İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "kısa" kelimesinin zıt anlamlısıdır?

  A) uzun    B) kalın    C) küçük

 2. Cevap: A Açıklama: A) Uzun kelimesi, kısa kelimenin zıt anlamıdır. Özellikle gölge oyunları ve durumlardaki uzunluk farklılıklarını vurgulamak için kullanılır. B) Kalın kelime, bir cisimdeki yüksekliğini vurgulamak için kullanılır. Ancak kısa kelimenin zıt anlamı olarak kullanılmaz. C) Küçük kelimesi, kısa kelimenin zıt anlamı değildir. Genellikle ölçüler veya boyutlar gibi farklı şeyleri karşılaştırmak için kullanılır.

 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "eski" kelimesinin zıt anlamlısıdır?

  A) yeni    B) siyah    C) hızlı

 4. Cevap: A Açıklama: A) Eski, geçmişte olanı ifade ederken yeni ise şuanda mevcut olanı anlatır. Dolayısıyla eski ile yeninin zıt anlamlı kelimeler olduğu söylenebilir. B) Eski ile yeninin zıt anlamlarının üstünde, diğer bazı önemli kelime ve kavramların varlığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, siyah ve hızlı gibi kelimeler tamamen farklı anlamlar içerdiğinden eski kelimesinin zıt anlamı olarak bu cümleye dahil değildir. C) Son olarak eski kelimesinin zıt anlamı olan yeni kelimesi ort

 5. Ali, her gün okula gider. Okulda öğretmenleri ile ders çalışır. Bugün, öğretmeni ona kitap verdi. Ali kitabı okudu ve çok sevdi. Şimdi her gün kitap okuyor. Metinde ne anlatılmaktadır?

  A) Ali'nin okula gitmediği         B) Ali'nin kitap okuduğu          
  C) Ali'nin parkta oyun oynadığı   

 6. Cevap: B Açıklama: A) Metinde, Ali'nin her gün okula gittiği ve öğretmenleriyle ders çalıştığı anlatılmıştır. B) Ali'nin bugün öğretmeninin kitap verdiği, Ali'nin bu kitabı okuduğu ve çok sevdiği anlatılmıştır. C) Metinde, Ali'nin her gün kitap okumaya devam ettiği de anlatılmıştır.

 7. Ayşe ve Elif, parkta oyun oynadılar. Ayşe salıncakta sallanırken Elif onunla yarıştı. Sonra ikisi de kaydıraktan kaydılar ve çok eğlendiler. Metinde kaç tane çocuk vardır?

  A) Bir    B) İki    C) Üç

 8. Cevap: B Açıklama: Metinde Ayşe ve Elif adında iki çocuktan bahsedilmektedir. Ayşe salıncakta sallanırken, Elif onunla yarıştı. Ardından ikisi de kaydıraktan kaydılar ve çok eğlendiler. Bu durumda metinde toplam iki çocuk vardır. Dolayısıyla cevap B olan "İki" doğrudur.

 9. Mehmet, annesine yardım etmek için ev işleri yapar. Bugün, annesi yemek yaparken Mehmet de ona yardım etti. Sonra annesi onunla birlikte yemek yedi. Metinde Mehmet ne yapar?

  A) Kitap okur    B) Ev işleri yapar    C) Oyun oynar

 10. Cevap: B Açıklama: Mehmet, annesine yardım etmek için ev işleri yapar. Bu ev işleri arasında, annesi yemek yaparken ona yardımda bulunmak da vardır. Sonrasında, annesiyle birlikte yemek yemektedir. Bu nedenle, cevap B olan "ev işleri yapar" doğrudur.

 11. Ali ve Ayşe, çiftliğe gittiler. Orada, inekleri beslediler ve tavukların yumurtalarını topladılar. Sonra onlarla birlikte piknik yaptılar ve doğanın tadını çıkardılar. Metinde ne yapıyorlar?

  A) Okulda ders çalışıyorlar          B) Evde yemek yapıyorlar            
  C) Çiftlikte doğayı keşfediyorlar   

 12. Cevap: C Açıklama: C) Ali ve Ayşe, çiftlikte doğayı keşfediyorlar. İnekleri besliyorlar ve tavukların yumurtalarını topluyorlar. Sonra da orada birlikte piknik yapıyorlar ve doğanın tadını çıkarıyorlar.

 13. Elif, bahçede çiçek topladı. Sonra onları vazo içine koydu ve masanın üzerine yerleştirdi. Artık evleri daha güzel görünüyordu. Metinde Elif ne yapıyor?

  A) Kitap okuyor         B) Ev işleri yapıyor   
  C) Çiçek topluyor      

 14. Cevap: C Açıklama: C) Elif, bahçede çiçek topluyor. Topladığı taze çiçekleri vazonun içine dolduruyor ve masanın üzerine yerleştiriyor. Bu sayede ev ona daha güzel bir hava kazandırıyor.

 15. "Küçük" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Büyük    B) Uzun    C) Küçücük

 16. Cevap: C Açıklama: Cevap: Küçük kelimesinin eş anlamlısı C) Küçücük şıkkıdır. Diğer seçenekler küçük ile karşılaştırıldığında uygun değildir. Küçücük, küçük bir boyutu veya ölçüyü ifade eder. Bu kavram, algısal olarak küçük veya minik olarak görülebilir. Küçük, ince bir özelliğe sahiptir ve küçük bir yaşam tarzını sembolize edebilir.

 17. "Sevinçli" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Mutlu    B) Üzgün    C) Korkulu

 18. Cevap: A Açıklama: A) Mutlu: Sevinçli, günün iyi geçmesi, iyi hissetme ve neşe duyması gibi pozitif duyguları ifade eder. B) Üzgün: Sevinçli, mutsuz olma, kaygıyı ifade etme, hayal kırıklığı yaşama gibi negatif duyguları yansıtır. C) Korkulu: Sevinçli, tehlikeye maruz kalma ve önlem almaya çalışma duygu ve durumlarını ifade eder.

 19. "Sıcak" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Soğuk    B) Isıtıcı    C) Hararetli

 20. Cevap: C Açıklama: A) Sıcak, sıvı ya da gazlar için kullanılan soğuktan önce kullanılan terim olarak kullanılır. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "hararetli" olarak kabul edilir. B) Sıcak bir konuda konuşmak veya bir olaya karşı çok heyecanlı duygular hissettirmek için de kullanılabilir. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "cazibeli" olarak kabul edilebilir. C) Sıcak, yüksek sıcaklıklarda kullanılmaya devam eden bir terim olarak kullanılır. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "ı

 21. "Güzel" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Çirkin    B) Tatlı    C) Hoş

 22. Cevap: C Açıklama: A) Güzel, hoş, tatlı gibi sözcükler aynı anlama gelir. B) Güzel, hoşluk ve tatlılık gibi duyguları yansıtmak için kullanılan sözcüklerdir. C) Bu sözcükler olumlu bir şekilde kullanıldığında övgü, beğeni veya hayranlığı ifade eder.

 23. "Hızlı" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Yavaş    B) Aceleci    C) Çabuk

 24. Cevap: C Açıklama: Cevap:Sözcüklerin anlamlarını tanımlamak için daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekir; "Hızlı" kelimesinin eş anlamlısı olan "Çabuk" anlamına gelen çok hızlı, acele etmek anlamına gelen bir sözcüktür. Diğer iki seçenek olan "Yavaş" ve "Aceleci", bir şeyin yavaş ilerlemesine veya zaman zaman hızlandırılmasına neden olan sözcüklerdir.

 25. Aşağıdaki metinde ne anlatılmaktadır? "Ahmet evde annesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gün, okuldan dönünce annesi ona bir kitap hediye etti. Ahmet kitabı severek okumaya başladı ve artık her gün okula gitmeden önce birkaç sayfa okumadan eve gitmiyordu."

  A) Ahmet'in arkadaşlarıyla nasıl vakit geçirdiği
  B) Ahmet'in bir kitap hediye ettiği
  C) Ahmet'in kitap okuma alışkanlığı kazandığı

 26. Cevap: C Açıklama: C)Ahmet'in annesi okula dönüşünde ona bir kitap hediye etti. Ahmet kitabı severek okumaya başladı. Gittiği her okuldan sonra okumadan eve gitmiyordu. Böylece, Ahmet kitap okuma alışkanlığı kazandı.

 27. Aşağıdaki metinde kaç tane çocuk anlatılmaktadır? "Ayşe ve Ali, parkta top oynuyorlardı. Birden yanlarına bir çocuk daha geldi. Adı Mehmet'ti. Mehmet de topa vurmak istedi, Ayşe ve Ali de onu aralarına alarak oynamaya devam ettiler."

  A) Bir    B) İki    C) Üç

 28. Cevap: C Açıklama: C) Üç. Metinde, Ayşe, Ali ve Mehmet adında üç çocuk anlatılmaktadır. Ayşe ve Ali parkta top oynuyordu ve aralarına bir başka çocuk olan Mehmet'i dahil etmişlerdi. Bu, metindeki toplam çocuk sayısının üç olduğunu gösterir. Ayrıca, çocukların isimleri açıkça verilmiştir, böylece üç çocuğu tanımlayabiliriz.

 29. Aşağıdaki metinde ne anlatılmaktadır? "Küçük kedi yaramazlık yapmayı çok seviyordu. Bir gün, evde yalnız kaldığında mutfağa girdi ve annesinin keklerini yedi. Kedinin karın ağrısı olduğu için birkaç gün boyunca yaramazlık yapmadı."

  A) Kedinin mutfağa nasıl girdiği
  B) Kedinin yaptığı yaramazlıkların sonucu
  C) Kedinin yediği yiyeceklerin ne olduğu

 30. Cevap: B Açıklama: C şıkkı doğru cevaptır. Küçük kedi yaramazlık yapmayı sevdiği için evde yalnız iken mutfağa girdi ve annesinin keklerini yedi. Bunun sonucunda kedinin karın ağrısı olduğu için birkaç gün yaramazlık yapmadı. Böylece kedinin yediği yiyecekler anlaşılmış oldu: Annesinin kekleri.

 31. Aşağıdaki metinde ne anlatılmaktadır? "Annemiz bize akşam yemeğinde pizza yapacak. Sevdiğimiz malzemeleri seçebiliriz. Benim sevdiğim malzemeler salam, mantar ve peynir. Kardeşim ise sadece peynir istiyor."

  A) Annenin neler yaptığını
  B) Akşam yemeğinde ne yiyeceklerini
  C) Pizza malzemelerini kimin seçtiğini

 32. Cevap: C Açıklama: B) Metin, akşam yemeğinde annenin pizza yapmasını ve iki çocuğun kendi sevdiği malzemeleri seçmesini anlatmaktadır. Metin, çocukların peynir istemelerini de açıkça belirtmektedir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar Detayları

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Değerlerimiz
 • Dünyamız ve Uzay
 • DOĞAL AFETLER

Ayrıca İlkokul Türkçe dersi sene sonu değerlendirme test soruları; 1.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 47 kere doğru, 17 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Testi - 1.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

1.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  1.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş