İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki durumlardan hangisi uzlaşı gerektirir?

  A) Okulda öğrenciler arasında düzenlenen bir yarışmada herkesin kazanmak istemesi
  B) Bir çocuğun diğer çocukların oyuncakları ile oynamak istemesi ve onların da buna izin vermesi
  C) Okulda yapılan bir proje için grup arkadaşlarının fikirlerinin bir araya getirilerek ortak bir çözüm bulunması
  D) Bir arkadaşınızın sizinle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünmesi ve sizinle tartışarak sorunu çözmek istemesi

 2. Cevap: C Açıklama: C) Okulda yapılan bir proje için grup arkadaşlarının fikirlerinin bir araya getirilerek ortak bir çözüm bulunması, bu durum uzlaşı gerektirir. Her arkadaşın kendi fikrini dile getirebileceği ama nihai sonuçta ortak bir düşünceye varılması gerekmektedir. Farklı görüşler fikirlerden oluşan bir çözüme varılması için uzlaşma sağlanmalıdır.

 3. Ahmet ve Mehmet arasında bir anlaşmazlık çıktı ve ikisi de haklı olduğunu düşünüyor. Bu durumda hangi uzlaşı yolu denenebilir?

  A) Yargıya başvurmak
  B) Saldırmak
  C) Konuşarak çözmeye çalışmak
  D) Anlaşmazlığı kabullenmek

 4. Cevap: C Açıklama: C) Konuşarak çözmeye çalışmak, Ahmet ve Mehmetin arasındaki anlaşmazlığı çözecek en iyi yol olacaktır. Bu sayede taraflar, her ikisinin de konuda haklı olduğu anlaşılabilecek bir çözüme ulaşabilecekler. Ayrıca, taraflar arasında güven tesis edebilir ve birbirlerini dinleyebilirler. Bu çözüm, uzlaşmaya ve ortak akıl yürütmeye olanak tanır.

 5. Sınıfınızda bir öğrenci ile öğretmen arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Öğrenci, öğretmenin verdiği notun haksız olduğunu düşünüyor. Bu durumda hangi uzlaşı yolu denenebilir?

  A) Yargıya başvurmak
  B) Öğretmenin verdiği notu değiştirmeye çalışmak
  C) Konuşarak çözmeye çalışmak
  D) Öğretmeni tehdit etmek

 6. Cevap: C Açıklama: C) Konuşarak çözmeye çalışmak, öğretmen ile öğrenci arasındaki konuşma uyumunu sağlamak ve ortaya çıkan soruna çözüm odaklı yaklaşmaktır. Öğrenci ve öğretmen her iki tarafın görüşlerini dinlemeleri ve ön yargısız olarak problemi tartışmaya açmaları, en iyi uzlaşmayı sağlayacaktır. Öğretmen, not hakkında daha detaylı bilgi vermeye çalışıp, notun haklı nedenleri açıklanabilir.

 7. İki kardeş arasında bir oyun oynarken bir anlaşmazlık çıktı. Bu durumda hangi uzlaşı yolu denenebilir?

  A) Yargıya başvurmak                 B) Kardeşine kızarak odaya gitmek   
  C) Konuşarak çözmeye çalışmak        D) Oyunu terk etmek                 

 8. Cevap: C Açıklama: Cevabınız C seçeneği olmalıdır. Kardeşlerin oyun oynarken bir anlaşmazlık çıkması durumunda, onların konuşarak çözmeye çalışmaları gerekir. Olası bazı çatışmaları ortadan kaldırmak için, her iki tarafında niyeti iyi olarak konuşmaya ve çözümlemek için çaba sarf etmeye çalışmalılar. Eğer konuşmayla anlaşmazlık çözülemezse, aile üyeleri ya da kişiler tarafından bir uzlaşılı aranabilir.

 9. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı gerektiren bir durumdur?

  A) Hangi yemek tarifinin denenmesi gerektiğine karar vermek
  B) Hangi müzik türünün dinleneceğine karar vermek
  C) Hangi oyuncağın paylaşılacağını belirlemek
  D) Hangi kitabın okunacağını belirlemek

 10. Cevap: C Açıklama: C) Hangi oyuncağın paylaşılacağını belirlemek, uzlaşı gerektiren bir durumdur. Çünkü, birden fazla kişinin istekleri aynı anda paylaşılabilmesi ve her biri için bir uyum sağlanabilmesi gerektiğinden, anlaşmaya varmak önemli bir rol oynamaktadır. Bu, her iki tarafın da mümkün olduğunca uyumlu olması için bir çaba göstermelerini gerektirir.

 11. Murat ve Caner, sınıfta bir proje çalışması yapmak istiyorlardı ancak ne yapacakları konusunda anlaşamadılar ve aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığın nedeni nedir?

  A) Murat'ın projenin başına geçmek istemesi
  B) Caner'in proje konusunda fikir sahibi olmak istemesi
  C) İkisinin de farklı fikirleri olması
  D) İkisi de anlaşmazlık sebebi değil

 12. Cevap: C Açıklama: C) İkisinin de farklı fikirleri olması oluşturduğu anlaşmazlığın nedenidir. Murat ve Caner, hem proje konusunda hem de hangi rolü üstlenecekleri konusunda farklı görüşler taşıyor olabilirler. Bu farklı görüşler, iki kişi arasındaki anlaşmazlığa neden olabilir.

 13. Esra ve Hande, parkta oyun oynamak istediler ancak ne oynayacakları konusunda anlaşamadılar ve aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığın nedeni nedir?

  A) Esra'nın oyunu belirlemek istemesi
  B) Hande'nin oyun seçme hakkını kullanmak istemesi
  C) İkisinin de farklı oyunlar oynamak istemesi
  D) İkisi de anlaşmazlık sebebi değil

 14. Cevap: C Açıklama: C seçeneği doğrudur. İkisi de anlaşmazlığa neden olan farklı oyunları oynamak istediklerinden dolayı Esra ve Hande arasında bir anlaşmazlık çıkmıştır. Esra oyunu belirlemek istemiş, Hande de oyun seçme hakkını kullanmak istemiş fakat her ikisi de uzlaşamamıştır. Bu durumdan kaynaklı ortaya çıkan anlaşmazlığın nedeni C seçeneğinin ifade ettiği farklı oyunları oynamak istemektir.

 15. İki kardeş, birinin diğerine göre daha çok sevgi gördüğünü düşünüyor ve bu nedenle adil davranılmadığını hissediyorlar. Bu durumda kardeşlerin hissedebileceği duygu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Umut    B) Kıskançlık    C) Şaşkınlık    D) Neşe

 16. Cevap: B Açıklama: Kardeşlerin hissedebileceği duygu, B seçeneği olan kıskançlıktır. Kıskançlık, bir kişinin ya da kişilerin başkalarının sahip olduğu şeylere ya da özelliklere kendi sahip olmak istemesiyle ilgili bir duygudur. Bu durumda iki kardeş arasında adaletsizlik hissedildiğinden, birinin diğerine göre daha çok sevgi görmesi nedeniyle kıskançlık hissedilebilir. Ayrıca, kardeşler umuda da sahip olabilirler; yani, diğeriyle eşit davranılacağı beklentisi ve inancı vardır.

 17. Bir grup arkadaş, bir arkadaşlarının her zaman liderlik rolünü üstlendiğini düşünüyor ve kendilerine eşit davranılmadığını hissediyorlar. Bu durumda arkadaşların hissedebileceği duygu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rahatlama    B) Öfke    C) İlgi    D) İlham

 18. Cevap: B Açıklama: B) Öfke arkadaşların hissedebileceği duygu olabilir, çünkü onlar liderliğin yapıldığını ve eşit davranılmadığını hissediyor. Bu durum arkadaşlar arasındaki güveni ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, liderlik rolünün tek taraflı olarak üstlenilmesi, diğer arkadaşların rahatsız edilerek haklarının tanınmadığını düşündürmektedir.

 19. Bir mahallede yaşayanlar, yol yapımı için belediyeye talepte bulundular. Belediye, yol yapımını sadece mahallenin bir bölümüne yapıp diğer bölümünü yapmadı. Bu durumda adalet veya eşitlik sağlanmış mıdır?

  A) Adalet sağlandı.
  B) Eşitlik sağlandı.
  C) Hem adalet hem de eşitlik sağlandı.
  D) Ne adalet ne de eşitlik sağlandı.

 20. Cevap: D Açıklama: Cevap D) Ne adalet ne de eşitlik sağlandı. olarak verilmelidir. Bu durumda, eşitlik ve adaletin sağlanmaması anlamına gelir. Mahallenin tamamında yol yapılmadığından, bazı mahalle sakinlerinin yararlanamaması anlamına gelir. Bunun yanı sıra, belediyenin yararlananların da herhangi bir ödül ya da dezavantaj yaratmaması gerekmektedir. Yani, belediye sadece belirli bir mahallede yol yapmalıdır ama herkese eşit şekilde hizmet sunmalıdır.

 21. İnsanlar arasındaki hak eşitliği neden önemlidir?

  A) Adaletli bir toplum için gereklidir
  B) Sadece zenginler için geçerlidir
  C) Haksızlıkları önlemek için gerekli değildir
  D) Sadece fakirler için geçerlidir

 22. Cevap: A Açıklama: A) Hak eşitliği, insanlar arasındaki eşit hakların korunmasını ve görülmesini sağlamak için önemlidir. Böylece herkes eşit şekilde yararlanabilir ve başarılı olma fırsatlarına eşit şansları olur. B) Hak eşitliği, insanların insan hakları ve temel özgürlüklerinin korunması ve savunulmasını sağladığından, her bireyin fırsatları ve hakları adil olarak işletilir. C) Ayrıca, hak eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, etnik eşitlik, ekonomik eşitlik ve daha

 23. Her insanın yaşam hakkına sahip olması hangi insan hakkıdır?

  A) İfade özgürlüğü       B) Düşünce özgürlüğü    
  C) Beslenme özgürlüğü    D) Yaşama hakkı         

 24. Cevap: D Açıklama: D) Yaşama hakkı, insanların en temel ve önemli haklardan biridir. Her bireyin yaşama hakkına sahip olması, açlık, susuzluk, eğitim, sağlık, barınma ve diğer temel ihtiyaçların verilmesini gerektirir. Ayrıca, doğal üstünlüklerine, kişisel tercihlerine ve yeteneklerine bakılmaksızın her insanın yaşam hakkına eşit derecede sahip olması gerekir.

 25. İki arkadaşın farklı cinsiyette olmalarından dolayı aynı işte aynı ücreti almamaları hangi hakka saygı göstermediğinin bir örneğidir?

  A) Dürüstlük hakkına     B) Eşitlik hakkına      
  C) Örgütlenme hakkına    D) Mülkiyet hakkına     

 26. Cevap: B Açıklama: B) Eşitlik hakkına saygı göstermemiştir. Bu durum, eşit iş gücüne rağmen arkadaşların aynı ücreti almamalarını gerektirmektedir. Bu, her iki arkadaşa da adaletli olmayan bir şekilde davranıldığı anlamına gelmektedir ve kadınlar ve erkekler arasında eşit ücret almak için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini göstermektedir.

 27. Bir öğrencinin, başka öğrenciler tarafından fiziksel şiddete maruz kalması aşağıdaki hakların hangisine aykırıdır?

  A) Yaşama hakkına     B) Özgürlük hakkına
  C) Güvenlik hakkına    D) Eğitim hakkına

 28. Cevap: C Açıklama: Bir öğrencinin başka öğrenciler tarafından fiziksel şiddete maruz kalması, yaşama hakkı, güvenlik hakkı ve kişiliğe saygı hakkına aykırıdır. Böyle bir durum özgürlük hakkını da ihlal eder, çünkü öğrencinin özgürce düşüncelerini ifade etme ve serbestçe hareket etme özgürlüğü kısıtlanmış olur. Eğitim hakkının ihlal edilmesi durumu ise öğrencinin işkenceye maruz kalması nedeniyle okula devam etmeyi bırakması halinde ortaya çıkar.

 29. Sınıfınızda bir arkadaşınızın etnik kökeni farklı olduğu için diğer arkadaşlarının kendisine farklı davrandığını fark ettiniz. Bu durumda ne yaparsınız?

  A) Ona yardım ederim       B) Onu dışlarım           
  C) Onunla dalga geçerim    D) Hiçbir şey yapmam      

 30. Cevap: A Açıklama: A) Arkadaşının durumu hakkında diğer arkadaşları ile görüşerek, onlara etnik kökeni farklı olan arkadaşımıza nezaket göstermelerini rica edebilirim. B) Arkadaşımla birlikte onunla çevresinde daha güvenli bir ortam oluşturmak için kan bağı olmasa da sosyal destek sağlamayı teklif edebilirim. C) Etnik kökeni farklı olan arkadaşıma herhangi bir ayrımcılık yaşamaması ve huzurlu bir ortamda eğlenip okuması için elimden gelen tüm yardımları yapabilirim.

 31. Adaletsizliğe örnek olarak hangisi verilebilir?

  A) Herkesin ihtiyacına göre giyinmesine izin vermek.
  B) Sadece bazı insanların oy kullanmasına izin vermek.
  C) Herkesin aynı okula gitmesine izin vermek.
  D) Herkesin ihtiyacına göre yemek yemesine izin vermek.

 32. Cevap: B Açıklama: B seçeneği adaletsizliğe örnek olarak verilebilir çünkü herkesin eşit hakka sahip olmasının temel bir ilkesi olan oy kullanma hakkının sadece bazı insanlara verilmesi adaletin yerine getirilmemesini göstermektedir. Ayrıca herkesin eşit haklara sahip olması ilkesinin ihlal edildiğini göstermektedir. Diğer seçenekler ise herkesin ihtiyacına göre giyinmesine, aynı okula gitmesine veya herkesin ihtiyacına göre yemek yemesine izin verildiğinde adaletin sağlanacağı anlamına gelir.

 33. Adalet ve eşitlik neden önemlidir?

  A) Herkesin mutlu olmasını sağlarlar.
  B) Herkesin ihtiyacını karşılarlar.
  C) Herkesin haklarını korurlar.
  D) Sadece bazı insanların haklarını korurlar.

 34. Cevap: C Açıklama: Adalet ve eşitlik, tüm insanların haklarının korunması ve herkesin tarafsız olarak ölçülebilir şekilde karşılanmasını sağlar. Bu, bir kişinin yasal haklarının diğerlerine göre daha fazla olmayacağı anlamına gelir. Adalet ve eşitlik ayrıca herkesin ihtiyaçlarını eşit bir şekilde karşılaması ve insanların doğru bir şekilde hareket etmesi için önemli bir unsur oluşturur. Bununla birlikte, adalet ve eşitlik, toplumun daha yüksek düzeyde adil ve eşit bir hukuk sistemi içinde toplumun büt

 35. Adalet ve eşitlik, insan haklarına neden dahildir?

  A) Herkesin haklarına saygı duyulması gerektiği için.
  B) Sadece bazı insanların haklarına saygı duyulması gerektiği için.
  C) Adalet ve eşitlik insan haklarıyla ilgili değildir.
  D) Adalet ve eşitlik sadece bazı insanların haklarıyla ilgilidir.

 36. Cevap: A Açıklama: A) Adalet ve eşitlik, insan haklarının temel unsurlarıdır ve herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Buna göre, bireylerin hakları korunmalı ve her bireyin hakkı karşısındaki farklı kişilere karşı eşit bir biçimde uygulanmalıdır. B) Adalet ve eşitlik, her kültür ve yaşam tarzına saygıyla yaklaşılmasını gerektirir. Herkesin haklarının korunması, kişiler arasında ayrımcılık ve baskıya karşı koruma sağlamayı da gerektirmektedir. C) Ad

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları Detayları

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları Testini Çöz tıklayın. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kurallar
  1. Kural kavramını sorgular
  2. Kuralın, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirir.
  3. Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşamaya olan katkısını değerlendirir
  4. Kuralların uygulanmasına katkı sağlar
 • Birlikte Yaşama
  1. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
  2. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir
  3. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
  4. Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını açıklar.
  5. Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar

Ayrıca İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi sene sonu test soruları; 4.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 27 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri