 13. Okulda öğretmen, öğrencilerin birbirleriyle nasıl konuşması gerektiği ve birbirlerine nasıl davranmaları gerektiği hakkında kurallar belirledi. Buna ne denir?

  A) Ahlak kuralları       B) İnsan hakları        
  C) Yasalar               D) Toplumsal kurallar   

 14. Cevap: D Açıklama: A) Okulda öğretmen tarafından belirlenen kurallar, öğrenciler arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğini, birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini kapsayan ahlak kurallarıdır. B) Bu kurallar, öğrencilerin birbirlerine olan saygılarını ve diğer insan haklarının korunmasını sağlamak için önemlidir. C) Kulüpler ve etkinliklerde gösterilen toplumsal kurallar da aynı şekilde, çevresel davranış ve etiket konusundaki beklentileri belirler.

 15. Aşağıdakilerden hangisi bir düzenleyici kurum örneğidir?

  A) Bir banka                    B) Bir spor takımı             
  C) Bir seyahat acentesi         D) Bir gıda güvenliği ajansı   

 16. Cevap: D Açıklama: D) Bir gıda güvenliği ajansı. Gıda güvenliği ajansları, gıdaların üretiminden tüketicilere ulaşımına kadar olan süreçleri düzenleyerek garanti altına alan devlet kurumlarıdır. Gıda güvenliği kurumları, toplam kaliteyi artırmak için gıdaların üretimini denetler ve gıda kaynaklı hastalıklara karşı tedbirler alır. Ayrıca, gıda üreticileri ve tüketicileri arasındaki iletişimi geliştirmek ve gıda kaynaklı haksız uygulamaları ortadan kaldırmak için de çalışır.

 17. Bir gıda güvenliği ajansı ne yapar?

  A) Yeni işletmelerin piyasaya girmesini engeller
  B) İşletmelerin karlarını artırmaya çalışır
  C) Gıdaların güvenliği ve kalitesi hakkında düzenlemeler yapar
  D) Sadece büyük şirketlerin çıkarlarını korur

 18. Cevap: C Açıklama: C) Gıda güvenliği ajansı, gıdaların güvenliği ve kalitesi hakkında düzenlemeler yapar. Bu düzenlemeler, insan sağlığını tehlikeye atacak nitelikte olan ürünlerin satılmasını engellemeyi amaçlayan kurallar içerir. Ayrıca, böyle bir ajans gıda üreticilerinin gıdalarının herhangi bir zararlı madde taşımamasını ve kaliteli gıdalar üretmelerine yardımcı olmak için de denetimler yapar.

 19. Birlikte yaşamak için bir yurtta ihtiyaç olduğunu düşünen bir öğrenci, aşağıdaki hangi davranışı sergilemiş olabilir?

  A) Arkadaşını dışlamak
  B) Arkadaşıyla yardımlaşmak
  C) Başkalarının haklarına saygı göstermemek
  D) Kendi çıkarını ön planda tutmak

 20. Cevap: B Açıklama: Öğrenci B davranışını sergilemiş olabilir. Arkadaşıyla yardımlaşmak, başkalarının haklarına saygı göstermek ve kendi çıkarını öncelikli olarak ele almamak yurtta birlikte yaşamayı sağlayacak temel özelliklerdir. Bu özelliklerden herhangi birini sergileyen bir öğrenci, diğerlerinin de bu özellikleri sergilemelerini destekleyerek yurtta birlikte yaşamayı sağlayacaktır.

 21. Okulunuzda sınıfta öğrencilerin sıraya oturması gerektiğine dair bir kural vardır. Bu kuralın uygulanması için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

  A) Sınıf içinde herkes dilediği gibi oturabilir.
  B) Sıraya oturmaya gönüllü olanlar sıralara oturur, diğerleri istedikleri gibi oturabilir.
  C) Öğretmen öğrencileri sıraya oturmaya zorlar ve uymayanlar cezalandırılır.
  D) Herkes sıraya oturmak zorundadır, kurallara uymayanlar uyarılır ve gerektiğinde disiplin kuruluna sevk edilir.

