İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar

İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar CEVAPLARI

 1. İki arkadaş, bir oyunda farklı rollerde oynamaktadırlar. Oyun sırasında farklı fikirler ortaya çıkar ve hangi hareketin doğru olduğu konusunda anlaşamazlar. Ne yapmaları gerekir?

  A) Arkadaşlardan biri diğerinin fikrine uyar.
  B) Tartışırlar ve birbirlerini ikna etmeye çalışırlar.
  C) Oyunu bırakırlar ve farklı bir şey yaparlar.
  D) Herkes kendi yoluna gider.

 2. Cevap: B Açıklama: Sorunun çözümü; arkadaşların tartışırlar ve birbirlerini ikna etmeye çalışmalarıdır. Tartışma sırasında farklı görüş ve fikirler ortaya konabilir ve herkes kendi fikrini savunabilir. Bunun ardından, tüm seçeneklerin gözden geçirilmesiyle ortak bir karara varılmalıdır. Karar sürecinde, herkesin çıkarı dikkate alınarak ve saygılı bir şekilde bir karara varılmalıdır.

 3. Sınıf arkadaşları, bir etkinlik için oy kullanacaklardır. Ancak birkaç kişi, oy kullanmak yerine kendi seçimlerini yapmak istemektedir. Bu durumda ne yapılabilir?

  A) Oy kullanma zorunluluğu getirilir.
  B) Herkes kendi seçimini yapar.
  C) Tartışırlar ve birlikte en iyi çözümü bulurlar.
  D) Sınıf öğretmeninden yardım istenir.

 4. Cevap: C Açıklama: C) Tartışırlar ve birlikte en iyi çözümü bulurlar, örneğin her bireyin kendi seçimlerini yapmasının uygun olup olmadığını belirleyebilirler. Grup tartışmalarından ve fikir alışverişinden faydalanılabilir. D) Sınıf öğretmeninden yardım istenebilir; öğretmenin mesleki deneyim ve bilgisi, iletişim ve konuşma becerileri kullanılarak tüm sınıf arkadaşlarının ortak bir sonuca varmalarına yardımcı olabilir.

 5. Aşağıdaki durumlardan hangisi uzlaşı gerektirir?

  A) Aile bireyleri arasında hangi yemeğin yapılacağına karar verirken, herkesin fikirlerinin alınması ve ortak bir karar verilmesi
  B) Sınıfta öğretmenin belirlediği kurallara uyulması
  C) Arkadaşınızın evdeki oyuncağını istemesi ve sizinle paylaşmanız için baskı yapması
  D) Bir çocuğun başka bir çocuğun oyuncağına el koyması ve onu kendine aitmiş gibi kullanması

 6. Cevap: A Açıklama: A) Uzlaşı gerektiren durum A seçeneğindeki olan aralarında ortak bir karar verme sürecidir. Bütün aile bireylerinin fikirlerinin alınması ve herkesin görüşleri saygı duyularak değerlendirilmesi sonrasında ortak bir karar verilmesi ilke olarak uzlaşının sağlanmasını sağlar. B) Seçenek B'de belirtilen öğretmenin belirlediği kurallara uymak da, herkesin bu kurallara uygun olarak hareket etmesini gerektirir. Uzlaşı ise, bu kuralların herkes tarafından anlaşıldığı ve uygulandığı anlamına gelir. C

 7. Bir arkadaş grubunuzda, bir arkadaşınızın yaptığı bir şeyden dolayı aranızda bir anlaşmazlık çıktı. Bu durumda hangi uzlaşı yolu denenebilir?

  A) Yargıya başvurmak               B) Arkadaşınızı dövmek            
  C) Konuşarak çözmeye çalışmak      D) Arkadaşınızdan intikam almak   

 8. Cevap: C Açıklama: C) Konuşarak çözmeye çalışmak en uygun yol olacaktır. Karşılıklı olarak, arkadaşınızdan neden endişelendiğiniz veya ne hakkında üzüldüğünüzü anlamaya çalışmalısınız. Ardından, arkanızdaki konuları dikkatli bir şekilde tartışıp, aranızda anlaşmaya varmaya çalışmalısınız. Özrünüzü sunmak veya tek taraflı bir özür istemek de, aranızdaki anlaşmazlığı çözebilir.

 9. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı gerektiren bir durumdur?

  A) Parkta oyun oynarken hangi oyunun oynanacağına karar vermek
  B) Ders çalışırken hangi kitabın kullanılacağına karar vermek
  C) Yemek yaparken hangi yemeğin yapılacağına karar vermek
  D) Okul projelerini paylaşırken hangi görevlerin üstlenileceğine karar vermek

 10. Cevap: D Açıklama: Cevap:D) Okul projelerini paylaşırken hangi görevlerin üstlenileceğine karar vermek durumu uzlaşı gerektiren bir durumdur. Çünkü tüm ekip üyeleri bu işi en iyi şekilde yerine getirebilmek için mutabakat sağlamalıdır. Birbirlerinin görev ve yeteneklerine göre paylaşımları yapılmalıdır. Ayrıca, tüm ekip üyeleri farklı öneriler veya bakış açıları sunarak fikirlerini tartışarak anlaşmaya varmalıdır.

 11. Hangi durum uzlaşı gerektirmez?

  A) Arkadaşlar arasında hangi oyunun oynanacağını belirlemek
  B) Birlikte film izlerken hangi filmin seçileceğine karar vermek
  C) Hangi renkli kalemin kullanılacağına karar vermek
  D) Hangi tatil yerine gidileceğine karar vermek

 12. Cevap: C Açıklama: C) Hangi renkli kalemin kullanılacağına karar vermek için uzlaşı gerektirmez. Çünkü bu normal olarak kişisel bir tercihtir ve herkesin kendi beğenisine göre farklı seçimler yapabilmesi muhtemeldir. Bir kişinin renkli bir kalem kullanması, diğer kişinin aynı renkli kalemi kullanmasını kabul etmesi gerektirmez.

 13. Ali, arkadaşı Mehmet'ten bir top ödünç almıştı ancak Mehmet topu geri istediği zaman Ali topu vermedi ve aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığın nedeni nedir?

  A) Ali'nin topu geri vermeyi unutması
  B) Ali'nin topu kullanmak istemesi
  C) Mehmet'in topu geri almak istemesi
  D) İkisi de anlaşmazlık sebebi değil

 14. Cevap: C Açıklama: Anlaşmazlığın nedeni Ali'nin topu geri vermeyi unutmaktan kaynaklanmaktadır. Ali topu kullanmak isterken, Mehmet topu geri almak istedi ve bu aralarındaki anlaşmazlığın sebebi oldu. İki taraf da anlaşmazlık sebebi değildi; bu yüzden meselenin çözümünde her iki tarafın da anlayış ve nezaketi gerekmektedir.

 15. Ayşe, okul kantininde yemek yemek istedi ancak elinde yeterince para yoktu. Bunun üzerine arkadaşı Zeynep'e para ödünç istedi ve Zeynep de verdi. Ancak Ayşe, ödünç aldığı parayı geri vermedi ve aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığın nedeni nedir?

  A) Ayşe'nin yemek yemek istemesi        B) Zeynep'in para ödünç vermesi        
  C) Ayşe'nin para ödünç alması           D) İkisi de anlaşmazlık sebebi değil   

 16. Cevap: C Açıklama: Anlaşmazlık Ayşe'nin ödünç aldığı paranın geri verilmemesi nedeniyle ortaya çıktı. Ayşe, Zeynep'ten para ödünç almış ve geri vermemesi anlaşmazlığın temel sebebi oldu. Bu anlaşmazlığın nedeni, iki arkadaş arasında uzun süredir devam eden sözleşmeden kaynaklanan para ödünç için mevcut olan faturaların ödenmesi konusunda karşılıklı anlaşmazlıklar.

 17. Bir öğrenci sınıfta sadece kendisiyle dalga geçildiğini düşünüyor ve haksızlığa uğradığını hissediyor. Bu durumda öğrencinin hissedebileceği duygu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mutluluk    B) Üzüntü    C) Heyecan    D) Kıskançlık

 18. Cevap: B Açıklama: Öğrencinin hissettiği duygu, haksızlığa uğraması nedeniyle üzüntüdür.Bu öğrencinin sınıfta yalnız kaldığını ve asosyalleştiğini gösterir. Ayrıca, bu durum öğrencinin kendisine olan güvenini azaltabilir veya insanlara olan güvenini kaybetmesine neden olabilir. Öğrenci ayrıca kimsenin ona saygı göstermediğini ve önemsenmediğini hissedebilir.

 19. Bir işyerinde çalışanlar arasında bir kişi diğerlerine göre daha çok iş yükü alıyor ve bu nedenle kendisine adil davranılmadığını düşünüyor. Bu durumda kişinin hissedebileceği duygu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sevinç    B) Korku    C) Sinirlilik    D) Adaletsizlik

 20. Cevap: D Açıklama: Cevap: Kişi, diğerlerine göre daha çok iş yükü almasından dolayı adaletsizlik hissedebilir. Kişi haksızlık ve kayırmacılık duygusuyla sinirlenebilir. İşyerinde haksız muameleye maruz kalması kişiyi üzmüş ve üzüntüye sebep olmuş olabilir.

 21. Bir öğrenci sınavda diğer öğrencilere göre daha düşük bir not alıyor ve kendisine adil davranılmadığını düşünüyor. Bu durumda öğrencinin hissedebileceği duygu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şaşkınlık    B) Pişmanlık    C) Üzüntü    D) Gurur

 22. Cevap: C Açıklama: Öğrenci, sınavda diğer öğrencilere göre daha düşük bir not almış ve kendisine adil davranılmadığını düşünüyor. Bu durumda öğrencinin hissedebileceği duygu üzüntüdür. Üzüntü, öğrencinin istediği başarıyı elde edemeyip hüsrana uğramasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, öğrencinin başarısızlıkla eş anlamlı olarak nitelenebilecek duygulara maruz kaldığını da eklemek gerekir. Duygu, öğrencinin başarma arzusunu ve beklentisini karşılayamamasından dol

 23. Okulda öğrencilere verilen notlar, öğrencilerin çalışma performanslarına göre belirlenir. Ancak öğretmenlerden biri, öğrenciler arasında ayrım yaparak bazı öğrencilere daha düşük not verirken bazılarına daha yüksek not verir. Bu durumda adalet veya eşitlik sağlanmış mıdır?

  A) Adalet sağlandı.
  B) Eşitlik sağlandı.
  C) Hem adalet hem de eşitlik sağlandı.
  D) Ne adalet ne de eşitlik sağlandı.

 24. Cevap: D Açıklama: Cevap D) Ne adalet ne de eşitlik sağlandı. olmalıdır. Öğretmenin öğrencileri arasında ayrım yaparak bazı öğrencilere daha düşük not verirken bazılarına daha yüksek not vermesi, adaletin veya eşitliğin sağlanmasına engel oluşturur. Bu durumda öğrencilere eşit şekilde not verilmemiş ve haksız bir önyargıdan kaynaklanan adaletsizlik ortaya çıkmıştır.

 25. İnsanların cinsiyeti, dini, ırkı, rengi veya dil farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramaması hangi insan hakkıdır?

  A) Düşünce özgürlüğü    B) Eşitlik             
  C) Güvenlik             D) Mülkiyet hakkı      

 26. Cevap: B Açıklama: Ayrımcılığa uğramamanın insan hakkı olarak kabul edilmesi, insanlara eşitliğin ve özgürlüğün sağlanmasını amaçlayan "Kuvvetler Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi" tarafından güvence altına alınmıştır. Bu sözleşme herkesin cinsiyet, dini, ırk, reng veya dil farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramamasını garanti etmektedir. Bununla birlikte bu hakkın korunmasını garanti eden uluslararası belge, Uluslararası Af Örgütü tarafından kabul edilen Sivil ve Politik Haklar Sö

 27. İnsanların özgürce düşünebilme, inançlarını açıklayabilme ve fikirlerini paylaşabilme hakkı hangi insan hakkıdır?

  A) İfade özgürlüğü      B) Düşünce özgürlüğü   
  C) Din özgürlüğü        D) Bilgi özgürlüğü     

 28. Cevap: B Açıklama: B) Düşünce özgürlüğü ile ilgili olan sorumuzun cevabıdır. Düşünce özgürlüğü, herkesin fikirlerini serbestçe ifade etme ve diğerlerinin fikirlerini kabul etmesi anlamına gelir. İnsanlar bu hakkından yararlanarak özgürce düşünebilir, inançlarını açıklayabilir ve paylaşabilirler. Ayrıca, herkesin davranışlarındaki özgürlükleri kullanmak için gerekli olan baskıya karşı korunma hakkı da vardır.

 29. Bir öğrenci okulda arkadaşları tarafından dışlanıyorsa ve bu durum öğretmenin farkındaysa, öğretmenin yapması gereken nedir?

  A) Öğrenciye daha sert kurallar uygulamak
  B) Diğer öğrencileri susturmak
  C) Öğrencilerle konuşarak problemi çözmeye çalışmak
  D) Öğrencinin bu durumu kendisi çözmesine izin vermek

 30. Cevap: C Açıklama: C) Öğretmen, öğrencilerle konuşmaya ve neden dışlanıldığını anlamaya çalışmalıdır. Öğrencinin sorunu çözme becerisini desteklemelidir. Ayrıca, çatışmaları önlemek amacıyla diğer öğrencilerle de barışçıl bir şekilde iletişim kurmalıdır.

 31. Bir grup arkadaş, okuldaki diğer öğrencilerin arasında ayrım yaparak sadece kendilerinin birbirleriyle oynamaları nedeniyle eleştirilirler. Bu durum aşağıdaki insan haklarından hangisine aykırıdır?

  A) Adalet hakkına       B) Özgürlük hakkına    
  C) Dürüstlük hakkına    D) Eşitlik hakkına     

 32. Cevap: D Açıklama: Bu grup arkadaşın yaptığı davranış, Eşitlik Hakkına aykırıdır. Eşitlik hakkı, her bireyin kendi haklarına eşit ve adil biçimde sahip olma hakkını kapsamaktadır. Bu grup arkadaşın diğer öğrencileri ayrım yaparak üstünlükler tasarlaması bu hakkı ihlal etmektedir. Ayrıca, grup arkadaşlarının diğer öğrencilere algılanan haksızlıklardan dolayı özgürlük hakkını da ihlal etmiş olmaları muhtemeldir.

 33. Sınıfınızda bir öğrenci engelli olduğu için diğer öğrencilerin ona yardım etmesi gerekiyor. Bu durumda ne yaparsınız?

  A) Ona yardım ederim       B) Onu dışlarım           
  C) Onunla dalga geçerim    D) Hiçbir şey yapmam      

 34. Cevap: A Açıklama: A) Ona yardım etmeye çalışmalıyız. Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak için onu desteklemeli ve ona her zaman destek olmalıyız. B) Sınıfımızda bu öğrenciye karşı davranışta her zaman duyarlı olmalı ve ona saygı duymalıyız. C) Öğrencimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışmalıyız. Ona sevgi ve anlayışla yaklaşmalıyız.

 35. Eşitlik ve adalet arasındaki fark nedir?

  A) Eşitlik, herkesin aynı şeylere sahip olmasını sağlar; adalet ise herkesin ihtiyaçlarına göre farklı şeylere sahip olmasını sağlar.
  B) Eşitlik, herkesin ihtiyaçlarına göre farklı şeylere sahip olmasını sağlar; adalet ise herkesin aynı şeylere sahip olmasını sağlar.
  C) Eşitlik, sadece bazı insanların aynı şeylere sahip olmasını sağlar; adalet ise herkesin ihtiyaçlarına göre farklı şeylere sahip olmasını sağlar.
  D) Eşitlik ve adalet arasında fark yoktur.

 36. Cevap: A Açıklama: A) Eşitlik, herkesin aynı şeylere sahip olmasını sahip olmasını sağlar, bu da önyargısız bir biçimde eşit koruma ve haklar sunar. Adalet ise herkesin ihtiyaçlarına göre farklı şeylere sahip olmasını sağlar; çünkü her bireyin ihtiyaçları farklıdır ve bunun karşılanmasına olanak sağlanır. B) Eşitlik, insanların ne kadar farklı olduklarına rağmen eşit haklara sahip olmasını garanti eder. Adalet ise her bireyin seviyesine göre farklı nitelikteki haklar almasını veya gereken hiz

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Detayları

İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kurallar
  1. Kural kavramını sorgular
  2. Kuralın, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirir.
  3. Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşamaya olan katkısını değerlendirir
  4. Kuralların uygulanmasına katkı sağlar
 • Birlikte Yaşama
  1. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
  2. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir
  3. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
  4. Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını açıklar.
  5. Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar

Ayrıca İlkokul insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi 2.dönem 2.sınav soruları; 4.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 37 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 332 kere doğru, 120 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri