6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1.  Bir ışık kaynağının önüne saydam (I) (İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan cisim) olmayan bir nesne (II) (Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık) koyduğumuzu düşünün. Bu nesneyle ışığın izleyeceği yol üzerinde bir engel oluşturmuş oluruz. Işığın bir bölümü (III) (Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım) bu engeli (IV)(Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan enerji) geçemediğinden nesnenin arkasındaki herhangi bir yüzeye ulaşamaz.
  Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içerisinde yanlış verilmiştir?

  A) I     B) II     C) III     D) IV

 2. Cevap: D Açıklama:

 3. • Şiir yazma konusunda artık köreldiğimi düşünüyorum.
  • Demir testerenin dişleri iyiden iyiye köreldi.
  • Körelen kuyuyu el birliği ile canlandırmalıyız.
  Aşağıdakilerden hangisi “körelmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

  A) Keskinliğini yitirmek
  B) Suyu çekilmek
  C) Değer, önem veya yeteneğini yitirmek
  D) Ateş veya ışık sönecek duruma gelmek

 4. Cevap: D Açıklama:

 5.  “Parlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güçlü bir ışık çıkarmak, ışık saçmak” anlamında kullanılmıştır?

  A) Tutuşturmaya çalıştığımız soba bir anda parladı.
  B) Ayna parladığı için çok net göremedim.
  C) Yıldızlar bu gece sanki daha çok parlıyordu.
  D) Gişedeki memurun bir anda parlaması insanları ürküttü.

 6. Cevap: C Açıklama:

 7.  “Düz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘yalın, sade, süssüz’’ anlamında kullanılmıştır?

  A) Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.
  B) Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.
  C) Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.
  D) Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.

 8. Cevap: B Açıklama:

 9. Taşlık bir patikadan aşağı inen hayvanlarımızın dizleri titremeye başlamıştı. Söğüt ağaçlarını ve serin kaynağı görünce bir  parça durup dinlenme ihtiyacı hissettik. İndiğimiz yamacın eteğinde küçük ve eski bir köy var. Köydeki evlerin damlarını kuş bakışı görüyoruz.
  Bu parçadaki bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir.
  • Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol.
  • Dağın veya tepenin herhangi bir yanı.
  • Yapıları dış etkilerden korumak için yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm.
  Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı verilmemiştir?

  A) Dam     B) Yamaç     C) Patika     D) Kaynak

 10. Cevap: D Açıklama:

 11. I. Çok fazla kıyafet asınca çamaşır ipi koptu.
  II. Arkadaşlarından kopunca kendini yalnız hissetmeye başladı.
  III. Gömleğimin kopan düğmesini bir türlü bulamadım.
  IV. Geçmişinden kopamadığı için mutsuz oluyor.
  “Kopmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

  A) I ve II     B) I ve III     C) II ve IV     D) III ve IV

 12. Cevap: B Açıklama:

 13. Rüzgâr; yazın sıcakta kesildiği (I) (dinmek) zaman yokluğunu hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (II) (tahmin etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (III) (bir hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (IV) (önlemek) için pencereleri kapatmaya zorlar.
  Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

  A) I     B) II     C) III     D) IV

 14. Cevap: B Açıklama:

 15. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdikten sonra biraz ferahlamak ve batan güneşi izlemek için limana doğru yürüdü. Arkadaşının sakinliği, Abdi Bey’in sabırsız ve çabuk parlamaya yatkın kişiliğine fena hâlde batıyordu.
  “Batmak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

  A) Saplanmak, dokunmak - İncitmek, gücüne gitmek
  B) Berbat hâle gelmek, kirlenmek - Rahatsız etmek, tedirgin etmek
  C) Dünya’nın dönüşü dolayısıyla ufkun altına inmek - Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak
  D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, tesir etmek

 16. Cevap: C Açıklama:

 17. • İyi bir iş bulmak için başvurmadığı kapı kalmamış.
  • Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı.
  • Bugün yine kaç kapı dolaştın, demiş Hatice Hanım’a.
  • Evlerin kapılarında bronz tokmaklar vardı.
  “Kapı” kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?

  A) Gidere yol açan gereksinim
  B) Ev gezmesi için gidilen yer
  C) Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer
  D) Devlet dairesi

 18. Cevap: D Açıklama:

 19.  İnsanın vücut sıcaklığını ölçen (I) ve terindeki kimyasal maddeleri saptayan (II) giyilebilir bir alet geliştirildi. Bu alet, elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıyla  (III) akıllı telefonlara gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar  (IV) ve esnek devre kartı sayesinde ölçümler yapılıyor.
  Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek” anlamında kullanılmıştır?

  A) I     B) II     C) III     D) IV

 20. Cevap: B Açıklama:

 21. • Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın.
  • Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunaltıyor.
  • Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç düşünmemiştim.
  Aşağıdakilerden hangisi “kuru” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

  A) Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze
  B) Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan
  C) Etkisi, sonucu olmayan
  D) Katıksız, yanında başka bir şey olmayan yiyecek

 22. Cevap: C Açıklama:

 23. Yaşadığı acı(I) günler aklına gelince duygulanırdı(II). Daha çocuk yaşta kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıklarının etkisi(III) vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmıştı, o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı(IV).
  Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) I     B) II     C) III     D) IV

 24. Cevap: A Açıklama:

 25. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebilir. Bu uzaklık 1940’lı yıllarda 1500 km’ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - - - - artırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü.
  Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından uygun biçimde tamamlayan sözcük veya sözcük grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

  A) ortalama derinliği - bilgi aktarma
  B) karmaşayı - görüş
  C) ses kirliliğini - haberleşme
  D) gürültü miktarını - insanlara olan

 26. Cevap: C Açıklama:

 27. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ) yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

  [....] " Alnım " kelimesinde ünlü düşmesi vardır.
  [....]  Karikatür " kelimesi büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna uyar.
  [....] " Kitapçı " kelimesinde ünsüz benzeşmesi (sertleşme) vardır.
  [....] "Hiç bir " kelimesi doğru yazılmıştır.
  [....] "Her şey " kelimesi yanlış yazılmıştır.
 28. Cevap:

  [ D ] "Alnım" kelimesinde ünlü düşmesi vardır.
  [ D ] "Karikatür" kelimesi büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna uyar.
  [ D ] "Kitapçı" kelimesinde ünsüz benzeşmesi (sertleşme) vardır.
  [ D ] "Hiç bir" kelimesi doğru yazılmıştır.
  [ Y ] "Her şey" kelimesi yanlış yazılmıştır.

  Açıklama:

 29. Aşağıdaki boşlukları, tablodaki yazı türleriyle eşleştiriniz.
  Otobiyografi, Biyografi, Fabl, Makale, Anı

  İnsana ait özelliklerin, insan dışındaki varlıklara aktarılarak sonunda insanlığa ders veren yazı türüne………………… denir.
  Tanınmış bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazı türüne………………… denir.
  Geçimişte yaşanılan veya tanık olunan olayların anlatıldığı yazı türüne ………………… denir.
  Bilimsel konular üzerinde yazılan, düşüncesini bilimsel kanıtlarla ispatlama gayesi güden yazı türüne………………. denir.
  Tanınmış bir kişinin hayatının başka biri tarafından anlatılmasına………………

 30. Cevap:

  İnsana ait özelliklerin, insan dışındaki varlıklara aktarılarak sonunda insanlığa ders veren yazı türüne **Fabl** denir.
  Tanınmış bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazı türüne **Otobiyografi** denir.
  Geçmişte yaşanılan veya tanık olunan olayların anlatıldığı yazı türüne **Anı** denir.
  Bilimsel konular üzerinde yazılan, düşüncesini bilimsel kanıtlarla ispatlama gayesi güden yazı türüne **Makale** denir.
  Tanınmış bir kişinin hayatının başka biri tarafından anlatılmasına **Biyografi** denir.

  Açıklama:

 31. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek nesnel yargı olanların başına (N); öznel yargı olanların başına (Ö) yazınız.

  (   ) “Gülüver’in gezileri” Fransızlara ait çocuklara yönelik bir eserdir.
  (   ) Bütün çocuklar “pamuk prenses ve yedi cüceler” masalını sever.
  (   ) Yatmadan önce birkaç sayfa kitap okumak kadar lezzetli bir şey yoktur.
  (   ) “Başını vermeyen şehit” Ömer Seyfettin’in hikâyesidir.
  (   ) Kitapsız bir hayat düşünemiyorum.

 32. Cevap:

  (N) “Gülüver’in gezileri” Fransızlara ait çocuklara yönelik bir eserdir.
  (Ö) Bütün çocuklar “pamuk prenses ve yedi cüceler” masalını sever.
  (Ö) Yatmadan önce birkaç sayfa kitap okumak kadar lezzetli bir şey yoktur.
  (N) “Başını vermeyen şehit” Ömer Seyfettin’in hikâyesidir.
  (Ö) Kitapsız bir hayat düşünemiyorum.

  Açıklama:

 33. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız.

  Seyrek :
  Var
  Kötü:
  Okul:
  İri:

 34. Cevap:

  Sık-Yok-İyi-Küçük

  Açıklama:

 35. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazınız.

  Gökkuşağı:
  Fedakarlık :
  İhtiyar:
  Biricik:
  Doğa:

 36. Cevap:

  Gökkuşağı: Eyu, Renkkuşağı
  Fedakarlık: İncitme, Vefa
  İhtiyar: Yaşlı, Kocaman
  Biricik: Tek, Eşsiz
  Doğa: Tabiat, Çevre

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları Detayları

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik


6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUMA KÜLTÜRÜ
  1. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler
  2. Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder
  3. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.
  4. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler
  5. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları bulur.
  6. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır
  7. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  8. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.
  9. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir.
  10. Konuşurken nefesini ayarlar.
  11. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
  12. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.
  13. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanr
  14. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
  15. Standart Türkçe ile konuşur.

Ayrıca 6.sınıf Türkçe dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; yeni sınav sistemine uygun meb kazanım testleri baz alınarak tamamı test, klasik türde cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 73 kere doğru, 32 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.