 22. Cevap: D Açıklama: Cevap: D seçeneği en uygun cevaptır. Öğrencilerin sıraya oturması gerektiği durumlarda, herkesin zorlanmadan, kurallara dikkat ederek sıraya oturması sağlanabilir. Bu amaçla; öğretmen tarafından uyarılar yapılabilir ve gerektiğinde disiplin kuruluna sevk edilebilir. Ayrıca, merak edenler sıraya oturmaya gönüllü olarak, isteyenler ise istedikleri gibi oturabilir.

 23. Okulda oynadığın bir oyun sırasında, diğer öğrencilerin de oyuna katılmasını istiyorsun. Ne yapmalısın?

  A) Kendi kendine devam etmelisin.
  B) Diğer öğrencileri çağırıp, oyuna davet etmelisin.
  C) Oyuna kimse katılmayana kadar beklemelisin.
  D) Oyundan çıkmalısın.

 24. Cevap: B Açıklama: B) Diğer öğrencileri çağırıp, oyuna davet etmelisin. Özellikle arkadaşlarını ve sınıf arkadaşlarını oyuna davet edebilirsin. Eğer onların da katılmak istediği anlaşılırsa, onların arkadaşlarıyla da oyuna davet edebilirsin. Oyunu daha eğlenceli hale getirmek için fikirler üretip, diğer öğrencilerle birlikte oyuna katılabilirsin.

 25. Parkta oynayan iki çocuk arasında kavga çıkıyor. Sen ne yaparsın?

  A) Kavga etmelerine izin verirsin.
  B) Kavga eden çocuklardan birini döversin.
  C) Kavga eden çocukları ayırırsın.
  D) Kavga etmelerine izin verirsin ve izlemeye devam edersin.

 26. Cevap: C Açıklama: C) Kavga eden çocukları ayırmaya öncelikle çalışırım. Onlara sakinleştirici bir şekilde konuşmaya çalışırım ve olası problemleri gidermeye yardım etmeye çalışırım. Eğer bu mümkün değilse, ihtiyaç durumunda uygunsuz davranış kurallarını koymak ve önlemler almak için yetkililere başvurabilirim.

 27. Bir yere gittiğinde, insanların kuyrukta beklediğini görüyorsun. Sen ne yaparsın?

  A) Kuyruğa girer ve beklersin.
  B) Kuyruğun önüne geçersin.
  C) Kuyruğu atlayarak hızlıca geçersin.
  D) Kuyruğa girmek yerine başka bir yere gidersin.

 28. Cevap: A Açıklama: A) Kuyruğa beklemek en doğal çaresi olduğu için, kuyruğa girer ve uygun bir sürede beklersin. B)Kuyrukta beklediğini düşünerek kuyruğun arkasına çekilirsin ki diğerlerinin daha hızlı gitmesini sağlarsın. C)Kuyruktaki insanların seni öne almasına izin verip, sırayla beklemeyi tercih edersin.

 29. Ahmet ve Mehmet, topu kimin aldığı konusunda anlaşamıyorlar. Ahmet topun kendisinde olduğunu, Mehmet ise topun onda olduğunu iddia ediyor. Bu durumda, hangi davranış uzlaşıya katkı sağlar?

  A) Tartışmayı sürdürmek           B) Arkadaşlarına şikayet etmek   
  C) Topu birlikte aramak           D) Ahmet'in sözünü kabul etmek   

 30. Cevap: C Açıklama: Cevap: Ahmet ve Mehmet'in ortaya çıkan tartışma sorunu çözmek için, onlar arasında uzlaşı sağlamak için ilk adım olarak topu birlikte aramaları en uygun seçenek olacaktır. İkinci olarak taraftarların desteği alınarak rakip tarafın haklı olduğunu anlayacak şekilde uzlaşı sağlanabilir. Son olarak, konuyu nedensel bir zemine taşıyarak her iki tarafın da fikirlerini dikkate alacak şekilde uzlaşılı bir çözüme ulaşılmasının sağlanması gerekir.

 31. Ayşe, okulda bir arkadaşı tarafından haksızlığa uğradığını düşünüyor ve bu durumda okul müdürüne gitmek istiyor. Hangi davranış, uzlaşma sağlama yolunda faydalı olmaz?

  A) Konuyu arkadaşlarına anlatmak
  B) Okul müdürüne gitmek
  C) Konuyu kendi kendine çözmeye çalışmak
  D) Öğretmenine danışmak

 32. Cevap: C Açıklama: C) Konuyu kendi kendine çözmeye çalışmak davranışı, uzlaşma sağlama yolunda faydalı olmaz. Çünkü Ayşe'nin haksızlığa uğradığını düşündüğü arkadaşı ile etkili bir biçimde görüşmesi ve uzlaşma sağlaması zor olacaktır. Bu nedenle, daha iyi sonuçlar almak için, okul müdürüne gidilmesi veya öğretmenine danışılması, sorunu çözme yöntemlerinden daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.

 33. Ömer, okulda başka bir öğrenciye küfretmiş ve özür dilemek zorunda kalmıştır. Özrünün kabul edilmesi için hangi davranışı sergilemesi gerekmektedir?

  A) Aynı davranışı tekrarlamamak
  B) Kendi fikrini dayatmak
  C) Küfretmeyi haklı göstermeye çalışmak
  D) Özür dilemek istememek

 34. Cevap: A Açıklama: Ömer, karşısındaki öğrenciyi küfretmiş olmasına rağmen, özür dileyerek özür dilemeyi kabul ettirmeye çalışmalıdır. Öncelikle, bu durumdan ders çıkartarak aynı davranışı tekrarlamamak gerekiyor. Ayrıca, öğrenciye içten ve samimi bir şekilde özür dilemesi gerekmektedir ve onu suçlamadan kendisinin özür dilemek istediğini anlatmalıdır. Son olarak, özür dilenen kişinin kendisine küfreten öğrenciye haksızlık yapmamaya, küfretmeyi haklı göstermek yerine özür dilemek istememek g

 35. Bir öğrenci okulda arkadaşlarına kötü davranıyor. Hangisi, kuralların özgürlük ve haklar arasındaki ilişkiyi gösterir?

  A) Arkadaşlarına kötü davranmak, öğrencinin özgürlüğüdür.
  B) Arkadaşlarına kötü davranmak, arkadaşların haklarını ihlal eder.
  C) Kurallar, arkadaşların kötü davranıldığı durumda öğrenciye yardım etmez.
  D) Arkadaşlarına kötü davranmak, özgürlükleri sınırlamaz.

 36. Cevap: B Açıklama: Cevap: Kurallar, insanların arasında özgürlüklerin sınırlı bir biçimde korunmasını sağlar. Arkadaşlarına kötü davranmak, öğrencinin özgürlük alanını sınırlamaz ancak arkadaşlarının haklarını ihlal eder. Buna karşın kurallar, öğrencinin arkadaşlarına kötü davranması durumunda onu cezalandırmak için tasarlandı.

 37. Hangisi, kuralın özgürlük ve hak arasındaki ilişkiyi en iyi özetler?

  A) Kurallar, özgürlükleri korurken hakları ihlal eder.
  B) Kurallar, hakları korurken özgürlükleri sınırlar.
  C) Kurallar, hem özgürlükleri hem de hakları korur.
  D) Kurallar, özgürlük ve haklar için bir anlam ifade etmez.

 38. Cevap: C Açıklama: C) Kurallar, hem özgürlükleri hem de hakları korur; bu, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiyi özetlemektedir. Kurallar insanların özgürlüklerini sınırlamak yerine, özgürlükleri korumak ve haklarını güvence altına almak için kullanılır. Böylelikle kişiler her iki şeyin de faydalanabilir: özgürlük ve haklar.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Ahmet
21 Mayıs 2023

Ben şıklı sandığım için açmıştım


2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test Detayları

2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kurallar
  1. Kural kavramını sorgular
  2. Kuralın, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirir.
  3. Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşamaya olan katkısını değerlendirir
  4. Kuralların uygulanmasına katkı sağlar
 • Birlikte Yaşama
  1. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
  2. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir
  3. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
  4. Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını açıklar.
  5. Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar

Ayrıca 2022-2023 4.sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 39 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 293 kere doğru, 140 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2. Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri