İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar

İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir çemberdir?

  A) Kare    B) Dikdörtgen    C) Yuvarlak

 2. Cevap: C Açıklama: Cevap: C seçeneği yuvarlak olarak verilmiştir. Bu doğrultuda, çember bir üç boyutlu geometrik şekil olduğundan, çevresini çizmek için bir çizgi kullanılması gerekir. Çizgi, merkez noktasına yakın hatta aynı noktadan başlayarak, her zaman eklenen aynı mesafede, sürekli bir daire oluşturur. Bu sayede çemberin eşit ve kesintisiz olarak, yuvarlak bir şekil alması sağlanır. Bu nedenle cevap C olarak yuvarlaktır.

 3. Aşağıdakilerden hangisi bir küredir?

  A) Düzgün Çokgen    B) Küp    C) Futbol Topu

 4. Cevap: C Açıklama: C) Futbol Topu şıkkı doğru cevaptır. Bir küre, her yönde eşit mesafede yaklaşık bir yarıçapa çizgisi içinde izdüşüm eden simetrik bir gövdedir. Bir kürenin sadece tek merkezi vardır ve her noktası o merkezden aynı uzaklıktadır. Futbol topları da bunlardan biri ve bu nedenle cevap C'dir.

 5. Aşağıdakilerden hangisi bir prizmadır?

  A) Silindir             B) Küre                
  C) Dikdörtgen Prizma   

 6. Cevap: C Açıklama: C) Dikdörtgen Prizma olarak seçilmelidir. Bir prizma, üst ve alt düzlemleri arasındaki kenarlardan oluşur. Bu kenarlar üç boyutlu bir şekle sahiptir. Dikdörtgen Prizma, dört kenarının dik açılı eşkenar dörtgenlerden oluştuğu bir geometrisel şekil olduğundan seçilmelidir. Dikdörtgen Prizma, uzunluk, genişlik ve yükseklik gibi özellikleri sayesinde çeşitli matematiksel hesaplamalara kullanılabilecek bir şekildedir.

 7. Hangisi bir silindir şeklindedir?

  A) Tren    B) At    C) Kova

 8. Cevap: C Açıklama: A) Silindir, dairesel ve uzunca bir şekle sahip olan geometrik bir cisme verilen genel bir addır. B) Bütün silindirler, bir merkez noktası etrafında simetrik gözükür ve şekilleri sayesinde bunları tanımlamak daha kolaydır. C) Örnek olarak, kova, tren veya bazı otomobillerin lastik tekerlekleri silindir şeklidir.

 9. Hangisi bir dikdörtgen şeklindedir?

  A) Yuvarlak masa    B) Düz çizgi    C) Defter

 10. Cevap: C Açıklama: C) Defter; bir dikdörtgen şeklinde olmayan sadece çizgilerden oluşan tek bir parçadan meydana gelen bir nesnedir. A) Yuvarlak masa; dört köşesi yuvarlak olan bir nesnedir ve dikdörtgen şeklinde değildir. B) Düz çizgi; herhangi bir alandan geçen tek bir çizgiden oluşan bir nesnedir ve dikdörtgen şeklinde değildir.

 11. Hangisi bir üçgen şeklindedir?

  A) Daire    B) Kare    C) Ok

 12. Cevap: C Açıklama: Cevap: Üçgen, üç eşit açı ve üç eşit kenarı ile tanımlanabilen üçgen bir şeklidir. Açıları eşit olan iki doğru parçasının eşlenmesiyle oluşturulmuştur. Kare, dört eşit kenar ve dört eşit açıyla tanımlanır. Ok ise, tek bir doğru parçasının eşlenerek oluşturulan bir şekildir. Dolayısıyla cevap A) Daire'dir.

 13. Hangisi bir daire şeklindedir?

  A) Kutu    B) Top    C) Kitap

 14. Cevap: B Açıklama: A) Daire, bir eğrinin çevre çizgisi olarak tanımlanır ve herhangi bir kenarı olmayan, eşkenar iki yüzgen şekline benzer. B) Kutu şekli, bir köşeli, kare veya dikdörtgen şekildeki dört kenarlı bir çerçevenin tüm noktaları arasında, dört yüzeyi olan bir nesne olarak tanımlanır. C) Top, herhangi bir kenarı olmayan bir döngü şekline sahip tek bir bölme içeren tek bir cismin ifadesidir.

 15. Şu an saat 10:30. 1 saat sonra saat kaç olur?

  A) Saat 9:30 olur.    B) Saat 11:30 olur.    C) Saat 10:00 olur.

 16. Cevap: B Açıklama: B) Saat 11:30 olur. Çünkü her saat, başladığı saatten bir saat ilerler. Şu anki saat 10:30 olduğuna göre, 1 saat sonra 11:30 olacaktır. Diğer seçeneklerin yanlış olduğu açıkça ortadadır.

 17. Öğle yemeği saati 12:00'de başlıyor ve 45 dakika sürüyor. Saat kaçta öğle yemeği sona erer?

  A) Saat 12:45'te öğle yemeği sona erer.
  B) Saat 12:30'da öğle yemeği sona erer.
  C) Saat 1:00'da öğle yemeği sona erer.

 18. Cevap: A Açıklama: A) Öğle yemeği, saat 12:00'de başlayıp 45 dakika sürmektedir. B) Bu 45 dakika sonunda, öğle yemeğinin saat 12:45'te sona ermesi beklenmektedir. C) Böylelikle, öğle yemeği saat 12:45'te sona erer.

 19. Saat 9:20'de uyandın ve 40 dakika boyunca hazırlanmak istiyorsun. Saat kaçta hazır olacaksın?

  A) Saat 10:00'da hazır olacaksın.    B) Saat 9:50'de hazır olacaksın.    
  C) Saat 9:30'da hazır olacaksın.    

 20. Cevap: A Açıklama: Cevap: Saat 9:20'de uyandığınızı ve 40 dakika boyunca hazırlanmak istediğinizi dikkate alırsak, saat 9:20'den 40 dakika çıkartılırsa, saat 10:00'da hazır olacaksınız. Buna göre, cevabınız Saat 10:00'da hazır olacaksın.

 21. Aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden daha büyük değildir?

  A) 1/3    B) 2/5    C) 3/8

 22. Cevap: C Açıklama: C) 3/8 seçeneği diğerlerinden daha büyük değildir. Çünkü 1/3 kesirinin değeri, 2/5 kesirinin değerinden daha büyüktür ve 3/8 kesirinin değeri ise 2/5 kesirinin değerinden daha küçüktür. Dolayısıyla C) 3/8 kesri diğer kesirlerden daha büyük değildir.

 23. Hangi kesir, 2/3'ün yarısına eşittir?

  A) 1/3    B) 1/4    C) 1/6

 24. Cevap: A Açıklama: A) 2/3, 2’in üçe bölünmesiyle elde edilen oranı ifade etmektedir. B) 2/3'ün yarısına eşit olan kesir 1/3'dür. Çünkü 2/3'ün yarısını bulmak için, 2'yi yarısına ayırmak gerekir, bu da 1/3'e eşittir. C) 2/3'ün yarısına eşit olan kesir seçeneğinin cevabı, seçenek C olan 1/6 kesiridir. 1/6, 2/3'ün yarısını temsil eder, çünkü 2/3'ün yarısını bulmak için 2'nin altıya bölünmesi gerekir.

 25. Hangi kesir, 4/5'in 2 katına eşittir?

  A) 1/5    B) 3/5    C) 8/5

 26. Cevap: C Açıklama: Açıklamanız: 8/5 kesiri 4/5'in 2 katı olarak hesaplanırsa, cevap C seçeneği olarak verilir. Bu, 4/5'in eşit olmasının 8/5'e bölünmesiyle bulunur. 4/5'in eşit olduğunu gösteren hesaplama aşağıdaki gibidir: 8/5 * (1/2) = 4/5. Yani 8/5 kesir 4/5'in 2 katıdır.

 27. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 1'e eşit değildir?

  A) 2/2    B) 3/5    C) 4/3

 28. Cevap: A Açıklama: C) 4/3 seçeneği 1'e eşit değildir. Çünkü bu kesrin toplamı 4'tür, yani 4/3 kesrinin toplamı 4'dür ve 1'e eşit değildir. 4/3 4/1'e eşit değildir, zira 4/1'in toplamı 4'tür. Ayrıca 4/3 3/2'ye de eşit değildir, çünkü 3/2'nin toplamı 6'dır.

 29. Ahmet, 1 saat 15 dakika televizyon izledi. Bu kaç dakikadır?

  A) 45 dakika    B) 65 dakika    C) 75 dakika

 30. Cevap: C Açıklama: Ahmet, televizyon izlediği süre 1 saat 15 dakika olarak verilmiştir. Bu süre 60 dakikadan oluşan bir saat ve 15 dakikadan oluşur. Böylece, Ahmet'in televizyon izlediği toplam zaman 75 dakikadır. (C) cevabı doğrudur.

 31. Ayşe, sabah 8:20'de okula gitti ve 2 saat 10 dakika okulda kaldı. Saat kaçta okuldan ayrıldı?

  A) 10:30    B) 10:40    C) 10:50

 32. Cevap: A Açıklama: Ayşe, sabah 8:20'de okula gitti. O orada 2 saat 10 dakika kaldı. 2 saat 10 dakika eklenince okulun ayrılma saati 10:30 olur. Bu nedenle Ayşe'nin okuldan ayrılış saati 10:30'dur.

 33. Ali, saat 5:30'da uyandı ve 45 dakika boyunca egzersiz yaptı. Egzersiz bittikten sonra saat kaçtı?

  A) 6:15    B) 6:25    C) 6:35

 34. Cevap: A Açıklama: Ali 5:30'da uyandı ve 45 dakika boyunca egzersiz yaptı. 45 dakika ekleyerek saatin 6:15'e geldiğini dedik. 6:15'den 45 dakika daha geçtiğinden, Ali'nin egzersiz bittikten sonra saat 6:25 oldu. Yani, cevap B olarak 6:25'tir.

 35. Ali'nin elinde bir saat var ve saat göstergesi 1'e işaret ediyor. Saati 2 saat geri alırsa kaçta olur?

  A) 11    B) 10    C) 9

 36. Cevap: A Açıklama: Saati 2 saat geri almak demek, 1 saatin 61'e işaret etmesini gerektirir. Öyleyse, Ali'nin saati geri alındıktan sonra 9'a işaret edecektir. Bu, Ali'nin saatinin 2 saat önce olduğu anlamına gelir. Yani, Ali'nin saati geri alındıktan sonra C) 9 olarak gösterilmiştir.

 37. Aşağıdakilerden hangisi bir kesirdir?

  A) 10    B) 3/4    C) 2+2=4

 38. Cevap: B Açıklama: A) 3/4, rakamsal ifade olarak bir kesirin bölüm ifadesidir. Bu kesir ondalık sayıya çevrildiğinde 0.75 olarak gösterilir. B) 10, tam sayıdır ve kesir olamaz. C) 2+2=4, matematiksel bir ifade ve bunun bir kesir olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

 39. Hangi kesir bir bütün sayıdır?

  A) 5/8    B) 3/3    C) 1/2

 40. Cevap: B Açıklama: A) 5/8 kesir bir bütün sayı değildir çünkü payda 5'ten farklıdır. B) 3/3 kesirin bölümünde pay ve payda aynı olduğundan, 1 olarak yazılır ve bütün sayıdır. C) 1/2 kesirin bölümünde pay ve payda aynı değildir ve bütün sayı değildir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar Detayları

İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇIKARMA ZAMANI
  1. 20 içinde geriye birer sayar.
  2. 20'ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.
  3. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.
  4. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında 'sıfır' elde edildiğini gösterir.
  5. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder
  6. Doğal sayılarda çıkarma işlemi gerektiren problem çözer.
  7. Paralarımızı tanır.
 • SAYILAR VE ÖLÇME
  1. 20'ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden yapar.
  2. En çok üç nesneyi, ağırlıklarına göre sıralar
  3. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.
  4. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.
  5. Standart olmayan uzun ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler.
  7. Toplamları 20'ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.
  8. Uygun şekil ve nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.
  9. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.

Ayrıca İlkokul matematik sene sonu test soruları; 1.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 96 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul Matematik Sene Sonu Değerlendirme Test - 1.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

1.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  1.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş