8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları

8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. What is the difference between "prefer" and "would rather"?

  A) There is no difference.
  B) "Would rather" is stronger than "prefer".
  C) "Prefer" is stronger than "would rather".
  D) "Prefer" and "would rather" can be used interchangeably.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Cevap anahtarı "C) Prefer is stronger than would rather." olarak belirtilmiştir. "Prefer" terimi, bir şeyi veya bir durumu diğerine tercih etmek anlamında kullanılırken, "would rather" ise bir eylem veya durumun yerine başka bir eylem veya durumu tercih etmek için kullanılır. "Prefer", daha güçlü bir tercih ifade ederken, "would rather" daha yumuşak bir ifade kullanımına sahiptir. Örneğin, "I prefer to stay home tonight" (Bu gece evde kalmayı tercih ederim) daha güçlü bir ifade iken, "I would rather stay home tonight" (Bu gece evde kalmayı tercih ederim) daha yumuşak bir ifadedir. 3. Which sentence uses "would rather" correctly?

  A) I would rather to stay home tonight.
  B) Would you rather to go to the beach or the mountains?
  C) I would rather eat pizza than sushi.
  D) He prefers to read the book than watch the movie.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) I would rather eat pizza than sushi. "Would rather" ifadesi, bir tercih ifade etmek için kullanılır ve "would" yardımcı fiili ile birlikte gelir. "Would rather" ifadesi, bir eylemin diğerinden daha fazla tercih edildiğini belirtmek için kullanılır. Özne + "would rather" + fiil yapısı kullanılırken, fiil yapısının temel hali kullanılmalıdır. Örneğin, "I would rather eat pizza" şeklinde olmalıdır, "I would rather to eat pizza" şeklinde olmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır. 5. Which sentence uses "would prefer" correctly?

  A) I would prefer if you don't smoke in my car.
  B) Would you prefer if I open the window?
  C) I prefer tea over coffee.
  D) He would prefer going to the gym instead of jogging.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) I would prefer if you don't smoke in my car. A seçeneği "would prefer" yapısnı doğru kullanır. "Would prefer" belirli bir tercihi veya isteği ifade etmek için kullanılır. "Would you prefer" (B seçeneği) doğru bir kullanım değildir, çünkü "would" önceden ifade edilen bir isteği veya tercihi tekrar etmek için kullanıldığında, cümlenin geri kalanı doğrudan bir soru şeklinde olmalıdır. "Prefer" kelimesi de bir şeyi diğerinden daha çok seçmek anlamına gelir. "Prefer" kelimesi "over" ile kullanılabildiği için, C seçeneği doğru bir kullanımdır. Ancak, "would prefer" ifadesi, "prefer" ifadesinin şimdiki veya geçmiş zaman biçimleri yerine tercih edilir. D seçeneği, "would prefer" yerine "prefer" kullanır ve doğru bir kullanım değildir. 7. Which sentence is in the comparative form?

  A) The sun is shining brightly today.
  B) This book is the best I have ever read.
  C) My sister is taller than me.
  D) I always study hard for exams.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C seçeneği olan "My sister is taller than me" cümlesidir. "Comparative form" yani karşılaştırmalı yapı, bir şeyin diğerine göre daha büyük, daha hızlı, daha yavaş gibi özelliklerini ifade etmek için kullanılır. Bu yapı genellikle "-er" veya "more" ekleri ile oluşturulur. Bu soruda da sadece C seçeneği karşılaştırmalı yapı içermektedir. 9. Choose the correct comparative form of the adjective "big":

  A) biger    B) biggest    C) bigerest    D) bigger

 10. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) bigger" şeklindedir. İngilizce'de sıfatların karşılaştırma yapıldığında "comparative" (karşılaştırmalı) halleri kullanılır. "Big" sıfatının comparative hali "bigger" şeklindedir. Bu sorunun çözümünde İngilizce'de sıfatların karşılaştırma yapıldığında kullanılan comparative yapıların bilinmesi gereklidir. 11. Which sentence uses the comparative form to compare two things?

  A) The pizza was delicious.
  B) The red car is mine.
  C) The blue dress is prettier than the yellow one.
  D) My dog is friendly.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) The blue dress is prettier than the yellow one. Bu soruda, iki şey arasında karşılaştırma yapmak için karşılaştırmalı formun kullanıldığı bir cümle bulunması isteniyor. A seçeneğinde cümle tanımlama yaparken kullanılmış, B seçeneğinde ise sadece bir arabanın sahibinin belirtilmesi var. D seçeneğinde ise köpek sadece "friendly" olarak tanımlanıyor. Ancak C seçeneğinde, "prettier" kelimesi ile iki elbisenin karşılaştırması yapılıyor. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir. 13. Choose the correct form of the adjective "smart" in the comparative form:

  A) smartest    B) smartier    C) smarter    D) smartiest

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) smarter. Soru, "smart" kelimesinin karşılaştırmalı hâldeki doğru yazımını sormaktadır. "Smart" kelimesinin karşılaştırmalı hâli "smarter" şeklindedir. Bu seçenek, verilen kelimenin doğru karşılaştırmalı hâldeki yazımını bize vermektedir. 15. Which sentence is in the comparative form?

  A) The flowers in the garden are beautiful.
  B) The concert was loud and energetic.
  C) This cake is better than the one I made yesterday.
  D) I enjoy playing basketball.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir: "This cake is better than the one I made yesterday." Bu cümlede "better" kelimesi comparative (karşılaştırmalı) formdadır, çünkü iki şey arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. "The one I made yesterday" ifadesi, karşılaştırma yapılan diğer şeyi belirtmektedir. Bu soru, karşılaştırmalı formun nasıl kullanılacağı konusunda anlayışı ölçmek için tasarlanmıştır. 17. Which sentence uses the comparative form correctly?

  A) I am tall than my sister.
  B) My sister is taller than me.
  C) Me and my sister are the tallest in the family.
  D) My sister and I is taller than our cousins.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) My sister is taller than me. Bu cümlede "taller" sıfatın karşılaştırmalı hali olan "-er" takısını almıştır ve iki kişi arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca, doğru zamanda doğru fiil kullanımı da yapılmıştır. 19. Which sentence uses the superlative form correctly?

  A) This is the more interesting book I've ever read.
  B) That was the funner party I've ever been to.
  C) This is the most beautiful sunset I've ever seen.
  D) She is the prettier girl in our class.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Çünkü sıfatlarımızdan biri en üstünlük (superlative) ifade eder ve en fazla tekil olanı ifade eder. Bu cümle doğru bir şekilde "en güzel"i ifade etmektedir. Diğer seçenekler yanlıştır çünkü "more interesting" yerine "more" ile birlikte "interesting" kullanılmalıdır. "Funner" kelimesi yanlış ve gayri resmidir. "Prettier" kelimesi "prettiest" şeklinde değiştirilmelidir. 21. Which sentence uses the irregular comparative form correctly?

  A) He sings gooder than his brother.
  B) She runs more fastly than her friends.
  C) They do their homework better than us.
  D) The weather is worse today than yesterday.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. "worse" kelimesi, "bad" kelimesinin irregular comparative formudur ve "more bad" şeklinde değil, "worse" şeklinde kullanılır. 23. Which sentence uses the comparative form with "than" correctly?

  A) She is smarter as her teacher.
  B) He is taller from his brother.
  C) Our dog is bigger than their cat.
  D) My mom cooks better with my grandma.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap seçeneği "C) Our dog is bigger than their cat." dir. Karşılaştırmalı yapılar "as...as" ve "than" kalıpları kullanılarak yapılabilir. "as...as" kalıbı, iki şeyin eşit olduğunu ifade ederken, "than" kalıbı ise iki şeyin birbirinden farklı olduğunu ifade eder. Seçenek A yanlıştır çünkü "smarter as" yerine "smarter than" kullanılmalıdır. Seçenek B yanlıştır çünkü "taller from" yerine "taller than" kullanılmalıdır. Seçenek C doğrudur çünkü "Our dog is bigger than their cat." cümlesi "than" kalıbı ile karşılaştırma yapılarak doğru şekilde oluşturulmuştur. Seçenek D yanlıştır çünkü "better with" yerine "better than" kullanılmalıdır. 25. Which sentence uses the superlative form with "the" correctly?

  A) This is the goodest ice cream I've ever tasted.
  B) He is the taller boy in his class.
  C) She is the most beautiful girl in the world.
  D) They are the funniest comedians in the town.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) She is the most beautiful girl in the world. Superlative form, bir özneyi diğerlerinden üstün kılan bir niteliği belirtmek için kullanılır. "The" kelimesi genellikle bu yapıda kullanılır. Verilen seçenekler arasında yalnızca C seçeneği, "the most beautiful" ifadesini doğru bir şekilde kullanarak bir özneyi diğerlerinden üstün kılıyor. Ayrıca, bu özellik dünyadaki tüm kızlardan bahsediyor, yani en üst seviyedeki özelliği ifade ediyor. 27. The weather is colder today than it was yesterday.

  What is the comparison being made in this sentence?
  A) The temperature between today and tomorrow
  B) The temperature between yesterday and tomorrow
  C) The weather between today and tomorrow
  D) The weather between yesterday and tomorrow

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneğidir. Bu cümlede yapılan karşılaştırma, "today" ve "yesterday" arasındaki hava durumu ile ilgilidir. "Colder" kelimesi de, bu karşılaştırmanın yapıldığı konunun sıcaklık olduğunu gösterir. Bu cümle, basit bir karşılaştırma örneğidir ve günlük hayatta karşılaşabileceğimiz birçok benzer cümle ile birlikte İngilizce öğreniminde karşılaştırma yapmayı anlamak için önemlidir. 29. Which sentence uses "would prefer" correctly?

  A) I would prefer to go to the beach than skiing.
  B) He prefers going to the gym instead of running.
  C) They prefer to watch a movie rather than to read a book.
  D) She would prefer if we go to the concert together.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. "Would prefer", tercih edilen bir şeyi ifade etmek için kullanılır ve "would" genellikle bir koşul belirtir. "Prefer" fiili ise bir şeyi daha fazla tercih ettiğimizi ifade eder. Cümledeki yapı doğru kullanılmıştır ve tercih edilen iki eylem arasında bir seçim yapılmıştır. "would prefer" ifadesi, bir şeyi diğer bir şeye tercih ettiğimizi belirtmek için kullanılır. Seçenekler arasında bir seçim yaparken tercih ettiğimiz seçeneği ifade etmek için kullanabiliriz. "Would" koşul belirtirken "prefer" fiili tercih edilen bir şeyi belirtir. Doğru kullanım, C seçeneğindeki cümlede gösterilmiştir. 31. Which sentence uses "would rather" correctly?

  A) We would rather to go to the restaurant than cook at home.
  B) He would rather play video games than go outside.
  C) She prefers watching TV shows than to read books.
  D) They would prefer if we visit them next weekend.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) He would rather play video games than go outside şeklindedir. "would rather" ifadesi tercih belirtmek için kullanılır ve ardından fiil gelir. Doğru kullanım "would rather + verb" şeklindedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Detayları

8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CHORES
  1. Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms.
  2. Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. Students will be able to understand obligations, likes and dislikes in various oral texts. Students will be able to follow topic change during factual, short talks.
  3. Students will be able to interact during simple, routine tasks requiring a direct exchange of information. Students will be able to talk about responsibilities.
  4. Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities.
  5. Students will be able to write short and simple poems/stories about their feelings and responsibilities.
 • SCIENCE
  1. Students will be able to describe actions happening currently. Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way.
  2. Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science.
  3. Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements.
  4. Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. Students will be able to identify main ideas and supporting details in short texts about science.
  5. Students will be able to write simple descriptions of scientific achievements in a short paragraph.
 • NATURAL FORCES
  1. Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. Students will be able to give reasons and results to support their predictions about natural forces and disasters.
  2. Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters.
  3. Students will be able to identify the main points of TV news about natural forces and disasters.
  4. Students will be able to talk about predictions concerning future of the Earth. Students will be able to negotiate reasons and results to support their predictions about natural forces and disasters.
  5. Students will be able to write a short and simple paragraph about reasons and results of natural forces and disasters.

Ayrıca 8.sınıf İngilizce yazılı soruları; 2.dönem 2.yazılı soruları için test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

"Prefer" ve "would rather" arasındaki farkı anlamak.

İngilizce'de "would rather" ifadesinin doğru kullanımını anlamak.

Öğrenciler "would rather" ve "would prefer" ifadelerini doğru şekilde kullanabilirler.

İngilizce dil bilgisi konusunda öğrencilerin karşılaştırmalı yapıyı anlamalarını ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İngilizce'de sıfatların karşılaştırma yapıldığında nasıl bir yapı kullanıldığının öğrenilmesi önemlidir.

Verilen bir metinde ya da cümledeki karşılaştırmalı form kullanımını tanımlamak.

İngilizce'de kelime karşılaştırmalarının doğru kullanımını öğreniriz.

İngilizce karşılaştırmalı form kullanımını anlamak.

İngilizce'de karşılaştırmalı form kullanımını anlama kazanımını test etmektedir.

Sıfatların üstünlük (superlative) formunu anlamalarını ve doğru kullanmalarını test etmektedir.

İngilizce'deki düzensiz karşılaştırmalı sıfat formlarını anlamalarını ve doğru şekilde kullanabilmelerini test etmektedir.

Doğru karşılaştırma yapıları kullanarak doğru cümleler oluşturma becerisi.

İngilizce'de, bir özneyi diğerlerinden üstün kılan bir niteliği belirlemek için superlative formun doğru kullanımı öğrenilir.

Karşılaştırma yapılan iki nesne veya durum arasındaki farkı anlayarak İngilizce okuma ve anlama becerilerini geliştirmek önemlidir.

"would prefer" ifadesini doğru kullanarak bir seçim yaparken bir şeyi tercih etmek için ifade edebilirler. Bu, tercih edilen eylem veya nesne ile ilgili konuşurken kullanabilecekleri yararlı bir ifadedir.

İngilizce'de "would rather" ifadesinin doğru kullanımını anlama ve tercih ifadeleri kurabilme becerisini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  8.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş