2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi Koyunuz.

  [......] Atomun çekirdeğinde proton ve elektron bulunur.
  [......] Üzümlü kek modelini bulan bilim insanı John Dalton’dır.
  [......] Bileşikler formülle gösterilir.
  [......] Çözeltiyi karıştırmak, çözünen maddenin çözünme hızını artırır.
  [......] Ayran ve süt heterojen karışımdır.
  [......] Bileşikler istenilen oranda bir araya gelirken karışımlar belli oranda bir araya gelirler.
  [......] Çukur aynaya paralel gelen ışınlar dağılarak yansır.
  [......] Yeşil renkli bir cisme kırmızı ışık altında bakıldığında bu cisim yeşil renkli görünür.
  [......] Araba farlarında tümsek aynalar kullanılır.
  [......] Mavi renkli bir gömleğe beyaz ışık altında bakılırsa gömlek mavi renkli görünür.

 2. Cevap:

  D, Y, D, D, Y, D, D, Y, Y, Y.

  Açıklama:

  - Atomun çekirdeğinde proton ve nötron bulunurken, elektronlar çekirdek etrafında yer alır. Bu nedenle ifade yanlıştır (Y). - Üzümlü kek modelini bulan bilim insanı John Dalton değil, J.J. Thomson'dur. Bu nedenle ifade yanlıştır (Y). - Bileşikler formülle gösterilir, bu ifade doğrudur (D). - Çözeltiyi karıştırmak, çözünen maddenin çözünme hızını artırır, bu ifade doğrudur (D). - Ayran ve süt heterojen karışımlardır, bu nedenle ifade yanlıştır (Y). - Bileşikler istenilen oranda bir araya gelirken, karışımlar belli oranda bir araya gelirler, bu ifade doğrudur (D). - Çukur aynaya paralel gelen ışınlar dağılarak yansır, bu ifade doğrudur (D). - Yeşil renkli bir cisme kırmızı ışık altında bakıldığında, bu cisim siyah ya da koyu renkli görünür, bu nedenle ifade yanlıştır (Y). - Araba farlarında tümsek aynalar değil, düz aynalar kullanılır, bu nedenle ifade yanlıştır (Y). - Mavi renkli bir gömleğe beyaz ışık altında bakıldığında, gömlek mavi renkli görünür, bu ifade doğrudur (D). 3. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
  molekül karbonmonoksit geri dönüşüm proton buharlaştırma damıtma elektron karbondioksit küçük tümsek ayna düz çukur ayna beyaz siyah büyük kırmızı yeşil

  1. Elementler .................................... yapılı olabilir.
  2. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik .....................................
  3. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem .....................................
  4. Kullanım dışı kalan maddelerin, tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına ........ ............................ adı verilir.
  5. Gazlı içeceklerde, yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı .....................................

  6. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakılırsa cisim .................................... görünür.
  7. Odak noktası aynanın arkasında olan ayna çeşidi ....................................dır.
  8. Makyaj aynasında .................................... kullanılır.
  9. Bir cisim, üzerine düştüğü ışığın hepsini yansıtıyorsa .................................... görünür.
  10. Tümsek aynalarda görüntü ............................... ve cisimden .................................... oluşur.

 4. Cevap:

  1. Elementler molekül yapılı olabilir.

  2. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik proton.

  3. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem damıtma.

  4. Kullanım dışı kalan maddelerin, tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm adı verilir.

  5. Gazlı içeceklerde, yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı karbondioksit.

  6. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakılırsa cisim siyah görünür.

  7. Odak noktası aynanın arkasında olan ayna çeşidi düz aynadır.

  8. Makyaj aynasında tümsek ayna kullanılır.

  9. Bir cisim, üzerine düştüğü ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz görünür.

  10. Tümsek aynalarda görüntü büyütücü ve cisimden dik olarak oluşur.

  Açıklama:

  1. Molekül, elementlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. 2. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik proton'dur. 3. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem damıtma'dır. 4. Kullanım dışı kalan maddelerin tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm adı verilir. 5. Gazlı içeceklerde, yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı karbondioksit'tir. 5. N sembolü ile gösterilen element hangisidir?

  A) Sodyum    B) Azot    C) Neon    D) Flor

 6. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Azot olacaktır. Azot elementi N sembolüyle gösterilir. 7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fosfor elementinin sembolü yer alır?

  A) P       B) F         C) CI             D) S

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) P'dir. Fosfor elementinin sembolü "P" dir. Seçenekler arasında yalnızca A seçeneğinde fosforun sembolü yer almaktadır. Diğer seçenekler florür (F), klor (Cl) ve sülfür (S) elementlerini temsil etmektedir. 9. • Makyaj aynası
  • Araba farları
  • Taşıtlardaki dikiz aynası
  • Teleskop
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çukur aynanın kullanım alanlarındandır?

  A)1     B) 2     C) 3     D) 4

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 3'tür. Çukur aynalar, görüş alanını genişletmek ve araç sürerken arka görüşü sağlamak için kullanılan aynalardır. Yukarıdaki verilenler arasında arabaların farları, taşıtlardaki dikiz aynaları ve teleskoplar çukur aynanın kullanım alanlarına örnek olarak verilebilir. Makyaj aynası ise çukur ayna olarak kullanılmaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi çözünme hızına etki eden faktörlerden biri değildir?

  A) Temas yüzeyi
  B) Sıcaklık
  C) Karışım miktarını artırma
  D) Karıştırma

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Karıştırma'dır. Çözünme hızı, bir maddenin çözücü içindeki miktarının zamanla nasıl değiştiğini ifade eder. Çözünme hızını etkileyen faktörler arasında temas yüzeyi (çözünme yüzeyinin artması hızı artırır), sıcaklık (sıcaklık arttıkça çözünme hızı genellikle artar) ve karışım miktarının artırılması (daha fazla çözünen madde olduğunda çözünme hızı artar) bulunur. Ancak karıştırma, çözünme hızını etkileyen bir faktör değildir. Karıştırma, çözücü ve çözünmüş madde arasındaki etkileşimi kolaylaştırabilir, ancak çözünme hızına doğrudan etkisi yoktur. 13. Kâğıt üretiminde beyazlatıcı olarak kullanılan SO2 bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Kükürt oksijen         B) Kükürtdioksit
  C) Karbondioksit          D) Şeker

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B) Kükürtdioksit'tir. Kâğıt üretiminde beyazlatıcı olarak kullanılan bileşik, kükürtdioksittir. Kükürtdioksit (SO2), kükürt ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşiktir. Kükürtdioksit, kâğıt üretiminde beyazlatıcı olarak kullanılır çünkü renkli maddeleri etkisiz hale getirir ve kâğıdın beyazlatılmasına yardımcı olur. 15. Yeşil renkli bir kâğıda beyaz ışık altında bakılırsa kâğıt hangi renk görülür?

  A) Kırmızı     B) Yeşil     C) Mavi     D) Siyah

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Kırmızı'dır. Yeşil renkli bir kâğıda beyaz ışık altında baktığımızda, kâğıt tarafından yansıtılan ışık, gözümüze ulaşır. Yeşil renk, beyaz ışığın içerisinde bulunan ve kâğıt tarafından yansıtılan bir renktir. Diğer renkler ise emilir veya saçılır. Beyaz ışık, içerisinde tüm renkleri barındırdığından kâğıt tarafından yansıtılan renk, yeşil renk olarak algılanır. 17. Aşağıdaki verilen model, hangi maddeye ait olabilir?
  7.sınıf bilim uygulamaları sorusu

  A) Atomik yapılı element
  B) Molekül yapılı element
  C) Molekül yapılı bileşik
  D) Molekül yapılı olmayan bileşik

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Molekül yapılı bileşiktir. Verilen modelde birden fazla atomun bir araya gelerek molekül oluşturduğu görülmektedir. Modeldeki maddenin yapısı itibariyle bir element olmadığı, moleküler yapıya sahip olduğu ve birden fazla farklı atomun bir araya gelerek oluştuğu anlaşılmaktadır. 19. I. Tümsek aynalarda odak noktası aynanın arka kısmındadır.
  II. Işık tüm yüzeylerden aynı oranda yansır.
  III. Kaşığın iç yüzeyi tümsek ayna, arka yüzeyi çukur ayna gibidir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve III     D) I, II ve III

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Yalnız I'dır. Verilen bilgilere göre, yalnızca I numaralı ifade doğrudur. Tümsek aynalarda, odak noktası aynanın arka kısmında yer alır. II numaralı ifade ise yanlıştır çünkü ışık, farklı yüzeylerden farklı oranlarda yansır. III numaralı ifade de yanlıştır, çünkü kaşığı iç yüzeyi tümsek ayna, arka yüzeyi çukur ayna gibi davranmaz. 21. Bir berberde saçını kestiren çocuk, önündeki aynada arkasındaki duvarda asılı olan bir saati şekildeki gibi görüyor. Buna göre, o anda saat kaçtır?
  bilim uygulamaları

  A) 16.00     B) 17.00 C) 18.00     D) 19.00

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 16.00'dır. Çocuk, saçını kestirdiği berberin önündeki aynada kendisini ve arkasındaki duvarda asılı saati görüyor. Ayna, görüntüyü yansıttığı için çocuk, aynadaki görüntüyü kendisi gibi algılayarak saatin sol tarafında yer aldığını düşünüyor. Bu durumda, çocuğun solunda gördüğü saat 16.00 olarak görünüyor. 23. Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor.
  Buna göre öğrenci,
  I.Hücre duvarı    II. Mitokondri
  III. Ribozom        IV.Kloroplast
  yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangilerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir?

  A) I ve II       B) I ve IV      C) II ve III       D) III ve IV

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) I ve IV'dür. Öğrenci, hücrenin bitki ya da hayvan hücresi olduğunu belirlemek için hücre duvarı (I) ve kloroplast (IV) yapılarının bulunma durumlarına bakabilir. Hücre duvarı bitki hücrelerine özgü bir yapıdır, bu nedenle eğer hücre duvarı varsa, hücrenin bitki hücresi olduğu sonucuna varabilir. Kloroplast ise bitki hücrelerinde fotosentez gerçekleştiren bir organeldir. Eğer kloroplast bulunuyorsa, hücrenin bitki hücresi olduğunu söyleyebilir. 25. Aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortaktır?

  A) Vücut hücrelerinde görülmesi
  B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması
  C) Kromozom sayısının sabit kalması
  D) Yaraların iyileşmesini sağlaması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Kromozom sayısının sabit kalmasıdır. Mitoz hücre bölünmesi, kromozomların eşlenerek kopyalanması ve iki kız hücre arasında eşit olarak dağıtılmasıyla gerçekleşir. Bu süreç sonucunda oluşan kız hücreler, ana hücre ile aynı kromozom sayısına sahip olur. Mitoz hücre bölünmesi, tüm canlılarda ortak bir özelliktir ve kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. 27. Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir?

  A) İnsandaki karaciğer hücresi
  B) Güvercindeki sperm hücresi
  C) Elma ağacındaki yaprak hücresi
  D) Kedideki yumurta ana hücresi

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Kedideki yumurta ana hücresidir. Mayoz bölünme, üreme hücreleri olan gametlerin (sperm ve yumurta hücreleri) oluşumu için gerçekleşen bir hücre bölünme şeklidir. Diğer seçeneklerde ise karaciğer hücresi, yaprak hücresi ve sperm hücresi bulunmaktadır, ancak bunlar somatik hücrelerdir ve mayoz bölünme geçirmezler. Yalnızca yumurta hücresi (ovum), mayoz bölünme geçirerek gamet oluşumunu sağlar. 29. I.Na: Sodyum   II.K:Kalsiyum   III.S:Kükürt    IV.B:Berilyum
  Verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır?

  A) I ve IV     B) I ve III     C) II ve III         D) II ve IV

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Beyaz-Mavi'dir. - Işığın tüm renklerinin kesiştiği bölgede beyaz renk elde edilir. Bu, ışığın içerdiği tüm renklerin birleşerek beyazı oluşturmasıdır. - Kırmızı ve yeşil ışığın kesiştiği bölgede ise mavi renk elde edilir. Kırmızı ve yeşil, mavi renge karışarak mavi rengi oluşturur. Sonuç olarak, boş bırakılan yerlere sırasıyla Beyaz-Mavi seçeneği gelmelidir. 31. *Işığın tüm renklerinin kesiştiği bölgede  …………….. renk elde edilir.
  * Kırmızı ve yeşil ışığın kesiştiği bölgede ……………… renk elde edilir.
  Yukarıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekte belirtilenler getirilmelidir ?

  A) Siyah- Sarı           B) Siyah-Mavi
  C) Beyaz-Sarı           D) Beyaz-Mavi

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Beyaz-Sarı'dır. - İlk ifadeye göre, ışığın tüm renklerinin kesiştiği bölgede beyaz renk elde edilir. - İkinci ifadeye göre, kırmızı ve yeşil ışığın kesiştiği bölgede sarı renk elde edilir. Bu bilgilere göre, boş bırakılan yerlere "Beyaz-Sarı" seçeneği getirilmelidir. 33. Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin etki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almıştır:
  Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırsa çözünme hızı artar.
  Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır.
  Ayşe : Çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını azaltır.
  Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?

  A) Yalnız Yusuf              B) Zeynep ve Ayşe
  C) Yusuf ve Zeynep       D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Yusuf ve Zeynep'tir. - Yusuf'un yaptığı yorum doğrudur. Çözünenin temas yüzeyi artırıldığında, çözünme hızı artar. Çünkü çözünen maddenin daha fazla yüzeyi çözücü ile temas eder, böylece çözeltinin içine daha hızlı bir şekilde dağılır. - Zeynep'in yaptığı yorum da doğrudur. Çözücünün sıcaklığının artması, çözünme hızını artırır. Yüksek sıcaklık, çözünme işleminin daha hızlı gerçekleşmesine ve çözünen maddenin çözücü tarafından daha etkili bir şekilde çözülmesine olanak sağlar. - Ayşe'nin yaptığı yorum ise yanlıştır. Çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını artırır, çünkü karıştırma işlemi çözünen maddeyi çözücü içinde daha iyi dağıtır ve temas yüzeyini artırır. Sonuç olarak, yalnızca Yusuf ve Zeynep'in yaptığı yorumlar doğrudur. 35. Atom ile ilgili,
  I. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır.
  II. Çekirdeğinde proton ve nötron tanecikleri bulunur.
  III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir,
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l    B) Yalnız III      C) I ve II   D) I, II ve III

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) I ve II'dir. - I. ifade doğrudur. Atomlar doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır. Tüm maddeler, atomların bir araya gelmesiyle oluşur. - II. ifade doğrudur. Atomun çekirdeği, proton ve nötron taneciklerini içerir. Protonlar pozitif yüklü, nötronlar ise yüksüz taneciklerdir ve atomun merkezi çekirdeğinde bulunurlar. - III. ifade yanlıştır. Atomlar günümüzde bölünüp parçalanamazlar. Atomların bölünmesi, nükleer fisyon adı verilen çekirdek tepkimeleriyle mümkün olabilir, ancak bu genellikle nükleer santrallerde veya atom bombalarında kontrolsüz bir şekilde gerçekleşir. Sonuç olarak, yalnızca I ve II ifadeleri doğrudur. 37. Dünyadaki kütlesi 120 kg, ağırlığı ise 1200 Newton gelen bir köpeğin aydaki  kütlesi kaç kg ve ağırlığı kaç N olur?

  A) 10 kg -12 N                      B) 100 kg-600 N
  C) 120 kg-600 N                   D) 120 kg - 200 N

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bir cismin kütlesi, kütlesel özdeğişmezlik ilkesine göre her yerde aynıdır, yani Dünya'da ve Ay'da aynı kalır. Bu nedenle köpeğin aydaki kütlesi de 120 kg olacaktır. Cismin ağırlığı ise yerçekimi kuvveti tarafından belirlenir ve yerçekimi kuvveti yerin yüzeyine bağlı olarak değişir. Ay'ın yerçekimi Dünya'nın yerçekiminden daha zayıftır, bu nedenle köpeğin aydaki ağırlığı Dünya'daki ağırlığının yaklaşık 1/6'sı olacaktır. Dolayısıyla aydaki ağırlığı 1200 N / 6 = 200 N olacaktır. 39. I. Ampulün ısınması
  II. Fırının ısınması
  III. Fren yapan araç lastiğinin ısınması
  IV. Tost makinesinin ısınması
  Yukarıdakilerden hangisindeki ısınmanın nedeni diğerlerinden farklıdır?

  A) I          B) II             C) III             D) IV

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) III'dür. Çünkü diğer seçeneklerde (I, II ve IV) ısınma elektrik enerjisi kullanılarak gerçekleşirken, III. seçenekte fren yapan araç lastiğinin ısınması sürtünme nedeniyle meydana gelir. Fren yapan araçta lastiklerle yol arasında sürtünme oluşurken kinetik enerji ısıya dönüşür ve lastikler ısınır. Bu durum diğer seçeneklerden farklı bir ısınma mekanizması olduğunu gösterir. 41. “Dünya, Evren, Uzay” kavramları, büyüklüklerine göreaşağıdaki gibi modellenmiştir.
  bilim uygulamaları sorusu

  A) Evren    Dünya    Uzay
  B) Dünya   Uzay      Evren
  C) Uzay     Evren    Dünya
  D) Evren    Uzay     Dünya

 42. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Evren - Uzay - Dünya'dır. Şemada en büyük kavram olan "Evren" ilk sıraya yerleştirilir. Ardından Evren'in içinde yer alan "Uzay" kavramı gelir. En küçük kavram olan "Dünya" ise Uzay içerisinde bir bölüm olarak gösterilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Bilim Uygulanmaları
  1. . Bilimsel bilginin oluşturulmasında farklı bilimsel yöntemlerden yararlandığının farkına varır.
  2. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkiyi açıklar
  3. Bilimsel bilginin elde edilmesinde deneysel, matematiksel veya mantıksal çıkarımların rolünü açıklar.
  4. Bilimsel bilginin gelişiminin her aşamasında hayal gücü ve üretkenliğin öneminin farkına varır.
  5. İletişimi etkili kullanarak bilginin yayılımını sağlar
  6. Sosyobilimsel konularda mantıksal muhakeme yaparak karar verir.
  7. Üç boyutlu model tasarlayarak yapar.
  8. Ürün oluşturmada “mühendislik tasarım ve girişimcilik sürecini” uygular.
  9. Veriye/delile dayalı argüman oluşturarak argümanlarını savunur.

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf bilim uygulamaları 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencinin temel fizik ve kimya konularında doğru ve yanlış ifadeleri ayırt etme becerisini ölçer.

6. Bir cisme yeşil ışık altında bakıldığında, cismi kırmızı renkli ise yeşil ışığı absorbe edeceği için siyah görünür. 7. Odak noktası aynanın arkasında olan ayna çeşidi düz aynadır. 8. Makyaj aynasında tümsek ayna kullanılır. 9. Bir cisim üzerine düşen ışığın hepsini yansıtıyorsa cisim beyaz renkte görünür. 10. Tümsek aynalarda görüntü büyütücü ve cisimden dik olarak oluşur.

Bu soru, öğrencilerin periyodik tablodaki element sembollerini tanımalarını ve sembollerle elementler arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini değerlendirir.

Bu soru, kimya alanında temel element sembollerini tanıma becerisini test etmektedir.

Bu soru, çukur aynanın kullanım alanlarını tanıma ve farklı örnekler üzerinden bu konuda düşünme becerisini test etmektedir.

Bu soru, çözünme hızını etkileyen faktörleri anlama ve farklı faktörleri ayırt etme becerisini test etmektedir.

Kimyasal bileşiklerin kullanım alanlarına ve işlevlerine dair bilgi edinme.

Bu soru, ışık ve renk ilişkisini anlama yeteneğini test eder.

Maddenin yapısal düzenini anlama ve farklı madde türlerini tanımlayabilme.

Bu soru, optik ve aynalarla ilgili temel bilgileri anlama ve uygulama yeteneğini test eder.

Bu soru, aynaların özelliklerini ve yansımanın nasıl çalıştığını anlama yeteneğini test eder.

Hücre yapılarını tanıma ve bitki-hayvan hücresi ayırımı yapabilme becerisi.

Bu soru, mitoz hücre bölünmesinin temel işlevlerini anlama ve farklı canlı türlerinde ortak olan bir özelliği tanıma yeteneğini test eder.

Mayoz bölünmenin gamet oluşumu için özgül bir hücre bölünme süreci olduğunu anlama.

Işığın renklerinin birleşerek başka renkleri oluşturması ve renk karışımı prensiplerini anlama.

Işığın renklerinin kesişme sonucu ortaya çıkan renklerin anlaşılması ve eşleştirme becerisi.

Çözünme hızının farklı faktörlere bağlı olarak nasıl değişebileceğini anlama ve açıklama.

Atomun yapısı ve özellikleri hakkında temel bilgiye sahip olma.

Yerçekimi etkisiyle cisimlerin ağırlık ve kütlesi arasındaki ilişkiyi anlamak.

Farklı ısınma nedenlerini tanıma ve anlama becerisini ölçmektedir.

Kavramları hiyerarşik olarak sıralama ve modelleri yorumlama yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 71 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 424 kere doğru, 365 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş