2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır.



 2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Sözlükte yıkanmak, temizlenmek demektir. Bazı özel durumlarda manevi kirlilikten kurtulmak için bütün bedeni, hiç kuru yer kalmadan temiz suyla yıkamaktır.
  Yukarıdaki metinde verilen abdest çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Boy (Gusül) abdesti
  B) Namaz abdesti
  C) Yolculuk abdesti
  D) Manevi abdest

 2. Cevap: A

 3. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan değildir?

  A) Yellenmek
  B) Tuvaletini yapmak
  C) Ağız dolusu kusmak
  D) Esnemek
 4. Cevap: D

 5. ’Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başlarınızı meşhedin, iki topukla birlikte ayaklarınızı da yıkayınız.’’ Maide 6
  Yukarıdaki ayette geçen abdestin farzları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Burun, yüz ve ayak
  B) Eller, ağız ve kollar
  C) Yüz, kollar, baş ve ayaklar
  D) Kulaklar, ense ve dizler

 6. Cevap: C

 7. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle abdestli yapılması gerekir?

  A) Oruç tutmak
  B) Yemek yapmak
  C) Namaz kılmak
  D) Fıtır sadakası vermek

 8. Cevap: C

 9. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin temizlikle ilgili yapmamızı emrettiği davranışlardan birisi değildir?

  A) Çevreyi temiz tutmak
  B) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
  C) Elbiselerimizi temiz ve düzenli tutmak
  D) Para kazanmak için arabaları temizlemek

 10. Cevap: D

 11. ……………….. temizlik; kalbin dedikodu, yalan, kıskançlık, kibir (büyüklenmek) gibi kötü huy ve davranışlardan temizlenip, güzel ahlak ile kalbimizin dolmasıdır.
  Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi yazılmalıdır?

  A) Maddi temizlik        B) Hükmi temizlik
  C) Manevi temizlik      D) Hissi temizlik

 12. Cevap: C

 13. ‘’…Elbiseni temiz tut, günahlardan uzak dur”  Müddessir 3-5
  “... Allah tertemiz olanları sever.” Tövbe 108
  Yukarıdaki ayetler aşağıdaki hangi hadisle aynı anlama gelmektedir?

  A) “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güven içinde olduğu kimsedir.” Müslim
  B) “Kur’an okuyan Müslüman turunç (portakal) gibidir: Tadı da güzeldir, kokusu da güzeldir. Buhari
  C) “Size verdiği nimetlerden ötürü Allah’ı sevin…’’ Tirmizi
  D) “... Allah temizdir, temizliği sever...’’ Tirmizi

 14. Cevap: D

 15. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden birisi değildir?

  A) el-Aziz                B) er-Rahim                   
  C) el-Selam           D)  Mahmut

 16. Cevap: D

 17. Aşağıdakilerden hangisi güzel bir ahlak değildir?

  A)   Dürüst olmak      B) Eşit davranmak
  C) Yalan söylemek    D) Merhametli olmak

 18. Cevap: C

 19. Aşağıdakilerden hangisi güzel bir ahlak davranışıdır?

  A) Sınıftaki arkadaşlarımıza lakap takmak
  B) Sınıftaki küçüklerin yemeklerini alıp yemek
  C) Öğretmenlerimiz gelince sessizce beklemek
  D) Arkadaşlarımızın hatasını araştırıp öğrenmek

 20. Cevap: C

 21. ‘’…namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık (nimet) olarak verdiğimizden de Allah yolunda infak ederler (harcarlar).’’ Bakara 3
  Yukarıdaki ayet İslam Dini’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine dikkat çekmektedir?

  A) Yardımlaşma, paylaşma
  B) Kendini düşünme
  C) Sokak hayvanlarını koruma
  D) Çevremizi temiz tutma

 22. Cevap: A

 23. ‘’Bu Kur’an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.’’ Sad 29
  Yukarıdaki ayet Kuran-ı Kerim’in hangi özelliğini vurgulamaktadır?

  A) Kuran-ı Kerim son ilahi kitaptır.
  B) Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirilmiştir.
  C) Kuran-ı Kerim ayetleri üzerinde düşünülüp öğüt alınması gereken bir kitaptır.
  D) Kuran-ı Kerim 610 yılında Mekke’de inmiştir.

 24. Cevap: C

 25.  Hz. Muhammed (s.a.v.) bir duasında “Allahım! Selâm olan Sen’sin ve esenlik de Sen’dendir.” diye etmiştir.
  Yukarıdaki hadiste Allah’ın hangi ismi aşağıdaki şıklarda geçmektedir?

  A) Er-Rahman               B) El-Aziz
  C) El-Selam                   D) El-Kerim

 26. Cevap: C

 27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhid inancına örnektir?

  A) “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.”
  B) “Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?”
  C) “Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.”
  D) “Dini yalan sayanı gördün mü?”

 28. Cevap: A

 29. “De ki: O Allah birdir...O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”
  Yukarıdaki İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

  A) Her şeyi Allah’ın yarattığından    
  B) Allah’ın her şeye gücü yetmesinden,
  C) Allah’ın her yerde olduğundan        
  D) Allah’ın eşi ve benzeri olmadığından

 30. Cevap: D

 31. “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır.
  Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir”.

  Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fatiha Suresi                B) Alak Suresi
  C) Rabbena Duaları          D) İhlas Suresi

 32. Cevap: D

 33. ”Doğruluk iyiliğe,………….cennete götürür.Yalan kötülüğe,…………cehenneme götürür.”
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir?

  A) ibadet - kötülük         B) iyilik - kötülük
  C) kötülük - yalan          D) kötülük - yalancılık

 34. Cevap: B

 35. Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin temel özelliklerinden birisi değildir?

  A) İslam evrenseldir
  B) İslam vahiy kaynaklıdır
  C) İslam sadece Arapça bilenlerin anlayabileceği bir dindir.
  D) İslam akla önem verir

 36. Cevap: C

 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın Şartları’ndan birisi değildir?

  A) Meleklere iman           B) Oruç tutmak
  C) Hacca gitmek             D) Namaz kılmak

 38. Cevap: A

 39. Allah’ın var olduğuna inanan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

  A) Merhametli ve affedici olması
  B) Her zaman Allah’a güvenip O’na dua etmesi
  C) Yalnızken günah işlemesi
  D) Allah’ın sevgisini kazandıracak davranışlarda bulunması

 40. Cevap: C

 41. "Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas suresi 77. ayet.)
  Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir?

  A) Sevgi ve barış dini olduğu
  B) İslam’ın evrensel bir din olduğu
  C) İslam’ın dünya ve ahireti dengesini amaçladığı
  D) İslam’ın tevhit inancına dayalı olduğu

 42. Cevap: C

 43. Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir?

  A) Gece gündüzün birbirini takip etmesi
  B) Mevsimlerin oluşması
  C) Meyvelerin farklı tat ve renkte olması
  D) Hepsi

 44. Cevap: D

 45. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler hangi seçenekte verilmiştir?

  A) Topraktan yaratılmış olması,
  B) Akıl, irade, vicdan ve düşünme yeteneğinin olması,
  C) Güçlü yaratılmış olması,
  D) Yeryüzündeki ekin, meyve, sebze ve hayvanlardan yararlanabilmesi

 46. Cevap: B

 47. Aşağıda görevleri verilen ifadeler doğru ise başına “D” yanlış ise “Y” yazınız.

  [.....]  Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak, imanın ilk şartıdır.
  [.....]  Hz.Musa son peygamberdir.
  [.....]  Allah bütün dualarımıza, seslenişlerimize karşılık verir.
  [.....]  İslam tüm insanlara gönderilen evrensel bir dindir.
  [.....]  Her yerde dua edemeyiz sadece belirli yerlerde dua edilir.
 48. Cevap:

  D - Y - D - D - Y



 49. Aşağıda tanımları verilen kavramların isimlerini yanlarına yazınız.
  Tevhid    Namaz    Vahiy    Hz.Nuh    Hz.Adem    Oruç    İftar

  [.......................]  Allah tarafından peygamberlerine gönderilen ilahi mesajlar
  [.......................]  Tek bir Allah’a inanmak, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak.
  [.......................] İmsaktan iftara kadar yememek-içmemek suretiyle yapılan ibadet
  [.......................]  Günde beş vakit olarak yapılan dinimizin direği olan ibadet
  [.......................]  İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber.

 50. Cevap:

  Cevap Yok



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:



   esren
31 Aralık 2022

bir kere ben boş soru bırakmadım 4 soru boş diyor


2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET VE İNSAN
  1. TDB 1.2.3. İbadetlerle salih amelleri ilişkilendirir.
  2. TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluğu değerlendirir.
  3. TDB 1.2.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan es- Samed, er-Rakîb, el-Vedûd isimlerini tanır.
  4. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  5. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  6. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  7. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.

Ayrıca 2022-2023 5.sınıf Temel Dini Bilgiler 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak abdest, evrende düzen ve iman kavramlarnı kapsayan sorulardan hazırlanmıştır. etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 149 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1876 kere doğru, 553 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.