5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik)

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Cisimlere kuvvet uygulayarak hareket ettirebiliriz. Cisimlerin hareketine etki eden kuvvetler nelerdir?


 2. Cevap: Cisimlerin hareketine etki eden kuvvetler şunlardır: * Hareket yönüne etki eden kuvvetler: Bu kuvvetler cisimlerin hareketini hızlandırır veya yavaşlatır. * Hareket yönüne ters etki eden kuvvetler: Bu kuvvetler cisimlerin hareketini durdurur veya engeller. Açıklama:

  Hareket yönüne etki eden kuvvetler, cisimlerin hareketini hızlandıran veya yavaşlatan kuvvetlerdir. Örneğin, bir topa vurduğumuzda topa hareket ettiren kuvvet, topa vurduğumuz kuvvettir. Bu kuvvet, topu hareket ettiren bir kuvvettir. Hareket yönüne ters etki eden kuvvetler ise, cisimlerin hareketini durduran veya engelleyen kuvvetlerdir. Örneğin, bir arabayı durdurmak için frene bastığımızda, arabayı durduran kuvvet, frene bastığımız kuvvettir. Bu kuvvet, arabayı hareket yönüne ters yönde etki ederek hareketini durduran bir kuvvettir. 3. Sürtünme kuvveti, günlük hayatımızda hangi alanlarda kullanılır?


 4. Cevap: * Sürtünme kuvveti, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılır. Örneğin; * Yazmamızı ve silmemizi sağlar. * Durabilmemizi sağlar. * Araçların hareket edebilmesini ve durabilmesini sağlar. * Resim veya boya yapabilmemizi sağlar. Açıklama:

  Sürtünme kuvveti, cisimlerin birbirine sürtünmesi sonucu oluşur. Bu kuvvet, cisimlerin birbirine yapışmasını sağlar. Bu sayede, cisimler birbirinden kolay kolay ayrılmaz. 5. Sürtünme kuvveti, cisimlerin birbirine sürtünmesi sonucu oluşur. Sürtünme kuvvetini etkileyen faktörler nelerdir?


 6. Cevap: * Sürtünme kuvvetini etkileyen faktörler şunlardır: * Cisimlerin yüzeylerinin pürüzlülüğü: Pürüzlü yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti, düz yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetinden daha fazladır. * Cisimlerin temas yüzeyinin büyüklüğü: Temas yüzeyi büyük olan cisimler arasındaki sürtünme kuvveti, temas yüzeyi küçük olan cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinden daha fazladır. * Cisimlerin kütleleri: Kütlesi büyük olan cisimler arasındaki sürtünme kuvveti, kütlesi küçük olan cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinden daha fazladır. Açıklama:

  * Pürüzlü yüzeyler, düz yüzeylere göre daha fazla girinti ve çıkıntıya sahiptir. Bu nedenle, pürüzlü yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti, düz yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetinden daha fazladır. * Temas yüzeyi büyük olan cisimler, temas yüzeyi küçük olan cisimlerden daha fazla sayıda atom ve molekül ile temas eder. Bu nedenle, temas yüzeyi büyük olan cisimler arasındaki sürtünme kuvveti, temas yüzeyi küçük olan cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinden daha fazladır. * Kütlesi büyük olan cisimler, kütlesi küçük olan cisimlerden daha fazla madde içerir. Bu nedenle, kütlesi büyük olan cisimler arasındaki sürtünme kuvveti, kütlesi küçük olan cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinden daha fazladır. 7. Sıvı hâldeki bir maddenin her yerinden gaz hâline geçmesine ne denir?


 8. Cevap: Kaynama Açıklama:

  Sıvı hâldeki bir maddenin her yerinden gaz hâline geçmesine kaynama denir. 9. Gaz hâlindeki bir maddenin çevreye ısı vererek sıvı hâle geçmesine ne denir?


 10. Cevap: Yoğuşma Açıklama:

  Gaz hâlindeki bir maddenin çevreye ısı vererek sıvı hâle geçmesine yoğuşma denir. 11. Sıcaklık ve ısı arasındaki fark nedir?


 12. Cevap: * Sıcaklık, maddenin ne kadar sıcak olduğunu gösteren bir ölçüdür. Isı ise, sıcaklıkları farklı olan iki madde arasında alınan veya verilen enerjidir. Açıklama:

  * Sıcaklık, termometre ile ölçülür. Isı ise kalorimetre kabı ile hesaplanır. 13. Maddenin halleri nelerdir?


 14. Cevap: * Maddenin üç hali vardır: katı, sıvı ve gaz. Açıklama:

  * Katı maddeler, belirli bir şekilleri ve hacimleri olan maddelerdir. Sıvı maddeler, belirli bir hacimleri vardır ancak şekilleri alabilirler. Gaz maddeler ise şekilleri ve hacimleri olmayan maddelerdir. 15. Maddenin hal değişimi sırasında ne olur?


 16. Cevap: Maddenin hal değişimi sırasında maddenin tanecikleri arasındaki etkileşim kuvveti değişir. Açıklama:

  Erime ve donma sırasında tanecikler arasındaki etkileşim kuvveti azalır. Buharlaşma ve yoğuşma sırasında tanecikler arasındaki etkileşim kuvveti artar. Süblimleşme sırasında ise tanecikler arasındaki etkileşim kuvveti önce azalır, sonra artar. 17. Maddenin hangi hal değişiminde sıcaklık değişmez?


 18. Cevap: Erime ve donma sırasında sıcaklık değişmez. Açıklama:

  Erime ve donma sırasında, maddenin hal değişimi olur ancak maddenin tanecikleri arasındaki etkileşim kuvveti değişmez. 19. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Sıvılar, katılara göre daha fazla genleşir.
  2. ( ) Isı, sıcaklığı fazla maddeden sıcaklığı az maddeye doğru geçer.
  3. ( ) Erime noktası, bir maddenin donma noktası ile aynıdır.
  4. ( ) Maddenin hâl değişimlerinde kütle değişmez.
  5. ( ) Kaynama noktası, bir maddenin donma noktasına göre daha yüksektir.
  6. ( ) Sıcaklığı artan bir maddenin hacmi artar.
  7. ( ) Sıcaklığı azalan bir maddenin hacmi azalır.
  8. ( ) Gazlar, katı ve sıvılara göre daha fazla genleşir.
  9. ( ) Sıcak hava balonlarının hareketi, gazların genleşme ve büzülme özelliğinden yararlanılarak sağlanır.
  10. ( ) Dondurulmuş gıdalar, mikroskobik canlılardan korunmak için kullanılır.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Soru, maddenin hâl değişimlerinde katıların genleşme oranının sıvılardan daha fazla olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 2. Soru, ısı alışverişinin sıcaklığı fazla maddeden sıcaklığı az maddeye doğru olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 3. Soru, erime noktası ile donma noktasının aynı olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade yanlıştır. Eriyik ile katı maddenin aynı sıcaklıkta olduğu erime noktası ile katı maddenin aynı sıcaklıkta olduğu donma noktası birbirinden farklıdır. 4. Soru, maddenin hâl değişimlerinde kütlenin değişmediğini ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 5. Soru, kaynama noktasının donma noktasına göre daha düşük olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade yanlıştır. Kaynama noktası, donma noktasına göre daha yüksektir. 6. Soru, sıcaklığı artan bir maddenin hacminin artacağını ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 7. Soru, sıcaklığı azalan bir maddenin hacminin azalacağını ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 8. Soru, gazların katı ve sıvılara göre daha fazla genleştiğini ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 9. Soru, sıcak hava balonlarının hareketinin gazların genleşme ve büzülme özelliğinden yararlanılarak sağlandığını ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 10. Soru, dondurulmuş gıdaların mikroskobik canlılardan korunmak için kullanıldığını ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Detayları

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDE VE DEĞİŞİM
  1. Isı Maddeleri Etkiler
  2. Isı ve Sıcaklık
  3. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
  4. Maddenin Hâl Değişimi
 • IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI
  1. Işığın Maddeyle Karşılaşması
  2. Işığın Yayılması
  3. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
  4. Sesin Yayılması
  5. Tam Gölge

Ayrıca 5.sınıf fen bilimleri dersi 1.dönem 2.sınav soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

5.3.1. Cisimlere etki eden kuvvetlerin şekillerini, yönlerini ve büyüklüklerini gözlemler ve sınıflandırır.

5.3.4.2. Sürtünme kuvvetinin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarını fark eder.

5.3.4.3. Sürtünme kuvvetini etkileyen faktörleri açıklar.

5.2.1. Maddenin hallerini ve hal değişimlerini gözlemler ve açıklar.

5.2.1. Maddenin hallerini ve hal değişimlerini gözlemler ve açıklar.

Sıcaklık ve ısı arasındaki farkı açıklar. (5.4.1.1)

Maddenin hallerini ve özelliklerini açıklar. (5.4.1.2)

Maddenin hal değişimi sırasında tanecikler arasındaki etkileşim kuvvetinin değişimini açıklar. (5.4.1.7)

* 4.3.1. Maddelerin katı, sıvı ve gaz hâllerini ayırt eder. * 4.3.2. Maddelerin hâl değişimlerini gözlemler ve açıklar. * 4.3.3. Maddelerin hâl değişimlerinde kütlenin korunduğunu açıklar. * 4.3.4. Isı alışverişinin sıcaklığı fazla maddeden sıcaklığı az maddeye doğru olduğunu açıklar. * 4.3.5. Maddenin hâl değişimlerinde genleşme ve büzülme olaylarını gözlemler ve açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri