5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), dört kız çocuğu babasıdır.
  2. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), kız çocuklarının değerini çok önemserdi.
  3. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), çocuklarla birlikte oyunlar oynardı.
  4. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara karşı sevgi ve şefkat doluydu.
  5. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara dini ve ahlaki değerler kazandırmaya önem verirdi.
  6. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), çocukların eğitiminde anne ve babaların rolünü önemserdi.
  7. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara karşı adil davranırdı.
  8. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), çocukların haklarını korurdu.
  9. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), çocukların mutluluğunu önemserdi.
  10. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara iyi örnek olurdu.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 3. Hz. İbrahim (a.s), insanları hangi konuda uyarmıştır?

  A) Putlara tapmaktan           B) Allah'a (c.C) inanmaktan   
  C) İyilik yapmaktan            D) Kötülük yapmamaktan        
                                

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İbrahim (a.s), insanları putlara tapmaktan uyarmıştır. Putlar, Allah'a (c.c) ortak koşmanın bir göstergesidir. Bu nedenle Hz. İbrahim (a.s), insanları putlara tapmaktan kaçınmaları konusunda uyarmıştır. 5. Hz. Musa (a.s), Firavun'un karşısına çıkıp onu hangi konuda uyarmıştır?

  A) Allah'a (c.C) inanmaya    B) Kötülük yapmamaya        
  C) İyilik yapmaya            D) Putlara tapmamaya        
                              

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Musa (a.s), Firavun'un karşısına çıkıp onu Allah'a (c.c) inanmaya çağırmıştır. Firavun, kendini ilah ilan etmiş ve insanlara da ona tapmalarını emretmiştir. Hz. Musa (a.s), Firavun'un bu davranışını yanlış bularak onu Allah'a (c.c) inanmaya çağırmıştır. 7. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olan sıdk, ne demektir?

  A) Doğruluk ve dürüstlük    B) Güvenilirlik            
  C) Adalet                   D) Merhamet                
                             

 8. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olan sıdk, doğruluk ve dürüstlük demektir. Peygamberler, hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylemezler ve dosdoğru davranırlar. 9. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olan emanet, ne demektir?

  A) Doğruluk ve dürüstlük    B) Güvenilirlik            
  C) Adalet                   D) Merhamet                
                             

 10. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olan emanet, güvenilirlik demektir. Peygamberler, hem insanların emanetleri hem de Allah'ın (c.c) emaneti olan vahyi gereği gibi korurlar. 11. Peygamberlerin görevlerini en güzel şekilde yerine getirmelerine yardımcı olan özellikler nelerdir?

  A) Sıdk ve emanet
  B) Sıdk, emanet ve cesaret
  C) Sıdk, emanet, cesaret ve hikmet
  D) Sıdk, emanet, cesaret, hikmet ve adalet

 12. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberlerin görevlerini en güzel şekilde yerine getirmelerine yardımcı olan özellikler sıdk, emanet, cesaret ve hikmettir. Sıdk ve emanet, peygamberlerin doğruluk ve güvenilirliğini gösterir. Cesaret, peygamberlerin hak ve doğru uğruna mücadele etmelerini sağlar. Hikmet ise peygamberlerin olayları doğru anlamasını ve çözüm üretmesini sağlar. 13. Peygamberlerimiz, insanlara hangi konularda rehberlik etmişlerdir?

  A) İbadet          B) Ahlak          
  C) Sosyal yaşam    D) Hepsi          
                    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberlerimiz, insanlara ibadet, ahlak, sosyal yaşam gibi hayatın her alanında rehberlik etmişlerdir. Onlar, insanların dünya ve ahiret 15. Hangisi peygamberlerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

  A) Sessizlik    B) Emanet    C) İsmet    D) Fetanet    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberlerin sahip olması gereken özelliklerden biri doğruluktur. Bu nedenle doğruluk (sıdk) seçeneği doğrudur. 17. Peygamberlerin sahip olması gereken özelliklerden biri günahtan korunmuşluk hangisidir?

  A) Sıdk    B) Emanet    C) İsmet    D) Fetanet    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberlerin sahip olması gereken özelliklerden biri günahtan korunmuşluktur. Bu nedenle günahtan korunmuşluk (ismet) seçeneği doğrudur. 19. Peygamberlerin ortak görevleri arasından hangisi yanlıştır?

  A) Tebliğ    B) Beyan    C) Davet    D) Teşri    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Teşri, sadece Hz. Muhammed'e (s.a.v) verilen bir görevdir. Bu nedenle teşri seçeneği yanlıştır. 21. Peygamberlerin gönderilme amacı nedir?

  A) İnsanları Allah'a inandırmaya
  B) İnsanları ahlaklı olmaya
  C) İnsanları topluma faydalı olmaya
  D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberler insanları Allah'a inanmaya, ahlaklı olmaya ve topluma faydalı olmaya davet etmişlerdir. Bu nedenle hepsi seçeneği doğrudur. 23. Peygamberlerin sonuncusu kimdir?

  A) Hz. Musa (a.s)          B) Hz. İsa (a.s)          
  C) Hz. Muhammed (s.a.v)    D) Hz. İbrahim (a.s)      
                            

 24. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'dir (s.a.v). Bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v) seçeneği doğrudur. 25. Peygamberlerin gönderildiği toplumlar hangi özelliklere sahiptir?

  A) İnançsız    B) Ahlaksız    C) Zulüm gören    D) Hepsi    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberler gönderildikleri toplumlarda inançsızlık, ahlaksızlık ve zulüm gibi sorunlar vardı. Bu nedenle hepsi seçeneği doğrudur. 27. Peygamberlerin getirdiği din ve kitap hangi özelliklere sahiptir?

  A) Kıyamete kadar geçerli
  B) Bozulmadan gelmiştir
  C) Bütün insanlığın ihtiyacını karşılar
  D) Hepsi

 28. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberlerin getirdiği din ve kitap kıyamete kadar geçerli, bozulmadan gelmiştir ve bütün insanlığın ihtiyacını karşılar. Bu nedenle hepsi seçeneği doğrudur. 29. Peygamberimiz, son peygamber olduğunu nasıl ifade etmiştir?

  A) Son peygamber olduğunu söylemiştir.
  B) Kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini söylemiştir.
  C) Kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini Allah'tan (c.c.) vahiy olarak almıştır.
  D) Kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini rüyasında görmüştür.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, "Ben son peygamberim." diyerek son peygamber olduğunu ifade etmiştir. 31. Müslüman olarak bizler, peygamberlere inanmak zorundayız. Peygamberlere inanmanın gerekçesi nedir?

  A) Peygamberler, Allah'ın (c.c.) elçisidirler.
  B) Peygamberler, Allah'ın (c.c.) emirlerini insanlara ulaştırırlar.
  C) Peygamberler, Allah'ın (c.c.) adaletini insanlara gösterirler.
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberler, Allah'ın (c.c.) elçisi oldukları için onlara inanmak zorundayız. 33. Peygamberlerin getirdiği mesajlar nelerdir?

  A) Allah'a (c.c.) inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek.
  B) Allah'a (c.c.) ibadet etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak.
  C) Adaleti sağlamak, barışı tesis etmek, insanlara yardım etmek.
  D) Tümü

 34. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberlerin getirdiği mesajlar, Allah'a (c.c.) ibadet etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak şeklinde özetlenebilir. 35. Müslümanlar, peygamberlere ayrım yapmadan inanırlar. Bunun nedeni nedir?

  A) Bütün peygamberler, Allah'ın (c.c.) elçisidir.
  B) Bütün peygamberler, aynı zamanda gelmiştir.
  C) Bütün peygamberler, aynı yere gönderilmiştir.
  D) Bütün peygamberler, aynı isme sahiptir.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bütün peygamberler, Allah'ın (c.c.) elçisi oldukları için Müslümanlar, onlara ayrım yapmadan inanırlar. 37. Peygamberimiz, son peygamber olduğunu nasıl öğrenmiştir?

  A) Kendisinden önce gelen peygamberlerden öğrenmiştir.
  B) Allah'tan (c.c.) vahiy olarak öğrenmiştir.
  C) Rüyasında görerek öğrenmiştir.
  D) Arkadaşlarından öğrenmiştir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz, son peygamber olduğunu Allah'tan (c.c.) vahiy olarak öğrenmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Detayları

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERİMİZ
  1. Allah’ın İnsanlığa Lütfu: Peygamberlik
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Peygamberlik
  4. Peygamberlerin Görevler'
  5. Peygamberlerin Özellikleri
  6. Son Peygamber: Hz. Muhammed (s.a.v.)
 • PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Çocukların Dostu Peygamberimiz
  3. Peygamberimizin Ailesinde Çocuk Olmak
  4. Yetimlerin Babası Peygamberimiz

Ayrıca 5.sınıf peygamberimizin hayatı dersi II. ünite konularından hazırlanmış test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarka müfredata uygun hazırlanmıştır

Hz. İbrahim'in (a.s) putlara tapma konusundaki uyarısını kavrar.

Hz. Musa'nın (a.s) Firavun'u Allah'a (c.c) inanmaya çağırmasını kavrar.

Peygamberlerin sıdk özelliğini kavrar.

Peygamberlerin emanet özelliğini kavrar.

Peygamberlerin görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olan özellikleri kavrar.

Peygamberlerin özelliklerinden sıdk'ı bilir.

Peygamberlerin özelliklerinden ismet'i bilir.

Peygamberlerin görevlerini bilir.

Peygamberlerin gönderilme amacını bilir.

Peygamberlerin sonuncusunu bilir.

Peygamberlerin gönderildiği toplumların özelliklerini bilir.

Peygamberlerin getirdiği dinin ve kitabın özelliklerini bilir.

5.3.2. Peygamberimizin son peygamber olduğunu açıklar.

5.3.1. Peygamberlere inanmanın gerekliliğini açıklar.

5.3.3. Peygamberlerin getirdiği mesajların ortak özelliklerini açıklar.

5.3.4. Müslümanların peygamberlere ayrım yapmadan inanmasının gerekçesini açıklar.

5.3.5. Peygamberimizin son peygamber olduğunu öğrenme şeklini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 16 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 133 kere doğru, 73 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri