5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1

5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D yanış olanlara Y yazınız.

  1. (.....) Satın aldığım ürünün arızalı çıkması durumunda ürünü iade edebilirim.
  2. (.....) Ürün ambalajında yazan bilgiler tüketicinin yararına olmalıdır.
  3. (.....) Satın aldığım ürünün taşımaması gereken veya vaat etmediği nitelikleri taşıması durumunda ürün ayıplı olarak nitelendirilir.
  4. (.....) Ayıplı mal konusunda Tüketici Hakları Kanunu tüketiciye seçenekler sunmaz.
  5. (.....) Ürünleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır.
  6. (.....) Ürünü etiketi, ambalajı ya da kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uygun olarak kullandığımızda ürünü iade edemeyiz.
  7. (.....) Ürünlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark varsa tüketici lehine fiyat üzerinden satış yapılır.
  8. (.....) Tüketicinin haklarını öğrenmek ve şikâyetlerini iletebilmek için başvurabileceği kuruluşlar; Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri, Ticaret Bakanlığı’nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 175 Alo Tüketici hattı, Tüketici Bilgi Sistemi, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren dernek ve vakıflardır.
  9. (.....) Bu kurumlara başvurmak için şikâyet konusunu içeren bir dilekçe kaleme alınmalı ve dilekçede belirtilen konuya ait fiş, fatura gibi belgeler eklenmelidir.
  10. (.....) Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapılacak başvurularda harç gerekmez.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Satın aldığınız ürünün arızalı çıkması durumunda ürünü iade edebilirsiniz. 2. Ürün ambalajında yazan bilgiler tüketicinin yararına olmalıdır. 3. Satın aldığınız ürünün taşımaması gereken veya vaat etmediği nitelikleri taşıması durumunda ürün ayıplı olarak nitelendirilir. 4. Ayıplı mal konusunda Tüketici Hakları Kanunu tüketiciye seçenekler sunar. 5. Ürünleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. 6. Ürünü etiketi, ambalajı ya da kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uygun olarak kullandığımızda ürünü iade edemeyiz. 7. Ürünlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark varsa tüketici lehine fiyat üzerinden satış yapılır. 8. Tüketicinin haklarını öğrenmek ve şikâyetlerini iletebilmek için başvurabileceği kuruluşlar vardır. 9. Bu kurumlara başvurmak için şikâyet konusunu içeren bir dilekçe kaleme alınmalı ve dilekçede belirtilen konuya ait fiş, fatura gibi belgeler eklenmelidir. 10. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapılacak başvurularda harç gerekmez. 3. Genel Ağ'da yapılan bir araştırmada, Hepatit B hastalarının 20 yıl sonra siroz olma olasılığının yüksek olduğu bilgisi verilmektedir. Bu bilgiye göre, Hepatit B hastası olan bir kişi;

  A) 20 yıl sonra kesinlikle siroz olacaktır.
  B) 20 yıl sonra siroz olma olasılığı yüksektir.
  C) 20 yıl sonra siroz olma olasılığı düşüktür.
  D) 20 yıl sonra siroz olma olasılığı yoktur.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Genel Ağ'da yapılan araştırmalarda verilen bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Hepatit B hastası olan bir kişi, hastalığının seyri ve tedavisi konusunda mutlaka bir doktora danışmalıdır. 5. Teknolojinin insanlar arasındaki ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinden biri olarak kabul edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlar arasındaki iletişimin artması
  B) İnsanlar arasındaki güvenin artması
  C) İnsanlar arasındaki dayanışmanın artması
  D) İnsanlar arasındaki yalnızlığın artması

 6. Cevap: D Açıklama:

  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar daha fazla zamanlarını ekranlar karşısında geçirmeye başlamışlardır. Bu durum, insanların gerçek dünyayla olan bağlarının zayıflamasına ve yalnızlık hissinin artmasına neden olmuştur. 7. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, insanların bilgiye ulaşma biçimleri de değişmiştir. Günümüzde, insanlar bilgiye ulaşmak için hangi yolu kullanmaktadırlar?

  A) Sadece gazete ve dergileri okuyarak
  B) Sadece kitapları okuyarak
  C) Sadece Genel Ağ'ı kullanarak
  D) Gazete, dergi, kitap ve Genel Ağ'ı kullanarak

 8. Cevap: D Açıklama:

  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, insanlar bilgiye ulaşmak için gazete, dergi, kitap ve Genel Ağ gibi çeşitli kaynakları kullanmaktadırlar. Genel Ağ, insanların bilgiye en hızlı şekilde ulaşabileceği bir kaynaktır; ancak, Genel Ağ'da bulunan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda dikkatli olmak gerekir. 9. Genel Ağ'da karşılaşabileceğiniz tehditlerden biri olan virüsten korunmak için hangisi yapılmamalıdır?

  A) Bilgisayarınıza antivirüs programı yüklemek
  B) Zararlı sitelere girmemek
  C) E-posta eklerini açmak
  D) Tüm bunlar

 10. Cevap: C Açıklama:

  Genel Ağ'da karşılaşabileceğiniz tehditlerden biri olan virüsten korunmak için, bilgisayarınıza antivirüs programı yüklemeniz, zararlı sitelere girmemeniz ve e-posta eklerini açmamanız gerekir. 11. İlk mucitler hakkında ne biliyoruz?

  A) İlk mucitlerin adlarını biliyoruz.
  B) İlk mucitlerin tüm icatlarını biliyoruz.
  C) İlk mucitlerin nasıl icat yaptıklarını biliyoruz.
  D) İlk mucitlerin hiçbirini bilmiyoruz.

 12. Cevap: D Açıklama:

  İlk mucitler hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Örneğin tekerleği kimin icat ettiğini ya da ilk mumu kimin bulduğunu bilmiyoruz. 13. Bilim insanlarının ortak özelliği nedir?

  A) Araştırmacı olmaları
  B) Bilgi toplamaları
  C) Doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaları
  D) Hepsi

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bilim insanlarının ortak özellikleri arasında araştırmacı olmak, bilgi toplamak ve doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmak yer alır. 15. Araştırma yaparken yararlandığım kaynakları belirtmeliyim çünkü;

  A) Kaynak belirtmek araştırma kültürünün bir parçasıdır.
  B) Kaynak belirtmezsem başkalarının emeklerine saygı göstermiş olurum.
  C) Kaynak belirtmezsem araştırmam daha güvenilir olur.
  D) Kaynak belirtmezsem araştırmam daha özgün olur.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Araştırma yaparken yararlandığımız kaynakları belirtmek araştırma kültürünün bir parçasıdır. Böylece hem yazarın emeğine saygı göstermiş oluruz hem de araştırmamızın güvenilirliğini artırırız. 17. Araştırmalarımda elde ettiğim bilgileri birbiriyle karşılaştırmalıyım çünkü;

  A) Bilgileri karşılaştırdığımda eksik kalan kısımlarını tamamlayabilirim.
  B) Bilgileri karşılaştırdığımda hatalı olan kısımlarını tespit edebilirim.
  C) Bilgileri karşılaştırdığımda doğruluklarından emin olamam.
  D) Bilgileri karşılaştırdığımda kendi görüşlerimi oluşturamam.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Araştırmalarımızda elde ettiğimiz bilgileri birbiriyle karşılaştırdığımızda hatalı ya da eksik olan kısımları tespit edebiliriz. Böylece daha doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşabiliriz. 19. Genel Ağ'daki bilgilerin güncel olmasına dikkat etmeliyiz çünkü;

  A) Güncel bilgiler daha güvenilirdir.
  B) Güncel bilgiler daha doğru değildir.
  C) Güncel bilgiler daha ilginç değildir.
  D) Güncel bilgiler daha önemli değildir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Genel Ağ'daki bilgiler zamanla değişebilir. Bu nedenle, araştırmalarımızda kullandığımız bilgilerin güncel olmasına dikkat etmeliyiz. Güncel bilgiler daha güvenilirdir ve araştırmamızın kalitesini artırır. 21. Teknolojinin insanların arasındaki ilişkiler üzerindeki etkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Teknoloji, insanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlar.
  B) Teknoloji, insanların birbirleriyle daha fazla zaman geçirmesini sağlar.
  C) Teknoloji, insanların birbirlerinden uzaklaşmasına neden olabilir.
  D) Teknoloji, insanların daha yalnız hissetmesine neden olabilir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Teknoloji, insanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlarken, aynı zamanda insanların birbirlerinden uzaklaşmasına ve daha yalnız hissetmesine de neden olabilir. Bu nedenle, teknolojiyi kullanırken dikkatli olmak ve teknolojinin olumsuz etkilerinden uzak durmak önemlidir. 23. Genel Ağ'dan bilgi edinirken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

  A) Bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulamalıyız.
  B) Bilgiyi olduğu gibi kabul etmeliyiz.
  C) Bilgiyi başkalarıyla paylaşmamalıyız.
  D) Bilgiyi yorumlamamalıyız.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Genel Ağ'dan bilgi edinirken, bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulamak önemlidir. Bu, bilginin kaynağını kontrol etmek ve bilginin diğer kaynaklarla tutarlı olup olmadığını araştırmak anlamına gelir. 25. Genel Ağ'da güvenli alışveriş yapmak için hangi önlemlerden biri alınmalıdır?

  A) Güvenilir sitelerden alışveriş yapmak
  B) Başka bir Genel Ağ sayfası üzerinden alışveriş yapmak
  C) İnternet kafe gibi Genel Ağ'ın ortak kullanıldığı alanlar yerine kişisel bilgisayarlar kullanmak
  D) Ödeme sayfasının güvenli olduğunu anlamak için adres çubuğunda "https" yazdığından emin olunmaması

 26. Cevap: A Açıklama:

  Genel Ağ'da güvenli alışveriş yapmak için alınması gereken önlemlerden biri, güvenilir sitelerden alışveriş yapmaktır. Güvenilir siteler, müşterilerinin bilgilerini koruyan ve güvenli alışveriş imkanı sunan sitelerdir. 27. İlk önce taş ve ahşap gibi malzemeleri kullanarak ilk aletleri yapan kişilere ne denilmektedir?

  A) Mucitler           B) Bilim insanları   
  C) Filozoflar         D) Sanatçılar        
                       

 28. Cevap: A Açıklama:

  İlk mucitler, ilk aletleri yapan kişilerdir. 29. Bir bilim insanının özelliklerinden biri nedir?

  A) Araştırmacı olması    B) Meraklı olması       
  C) Sabırlı olması        D) Tüm bunlar           
                          

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bilim insanları araştırmacı, meraklı ve sabırlı olurlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 Detayları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GERÇEKLEŞEN DÜŞLER
  1. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır
  2. Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır
  3. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
  4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir
  5. Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir
  6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir.
 • TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR
  1. Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırır.
  2. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur.
  3. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır.
  4. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.
  5. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir

Ayrıca 5.sınıf sosyal bilgiler dersi IV. ünite - teknoloji ve yaşam- test soruları 1; tamamı test formatında müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler tüketici hakları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Genel Ağ'da yapılan araştırmalarda verilen bilgilerin eksik veya yanlış olabileceğini ve bu nedenle hastalıkların tedavisi konusunda mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini öğrenirler.

Öğrenciler, teknolojinin insanlar arasındaki ilişkiler üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini ve bu etkilerden biri olarak yalnızlığın artabileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların bilgiye ulaşma biçimlerinin değiştiğini ve günümüzde insanların bilgiye ulaşmak için gazete, dergi, kitap ve Genel Ağ gibi çeşitli kaynakları kullandıklarını öğrenirler.

Genel Ağ'ın güvenli kullanımı ve virüslerden korunma konusunda farkındalık kazanmak.

İlk mucitler hakkında bilgi sahibi olmak.

Bilim insanlarının ortak özelliklerini öğrenmek.

Araştırma yaparken yararlanılan kaynakları belirtmenin neden önemli olduğunu açıklayabilme.

Araştırma yaparken elde edilen bilgilerin neden karşılaştırılması gerektiğini açıklayabilme.

Genel Ağ'da araştırma yaparken bilginin güncelliğinin neden önemli olduğunu açıklayabilme.

Öğrenciler, teknolojinin insanların arasındaki ilişkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ayırt edebilmelidir.

Öğrenciler, Genel Ağ'dan bilgi edinirken dikkat etmeleri gereken hususları bilmelidir. Genel Ağ'da karşılaşabileceğiniz tehditlerden biri nedir? A) Kimlik hırsızlığı B) Güvenli alışveriş C) İnternet D) Şifreleme Cevap: A) Kimlik hırsızlığı Açıklama: Genel Ağ'da karşılaşabileceğiniz tehditlerden biri, kimlik hırsızlığıdır. Kimlik hırsızlığı, kötü niyetli kişilerin sizin kimliğinizi kullanarak sizin adınıza işlem yapmasıdır. Kazanım: Öğrenciler, Genel Ağ'da karşılaşabilecekleri tehditleri tanır.

Öğrenciler, Genel Ağ'da güvenli alışveriş yapmak için alınması gereken önlemleri bilir.

İlk mucitlerin kimler olduğunu ve ne yaptıklarını öğrenmek.

Bilim insanlarının ortak özelliklerini öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Teknoloji ve Yaşam - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri