2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme

2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Bir su şişesi 500 ml su alıyor. Bu, kaç litre suya denk gelir?

  A) 0.05 litre    B) 0.5 litre    C) 5 litre

 2. Cevap: B Açıklama: Cevabın B olması gerektiği için, 500 ml 0.5 lite denk gelmektedir. 0.5 litre, 5 dekalitre ya da 5 litre ile çarpılarak hesaplanır. Bu, 0.5 litrenin 5 litreye eşit olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, ortalama olarak her bir su şişesi için 5 litre su alınabileceğini göstermektedir.

 3. Hangi sıvı ölçü birimi daha büyüktür?

  A) Mililitre    B) Santilitre    C) Desilitre

 4. Cevap: B Açıklama: B) Santilitre, daha büyük bir sıvı ölçü birimidir. Mililitre 1000 veya desilitre 1000 santilitreye karşılık gelir. Santilitre; 1 litrenin 1000 parçası olarak da tanımlanmaktadır.

 5. Bir çubuğun uzunluğu nasıl ölçülür?

  A) Kilogramla    B) Metreyle    C) Litreyle

 6. Cevap: B Açıklama: A) Çubuğun uzunluğu metreyle ölçülür. Metre, birim zaman veya mesafenin karşılaştırması için düzlemde nasıl bir aralığı tutabileceğimizi ölçmek için kullanılan bir birimidir. B) Çubuğun uzunluğu, yardımcı olarak metre çizgisi veya ölçüm cihazı gibi ölçüm araçlarını kullanarak ölçülebilir. Bu ölçümler metrelik cinsinden olmalıdır. C) Kilogram ve litre gibi diğer ölçüm birimleri çubuğun uzunluğunu ölçmek için kullanılamaz. Bu

 7. Hangi ölçü aleti ile bir nesnenin uzunluğu ölçülür?

  A) Şişe    B) Küp    C) Cetvel

 8. Cevap: C Açıklama: Cetvel ile bir nesnenin uzunluğu ölçülür. Cetvel, milimetre veya santimetr cinsinden ölçümlerde kullanılan bir alet olup, boyutlarını tespit etmeye yarar. Cetveller, çizgileri gerçekleştirmek ve ölçü almak için zorlukla aşılmaz. Kullanımı oldukça kolaydır ve her türlü ölçüm işlemleri için ideal bir seçenektir.

 9. Bir kutunun uzunluğu 50 cm, genişliği 30 cm ve yüksekliği 20 cm ise, kutunun toplam uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 50 cm    B) 100 cm    C) 200 cm

 10. Cevap: B Açıklama: Cevap: Kutunun toplam uzunluğu, uzunluk, genişlik ve yükseklik toplamı olarak hesaplanır. 50 cm uzunluk, 30 cm genişlik ve 20 cm yükseklik toplamı 100 cm'dir. Dolayısıyla, cevap B şıkkındaki 100 cm doğrudur.

 11. Yusuf, elindeki metrelik mezura ile duvarın uzunluğunu ölçmek istiyor. Mezurada kaç cm olduğunu bilmiyor. Ne yapmalıdır?

  A) Mezuradaki her cm'yi tek tek sayarak uzunluğu hesaplamalı.
  B) Mezuradaki cm'leri gruplar halinde sayarak uzunluğu hesaplamalı.
  C) Mezuradaki en baştaki cm işaretini 1 olarak kabul ederek uzunluğu hesaplamalı.

 12. Cevap: C Açıklama: A) Mezurayı duvarın üstünden boyuna kullanarak, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar her cm'yi sayarak duvarın uzunluğunu ölçebilir. B) Mezurayı duvara paralel olarak kullanarak, aradaki mesafeyi gruplar halinde sayarak duvarın uzunluğunu bulabilir. C) Mezuradaki cm işaretini 1 olarak kabul ederek, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar toplam cm miktarını hesaplayabilir.

 13. Hangisi bir veri değerlendirme yöntemi değildir?

  A) Grafik çizmek           B) Tablo hazırlamak       
  C) Ölçü aleti kullanmak   

 14. Cevap: C Açıklama: Cevap: Veri değerlendirme yöntemleri, verilerin karşılaştırılması, analiz edilmesi ve sonuçların çıkarılması için yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Grafik çizmek, tablolar hazırlamak ve ölçü aleti kullanmak veri değerlendirme yöntemlerinden bazılarıdır. Bu yöntemler arasında olmayan bir yöntem ise analitik gezegensel bilimdir. Analitik gezegensel bilim, astronomi gibi daha karmaşık konular üzerinde dikkatli gözlemler yapmaktan, verileri toplamaktan ve sonuçları anlamaktan ibarettir.

 15. Bir sınıfta kaç öğrenci olduğu verisi hangi yöntemle toplanır?

  A) Sayarak    B) Tartarak    C) Ölçerek

 16. Cevap: A Açıklama: A) Sayarak, sınıftaki öğrenci sayısını tespit etmek için her bir öğrenciyi teker teker sayma yöntemini kullanmaktır. B) Tartarak, sınıftaki öğrencilerin isimlerinin okunması ve toplam sayının tespit edilmesi şeklinde uygulanan bir yöntemdir. C) Ölçerek, sınıfta bulunan öğrencilerin sayısının ölçülmesi veya diğer özelliklerinin belirlenmesiyle toplanmış veriler sayesinde tespit edilmesi yöntemidir.

 17. Mehmet, 5 tane futbol topu aldı. Daha sonra 2 tanesini iade etti. Kaç topu kaldı?

  A) 3    B) 6    C) 7

 18. Cevap: A Açıklama: A) Mehmet, önce 5 tane futbol topu aldı. B) Daha sonra, 2 tanesini iade etti. C) Bu nedenle, kaç topu kalana, 3 top kaldı.

 19. Zeynep'in cebinde 12 lira vardı. Daha sonra 5 lira harcadı. Cebinde kaç lira kaldı?

  A) 17    B) 7    C) 6

 20. Cevap: B Açıklama: Cevap B olarak verilir. Zeynep'in cebinden 12 lira vardı. Daha sonra 5 lira harcadı, bu nedenle cebindeki para miktarı 7 liraya düşmüştür. Sonuç olarak Zeynep'in cebinde 7 lira kalır.

 21. Mehmet, 7 tane çikolatayı arkadaşına 5 tane verdi Kendisine kaç tane şeker kaldı?

  A) 2    B) 3    C) 4

 22. Cevap: A Açıklama: Mehmet, toplam 7 tane çikolatası vardı. Arkadaşına 5 tane verdi, bu nedenle kendisine kalan 2 tane çikolata kaldı. Öyleyse, Mehmet'in kendisine kalan şeker sayısı 2 tanedir. Bu, cevabın A seçeneği olan 2 olduğunu doğrulamaktadır.

 23. Ali'nin masasında 10 defter vardı. 3 defteri arkadaşına verdi. Kaç defteri kaldı?

  A) 6    B) 7    C) 8

 24. Cevap: B Açıklama: A) Ali, masasından 10 defteri vardı. B) Arkadaşına 3 defter verdi. C) Bu durumda masasında kalan defter sayısı 6 oldu.

 25. Ayşe, 3 kırmızı balon ve 2 mavi balon aldı. Kaç balon aldı?

  A) 3    B) 5    C) 6

 26. Cevap: B Açıklama: Ayşe, 3 kırmızı balon ve 2 mavi balon aldı. Bu toplam 5 balon olduğundan, Ayşe toplamda 5 balon aldı. Doğru cevap B seçeneğinde yani "5"dir.

 27. Mehmet, 2 topu arkadaşına verdi. Elinde 5 topu kaldı. Kaç topu vardı?

  A) 6    B) 7    C) 8

 28. Cevap: B Açıklama: Mehmet, başlangıçta elinde 7 top vardı. İki topu arkadaşına verdi, böylece elinde 5 top kalmasına neden oldu. Bu nedenle, toplamda 7 top vardı. Cevap B olarak belirtilmiştir.

 29. Ayşe, 7 elma yemiş. Zeynep ise 5 elma yemiş. Toplam kaç elma yemişlerdir?

  A) 11    B) 12    C) 13

 30. Cevap: B Açıklama: A) Ayşe, toplamda 7 elma yemiş. B) Zeynep ise toplamda 5 elma yemiş. C) Bu durumda Ayşe ve Zeynep birlikte toplamda 12 elma yemişler.

 31. Ali, 6 adet oyuncak arabası varken, babası ona 3 adet daha almış. Ali'nin kaç oyuncak arabası oldu?

  A) 7    B) 8    C) 9

 32. Cevap: C Açıklama: A) Ali 6 adet oyuncak arabasına sahipti. B) Babası Ali'ye 3 adet daha oyuncak araba almış. C) Böylece Ali'nin toplam 9 adet oyuncak arabası olmuştur.

 33. Melek, 3 tane kırmızı, 4 tane mavi boncuk almıştır. Kaç boncuğu vardır?

  A) 5    B) 6    C) 7

 34. Cevap: C Açıklama: Cevap: Melek, toplamda 3 tane kırmızı ve 4 tane mavi boncuk almıştır. Toplam 7 boncuk Melek'in elindedir. Bu nedenle sorunun cevabı C şıkkındaki 7'dir.

 35. Bir sandıkta 5 tane muz var. Diğer sandıkta 3 tane muz var. Kaç tane muz var?

  A) 3    B) 5    C) 8

 36. Cevap: C Açıklama: Cevap C) 8'dir. Birinci sandıkta 5 tane, ikinci sandıkta 3 tane muz olduğu için toplamda 8 tane muz vardır. Toplamda 5 + 3 = 8 olur. Ayrıca önce birinci sandıkta 5 tane ve sonra ikinci sandıkta 3 tane muz olduğu için 8 tane muz toplamda vardır.

 37. Ayşe 4 tane elma aldı. Daha sonra 3 tane daha aldı. Toplam kaç elma aldı?

  A) 3    B) 4    C) 7

 38. Cevap: C Açıklama: Ayşe başlangıçta 4 tane elma almıştı. Daha sonra 3 tane daha aldı. Bu yüzden, Ayşe toplam 7 elma almıştır. Cevap C) 7'dir.

 39. Ahmet, Ali ve Ayşe'nin toplamda 6 elması var. Ahmet'in 2 elması var. Kaç tane elma Ali ve Ayşe'nin elinde var?

  A) 2    B) 4    C) 6

 40. Cevap: B Açıklama:

  Ahmet, Ali ve Ayşe'nin toplamda 6 elması olduğuna göre, Ahmet'in 2 elmasının olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, Ali ve Ayşe'nin birlikte elinde 4 elması olmalıdır. Dolayısıyla, cevap B) 4'tür. 41. Bir markette, bir suyun fiyatı 1 TL, bir çikolata 50 kuruş ve bir cips 75 kuruş. Ece, 3 su, 2 çikolata ve 1 cips aldı. Ece kaç TL harcadı?

  A) 3,75 TL    B) 4 TL    C) 4,75 TL

 42. Cevap: C Açıklama: Cevap: Ece, 3 su alınca 3 TL harcadı. 2 çikolata alınca 1 TL harcadı. Bir cips alınca 75 kuruş harcadı. Böylece, Ece toplam 4,75 TL harcadı. C) 4,75 TL seçeneği doğru cevaptır.

 43. Bir kutuda, 10 adet 25 kuruşluk para ve 5 adet 50 kuruşluk para var. Buna göre kutudan rasgele seçilen hangi paranın gelme olasılığı yüksek olur?

  A) 25 kuruş    B) 50 kuruş    C) 75 kuruş

 44. Cevap: A Açıklama: Öncelikle, kutudaki para sayısının toplamı olan 35 adet para bulunmaktadır. Buna göre, kutudan rasgele seçilen para için olası cevaplar 25 kuruş, 50 kuruş ve 75 kuruş olabilir. Oran olarak, 25 kuruşluk paranın 10 tanesi, 50 kuruşluk paranın ise 5 tanesi olduğundan, 25 kuruşluk paranın kutudan seçilme olasılığı daha yüksektir. Yani, kutudan rasgele seçilen para en yüksek olasılıkla 25 kuruştur.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme Detayları

2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇIKARMA ZAMANI
  1. 20 içinde geriye birer sayar.
  2. 20'ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.
  3. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.
  4. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında 'sıfır' elde edildiğini gösterir.
  5. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder
  6. Doğal sayılarda çıkarma işlemi gerektiren problem çözer.
  7. Paralarımızı tanır.
 • SAYILAR VE ÖLÇME
  1. 20'ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden yapar.
  2. En çok üç nesneyi, ağırlıklarına göre sıralar
  3. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.
  4. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.
  5. Standart olmayan uzun ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler.
  7. Toplamları 20'ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.
  8. Uygun şekil ve nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.
  9. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.

Ayrıca 2022-2023 1.sınıf matematik 2.dönem 2.değerlendirme soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 108 kere doğru, 45 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 1.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

1.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  1.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş