6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test CEVAPLARI

 1. "Rabbî ve huzlul azmi min lisânî yefkahu kavlı" ayetinde hangi dua ifade edilmektedir?

  A) Rabbim, beni doğru yola ile.
  B) Rabbim, sana sığınırım şeytandan.
  C) Rabbim, soyumu düzelt.
  D) Rabbim, dilimden kaynaklanan güçlüğü gider.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Rabbim, dilimden kaynaklanan güçlüğü gider" dir. Ayette dua eden kişi, dilinden kaynaklanan güçlüğü gidermek için Rabbine yalvarmaktadır. Bu dua, insanların dil problemlerine çözüm bulmak için Allah'a yönelmelerinin önemini vurgular. 3. Aşağıdakilerden hangisi Taha Suresi'ndeki bir duadır?

  A) Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru.
  B) Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde imanı yerleştir.
  C) Ey Rabbimiz! Bize sabırlı olmayı ve ruhumuzu seninle teslim olmayı nasip et.
  D) Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Taha Suresi'nin 114 ayetinden oluşan bu surede pek çok ayette Allah'a yönelik dualar yer almaktadır. Dördüncü soruda da yer alan dua ayeti, surenin 114. ayeti olan "Rabbana atina fid-dunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, waqina 'adhaban-nar" ayetidir. Bu ayette, "Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" şeklinde bir dua yer almaktadır. 5. Tesbih nedir ve nasıl yapılır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir tesbih örneğidir?

  A) Tesbih, dua etmek için kullanılan bir alettir. "Allah'ım, bana sabır ver."
  B) Tesbih, Allah'ı anmak için kullanılan bir alettir. "SubhanAllah, Elhamdulillah, Allahu Ekber."
  C) Tesbih, namaz kılmak için kullanılan bir alettir. "Allahu Ekber, Sübhaneke, Elhamdulillah."
  D) Tesbih, evde kullanılan bir eşya değildir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Soru, tesbih nedir ve nasıl yapılır sorusunu sormaktadır. Tesbih, Allah'ı anmak için kullanılan bir alettir ve genellikle küçük boncuklardan yapılmış bir dizidir. Tesbih, "SubhanAllah, Elhamdulillah, Allahu Ekber" gibi Allah'ı anan sözlerin tekrarlanması için kullanılır. Doğru bir tesbih örneği, Allah'ı anmak için kullanılan sözleri tekrarlamak amacıyla yapılan tesbih çekimidir. 7. Dua nedir? İslam dinine göre dua nasıl yapılır?

  A) Dua, Allah'a hitap ederek yapılan bir yakarıştır. Namaz kılmak suretiyle yapılır.
  B) Dua, sadece camiye gidilerek yapılır.
  C) Dua, herhangi bir zamanda ve yerde Allah'a yapılan bir yakarıştır.
  D) Dua, sadece mezarlıkta yapılan bir işlemdir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, dua kavramı ve İslam dinine göre nasıl yapılacağı sorulmaktadır. Cevap C seçeneğidir. Çünkü dua, İslam dininde herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde Allah'a yapılan bir yakarıştır. Namaz kılarken, camiye giderek veya mezarlıkta yapılabileceği gibi, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde de yapılabilir. 9. Secde nedir? İslam dininde secde yapmanın önemi nedir?

  A) Secde, sadece camide yapılan bir ibadettir. Allah'ın rızasını kazandırır.
  B) Secde, Allah'ın huzurunda boyun eğme anlamına gelir. Namazda ve diğer ibadetlerde yapılır.
  C) Secde, sadece erkekler tarafından yapılmalıdır.
  D) Secde, sadece ramazan ayında yapılan bir işlemdir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Secde, İslam dininde Allah'ın huzurunda boyun eğmek anlamına gelir ve namaz gibi birçok ibadette yapılır. Secde, bir Müslüman'ın Allah'a teslimiyetini, saygısını ve bağlılığını gösteren önemli bir ritüeldir. İman ve ibadet hayatındaki önemi büyüktür ve Müslümanlar için manevi bir yükselişin simgesidir. 11. Bir müminin ibadet hayatında dua, zikir, tesbih ve secde ne gibi faydalar sağlar?

  A) İbadetler, insanın Allah'a yakınlaşmasını sağlar ve manevi huzur verir.
  B) İbadetler, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır.
  C) İbadetler, yalnızca camide yapılmalıdır.
  D) İbadetler, sadece erkekler tarafından yapılmalıdır.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A. Dua, zikir, tesbih ve secde gibi ibadetler, insanın Allah'a yakınlaşmasını sağlar ve manevi huzur verir. Bu ibadetler, Allah'ın zikriyle kalplerin huzur bulmasını sağlar ve insanı dünya hayatındaki sıkıntılardan kurtarır. Ayrıca, düzenli olarak yapılan ibadetler insanın Allah'a yaklaşmasını sağlar ve manevi bağını güçlendirir. 13. "Müddessir Suresi"nde hangi konuya değinilir?

  A) Kıyametin kopması     B) Peygamberin çilesi   
  C) İmanın önemi          D) Namazın önemi        

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: (B) Peygamberin çilesi. Müddessir Suresi, Peygamber Muhammed'in çektiği sıkıntılara ve inkar edenlere karşı uyarılarına odaklanan bir suredir. Sure, Peygamber'in çektiği zorlukları, tehditleri ve inkar edenlerin tavrını anlatarak, onların yanlış yolda olduklarını ve doğru yola dönmeleri gerektiğini vurgular. Peygamber'in çilesine dikkat çekerek, okuyucuları onun örnek alınması gereken fedakarlığı ve sabrıyla ilgili düşünmeye teşvik eder. 15. "Müzzemmil Suresi"nde hangi ibadet önerilir?

  A) Oruç tutma           B) Zekat verme         
  C) Gece namazı kılma    D) Kurban kesme        

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Gece namazı kılma. "Müzzemmil Suresi"nde, Allah'ın emri doğrultusunda gönüllü olarak geceleyin kalkıp namaz kılınması önerilir. Bu surede, gece namazının kişinin manevi hayatındaki önemi vurgulanır ve bu ibadetin kişinin ruhunu arındıracağına, günahlarının affedileceğine inanılır. Bu surede önerilen gece namazı, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir. 17. "Müzzemmil Suresi"nde hangi konu üzerinde durulur?

  A) Cennet ve Cehennem'i        B) Peygamberin mucizelerini   
  C) Ahiret hayatını             D) Namazın önemini            

 18. Cevap: D Açıklama:

  Soru, "Müzzemmil Suresi"nin hangi konuyu ele aldığını soruyor. Müzzemmil Suresi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) namaz kılması, Allah'a ibadet etmesi, Kur'an okuması ve zikretmesi emredilerek ona güç vermek, onu tehdit edenlere karşı korumak ve onu uyarıcı bir örnek haline getirmek için indirilen bir suredir. Bu surede, namazın önemi, gece namazı kılmanın faziletleri, Kur'an'ın önemi ve Allah'ın birliği vurgulanır. 19. Taha Suresi'nin son ayeti olan "Rabbî zidnî ilmâ" duası hangi konuya yöneliktir?

  A) Güçlü olmaya              B) Daha zengin olmaya       
  C) Bilgi ve anlayışa         D) Hastalıktan kurtulmaya   

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan "Bilgi ve anlayışa" yöneliktir. Taha Suresi'nin son ayeti olan "Rabbî zidnî ilmâ" duası, "Ey Rabbim, ilmimi arttır" anlamına gelir ve öğrenmeye, bilgiye ve anlayışa yönelik bir duadır. Bu dua, Müslümanlar için ömür boyu süren bir öğrenme ve keşfetme yolculuğunda ilham kaynağı olabilir. 21. Taha Suresi'nin son ayetinde geçen "Rabbî zidnî ilmâ" duası, hangi Peygamber tarafından okunmuştur?

  A) Hz. İbrahim (a.s.)       B) Hz. Musa (a.s.)         
  C) Hz. Davud (a.s.)         D) Hz. Muhammed (s.a.v.)   

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Hz. Muhammed (s.a.v.)" olarak verilmiştir. Taha Suresi, Kuran-ı Kerim'in 20. suresidir ve son ayetinde geçen "Rabbî zidnî ilmâ" duası, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından okunmuştur. Bu dua, bilgi ve irfanın artması için Allah'a yapılan bir istektir. 23. Taha Suresi'nin son ayeti olan "Rabbî zidnî ilmâ" duası, hangi sözle başlar?

  A) Subhanallah                 B) Bismillahirrahmanirrahim   
  C) Elhamdülillah               D) Rabbî zidnî ilmâ           

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. Taha Suresi'nin son ayeti olan "Rabbî zidnî ilmâ" duası, "Rabbim, ilmimi arttır" anlamına gelmektedir. Bu ayet, insanların ömür boyu öğrenmeye devam etmeleri gerektiği konusunda bir mesaj içermektedir. Ayrıca bu dua, Allah'a yönelik bir istek ve yakarıştır. 25. Alak Suresi hangi olaya işaret eder?

  A) Miraç olayı    B) Vahiy gelmesi    C) Kıyamet günü    D) Allah'ın kudreti

 26. Cevap: B Açıklama:

  Alak Suresi, Hz. Muhammed'e (s.a.v) vahiy gelmeye başladığı dönemde indirilmiştir ve ilk beş ayetinde insanın yaratılışına, Allah'ın gücüne ve yaratma sürecine değinir. Bu sure, İslam dininde vahyin önemini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini vurgular. 27. Müddessir Suresi'nin sonunda hangi öğüt verilir?

  A) Sabırlı olun                 B) Allah'ın birliğine inanın   
  C) Yardımlaşın                  D) Namazı kılın                

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sabırlı olun. Müddessir Suresi'nin sonunda verilen öğüt "sabırlı olun" şeklindedir. Surenin son ayetinde, insanların dünya hayatında başlarına gelen zorluklar karşısında sabırlı olmaları gerektiği vurgulanır. 29. Alak Suresi hangi cüzde yer alır?

  A) 27. cüzde    B) 28. cüzde    C) 29. cüzde    D) 30. cüzde

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani Alak Suresi 28. cüzde yer alır. Kur'an'ın 114 suresi ve 30 cüzü vardır. Her cüzde yaklaşık olarak dört buçuk sure yer alır ve bu sureler sırayla dizilir. Bu nedenle, bir surenin hangi cüzde yer aldığını bilmek için, öncelikle Kur'an'ın kaç cüze bölündüğünü ve hangi surelerin hangi cüzde yer aldığını bilmek gerekir. 31. Yasin Suresi'nin hangi ayetinde Allah'ın yaratılışının mükemmelliğine vurgu yapılır?

  A) "Sizi topraktan, sonra bir damla sudan yaratan O'dur. Sonra sizi bir insan olarak var eden O'dur."
  B) "Biz, her şeyi ölçülü bir biçimde yaratmışızdır."
  C) "Allah'ın dilemesi dışında bir yaprak bile düşmez."
  D) "Göğün yedi kat olduğunu biliyor musunuz?"

 32. Cevap: A Açıklama:

  Yasin Suresi'nin Allah'ın yaratılışının mükemmelliğine vurgu yapan ayeti A seçeneğidir: "Sizi topraktan, sonra bir damla sudan yaratan O'dur. Sonra sizi bir insan olarak var eden O'dur." Bu ayet insanın yaratılış sürecini anlatırken, Allah'ın yaratma gücünün ve kudretinin üstünlüğünü vurgular. 33. Hangi ayette Allah, insanların yeryüzündeki sorumluluklarını hatırlatır?

  A) "Size verdiğimiz rızıkların helalinden yiyin ve Allah'a şükredin." (16. Ayet)
  B) "Sizi yeryüzünde yerleştirdi ve size orada rızık olarak ne varsa yarattı." (22. Ayet)
  C) "Yeryüzünde fesat çıkarmayın." (60. Ayet)
  D) "Allah, size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor." (58. Ayet)

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. Bu ayette Allah insanları, kendilerine verilen emanetleri ehline verme ve adaletle hükmetme sorumluluğuyla hatırlatıyor. Bu ayet aynı zamanda İslam'da yöneticilere ve toplum liderlerine adaletli ve sorumlu davranma sorumluluğunu da hatırlatmaktadır. 35. Hangi ayette Allah, inananların hayatını kolaylaştıracağını söyler?

  A) "Allah, inananların işlerini kolaylaştırır." (2. Ayet)
  B) "Allah, inananların kalplerindeki karanlıkları aydınlatır." (257. Ayet)
  C) "Allah, inananlara sabretmeleri için yardım eder." (250. Ayet)
  D) "Allah, inananların günahlarını bağışlar." (37. Ayet)

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) "Allah, inananların işlerini kolaylaştırır." (2. Ayet) Soruda verilen seçenekler arasında sadece A seçeneği, Allah'ın inananların hayatını kolaylaştıracağını söyleyen bir ayet içermektedir. Bu ayet, Bakara Suresi'nin 2. ayetidir. Bu ayet, inananların Allah'ın rızasını kazanmalarını ve cennete gitmelerini kolaylaştıracağını belirtmektedir. 37. Bakara Suresi'nin 20. ayetinde hangi kavram vurgulanmaktadır?

  A) İyilik yapmak                 B) Tevhit                       
  C) Allah'ın kudreti              D) Kötülük yapmaktan sakınmak   

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bakara Suresi'nin 20. ayetinde kötülük yapmaktan sakınmak vurgulanmaktadır. Ayette "Ey insanlar! Sizden öncekilere kendilerine apaçık deliller geldiği halde, yeryüzünde bozgunculuk yapmaları ve onlar günah işledikleri zaman da azabımızı görmeleri için biz onları başlarına bela ettik. İşte sizden öncekilerin akıbeti de böyle oldu. Ayetleri anlamanız için böyle örnekler veriyoruz." denmektedir. Bu ayet, insanların kötülük yapmaktan sakınmaları ve Allah'ın cezasından korkmaları gerektiğine dikkat çekmektedir. 39. Bakara Suresi'nin 22. ayetinde hangi konu hakkında bilgi verilmektedir?

  A) İslam'ın temel ilkeleri    B) Allah'ın cezası           
  C) Evlenme şartları           D) Namaz kılmanın önemi      

 40. Cevap: C Açıklama:

  Soru, Bakara Suresi'nin 22. ayetinde hangi konunun işlendiğini soruyor. Bu ayette, evlenme şartlarına değinilmektedir. 41. Yasin Suresi'nin 12. ayetinde geçen "Ölülerinizi uyandıracak" ifadesi ne anlama gelir?

  A) İnsanların ölüm sonrası dirileceğini ifade eder.
  B) Ölümden sonra yeniden doğulacağını ifade eder.
  C) Sadece iyi insanların ölümden sonra dirileceğini ifade eder.
  D) Ölülerin yeniden canlandırılacağını ifade eder.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Yasin Suresi'nin 12. ayetindeki "Ölülerinizi uyandıracak" ifadesi, insanların ölüm sonrasında dirilecekleri ve yeniden hayata dönecekleri anlamına gelir. Bu ifade, İslam dinine göre ahiret hayatına inananlar için önemli bir inanç unsuru olarak kabul edilir. 43. Yasin Suresi'nin 22. ayetindeki "Gökte rızıklandırması ve yerde" ifadesi neyi ifade eder?

  A) Allah'ın her şeyi kontrol ettiğini ifade eder.
  B) İnsanların ihtiyaçlarının sadece Allah tarafından karşılandığını belirtir.
  C) Doğanın tüm varlıkların beslenmesinde rol oynadığını belirtir.
  D) İnsanların kendi rızıklarını kazanmak için çalışması gerektiğini belirtir.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Allah'ın her şeyi kontrol ettiğini ifade eder. Ayet, gökte ve yerdeki rızıklanmanın Allah'ın kontrolünde olduğunu belirtmektedir. Yani, tüm varlıkların rızıkları Allah tarafından sağlanır ve Allah'ın gücü ve iradesi her şeyi kapsar. Bu ayet, insanların Allah'a güvenmeleri gerektiğini ve onun kontrolü altında olduklarını hatırlatır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Detayları

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Amentü ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Kunut Duaları ve Anlamlarını Öğreniyorum
  4. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  5. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  6. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kuran-ı Kerim'deki önemli duaları anlamaları ve anlamlandırmaları beklenir.

Kuran-ı Kerim'de yer alan duaları ve anlamlarını bilmektir.

Dini terimleri doğru şekilde anlama ve dinî pratikleri yerine getirme becerisi.

İslam dinindeki ibadet uygulamalarını anlama ve yorumlama becerilerini ölçmektedir.

"İslam dininde secde yapmanın önemi ve secde ritüelinin Müslümanlar için ne ifade ettiği" olarak belirtilebilir.

İbadetlerin önemini anlayarak düzenli olarak yapmanın manevi huzur sağladığını kavramak.

Müddessir Suresi'nin konusu ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmak.

"Müzzemmil Suresi"nde hangi ibadet önerildiğini öğrenmek suretiyle İslamiyet'in önemli ibadetlerinden biri olan gece namazının ne olduğunu ve bu ibadetin önemini anlamak.

Müslümanlar için namazın önemi ve Kur'an'ın değeri hakkında bilgi edinilir.

Öğrenmeye ve bilgiye açık olma önemine vurgu yapar.

İslam dininin peygamberleri ve dualar konusundaki bilgiyi ölçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'deki bazı sure ve ayetler hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İslam dininde vahiy kavramını, Allah'ın gücünü ve insanın yaratılışını anlayabilirler.

Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde verilen öğütleri anlayarak hayatımıza uygulayabilmek.

Kuran-ı Kerim'in içerdiği mesajları anlama ve yorumlama becerisini geliştirmektir.

İslamiyet'in temel prensiplerini anlama ve uygulama kazanımını ölçmek için tasarlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri anlama ve yorumlama yeteneği.

Kuran'daki önemli kavramları ve mesajları anlamak ve yorumlamak olarak söylenebilir.

Kur'an-ı Kerim'deki konuların anlamını anlama ve anlama becerilerini geliştirme kazanımını sağlar.

İslam dinine ilişkin bilgi ve anlayışı ölçmektedir.

Yasin Suresi'nin 22. ayeti, İslam inancında Allah'ın her şeyi kontrol ettiği ve insanların O'na güvenmeleri gerektiği fikrini pekiştirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 38 kere doğru, 40 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.