5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İbadet, sadece namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerden ibarettir.
  2. ( ) İbadetler, insanın Yüce Allah'a olan bağlılığını ve itaatini gösterir.
  3. ( ) İbadetler, insanın kötülüklerden korunmasına yardımcı olur.
  4. ( ) İbadetler, insanın erdemli bir birey olmasına katkı sağlar.
  5. ( ) İbadetler, insanın zaaflarından kurtulmasına yardımcı olur.
  6. ( ) İbadetler, insanın kibir ve gurur gibi olumsuz huylardan uzaklaşmasına yardımcı olur.
  7. ( ) İbadetler, insanın Allah'ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmesini sağlar.
  8. ( ) İbadetler, insanın Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmasına yardımcı olur.
  9. ( ) İbadetler, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesine yardımcı olur.
  10. ( ) İbadetler, insanın toplumdaki huzur ve düzenin sağlanmasına katkı sağlar.

 2. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * İbadet, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyilik ve güzel davranıştır. Bu nedenle, namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin yanı sıra, yardımlaşma, iyilik yapma, doğruluk ve dürüstlük gibi davranışlar da ibadet olarak kabul edilir. * İbadetler, insanın Yüce Allah'a olan bağlılığını ve itaatini gösterir. Allah'ın (c.c.) emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak, ibadetlerin temelini oluşturur. * İbadetler, insanın kötülüklerden korunmasına yardımcı olur. İbadetler yoluyla insan, nefsinin kötü arzularına karşı koymayı öğrenir ve kötülüklerden uzaklaşır. * İbadetler, insanın erdemli bir birey olmasına katkı sağlar. İbadetler yoluyla insan, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, sabır, hoşgörü gibi erdemleri geliştirir. * İbadetler, insanın zaaflarından kurtulmasına yardımcı olur. İbadetler yoluyla insan, kendini daha iyi tanır ve zaaflarını fark eder. Bu sayede, zaaflarından kurtulmaya ve daha güçlü bir birey olmaya çalışır. * İbadetler, insanın kibir ve gurur gibi olumsuz huylardan uzaklaşmasına yardımcı olur. İbadetler yoluyla insan, Allah'ın (c.c.) büyüklüğünü ve kudretini anlar. Bu sayede, kibir ve gurur gibi olumsuz huylardan kurtulmaya çalışır. * İbadetler, insanın Allah'ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmesini sağlar. İbadetler yoluyla insan, Allah'ın (c.c.) nimetlerini hatırlar ve şükretmeyi öğrenir. * İbadetler, insanın Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmasına yardımcı olur. İbadetlerin temel amacı, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaktır. İbadetler yoluyla insan, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaya çalışır. * İbadetler, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesine yardımcı olur. İbadetler, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın en önemli yollarından biridir. İbadetler yoluyla insan, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmayı hedefler. * İbadetler, insanın toplumdaki huzur ve düzenin sağlanmasına katkı sağlar. İbadetler yoluyla insan, toplumda sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerin gelişmesine katkı sağlar. Bu sayede, toplumda huzur ve düzen sağlanır. 3. İbadetlerin toplumsal faydaları nelerdir?

  A) Toplumdaki ekonomik dengesizlikleri giderir.
  B) İnsandaki mal hırsını azaltır.
  C) Toplumsal dayanışmayı güçlendirir.
  D) Hepsi

 4. Cevap: D Açıklama:

  İbadetlerin toplumsal faydaları arasında toplumdaki ekonomik dengesizlikleri gidermek, insandaki mal hırsını azaltmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek sayılabilir. 5. İbadetlerin temel gayesi nedir?

  A) Allah'a (c.c.) kulluk etmek
  B) Allah'a (c.c.) şükretmek
  C) Allah'a (c.c.) itaat etmek
  D) Hepsi

 6. Cevap: D Açıklama:

  İbadetlerin temel gayesi Allah'a (c.c.) kulluk etmek, O'na şükretmek ve O'na itaat etmektir. 7. İbadetlerin yapılmasının önemi nedir?

  A) İnsanın Allah'a (c.c.) yakınlaşmasını sağlar.
  B) İnsanın iradesini güçlendirir.
  C) İnsanın erdemli bir birey olmasını sağlar.
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  İbadetlerin yapılması insanın Allah'a (c.c.) yakınlaşmasını, iradesini güçlendirmesini ve erdemli bir birey olmasını sağlar. 9. İbadetlerin kabul edilmesi için yerine getirilmesi gereken üç temel şarttan biri nedir?

  A) Niyet                B) İzin                
  C) Temizlik             D) Zamanında yapılma   
                         

 10. Cevap: A Açıklama:

  İbadetlerin kabul edilmesi için yerine getirilmesi gereken üç temel şarttan biri niyettir. 11. İbadetler, Allah’a (c.c.) nasıl niyet edilmelidir?

  A) Kalben ve dil ile niyet edilir.
  B) Yalnızca kalben niyet edilir.
  C) Yalnızca dil ile niyet edilir.
  D) Niyet etmek gerekmez.

 12. Cevap: A Açıklama:

  İbadetler, Allah’a (c.c.) kalben ve dil ile niyet edilmelidir. 13. İhlas, ibadetlerin kabul edilmesi için ne demektir?

  A) İbadetlerin Allah’a (c.c.) niyet edilerek yapılmasıdır.
  B) İbadetlerin sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözeterek yapılmasıdır.
  C) İbadetlerin sadece Allah’ın (c.c.) sevdiği şekilde yapılmasıdır.
  D) Tümü

 14. Cevap: D Açıklama:

  İhlas, ibadetlerin sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözeterek yapılmasıdır. 15. Salih amellerin en üstünü hangisidir?

  A) Namazı vaktinde kılmak    B) Oruç tutmak              
  C) Zekat vermek              D) Hac yapmak               
                              

 16. Cevap: A Açıklama:

  Salih amellerin en üstünü vaktinde kılınan namazdır. 17. Salih amelin kabul olması için hangi şartlar aranır?

  A) Amel sahibinin mümin olması gerekir.
  B) Amellerin Allah'ın rızasına uygun olması gerekir.
  C) Amellerin başka menfaatler veya gösteriş için yapılmaması gerekir.
  D) Hepsi

 18. Cevap: D Açıklama:

  Salih amelin kabul olması için yukarıdaki şartlar aranır. 19. İslam’ın beş temel şartından biri olan, her gün yapmakla mükellef olduğumuz ve vakti belirlenmiş olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namaz    B) Oruç    C) Zekât    D) Hac    

 20. Cevap: A Açıklama:

  İslam’ın beş temel şartından biri olan ve vakti belirlenmiş olan ibadet namazdır. 21. Aşağıdakilerden hangisi vakitleri belirlenmiş olan ibadetlerden değildir?

  A) Namaz    B) Oruç    C) Zekât    D) Adak    

 22. Cevap: D Açıklama:

  Kurban ibadeti, vakti belirlenmiş olan ibadetlerden değildir. 23. Aşağıdakilerden hangisi vakti belirlenmiş olmayan ibadetlerdendir?

  A) Namaz    B) Oruç    C) Zekât    D) Dua    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Dua, vakti belirlenmiş olmayan ibadetlerdendir. 25. Aşağıdakilerden hangisi anne-babaya iyilik etmenin önemini belirten ayetlerdendir?

  A) “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin...” (Nisa suresi, 36. ayet)
  B) “Rabb’in, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ suresi, 23. ayet)
  C) “Biz insana, anne babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu zayıflık üstüne zayıflık içinde taşıdı ve sütten kesilmesi iki yıl içindedir. (Bu müddet içindE) şükretmen için sana da annene de mükâfat vardır. Dönüş ancak banadır.” (Lokman suresi, 14. ayet)
  D) Hepsi

 26. Cevap: D Açıklama:

  Yukarıda verilen ayette, anne-babaya 27. Çok seven, çok sevilen zat hangisidir?

  A) Samed    B) Rab    C) Rahman    D) Rahim    

 28. Cevap: C Açıklama:

  El-Vedûd, çok seven, çok sevilen zat anlamına gelir. 29. İbadetler bize ne kazandırır?

  A) Allah'a (c.c.) yakınlaştırır.
  B) Huzur verir.
  C) Güven duygusu verir.
  D) Hepsinden fazlası

 30. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler bize Allah'a (c.c.) yakınlaşma, huzur bulma, güven duygusu kazanma gibi birçok şey kazandırır. 31. İbadetler bize ne kazandırır?

  A) Zaman verimliliği    B) Öz denetim          
  C) Disiplin             D) Hepsinden fazlası   
                         

 32. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler bize zaman verimliliği, öz denetim, disiplin gibi birçok şey kazandırır. 33. İbadetler bize ne kazandırır?

  A) Toplumsal kaynaşma    B) Dayanışma            
  C) Kardeşlik             D) Hepsinden fazlası    
                          

 34. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler bize toplumsal kaynaşma, dayanışma, kardeşlik gibi birçok şey kazandırır. 35. Allah'ın (c.c.) "Vedûd" isminin anlamı nedir?

  A) Çok seven           B) Çok sevilen        
  C) Her şeyi bilen      D) Her şeyi yaratan   
                        

 36. Cevap: A Açıklama:

  Vedûd isminin anlamı, "Çok seven, çok sevilen" demektir. 37. Allah'ın (c.c.) "Samed" isminin tecelli ettiği bir örnek veriniz.

  A) Allah'ın (c.c.) her şeyi yaratması
  B) Allah'ın (c.c.) her şeyi bilmesi
  C) Allah'ın (c.c.) her şeyi görmesi
  D) Allah'ın (c.c.) her şeyi işitmesi

 38. Cevap: A Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) her şeyi yaratması, Samed isminin tecellisidir. Çünkü her şeyi yaratan, her şeye muhtaç olmayan demektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 Detayları

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET VE İNSAN
  1. TDB 1.2.3. İbadetlerle salih amelleri ilişkilendirir.
  2. TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluğu değerlendirir.
  3. TDB 1.2.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan es- Samed, er-Rakîb, el-Vedûd isimlerini tanır.
  4. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  5. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  6. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  7. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.

Ayrıca 5.sınıf temel dini bilgiler dersi II. Ünite test soruları 2; tamamı müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan mebsianvlari.com tarafından hazırlanmıştır

* İbadet kavramının tanımını ve önemini açıklar. * İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar. * İbadetlerin insanın zaaflarından kurtulmasına ve erdemli bir birey olmasına nasıl katkı sağladığını açıklar. * İbadetlerin insanın Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmasına ve dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmasına nasıl katkı sağladığını açıklar.

İbadetlerin toplumsal faydalarını kavrar.

İbadetlerin temel gayesini kavrar.

İbadetlerin önemini kavrar.

İbadetlerin kabul şartlarından olan niyeti kavrar.

İbadetlerin kabul şartlarından olan niyeti kavrar.

İbadetlerin kabul şartlarından olan ihlasa kavrar.

5.3.2. Salih amellerin önemini kavrar.

5.3.3. Salih amellerin kabul şartlarına uygun davranır.

5.1.1. İbadetin tanımını yapar.

5.1.2. İbadetin çeşitlerini ve özelliklerini bilir.

5.1.2. İbadetin çeşitlerini ve özelliklerini bilir.

5.2.1. Allah'ın (c.c.) isimlerini ve anlamlarını öğrenir.

5.2.2. İbadetlerin insan hayatındaki önemini kavrar.

5.2.2. İbadetlerin insan hayatındaki önemini kavrar.

5.2.2. İbadetlerin insan hayatındaki önemini kavrarSoru 1

5.3.2.1. Allah'ın (c.c.) isimlerini ve anlamlarını öğrenir.

5.3.2.2. Allah'ın (c.c.) isimlerinin tecellilerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 63 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 522 kere doğru, 399 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.