5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Namaz ibadeti insanın hangi davranışlarını olumlu etkiler?


 2. Cevap: Namaz ibadeti, insanı kötülüklerden alıkoyar, iradesini güçlendirir, sabrı öğretir, sorumluluk duygusunu geliştirir, kin ve öfke gibi olumsuz duygulardan uzaklaştırır, birlik ve beraberliği güçlendirir. Açıklama:

  Namaz ibadeti, insanın Allah'ın (c.c.) huzurunda olduğu bilinciyle yapılması gereken bir ibadettir. Bu bilinçle yapılan namaz, insanı kötülüklerden alıkoyar ve erdemli bir insan olmasına yardımcı olur. 3. İbadetler bireysel ve toplumsal olarak hangi faydalara sahiptir?


 4. Cevap: İbadetlerin bireysel faydaları arasında; kişiyi kötülüklerden alıkoyması, iradesini güçlendirmesi, sabrı öğretmesi, sorumluluk duygusunu geliştirmesi, kin ve öfke gibi olumsuz duygulardan uzaklaştırması, birlik ve beraberliği güçlendirmesi sayılabilir. İbadetlerin toplumsal faydaları arasında ise; toplumun huzur ve düzeninin korunması, ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması, adalet duygusunun gelişmesi sayılabilir. Açıklama:

  İbadet, insanın Allah'a (c.c.) olan bağlılığını ve itaatini göstermesi açısından önemli bir eylemdir. Bu eylem, hem bireysel hem de toplumsal olarak birçok fayda sağlar. 5. İbadetler gösteriş için yapılırsa ne olur?


 6. Cevap: Gösteriş için yapılan ibadetlerin Allah (c.c.) katında bir değeri yoktur. Hatta bu tür ibadetlerin günah olarak kabul edildiği bilinmektedir. Açıklama:

  İbadetler gösteriş için yapılırsa kişinin amacı Allah (c.c.) rızasını kazanmak değil, insanların gözüne girmek, kendini beğendirmektir. Bu tür ibadetlerde samimiyet ve ihlal yoktur. Bu nedenle gösteriş için yapılan ibadetlerin Allah (c.c.) katında bir değeri yoktur. 7. İbadette ihlaslı olmak için neler yapmalıyız?


 8. Cevap: İbadette ihlaslı olmak için şu hususlara dikkat etmeliyiz: * İbadetlerimizi Allah (c.c.) rızası için yapmayı kalben istemeliyiz. * İbadetlerimizin gösteriş için olmadığını bilmeliyiz. * İbadetlerimizi Allah (c.c.) ve Resulü (s.a.v.) tarafından öğretildiği şekilde yapmalıyız. Açıklama:

  İbadette ihlaslı olmak için öncelikle ibadetlerimizi Allah (c.c.) rızası için yapmayı kalben istemeliyiz. İbadetlerimizin gösteriş için olmadığını bilmeliyiz. İbadetlerimizi Allah (c.c.) ve Resulü (s Salih amellerin Allah katında kabulü için hangi şartlar aranır? Cevap: Salih amellerin Allah katında kabulü için şu şartlar aranır: * Amel sahibinin mümin olması gerekir. * Amellerin dinimizin bize istediği ölçülere uygun olması gerekir. * Amellerin Allah'ın rızası gözetilerek yapılması gerekir. Açıklama: * Amel sahibinin mümin olması gerekir. Çünkü Allah'ın (c.c.) katında iman olmadan amellerin kıymeti yoktur. * Amellerin dinimizin bize istediği ölçülere uygun olması gerekir. Örneğin, namaz kılarken abdesti bozan bir şey varsa abdest almak gerekir. * Amellerin Allah'ın (c.c.) rızası gözetilerek yapılması gerekir. Başka menfaatler veya gösteriş için yapılanlar Allah'ın (c.c.) katında geçersizdir. 9. Zekât hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Zekât, malın temizlenmesi ve artmasına vesile olan bir ibadettir. Açıklama:

  Zekât, Müslümanların sosyal dayanışmasını güçlendiren bir ibadettir. 11. Hac ibadeti hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Hac, Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmesi ve belirli ibadetlerde bulunmasıdır. Açıklama:

  Hac, Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlayan bir ibadettir. 13. Allah'ın (c.c.) "Vedûd" isminin anlamı nedir?


 14. Cevap: Çok seven, çok sevilen. Açıklama:

  Allah (c.c.), kullarını çok sever. Onları her zaman düşünür ve korur. 15. Allah'ın (c.c.) "Samed" isminin gereğinden biri nedir?


 16. Cevap: Allah'a (c.c.) dua etmek. Açıklama:

  Allah (c.c.), her şeyin sahibi ve yaratıcısıdır. O'na dua etmek, O'nun varlığını ve kudretini kabul etmek demektir. 17. Allah'ın (c.c.) "er-Rakîb" isminin anlamı nedir?


 18. Cevap: Her şeyi her an gören, gözeten ve koruyan. Açıklama:

  "Rakîb" kelimesi, "gözetlemek" anlamına gelen "rakaba" fiilinden türetilmiştir. Allah'ın (c.c.) "er-Rakîb" ismi, O'nun her şeyi her an görüp, gözetlediğini ve koruduğunu ifade eder. 19. Allah'ın (c.c.) "er-Rakîb" ismi, kullarına hangi sorumlulukları yükler?


 20. Cevap: Davranışlarının sürekli bir biçimde gözetlendiğinin ve kaydedildiğinin bilinciyle hareket etmek, güzel veya çirkin tüm yaptıklarının sonuçlarıyla bir gün karşılaşacağını bilmek ve doğruluktan ayrılmamaya özen göstermek. Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) "er-Rakîb" ismini bilen kimse, her zaman ve her yerde gözetlendiğinin bilinciyle hareket eder. Bu bilinç, onu doğruluktan ayrılmamaya ve iyi davranışlar sergilemeye yöneltir. 21. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İbadet, Allah’a (c.c.) gönülden bağlılığın bir ifadesidir.
  2. ( ) İbadet, sadece Allah’a (c.c.) yönelmektir.
  3. ( ) İbadet, sadece namaz kılmaktır.
  4. ( ) İbadet, sadece Ramazan ayında oruç tutmaktır.
  5. ( ) İbadet, sadece Hac’a gitmektir.
  6. ( ) İbadet, sadece zekât vermektir.
  7. ( ) İbadet, sadece sadaka vermektir.
  8. ( ) İbadet, sadece dua etmektir.
  9. ( ) İbadet, sadece Allah’ı (c.c.) zikretmektir.
  10. ( ) İbadet, sadece helal kazanç elde etmektir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  İbadet, Allah’a (c.c.) gönülden bağlılığın bir ifadesidir. İbadet, sadece Allah’a (c.c.) yönelmektir. İbadet, namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, dua, Allah’ı (c.c.) zikretmek gibi çeşitli şekillerde olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET VE İNSAN
  1. TDB 1.2.3. İbadetlerle salih amelleri ilişkilendirir.
  2. TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluğu değerlendirir.
  3. TDB 1.2.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan es- Samed, er-Rakîb, el-Vedûd isimlerini tanır.
  4. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  5. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  6. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  7. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.

Ayrıca 5.sınıf TDB dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Namaz ibadetine dair olumlu etkileri açıklar.

İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.

Gösteriş için yapılan ibadetlerin Allah (c.c.) katında bir değeri yoktur.

Öğrenci, salih amelin kabul şartları hakkında bilgi sahibi olur.

Zekâtın, dinen zengin sayılan Müslümanların mallarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi olduğunu öğrenir.

Hac ibadetinin, Müslümanların gücü yeterse hayatlarında bir kez yapmaları gereken bir ibadet olduğunu öğrenir.

Allah'ın (c.c.) kullarını sevdiğini bilir.

Allah'a (c.c.) dua etmenin gereğini bilir.

Öğrenci, Allah'ın (c.c.) "er-Rakîb" isminin anlamını kavrar.

Öğrenci, Allah'ın (c.c.) "er-Rakîb" isminin kullarına yüklediği sorumlulukları kavrar.

* İbadet kavramını açıklar. * İbadetlerin çeşitlerini bilir. * İbadetlerin önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf TDB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.