5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin (s.a.v) torunlarının İslam'a katkıları nelerdir?

  A) İslam'ın yayılmasında öncülük etmişlerdir.
  B) İslam'ın temel ilkelerini savunmuşlardır.
  C) İslam'ın ilim ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
  D) Hepsi

 2. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v) torunları Hasan ve Hüseyin, İslam'ın yayılmasında, temel ilkelerinin savunulmasında ve ilim ve kültürünün gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. 3. Peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin kardeşler, bir gün abdest almaya giderler. Bu sırada bir köşede abdest alan yaşlı bir adam görürler. Adam abdest alırken bazı hatalar yapmaktadır. Hasan ve Hüseyin, yaşlı adamın hatalarını onun kalbini kırmadan nasıl söyleyeceklerini düşünürler. Hasan ve Hüseyin, yaşlı adamın hatalarını ona söylerken hangi davranışı sergilemişlerdir?

  A) Yaşlı adamı azarlamışlardır.
  B) Yaşlı adamı güldürmeye çalışmışlardır.
  C) Yaşlı adama saygılı davranmışlardır.
  D) Yaşlı adamı görmezden gelmişlerdir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hasan ve Hüseyin, yaşlı adamın hatalarını onun kalbini kırmadan söylemeye çalışmışlardır. Bu yüzden ona saygılı davranmışlardır. 5. Peygamberimiz, çocukları çok severdi. Onlara karşı nazikti ve onlara saygı gösterirdi. Peygamberimiz, çocuklara karşı nazik davranmasının sebebi nedir?

  A) Çocukları severdi.
  B) Çocukların hatalarını hoş görürdü.
  C) Çocukların kıymetini bilirdi.
  D) Hepsi

 6. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, çocukları çok severdi. Onlara karşı nazik davranmasının sebebi hem onları sevmesi hem de onların hatalarını hoş görmesi ve kıymetini bilmesindendir. 7. Peygamberimiz, çocuklara değer verirdi ve onları yetiştirmeye önem verirdi. Peygamberimiz, çocukları yetiştirmek için neler yapmıştır?

  A) Çocuklarla ilgilenmiş ve onlara sevgi göstermiştir.
  B) Çocuklara dini ve ahlaki değerler öğretmiştir.
  C) Çocuklara iyi örnek olmuştur.
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, çocukları yetiştirmek için onlara sevgi göstermiş, dini ve ahlaki değerler öğretmiş ve iyi örnek olmuştur. 9. Peygamberimiz, çocukların hatalarını hoş görürdü. Peygamberimiz, çocukların hatalarını hoş görmesinin sebebi nedir?

  A) Çocuklar hata yapar.
  B) Çocuklar hatalarından ders alırlar.
  C) Çocuklara kızmak faydasızdır.
  D) Hepsi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, çocukların hata yapabileceğini biliyordu. Ayrıca çocukların hatalarından ders aldıklarını ve çocuklara kızmanın faydasız olduğunu düşünüyordu. 11. Peygamberimiz, çocuklara iyi örnek olmuştur. Peygamberimizin çocuklara iyi örnek olmasının sebebi nedir?

  A) Çocuklar, iyi örnek olan kişileri taklit ederler.
  B) Çocuklar, iyi örnek olan kişilerden öğrenirler.
  C) Çocuklar, iyi örnek olan kişileri severler.
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Çocuklar, iyi örnek olan kişileri taklit ederler, onlardan öğrenirler ve onları severler. Peygamberimiz de çocukların iyi örnek alabileceği bir kişi olarak davranmıştır. 13. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hz. Enes'e (r.a) hangi künyesi ile hitap etmiştir?

  A) Ebu Hamza    B) Ebu Bekr    C) Ebu Talip    D) Ebu Leheb    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hz. Enes'e (r.a) bir gün "Ey Ebu Hamza" diye hitap etmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 15. Hz. Enes (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in yanında kaç yıl hizmet etmiştir?

  A) 5 yıl    B) 10 yıl    C) 15 yıl    D) 20 yıl    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Enes (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in yanında on yıl boyunca hizmet etmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 17. Hz. Enes (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hangi özelliklerini çok sevmiştir?

  A) Şefkatli ve hoşgörülü oluşunu
  B) Cömert ve yardımsever oluşunu
  C) Bilge ve hikmet sahibi oluşunu
  D) Hepsi

 18. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Enes (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in şefkatli ve hoşgörülü oluşunu, cömert ve yardımsever oluşunu, bilge ve hikmet sahibi oluşunu çok sevmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 19. Hz. Enes (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in yanındaki yıllarında hangi duyguları yaşamıştır?

  A) Sevinç, mutluluk ve gurur     B) Üzüntü, keder ve pişmanlık   
  C) Nefret, öfke ve kıskançlık    D) Hiç biri                     
                                  

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Enes (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in yanındaki yıllarında sevinç, mutluluk ve gurur duygularını yaşamıştır. Çünkü o, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in yanında olmak, ona hizmet etmek ve ondan öğrendikleri için çok mutluydu. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 21. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bir gün kendisine bir sır emanet etmiştir. Enes (r.a) bu sırrı annesine bile söylememiştir. Bu davranışıyla Enes (r.a) hangi özelliğini göstermiştir?

  A) Dürüstlüğü        B) Güvenilirliği    
  C) Saygınlığı        D) Merhametliliği   
                      

 22. Cevap: B Açıklama:

  Enes (r.a), Peygamberimiz (s.a.v) tarafından kendisine verilen bir sırrı annesine bile söylememiştir. Bu davranışıyla dürüst olduğunu göstermiştir. 23. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bir gün bir çocukla şakalaşarak onu güldürmüştür. Bu davranışıyla Peygamberimiz (s.a.v) hangi özelliğini göstermiştir?

  A) Merhametliliği     B) Güler yüzlülüğü   
  C) Sabırlılığı        D) Hoşgörülülüğü     
                       

 24. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), bir çocukla şakalaşarak onu güldürmüştür. Bu davranışıyla merhametli olduğunu göstermiştir. 25. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bir gün bir hizmetçi kıza yardım ederek onu özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bu davranışıyla Peygamberimiz (s.a.v) hangi özelliğini göstermiştir?

  A) Yardımseverliği     B) Adaletliliği       
  C) Hoşgörülülüğü       D) Hakkaniyetliliği   
                        

 26. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), bir hizmetçi kıza yardım ederek onu özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bu davranışıyla yardımsever olduğunu göstermiştir. 27. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bir gün bir çocuğun yanlışını yaptığında onu azarlamak yerine onu dinlemiş ve yanlışını düzeltmiştir. Bu davranışıyla Peygamberimiz (s.a.v) hangi özelliğini göstermiştir?

  A) Sabırlılığı      B) Hoşgörülülüğü   
  C) Adilliği         D) İtidalliliği    
                     

 28. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), bir çocuğun yanlışını yaptığında onu azarlamak yerine onu dinlemiş ve yanlışını düzeltmiştir. Bu davranışıyla hoşgörülü olduğunu göstermiştir. 29. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bir gün bir çocuğu imam olarak tayin etmiştir. Bu tayinle Peygamberimiz (s.a.v) hangi özelliğini göstermiştir?

  A) Adaletliliği        B) Hakkaniyetliliği   
  C) İlim aşkı           D) Hoşgörülülüğü      
                        

 30. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), bir çocuğu imam olarak tayin etmiştir. Bu tayinle adaletli olduğunu göstermiştir. 31. Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara karşı nasıl davranırdı?

  A) Yetimlere karşı çok şefkatli ve merhametli davranırdı.
  B) Yetimleri hiç umursamazdı.
  C) Yetimleri kendi çocuklarından ayırırdı.
  D) Yetimleri dövüp cezalandırırdı.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara karşı çok şefkatli ve merhametli davranırdı. Onları kendi çocukları gibi görürdü ve onlara iyilik yapmak için elinden geleni yapardı. Yetim çocuklara sahip çıkmak ve onlara bakmak için özel bir çaba sarfederdi. 33. Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara sahip çıkmanın önemini nasıl vurgulamıştır?

  A) "Yetimlere iyilik edene, Allah da iyilik eder."
  B) "Yetimlerle ilgilenen kimse, bana yakın olur."
  C) "Yetimlere sahip çıkan kimse, cennette benimle beraberdir."
  D) "Yetimlere iyilik eden kimse, Allah'ın sevgisini kazanır."

 34. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara sahip çıkmanın önemini birçok hadisiyle vurgulamıştır. Örneğin, "Yetimlerle ilgilenen kimse, bana yakın olur." ve "Yetimlere sahip çıkan kimse, cennette benimle beraberdir." hadisleriyle yetim çocuklara sahip çıkmanın önemini ifade etmiştir. 35. Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara nasıl sahip çıkmıştır?

  A) Yetim çocukları kendi evine alır ve kendi çocukları gibi yetiştirirdi.
  B) Yetim çocuklara maddi yardımda bulunurdu.
  C) Yetim çocuklara eğitim ve öğretim imkanı sağlardı.
  D) Bunların hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara sahip çıkmak için birçok şey yapmıştır. Yetim çocukları kendi evine alır ve kendi çocukları gibi yetiştirirdi. Ayrıca, yetim çocuklara maddi yardımda bulunurdu. Yetimlerin eğitim ve öğretim imkanı bulabilmeleri için de çaba sarf ederdi. 37. Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara sahip çıkmanın bir gereği olarak onlara ne gibi sorumluluklar yüklemiştir?

  A) Yetim çocuklar, büyüklerine saygılı olmalı ve onlara yardımcı olmalıdır.
  B) Yetim çocuklar, eğitimlerine önem vermeli ve iyi birer insan olarak yetişmelidir.
  C) Yetim çocuklar, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelidir.
  D) Bunların hepsi

 38. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara sahip çıkmanın bir gereği olarak onlara bazı sorumluluklar yüklemiştir. Yetim çocuklar, büyüklerine saygılı olmalı ve onlara yardımcı olmalıdır. Eğitimlerine önem vermeli ve iyi birer insan olarak yetişmelidir. Ayrıca, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelidir. 39. Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara sahip çıkmanın bir sonucu olarak toplumda nasıl bir değişim meydana gelmiştir?

  A) Yetim çocuklar toplumda daha saygın bir yere sahip olmuştur.
  B) Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusu artmıştır.
  C) Yetim çocuklar topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmiştir.
  D) Bunların hepsi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara sahip çıkmanın bir sonucu olarak toplumda birçok değişim meydana gelmiştir. Yetim çocuklar toplumda daha saygın bir yere sahip olmuştur. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusu artmıştır. Yetim çocuklar topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmiştir. 41. Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara karşı nasıl davranırdı?

  A) Onları sever, saygı gösterir ve ilgilenirdi.
  B) Onları azarlardı ve cezalandırırdı.
  C) Onları görmezden gelirdi.
  D) Onlarla ilgilenmezdi.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara karşı çok şefkatli ve sevgi dolu davranırdı. Onları sever, saygı gösterir ve ilgilenirdi. Onlarla oyunlar oynar, şakalar yapar, onları kucaklar ve okşardı. 43. Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara hangi haklara sahip olduklarını öğretirdi?

  A) Sevgi, saygı ve ilgi görme hakkı
  B) Eğitim görme hakkı
  C) Oyun oynama hakkı
  D) Tüm bu haklar

 44. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara sevgi, saygı, ilgi, eğitim görme ve oyun oynama gibi birçok haklarının olduğunu öğretirdi. 45. Peygamberimiz (s.a.v), yetimlere nasıl davranılmasını tavsiye ederdi?

  A) Onları görmezden gelmeliyiz.
  B) Onları azarlamalı ve cezalandırmalıdır.
  C) Onları sevmeli, saygı göstermeli ve ilgilenmeliyiz.
  D) Onları evlat edinmeliyiz.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetimlere karşı şefkatli ve merhametli davranılmasını tavsiye ederdi. Onları sevmeli, saygı göstermeli ve ilgilenmeliyiz. 47. Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara hangi güzel ahlakları öğretirdi?

  A) Sevgi, saygı, dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörü gibi güzel ahlaklar
  B) Sadece sevgi ve saygı
  C) Sadece dürüstlük ve yardımseverlik
  D) Sadece hoşgörü

 48. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara sevgi, saygı, dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörü gibi birçok güzel ahlakı öğretirdi. 49. Peygamberimiz (s.a.v), çocukların anne babalarına karşı nasıl davranmalarını tavsiye ederdi?

  A) Anne babalarına karşı saygılı ve itaatkar olmalıdırlar.
  B) Anne babalarına karşı sevgi dolu olmalıdırlar.
  C) Anne babalarına karşı yardımsever olmalıdırlar.
  D) Tüm bu davranışlarda bulunmalıdırlar.

 50. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), çocukların anne babalarına karşı saygılı, sevgi dolu ve yardımsever olmalarını tavsiye ederdi.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Detayları

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERİMİZ
  1. Allah’ın İnsanlığa Lütfu: Peygamberlik
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Peygamberlik
  4. Peygamberlerin Görevler'
  5. Peygamberlerin Özellikleri
  6. Son Peygamber: Hz. Muhammed (s.a.v.)
 • PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Çocukların Dostu Peygamberimiz
  3. Peygamberimizin Ailesinde Çocuk Olmak
  4. Yetimlerin Babası Peygamberimiz

Ayrıca 5.sınıf peygamberimizin hayatı dersi III. ünite konularından hazırlanmış test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarka müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamberimizin (s.a.v) torunlarının İslam'a katkılarını bilir.

Öğrenciler, Peygamberimizin çocuklara karşı olan tutumunu kavrar.

Öğrenciler, Peygamberimizin çocuklara karşı olan tutumunu kavrar.

Öğrenciler, Peygamberimizin çocuklara karşı olan tutumunu kavrar.

Öğrenciler, Peygamberimizin çocuklara karşı olan tutumunu kavrar.

Öğrenciler, Peygamberimizin çocuklara karşı olan tutumunu kavrar.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in isimlerini ve künyelerini bilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in çevresinde yer alan sahabilerin isimlerini ve özelliklerini bilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in sevilen özelliklerini bilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in yanındaki sahabilerin duygularını bilir.

1.3.1. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara karşı tutumunu ve davranışlarını kavrar.

1.3.1. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara karşı tutumunu ve davranışlarını kavrar.

1.3.1. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara karşı tutumunu ve davranışlarını kavrar.

1.3.1. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara karşı tutumunu ve davranışlarını kavrar.

1.3.1. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara karşı tutumunu ve davranışlarını kavrar.

Öğrenciler, Peygamberimizin yetim çocuklara karşı olan tutumunu kavrar.

Öğrenciler, yetim çocuklara sahip çıkmanın önemini kavrar.

Öğrenciler, Peygamberimizin yetim çocuklara sahip çıkmak için yaptığı çalışmaları kavrar.

Öğrenciler, yetim çocukların sahip oldukları sorumlulukları kavrar.

Öğrenciler, yetim çocuklara sahip çıkmanın toplumda meydana getirdiği değişimleri kavrar.

5.1.2. Peygamberimizin çocuklara karşı tutum ve davranışlarını kavrar.

5.1.3. Peygamberimizin çocuklara yönelik eğitim anlayışının temellerini kavrar.

5.1.4. Peygamberimizin yetimlere yönelik tutum ve davranışlarını kavrar.

5.1.5. Peygamberimizin çocuklara yönelik eğitim anlayışının temellerini kavrar.

5.1.6. Peygamberimizin çocuklara yönelik eğitim anlayışının temellerini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 20 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri