2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08)

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) CEVAPLARI

 1. Ali, annesiyle birlikte markete gitti. Markette sebzeler, meyveler, ekmekler, sütler vardı. Ali, annesine yardım etti. Sebzeleri tarttı, meyveleri seçti, ekmekleri saydı. Market alışverişi bittiğinde, Ali çok mutlu oldu. Ali hangi işlemleri yapmıştır?

  A) Sebzeleri tarttı, meyveleri seçti, ekmekleri saydı
  B) Kütüphaneye gitmiş, kitaplar almış
  C) Parka gitmiş, arkadaşlarıyla oynamış

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Sebzeleri tarttı, meyveleri seçti, ekmekleri saydı. Bu soruda, Ali'nin markette hangi işlemleri yaptığı sorulmaktadır. Metinde belirtilen bilgilere göre, Ali annesine yardım etmek amacıyla sebzeleri tartmış, meyveleri seçmiş ve ekmekleri saymıştır. Bu işlemler, market alışverişi sırasında Ali'nin yapmış olduğu görevlerdir. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir soru cümlesi olarak kullanılabilir?

  A) Güneşli bir gün.           B) Sınıfımızın rengi mavi.   
  C) Bugün hava nasıl?         

 4. Cevap: C Açıklama: C) Bugün hava nasıl? soru cümlesi kullanılabilir. Bu soru, günün hava şartlarının ne olduğunu sormak için kullanılmaktadır. Örneğin, "Güneşli bir gün olacak mı?" ya da "Hava bugün yağmurlu mu olacak?" gibi sorular bu cümlenin kullanımıdır.

 5. Hangi işaret cümlede vurgu yapmak için kullanılır?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Ünlem işareti

 6. Cevap: C Açıklama: cevap C) Ünlem İşaretidir. Bu işaret, cümlenin vurgulanması için kullanılır. Örneğin; "Sana büyük bir sürprizim var!” gibi. Bu işaret, okuyucunun dikkatini çekmek için kullanılan en yaygın ve etkili araçtır. Ayrıca, anlamın netleştirilmesi ve konuşmacının ifade tarzının vurgulanmasına da yardımcı olur.

 7. Hangi işaret, kelimeler arasında bağlantıyı kesmek için kullanılır?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Kısa çizgi

 8. Cevap: C Açıklama: C) Kısa çizgi, kelimeler arasında bağlantıyı kesmek için kullanılan bir işaret olarak bilinir. Kısa çizgiler, cümleler arasında ya da cümledeki bölümler arasında bağlantıyı kesen işarettir. Ayrıca, paragraflar veya metinler arasında bir ara başlık bağlantısı oluşturmak ya da birbiriyle ilişkili farklı gruplara ayırmak için de kullanılabilir.

 9. Hangi işaret, bir soru cümlesi oluşturmak için kullanılır?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Ünlem işareti

 10. Cevap: B Açıklama: A) Soru işareti, bir soru cümlesi oluşturmak için kullanılan bir işarettir. B) Soru işaretinin kullanımı, bir soru sorusu sorma yöntemini ifade etmek için gereklidir. C) Soru işaretinin kullanımı, sözlü veya yazılı olarak sorulan bir sorunun yanıtının aranması anlamına gelir.

 11. Hangisi bir nesnenin (şeyin) adı değildir?

  A) Defter    B) Mutlu    C) Kitap

 12. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) Mutlu sözcüğü bir nesnenin (şeyin) adı değil, bir durumun adıdır. A) Defter ve C) Kitap ise nesnelerin adlarıdır. O halde, soruya en uygun cevap B) "Mutlu" dur.

 13. Hangi seçenek cümle sonunda, cümlenin bittiğini gösteren noktalama işaretidir?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Ünlem işareti

 14. Cevap: A Açıklama: A) Nokta, cümlenin bittiğini ve anlaşılması gereken anlamın kapandığını gösteren noktalama işaretidir. B) Soru işareti ise söylenilenin soru olduğunu göstermek amacıyla kullanılır. C) Ünlem işareti ise hissedilen çok yoğun bir duyguya karşın konuşulan cümlenin sonuna konulan işarettir.

 15. Hangi seçenek, bir cümle içinde kısa bir duraklama veya ayrım yapmak için kullanılan doğru noktalama işaretidir?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Virgül

 16. Cevap: C Açıklama: Cevap: Virgül cümle içinde kısa bir duraklama veya ayrım yapmak için kullanılan doğru noktalama işaretidir. Virgül, cümlenin yapısını kelime ya da cümle arasına parantez gibi koymak için kullanılır. Virgül, cümlede iki farklı anlamı olabilecek eklemeler arasında ayrım yapmak için kullanılır.

 17. Hangi seçenek bir cümle sonunda heyecan veya şaşkınlık ifade etmek için kullanılan doğru noktalama işaretidir?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Ünlem işareti

 18. Cevap: C Açıklama: C) Ünlem İşareti. Ünlem işareti genellikle heyecan, şaşkınlık veya şaşırmayı ifade etmek için kullanılır. Söz söyleme tarzındaki bu duyguyu yansıtmasına yardımcı olur. Örneğin, “Harika!” ya da “O neymiş!” gibi cümleleri bir ünlem ile bitirebiliriz. Ayrıca, yazılı metinde de anında hareket etmeye ve duygusal bir reaksiyon vermeye zorlayan karakterleri sembolize edecek şekilde bir ünlemle bitirmek mümkündür.

 19. Hangi cümle yanlış noktalama kullanımına sahiptir?

  A) Köpekler havlayabilir, kediler miyavlar.
  B) Bugün hava güneşli, yarın yağmurlu olacak.
  C) Adım Ayşe, bugün okula gitmedim?

 20. Cevap: C Açıklama: C) cümlesinin noktalama kullanımı doğru değildir. Cümlede sorusunu belirtmek için soru işareti (?) kullanılmalıdır. Doğru kullanım şu şekilde olmalıdır: "Adım Ayşe, bugün okula gitmedim?"

 21. Aşağıdaki hangi ifade bir cümle değildir?

  A) Merhaba!                      B) Evde oyuncaklarım var.       
  C) Şimdi öğle yemeği yiyelim.   

 22. Cevap: A Açıklama: A) Merhaba! bir ifade değildir; selamlaşma ya da güvenin ifade edilmesi için kullanılan bir kelimedir. B) Evde oyuncaklarım var, bir cümledir. Ayrıcı, belirli bir durumu açıklayan bir tümcedir. C) Şimdi öğle yemeği yiyelim de bir cümedir ve sebep sonuç ilişkisi oluşturan bir cümledir.

 23. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?

  A) Annem beni okula bıraktı.    B) Bugün hava çok güzel.       
  C) Senin adın nedir?           

 24. Cevap: C Açıklama: C) Senin adın nedir? sorusu soru cümlesidir. Soru cümleleri, karşımızdaki kişiye sormak için kullanılan cümlelerdir. Soru cümlelerinde "nedir", "ne" veya "kaç" gibi sorgulayıcı (sorucu) kelimeler kullanılır. Soru cümleleri, cümlenin sonuna gelecek şekilde "mi?", "mu?" veya "mı?" gibi soru ekleriyle biter. Bu durumda, soru cümlesi "Senin adın nedir?" olarak söylenir.

 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki kelimeden oluşur?

  A) Babam  gitti.         B) Köpeğim hav hav dedi.   
  C) Ben kitap okuyorum.     

 26. Cevap: A Açıklama: A) Babam gitti cümlesi iki kelimeden oluşur. B) Köpeğim hav hav dedi cümlesinin de iki kelime olduğunu söyleyebiliriz. C) Ben kitap okuyorum cümlesi ise üç kelimeden oluşmaktadır.

 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kurallarına uygun değildir?

  A) Ahmet'in doğum günü partisi çok eğlenceliydi.
  B) Kitap okumak benim için bir tutku.
  C) Bugün arkadaşıyla sinemaya gideceğim.

 28. Cevap: C Açıklama: C) Bugün arkadaşıyla sinemaya gideceğim. cümlesi yazım kurallarına uygun değildir. Çünkü "Bugün arkadaşımla sinemaya gideceğim" şeklinde olmalıdır. Bunun sebebi Türkçemizin zamirlerini kullanırken kapalı ve dolu halleri arasında fark vardır. Kapalı hal, bireysel veya belirli bir grubu ifade etmeye yönelik kullanılırken; dolu halde ise genel kullanım için tercih edilir.

 29. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

  A) Kış aylarında kar yağar.
  B) Toplantıya katlacak mısın?
  C) Sınıfımızdaki öğrencilerin hepsi çok başarılı.

 30. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) Toplantıya katlacak mısın? kelimesinin yanlış yazılmış olması gerektiği gibi "Töplentiye katılacak mısın?" şeklinde yazılmalıdır. Bunun sebebi, "katılmak" fiilinin mecaz anlamında kullanıldığı ve artık araya çoğul eki "-lacak" konulduğu için bu şekilde daha uygun yazılması gerektiğidir. Ayrıca, İngilizce'de "attend a meeting" şeklinde yazıldığından da bunun yazılışı Töplentiye katılacak mısın? şeklinde olmalıdır.

 31. Hangi kelime yanlış yazılmıştır?

  A) Okulda derslerimize çalışıyoruz.
  B) İstanbul'a yaşamak çok güzel.
  C) Kediler genellikle farelerle oynarlar.

 32. Cevap: B Açıklama: Cevap: Yanlış yazılan kelime "Okulda" dir. Doğru ifade "Okuldaki" derslerimize çalışıyoruz olmalıdır. "Okuldaki" ifadesi ortamı, konumu belirtmek için kullanılır ve sözcük olarak "okul" ile aynı anlama gelmez. Diğer cümlelerde herhangi bir yanlış yoktur.

 33. "K", "L", "M", "N" harfleri hangi sırayla gelir?

  A) K, N, M, L    B) N, L, M, K    C) K, L, M, N

 34. Cevap: C Açıklama: C) K, L, M, N şıkkı doğru cevaptır. K harfi en başta gelir ve ardından L harfi gelir. Sonraki harf M olur ve son olarak N harfi gelir. Bu dört harfin alfabe sırasında gelişi budur.

 35. "A", "E", "İ", "O", "Ö", "U", "Ü" harfleri hangi sırayla gelir?

  A) A, E, O, U, İ, Ö, Ü    B) A, İ, Ö, U, E, O, Ü   
  C) A, E, İ, O, Ö, U, Ü   

 36. Cevap: C Açıklama: C) A, E, İ, O, Ö, U, Ü sırasıyla gelir. Bu sıralama Türk Dil Kurumu tarafından standartlaştırılmıştır. Sözlüklerde, Türkçe gramer kitaplarında ve diğer kaynaklarda bu sıra kullanılır. Bu harflerin sırayı değiştirmek yanlış olur çünkü Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş bir standart vardır.

 37. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "eski" kelimesinin zıt anlamlısıdır?

  A) yeni    B) siyah    C) hızlı

 38. Cevap: A Açıklama: A) Eski, geçmişte olanı ifade ederken yeni ise şuanda mevcut olanı anlatır. Dolayısıyla eski ile yeninin zıt anlamlı kelimeler olduğu söylenebilir. B) Eski ile yeninin zıt anlamlarının üstünde, diğer bazı önemli kelime ve kavramların varlığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, siyah ve hızlı gibi kelimeler tamamen farklı anlamlar içerdiğinden eski kelimesinin zıt anlamı olarak bu cümleye dahil değildir. C) Son olarak eski kelimesinin zıt anlamı olan yeni kelimesi ort

 39. "Sıcak" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  A) Soğuk    B) Isıtıcı    C) Hararetli

 40. Cevap: C Açıklama: A) Sıcak, sıvı ya da gazlar için kullanılan soğuktan önce kullanılan terim olarak kullanılır. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "hararetli" olarak kabul edilir. B) Sıcak bir konuda konuşmak veya bir olaya karşı çok heyecanlı duygular hissettirmek için de kullanılabilir. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "cazibeli" olarak kabul edilebilir. C) Sıcak, yüksek sıcaklıklarda kullanılmaya devam eden bir terim olarak kullanılır. Bu anlamda sıcağın eş anlamlısı "ı

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Detayları

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Değerlerimiz
 • Dünyamız ve Uzay
 • DOĞAL AFETLER

Ayrıca

Bu soru, bir durumda gerçekleşen işlemleri anlama ve anlatma becerisini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.