5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Peygamberlerin sahip olduğu ortak özelliklerden biri nedir?


 2. Cevap: Sabır (sabırlı olmak) Açıklama:

  Peygamberler, insanlara doğru yolu göstermek için zorluklarla karşılaşsalar da sabrederler. 3. Peygamberler, Allah'ın (c.c) insanlara gönderdiği elçilerdir. Peygamberlerin temel özellikleri nelerdir?


 4. Cevap: Peygamberlerin temel özellikleri şunlardır: * Sıdk: Doğruluk * Emânet: Güvenilirlik * Fetanet: Zekâ ve basiret * İsmet: Günahsızlık Açıklama:

  Peygamberler, Allah'ın (c.c) emirlerini insanlara eksiksiz ve doğru bir şekilde ulaştırmak için görevlendirilmişlerdir. Bu sebeple onlar, doğruluktan, güvenilirlikten, zekâ ve basiretten ve günahsızlıktan ayrılmamışlardır. 5. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklarına karşı tutumu nasıldı?


 6. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v), çocuklarına karşı son derece şefkatli ve merhametliydi. Onları çok severdi ve onlara her zaman iyi davranırdı. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), kız çocuklarına da erkek çocuklarına da aynı sevgi ve ilgiyi gösterirdi. O, kız çocuk sahibi olmayı bir kusur olarak görmüyordu. 7. Peygamberimizin (s.a.v) torunları Hasan ve Hüseyin (r.a) için yaptığı dua nedir?


 8. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v), torunları Hasan ve Hüseyin (r.a) için şöyle dua ederdi: "Allah'ım! Onları sevmeyi bana sevdir, onları sevmeyi bana nasip eyle. Onları bütün insanlara sevdir." Açıklama:

  Bu dua, Peygamberimizin (s.a.v) torunlarına olan sevgisini ve onlara dua ettiğini gösterir. 9. Peygamberimizin (s.a.v) çocukları nasıl yetiştirmek istediğini anlatan bir hadisi yazınız.


 10. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v), çocukları güzel ahlakla yetiştirmenin önemini vurgulamıştır. Bu konudaki bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Çocuklarınıza güzel ahlakı öğretin. Onlara namazı öğretin. Onları terbiye edin." Açıklama:

  Peygamberimiz, çocukların güzel ahlakla yetiştirilmesinin önemini vurgulamıştır. Bu konuda ebeveynlere önemli sorumluluklar düşmektedir. 11. Peygamberimiz, çocuklara hangi değerleri öğretmek isterdi?


 12. Cevap: Peygamberimiz, çocuklara öncelikle güzel ahlakı öğretmek isterdi. Bu değerlerden bazıları şunlardır: * Sevgi, saygı, merhamet, yardımseverlik, dürüstlük, doğruluk, sabır, hoşgörü, adalet, sorumluluk, vatanseverlik, milliyetçilik, dini değerler... Açıklama:

  Peygamberimiz, çocukların bu değerleri benimseyerek iyi bir insan olmaları için çaba gösterirdi. 13. Hz. Peygamber (s.a.v), küçük Ebû Mahzure'yi neden azarlamamıştır?


 14. Cevap: Çocuğun yapamadığını bildiği için azarlamamıştır. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v), çocukların hata yapabileceklerini bilirdi. Bu nedenle, çocuğun yapamadığını bildiği için onu azarlamamıştır. Aksine, çocuğun çabasını takdir etmiş ve ona doğruyu öğretmiştir. 15. Hz. Peygamber (s.a.v), küçük Amr bin Seleme'yi neden imam olarak seçmiştir?


 16. Cevap: Kur'an'ı iyi bildiği için. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v), imam seçerken Kur'an'ı iyi bilmeyi esas almıştı. Bu nedenle, Kur'an'ı en iyi bilen kişi olması dolayısıyla Amr bin Seleme'yi imam olarak seçmiştir. 17. Çocuklara karşı sorumluluklarımız nelerdir?


 18. Cevap: Çocuklara karşı sorumluluklarımız, onları sevmek, onlara karşı şefkatli ve merhametli olmak, onların iyi bir insan olarak yetişmeleri için çalışmaktır. Açıklama:

  Çocuklar, toplumun geleceğidir. Bu nedenle, onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, onların iyi bir insan olarak yetişmeleri için çalışmak çok önemlidir. Çocuklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için onları sevmek, onlara karşı şefkatli ve merhametli olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, onların eğitimine önem vermek, onların iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri için çabalamak gerekir. 19. Yetimlere karşı sorumluluklarımız nelerdir?


 20. Cevap: Yetimlere karşı sorumluluklarımız, onlara sahip çıkmak, onları sevmek, onlara karşı şefkatli ve merhametli olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, onların eğitimlerine önem vermek, onların iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri için çabalamaktır. Açıklama:

  Yetim çocuklar, toplumumuzun en hassas kesimlerinden biridir. Bu nedenle, onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek çok önemlidir. Yetimlere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için onlara sahip çıkmak, onları sevmek, onlara karşı şefkatli ve merhametli olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, onların eğitimine önem vermek, onların iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri için çabalamak gerekir. 21. Çocuklar, anne babalarına nasıl davranmalıdır?


 22. Cevap: Çocuklar, anne babalarına saygılı, sevgi dolu ve itaatkar olmalıdır. Onların ihtiyaçlarını karşılamalı, onların isteklerini yerine getirmeye çalışmalıdır. Açıklama:

  Çocuklar, anne babalarının kendilerine yaptığı fedakârlıkların farkında olmalıdır. Anne babalarına karşı saygılı davranmak, onların sevgi ve güvenini kazanmalarına yardımcı olur. 23. Çocuklar, Allah'ın (c.c) bir emanetidir. Bu emanetlere nasıl bakmalıyız?


 24. Cevap: Çocuklar, Allah'ın (c.c) bir emanetidir. Bu emanetlere sevgi ve şefkatle, saygılı ve hoşgörülü bir şekilde bakmalıyız. Onların ihtiyaçlarını karşılamalı, eğitimlerine önem vermeli, onları doğru ve güzel ahlakla yetiştirmeliyiz. Açıklama:

  Çocuklar, geleceğin teminatlarıdır. Onların iyi birer insan olarak yetişmesi için gerekli ortamı sağlamalıyız. Çocuklara karşı sevgi ve şefkatle davranmak, onların sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olur. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Çocuklar, anne baba için Allah'ın bir lütfudur.
  2. (.....) Çocuklar, ailenin temellerini sağlamlaştırır.
  3. (.....) Çocuklar için harcanan zaman, sarfedilen emek ve yedirilip içirilenler; anne baba için sadaka olur.
  4. (.....) Anne babalar, çocuklarına karşı saygılı olmalıdır.
  5. (.....) Çocuklar, anne babalarının kendileri için verdiği emekleri göz önünde bulundurmalıdır.
  6. (.....) Çocuklar, büyüklerine karşı saygılı olmalıdır.
  7. (.....) Çocuklar, anne babalarının kendilerine yaptığı hizmetler için sevap kazanırlar.
  8. (.....) Çocuklar, anne babalarının bir ömür boyu işleyeceği bütün güzel amellerinden pay alır, sevabına ortak olurlar.
  9. (.....) Çocuklar, iyi birer fert olarak yetişmek için anne babalarının çabalarına ihtiyaç duyar.
  10. (.....) Çocuklar, öksüz ve yetimlere sahip çıkmanın önemini bilmelidir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * Çocuklar, anne baba için Allah'ın bir lütfudur. Çünkü çocuklar, ailenin devamını sağlar ve aileye mutluluk ve neşe katar. * Çocuklar, ailenin temellerini sağlamlaştırır. Çünkü çocuklar, ailenin geleceğidir ve ailenin değerlerini devam ettirirler. * Çocuklar için harcanan zaman, sarfedilen emek ve yedirilip içirilenler; anne baba için sadaka olur. Çünkü çocuklar, anne babanın en değerli varlıklarıdır ve onlara iyilik yapmak, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. * Anne babalar, çocuklarına karşı saygılı olmalıdır. Çünkü çocuklar, anne babanın emanetıdır ve onlara iyilik yapmak, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. * Çocuklar, anne babalarının kendileri için verdiği emekleri göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü anne babalar, çocuklarına çok emek verir ve onlara karşı saygılı olmak, bu emeklerin karşılığını vermek demektir. * Çocuklar, büyüklerine karşı saygılı olmalıdır. Çünkü büyükler, tecrübe sahibidir ve onlara saygılı olmak, onların tecrübelerinden yararlanmak demektir. * Çocuklar, anne babalarının kendilerine yaptığı hizmetler için sevap kazanırlar. Çünkü anne babalar, çocuklarına karşı görevlerini yerine getirirler ve onlara iyilik yapmak, sevap kazanmaya vesile olur. * Çocuklar, anne babalarının bir ömür boyu işleyeceği bütün güzel amellerinden pay alır, sevabına ortak olurlar. Çünkü çocuklar, anne babalarının ahiretteki derecelerini yükseltmeye vesile olurlar. * Çocuklar, iyi birer fert olarak yetişmek için anne babalarının çabalarına ihtiyaç duyar. Çünkü anne babalar, çocuklarına doğru yolu gösterir ve onları iyi bir insan olarak yetiştirmek için çaba gösterirler. * Çocuklar, öksüz ve yetimlere sahip çıkmanın önemini bilmelidir. Çünkü öksüz ve yetimler, ailenin sıcaklığını yaşamayan ve yardıma muhtaç olan kimselerdir. Onlara sahip çıkmak, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Muhammed Talha
02 Ocak 2024

7. soruyu anlamadım


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERİMİZ
  1. Allah’ın İnsanlığa Lütfu: Peygamberlik
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Peygamberlik
  4. Peygamberlerin Görevler'
  5. Peygamberlerin Özellikleri
  6. Son Peygamber: Hz. Muhammed (s.a.v.)
 • PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Çocukların Dostu Peygamberimiz
  3. Peygamberimizin Ailesinde Çocuk Olmak
  4. Yetimlerin Babası Peygamberimiz

Ayrıca 5.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamberlerin sabır (sabırlı olmak) özelliğini kavrar.

Peygamberlerin temel özelliklerini açıklar.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin (s.a.v) çocuklarına karşı tutumunu kavramasını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin (s.a.v) torunlarına olan sevgisini anlamalarını sağlar.

Çocukları güzel ahlakla yetiştirmek, onların mutlu ve başarılı bir yaşam sürmeleri için önemlidir.

Çocukları güzel ahlakla yetiştirmek, onların iyi bir insan olmaları için önemlidir.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v) çocukların hata yapabileceklerini bildiğini ve bu nedenle onlara karşı anlayışlı davrandığını fark eder.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v) dini konularda bilgili ve yetkin kişilere değer verdiğini fark eder.

Çocuklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, onların iyi bir insan olarak yetişmeleri için çok önemlidir.

Yetimlere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, onların iyi bir insan olarak yetişmeleri için çok önemlidir.

Öğrenci, çocukların anne babalarına nasıl davranması gerektiğini kavrar.

Öğrenci, çocukların Allah'ın (c.c) bir emaneti olduğunu ve onlara nasıl bakılması gerektiğini kavrar.

* 10.2.1. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara sevgi ve saygılı tutumunu açıklar. * 10.2.2. Çocuklara karşı sevgi ve saygılı olmanın önemini kavrar. * 10.2.3. Çocuklara karşı sevgi ve saygılı olmanın yollarını belirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri