2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08)

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) CEVAPLARI

 1. Annem bakkaldan ekmek (  ) yumurta (   ) gazete ve peynir aldı (  )
  Yukarıda verilen cümlede ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti getirilmelidir?

  A) ( , ) ( . ) ( . )    B) ( ; ) ( . ) ( ... )    C) ( , ) ( , ) ( . )

 2. Cevap: C

 3. gözleri - yakından - izlediği - Abim - bozuldu - için - televizyonu
  Yukarıda verilen kelimeleri anlamlı bir cümle oluşturarak bir araya getirildiğinde hangisi doğru olur?

  A) Abim televizyonu yakından izlediği için gözleri bozuldu.
  B) Abim gözleri bozuldu izlediği için televizyon
  C) Televizyon izlediği için yakından gözleri bozuldu abim .

 4. Cevap: A

 5. Aşağıdakilerden hangisi ağlamak kelimesinin zıt anlamıdır?

  A) bağırmak    B) susmak    C) gülmek

 6. Cevap: C

 7. Bir yıl üç yüz altmış beş gündür. cümlesi kaç kelimeden oluşmaktadır?

  A) 5    B) 7    C) 11

 8. Cevap: B

 9. Heceler birleşerek hangisini oluşturur?

  A) Kelime    B) Harf    C) Cümle

 10. Cevap: A

 11. Alfabemizde toplamda kaç tane harf vardır?

  A) 23    B) 29    C) 32

 12. Cevap: B

 13. Aşağıda verilen cümlelerde ( ) işareti olan yerlerden hangisine ünlem işareti gelmelidir?

  A) İmdat ( ) araba kazası oldu.
  B) Elma ( ) armut ve muzlarla dolu bir tabak.
  C) Akşama geç kalma ( )

 14. Cevap: A

 15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğuldur?

  A) Koltuk    B) Kuşlar    C) Araba

 16. Cevap: B

 17. Aşağıda karışık olarak verilen heceleri birleştirerek anlamlı bir kelime oluşturunuz.

  a. lık - tap - ki : ...................
  b. cek - ge - le : ..................
  c. ga - te - ze : ....................
  d. na - oy - mak : ...................
  e. mur - ta - yu : .....................

 18. Cevap:

  a: kitaplı -- b: gelecek -- c: gazete -- d: oynamak -- e: yumurta 19. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri birleştirerek anlamlı bir cümle oluşturun.

  a. sürersen - bisiklet - düşebilirsin - Hızlı
  .................................................................
  b. uyandığımda - yağıyordu - yağmur - Sabah
  .................................................................

 20. Cevap:

  a. Hızlı bisiklet sürersen düşebilirsin. -- b. Sabah uyandığımda yağmur yağıyordu. 21. Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını yanlarına yazınız.

  a. ak : .................
  b. yaşlı : ...............
  c. deprem : ................
  d. al : .................
  e. kelime : ................

 22. Cevap:

  a. beyaz -- b. ihtiyar -- c: zelzele -- d: kırmızı -- e: sözcük 23. Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yanlarına yazınız.

  a. Büyük : .....................
  b. Hızlı : ..................
  c. Boş : ...............
  d. Dar : ..............
  e. Kötü: ................

 24. Cevap:

  a. küçük -- b: yavaş -- c: dolu -- d: geniş -- e: iyi 25. Aşağıda verilen kelimelerin hece sayılarını yanlarına yazınız.

  a. mehtap. ---> ............ hece
  b. yaşasın ---> ............ hece
  c. alfabe ---> ........ hece
  d. Gümüşhane ---> ..... hece
  e. bisiklet ---> ..... hece

 26. Cevap:

  a: 2 -- b: 3 -- c: 3 -- d: 4 -- e: 3 27. Özel isimlerin baş harfi her zaman büyük yazılır. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?

  A) Öğretmenine karşı mahcup hissetti.
  B) Teyzesinin adı Meryem'di.
  C) Arkadaşının mustafa diye bağıdığını duyunca birden irkildi.

 28. Cevap: C

 29. Odunluk kelimesindeki ünlü ve ünsüz harflerin sayısı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Ünlü: 3 -- Ünsüz : 4
  B) Ünlü: 4 -- Ünsüz : 3
  C) Ünlü: 2 -- Ünsüz : 5

 30. Cevap: A

 31. "Top" kelimesi hangi şekle benzer?

  A) Kare    B) Daire    C) Üçgen

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Daire Bu soruda, "Top" kelimesinin hangi şekle benzediği sorulmaktadır. Şıklardan doğru cevap, "Daire" olan B seçeneğidir. Bir top, genellikle yuvarlak bir şekle sahiptir. Bu yüzden "Top" kelimesi bir daire şekline benzer. Dolayısıyla doğru cevap, "Daire" olacaktır. 33. "Yazı" kelimesinde kaç harf vardır?

  A) 3    B) 4    C) 5

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) 4 olarak belirlenmiştir. "Yazı" kelimesi dört harften oluşmaktadır. İlk seçenek olan "3" yanlış bir harf sayısını temsil etmektedir. - İkinci seçenek olan "4" doğru şekilde "Yazı" kelimesinin harf sayısını temsil etmektedir. - Üçüncü seçenek olan "5" yanlış bir harf sayısını temsil etmektedir. - Dolayısıyla doğru cevap "B) 4" olmaktadır. 35. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir meyve değildir?

  A) Çilek
  B) Limon
  C) Ayakkabı

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Ayakkabı olarak belirlenmiştir. "Ayakkabı" bir meyve değildir. İlk seçenek olan "Çilek" bir meyvedir. - İkinci seçenek olan "Limon" bir meyvedir. - Üçüncü seçenek olan "Ayakkabı" ise bir meyve değildir, bir nesneyi temsil etmektedir. - Dolayısıyla doğru cevap "C) Ayakkabı" olmaktadır. 37. Aşağıdakilerden hangisi bir meyve değildir?

  A) Elma    B) Patates    C) Portakal

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Patates olarak belirlenmiştir. "Patates" bir meyve değildir. İlk seçenek olan "Elma" bir meyvedir. - İkinci seçenek olan "Patates" bir meyve değildir, bir kök sebze olarak sınıflandırılır. - Üçüncü seçenek olan "Portakal" bir meyvedir. - Dolayısıyla doğru cevap "B) Patates" olmaktadır. 39. Emre top oynamayı çok seviyor. Arkadaşlarıyla birlikte parka gider ve top oynarlar. Emre parkta ne yapar?

  A) Kitap okur.    B) Top oynar.    C) Film izler.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Top oynar. Soru metninde, Emre'nin top oynamayı çok sevdiği ve arkadaşlarıyla birlikte parka gittiği belirtiliyor. Bu durumda, Emre'nin parkta top oynadığı anlaşılıyor. Top oynamak Emre için bir aktivite ve eğlence kaynağıdır. 41. "Sevinçli" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Mutlu    B) Üzgün    C) Korkulu

 42. Cevap: A Açıklama: A) Mutlu: Sevinçli, günün iyi geçmesi, iyi hissetme ve neşe duyması gibi pozitif duyguları ifade eder. B) Üzgün: Sevinçli, mutsuz olma, kaygıyı ifade etme, hayal kırıklığı yaşama gibi negatif duyguları yansıtır. C) Korkulu: Sevinçli, tehlikeye maruz kalma ve önlem almaya çalışma duygu ve durumlarını ifade eder.

 43. "Sıcak" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Soğuk    B) Isıtıcı    C) Hararetli

 44. Cevap: C Açıklama: A) Sıcak, sıvı ya da gazlar için kullanılan soğuktan önce kullanılan terim olarak kullanılır. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "hararetli" olarak kabul edilir. B) Sıcak bir konuda konuşmak veya bir olaya karşı çok heyecanlı duygular hissettirmek için de kullanılabilir. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "cazibeli" olarak kabul edilebilir. C) Sıcak, yüksek sıcaklıklarda kullanılmaya devam eden bir terim olarak kullanılır. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "ı

 45. "Güzel" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Çirkin    B) Tatlı    C) Hoş

 46. Cevap: C Açıklama: A) Güzel, hoş, tatlı gibi sözcükler aynı anlama gelir. B) Güzel, hoşluk ve tatlılık gibi duyguları yansıtmak için kullanılan sözcüklerdir. C) Bu sözcükler olumlu bir şekilde kullanıldığında övgü, beğeni veya hayranlığı ifade eder.

 47. "Hızlı" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Yavaş    B) Aceleci    C) Çabuk

 48. Cevap: C Açıklama: Cevap:Sözcüklerin anlamlarını tanımlamak için daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekir; "Hızlı" kelimesinin eş anlamlısı olan "Çabuk" anlamına gelen çok hızlı, acele etmek anlamına gelen bir sözcüktür. Diğer iki seçenek olan "Yavaş" ve "Aceleci", bir şeyin yavaş ilerlemesine veya zaman zaman hızlandırılmasına neden olan sözcüklerdir.

 49. Aşağıdaki metinde ne anlatılmaktadır? "Küçük kedi yaramazlık yapmayı çok seviyordu. Bir gün, evde yalnız kaldığında mutfağa girdi ve annesinin keklerini yedi. Kedinin karın ağrısı olduğu için birkaç gün boyunca yaramazlık yapmadı."

  A) Kedinin mutfağa nasıl girdiği
  B) Kedinin yaptığı yaramazlıkların sonucu
  C) Kedinin yediği yiyeceklerin ne olduğu

 50. Cevap: B Açıklama: C şıkkı doğru cevaptır. Küçük kedi yaramazlık yapmayı sevdiği için evde yalnız iken mutfağa girdi ve annesinin keklerini yedi. Bunun sonucunda kedinin karın ağrısı olduğu için birkaç gün yaramazlık yapmadı. Böylece kedinin yediği yiyecekler anlaşılmış oldu: Annesinin kekleri.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Detayları

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Değerlerimiz
 • Dünyamız ve Uzay
 • DOĞAL AFETLER

Ayrıca

Kelimelerin anlamlarını analiz etme ve benzetmeler yapma yeteneği.

Öğrenciler bu soruyu çözerken bir kelimenin harf sayısını belirleme becerilerini kullanabilirler ve "Yazı" kelimesinin dört harften oluştuğunu tespit edebilirler.

Öğrenciler bu soruyu çözerken meyveleri tanıma becerilerini kullanabilirler ve "Ayakkabı" kelimesinin bir meyve olmadığını tespit edebilirler.

Öğrenciler bu soruyu çözerken meyve ve sebzeleri ayırt etme becerilerini kullanabilirler ve "Patates" kelimesinin bir meyve olmadığını tespit edebilirler.

Bu soruyla öğrenciler, bir kişinin ilgi alanları ve hobileri doğrultusunda ne tür etkinlikler yapabileceğini anlarlar. Aynı zamanda, sosyal etkileşim ve fiziksel aktivite açısından parkta top oynamanın önemini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.