2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python)

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen kodlardan hangisi doğru değildir?

  A) print("Merhaba dünya")
  B) print('Merhaba dünya')
  C) print(Merhaba dünaya)
  D) print("Merhaba 'dünya'")

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) print(Merhaba dünaya) Verilen kodlar arasında doğru yazım şekli şu şekildedir: A) print("Merhaba dünya") B) print('Merhaba dünya') D) print("Merhaba 'dünya'") C seçeneğindeki kodda, "Merhaba dünya" ifadesi tırnaklar içinde olmadığı için hatalıdır. 3. print("Benim adım Mustafa') verilen kod bloğu pythonda çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

  A) Benim adım Mustafa
  B) Hata verir
  C) Benim adım 'Mustafa'
  D) 'Benim adım' Mustafa

 4. Cevap: B Açıklama:

  Verilen kod bloğu "print("Benim adım Mustafa')" şeklindedir. Ancak çift tırnak işaretleriyle başlanan metin çift tırnak işareti ile kapatılmamıştır. Bu nedenle, Python çalıştırıldığında bir sözdizimi hatası (SyntaxError) oluşacaktır. Doğru cevap B) Hata verir olmalıdır. 5. print("Merhaba ", "benim", "adım","Ali")  verilen kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) Hata verir
  B) Merhaba benim adım Ali
  C) "Merhaba" "benim" "adım" "Ali"
  D) 'Merhaba' 'benim' 'adım' 'Ali'

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Merhaba benim adım Ali. Verilen kod bloğu "print("Merhaba ", "benim", "adım", "Ali")" şeklindedir. Python'da print() fonksiyonu, parantez içindeki değerleri ekrana yazdırır. Bu durumda, "Merhaba ", "benim", "adım" ve "Ali" metinleri arasında virgül kullanılarak verilmiştir. Python, print() fonksiyonunda virgülle ayrılan değerleri birleştirerek ekrana yazdırır. Dolayısıyla, ekrana yazdırılan çıktı "Merhaba benim adım Ali" olacaktır. 7. Aşağıdakilerden hangisi metinsel ifadedir?

  A) print(345)                   B) print(True)
  C) print(0,3456)              D) print("Bilişim")

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D Metinsel ifade, tırnak işaretleri (" ") içerisine yazılan metinlerdir. Bu soruda yalnızca D seçeneği olan `print("Bilişim")` metinsel bir ifadedir çünkü tırnak içerisinde yazılan "Bilişim" metnidir. Diğer seçeneklerde sayılar veya mantıksal değerler bulunmaktadır. 9. Python'da programa dışarıdan veri alabilmemizi sağlayan kod hangisidir?

  A) print( )    B) input( )    C) elif    D) if

 10. Cevap: B Açıklama:

  Python'da dışarıdan veri alabilmek için input() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcıdan metin veya sayı gibi verileri alarak program içinde kullanılmasını sağlar. 11. Bir problemi çözmek için problemin alt basamaklara ayrılarak çözüm sürecinin planlanmasına ne denir?

  A) Algoritma             B) Trigonometri
  C) Ethernet              D) Yazılım

 12. Cevap: A

 13. Aşağıdakilerden hangisi küçük eşittir ifadesidir?

  A) ==    B) !=    C) <=    D) >=

 14. Cevap: C

 15. 1 Başla
  2 Mesaj = “Bugün hava soğuk olacak”
  3 İsim = “Mustafa”
  4 Ekrana yaz, İsim + “ bey” + Mesaj
  5 Bitir
  Yukarıda verilen algoritma çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

  A) Ekrana Bugün hava soğuk olacak yazar
  B) Ekrana Mustafa yazar
  C) Ekrana Mustafa bey bugün hava soğuk olacak yazar
  D) Hata verir

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Yukarıda verilen algoritma çalıştırıldığında "Mustafa bey bugün hava soğuk olacak" çıktısını verir. - Algoritmanın adımları sırasıyla takip edildiğinde: 1. Başla: Algoritma başlangıç noktasıdır. 2. Mesaj değişkenine "Bugün hava soğuk olacak" değeri atanır. 3. İsim değişkenine "Mustafa" değeri atanır. 4. Ekrana yaz komutuyla İsim + " bey" + Mesaj ifadesi ekrana yazdırılır. Bu ifade "Mustafa bey bugün hava soğuk olacak" şeklinde olur. 5. Bitir: Algoritmanın sonlandığı noktadır. - Dolayısıyla, algoritmanın çalıştırılması sonucunda ekrana "Mustafa bey bugün hava soğuk olacak" çıktısı verilir. 17. 1 Başla
  2 Klavyeden oku, Bölünen
  3 Klavyeden oku, Bölen
  4 Sonuç = Bölünen / Bölen
  5 Ekrana yaz, Sonuç
  6 Bitir
  Yukarıda verilen algoritma çalıştırılıp ilk önce 12 daha sonra 4 sayıları girildiğinde hangi çıktıyı verir?

  A) 0    B) 124    C) 3    D) Ekrana Sonuç yazar

 18. Cevap: C Açıklama:

  Verilen algoritma çalıştırıldığında, önce 12 sayısı "Bölünen" olarak girilir ve ardından 4 sayısı "Bölen" olarak girilir. Algoritma "Sonuç" değişkenini hesaplar ve "Sonuç" değeri ekrana yazdırılır. Bu durumda doğru çıktı C seçeneği olan "3" olacaktır. Verilen algoritmanın adımlarını takip ederek işlem yaparız. İlk olarak 12 "Bölünen" olarak girildiği için "Bölünen" değişkenine 12 atanır. Ardından 4 "Bölen" olarak girildiği için "Bölen" değişkenine 4 atanır. Sonra "Sonuç" değişkeni hesaplanır ve 12/4 = 3 olur. Sonuç olarak, "Ekrana yaz" adımıyla "Sonuç" değişkeninin değeri olan 3 ekrana yazdırılır. 19. algoritma sorusu
  Yukarıdaki algoritma çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

  A) X in son değeri: 100 yazar
  B) X in son değeri: 200 yazar
  C) X in son değeri: 50 yazar
  D) X in son değeri: 250 yazar

 20. Cevap: D Açıklama:

  Özür dilerim, yanlış anlamışım. Doğru cevap D'dir. Yukarıdaki algoritma çalıştırıldığında "X in son değeri: 250" çıktısını verir. - Algoritmanın adımları sırasıyla takip edildiğinde: 1. Başla: Algoritma başlangıç noktasıdır. 2. X değişkenine 100 değeri atanır. 3. Eğer X > 150 ise, X'in değeri iki katına çıkarılır. 4. Eğer X > 200 ise, X'in değeri 50 artırılır. 5. Ekrana "X in son değeri: X" çıktısı yazdırılır. 6. Bitir: Algoritmanın sonlandığı noktadır. 21. 1 Başla
  2 Klavyeden oku, Bölünen
  3 Klavyeden oku, Bölen
  4 Eğer Bölen == 0 ise;
             Ekrana yaz, “Bir sayı sıfıra bölünemez”
      Değilse;
             Sonuç = Bölünen / Bölen
             Ekrana yaz, Sonuç
  5 Bitir
  Yukarıda verilen algoritma ile ilgili hangisi doğru değildir?

  A) Bölünen ve Bölen adında iki değişken oluşturulmuştur.
  B) Şart koşul komutu kullanılmıştır
  C) Döngü komutu kullanılmıştır
  D) Bölme işlemi operatörü kullanılmıştır

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Verilen algoritma ile ilgili doğru olmayan nokta, D seçeneğinde belirtilen "Döngü komutu kullanılmıştır" ifadesidir. Verilen algoritma, basit bir bölme işlemi gerçekleştirmektedir. Algoritma adımlarını takip ederek işlem yaparız. İlk olarak "Bölünen" ve "Bölen" adında iki değişken oluşturulur. Ardından "Şart koşul komutu" kullanılarak, eğer "Bölen" 0 ise "Bir sayı sıfıra bölünemez" mesajı ekrana yazdırılır. Değilse, "Sonuç" değişkeni hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır. Döngü komutu kullanılmamıştır. 23. I. != : Eşit değilse
  II. == : Eşitse
  III. <= : Küçük eşitse
  Yukarıda verilen operatör ve anlamları eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 24. Cevap: D Açıklama:

  Verilen operatörler ve anlamları şu şekildedir: I. != : Eşit değilse II. == : Eşitse III. <= : Küçük eşitse Doğru eşleşme, I. operatörün "Eşit değilse" anlamına gelmesi ve II. operatörün "Eşitse" anlamına gelmesidir. III. operatör olan "<=" ise "Küçük eşitse" anlamına gelir, bu yüzden doğru eşleşme değildir. 25. I. 50 > 80 : Yanlış
  II. 50 >= 50 : Doğru
  III. 25 == 32: Doğru
  Yukarıda verilen eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir, yani I ve II doğrudur. I ifadesi "50 > 80" olduğu için yanlıştır. II ifadesi "50 >= 50" olduğu için doğrudur. Burada ">=" (büyük eşit) operatörü kullanılmıştır ve 50, 50'ye eşittir. III ifadesi "25 == 32" olduğu için yanlıştır. Burada "==" (eşitlik) operatörü kullanılmıştır ve 25, 32'ye eşit değildir. Bu nedenle, yalnızca I ve II ifadeleri doğrudur. 27. akış şeması sorusu
  Akış şemasında yukarıda verilen şekil hangisi için kullanılır?

  A) Başla    B) Bitir    C) Okuma    D) Karar verme

 28. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D olmalıdır, yani "Karar verme" için kullanılır. Akış şemasında verilen şekil, bir karar noktasını temsil eder. Programın akışının belirli bir koşula bağlı olarak farklı yönlere gitmesini sağlar. Bu şekil, bir koşulu değerlendirir ve ardından belirli bir şartın sağlanıp sağlanmadığına bağlı olarak programın farklı adımlarını yönlendirir. Dolayısıyla, "Karar verme" işlemi için bu şekil kullanılır. 29. okuma
  Akış şemasında yukarıda verilen şekil hangisi için kullanılır?

  A) Başla    B) Bitir    C) Okuma    D) Karar verme

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani "Okuma" için kullanılır. Verilen akış şemasında, yukarıda verilen şekil bir veri okuma işlemini temsil etmektedir. Şekil, veri okunması gereken bir noktayı gösterir. Bu noktada program kullanıcıdan bir giriş değeri veya veri alır. Dolayısıyla, bu şekil "Okuma" işlemi için kullanılır. 31. akış şeması
  Akış şemasında yukarıda verilen şekil hangisi için kullanılır?

  A) Bitir     B) Döngü     C) Değişken Atama     D) Karar

 32. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneği olan "Değişken Atama" için kullanılır. Verilen akış şemasında, yukarıda verilen şekil bir değişken atama işlemini temsil etmektedir. Şekil, bir değişkenin değerini belirlemek veya güncellemek için kullanılır. Şeklin içindeki dikdörtgen kutu, değişken atama işlemini temsil eder ve genellikle bir değişkenin adını ve atanacak değeri gösteren bir ifade içerir. Bu şekil, programın değişkenleri yönetmesini sağlar ve değişkenlere değer ataması yaparak programın çalışmasını etkiler. 33. akış şeması
  Yukarıda verilen akış şeması çalıştırılıp sırasıyla 5 ve 9 sayıları giriliyor. Buna göre sonuç ne olur?

  A) Ekrana En büyük sayı 5 yazar
  B) Ekrana En büyük sayı 9 yazar
  C) Ekrana En büyük sayı 14 yazar
  D) Ekrana En büyük sayı Sayı1 yazar

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı B olmalıdır, yani "Ekrana En büyük sayı 9 yazar." Verilen akış şemasında, önce "Sayı1" ve "Sayı2" adında iki değişken tanımlanmıştır. Ardından, "Sayı1" ve "Sayı2" değerlerinin karşılaştırılması için bir karar noktası vardır. Eğer "Sayı1" büyükse, "Sayı1" ekrana yazdırılır ve işlem sona erer. Eğer "Sayı1" küçük veya eşitse, "Sayı2" ekrana yazdırılır ve işlem sona erer. Bu durumda, 5 ve 9 sayıları girildiğinde "Sayı1" 5'tir ve "Sayı2" 9'dur, bu nedenle "Ekrana En büyük sayı 9 yazar" çıktısı elde edilir. 35. algoritma sorusu
  Yukarıda verilen akış şemasında soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilirse algoritma doğru yazılmış olur?

  A) Sayı1 == Sayı2        B) Sayı1 >> Sayı2
  C) Sayı1 << Sayı2        D) Sayı1 ++ Sayı2

 36. Cevap: A Açıklama: 37. 1. Başla
  2. Klavyeden oku, Derece
  3. Eğer Derece < 100
          Ekrana yaz, "Katı halde"
  4. Eğer Derece > 100
          Ekrana yaz, "Gaz halinde"
  5. Değlse
          Ekrana yaz, "Sıvı halde"
  6. Bitir
  Yukarıda verilen algoritmada Derece için 90 girildiğinde hangi çıktıyı verir?

  A) Ekrana Katı halde yazar
  B) Ekrana Sıvı halde yazar
  C) Ekrana Gaz halde yazar
  D) Ekrana hiçbir şey yazmaz

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A olmalıdır, yani "Ekrana Katı halde yazar". - Verilen algoritma adımları sırasıyla takip edilir. - Derece için 90 girildiğinde, 3. adımdaki koşul "Derece < 100" doğru olduğu için bu adıma geçilir. - Koşulun sağlanması durumunda, "Ekrana yaz, 'Katı halde'" komutu çalıştırılır ve "Katı halde" çıktısı ekrana yazdırılır. 39. 1. Başla
  2. Klavyeden oku, Kenar1
  3. Klavyeden oku, Kenar1
  4. Alan = Kenar1 * Kenar2
  5. Ekrana yaz, Alan
  6. Bitir
  Yukarıda verilen algoritmanın akış şemasını aşağıda çiziniz.


 40. Cevap:

  Cevap Yok

  Açıklama:

  - Verilen algoritma adımları sırasıyla takip edilir. - İlk adımda başlangıç noktası belirtilir. - Klavyeden okuma işlemleri için uygun semboller kullanılır. - Çarpma işlemi ve alan hesaplama adımları akış şemasında temsil edilir. - Son adımda sonucun ekrana yazdırılması gösterilir. - Bitiş noktası ile akış şeması tamamlanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) Detayları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
  1. Bir algoritmanın çözümünü test eder
  2. Bir algoritmanın çözümünü test eder
  3. Bir algoritmanın çözümünü test eder
  4. Problemin çözümünü benzer problemler için genelle
  5. Problemin çözümünü benzer problemler için geneller

Ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılı 8.sınıf seçmeli bilişim dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; algoritma ve python kazanımlarını ölçen sorulardan oluşmaktadır

Python dilinde metinleri doğru bir şekilde yazma ve ifade etme becerisi geliştirilmiştir.

Bu soru, öğrencilerin Python dilindeki temel sözdizimi kurallarını anlamalarını ve karakter dizilerini doğru bir şekilde tanımlamanın önemini vurgular.

Bu soru, öğrencilerin Python'da print() fonksiyonunun kullanımını anlamalarını ve metinleri ekrana yazdırma işlemlerini gerçekleştirme becerisini değerlendirir.

Bu soru, öğrencinin metinsel ifadeleri ayırt etme yeteneğini ve Python'da metinsel ifade nasıl oluşturulur sorusunu ölçmeyi amaçlar.

Python programında kullanıcıdan dışarıdan veri almak için input() fonksiyonunu kullanabilme yeteneği.

Algoritmik düşünme, değişkenlerin kullanımı ve adım adım program akışının takibi.

Algoritma mantığı ve adımlarını takip etme, değişken kullanımı, matematiksel işlemleri gerçekleştirme.

- İlk olarak X'e 100 değeri atanır. - X'in değeri 150'den büyük olmadığı için X'in değeri değişmez. - X'in değeri 200'den büyük olduğu için X'in değeri 50 artırılır ve X'in son değeri 250 olur. - Son olarak ekrana "X in son değeri: 250" çıktısı yazdırılır.

Algoritma mantığını anlama, şart koşul kullanma, değişken kullanımı, matematiksel işlemleri gerçekleştirme.

Karşılaştırma operatörlerini ve anlamlarını anlama ve kullanma.

Karşılaştırma operatörlerini kullanma ve mantıksal ifadeleri değerlendirme

Akış şemasını okuma ve içerisindeki şekilleri tanımlama.

Akış şemalarını anlama ve temel akış kontrol yapılarını tanıma.

Akış şemalarını anlama ve programdaki değişkenlerin kullanımını anlama.

Akış şemasını okuma, karar yapısı ve karşılaştırma işlemlerini anlama.

Akış şemalarını anlama, mantıksal operatörleri kullanma ve algoritma yazma becerisi.

Algoritma adımlarını sırasıyla takip etme, koşul ifadelerini anlama ve karar yapısı kullanma.

Algoritma adımlarını akış şemasına dönüştürme, akış şeması sembollerini kullanma ve akış kontrolünü gösterme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) Testi İstatistikleri

Bu sınav 91 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 866 kere doğru, 348 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (Algoritma ve Python) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.