2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Bu evlerin içi kışın sıcak yazın serin olur. Yağışın az düştüğü kurak bölgelerde özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak görülür.
  Yukarıda tanım verilen ev tipi hangisidir?

  A) Toprak ev             B) Betonarme ev
  C) Ahşap ev              D) Taş ev

 2. Cevap: A

 3. Aşağıdakilerden hangisi Karasal İkliminin özelliklerinden biri değildir?

  A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
  B) En fazla yağışı sonbaharda alır.
  C) Don olayı çok görülür.
  D) Bitki örtüsü bozkırdır.

 4. Cevap: B

 5. Yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle ortaya çıkan büyük su baskınlarına sel denir.
  Buna göre selden korunmak için;
  I. Dere yatakları temiz tutulmalıdır.
  II. Ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.
  III. Çok katlı binalar yapılmamalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?

  A) I ve II    B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 6. Cevap: A

 7. Depremle ilgili olarak;
  I. Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji
  II. Yer kabuğundaki aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlerdir.
  III. Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II      B) II ve III        C) I ve III     D) I, II ve III

 8. Cevap: D

 9. - Yazları sıcak ve kurak geçer.
  - Kışları ılık ve yağışlıdır.
  - Bitki örtüsü makidir.
  - Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesinin kıyı kesimi ve Güney Marmara’da görülür.
  Yukarıda özellikleri belirtilen bölgemizde görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akdeniz iklimi     B) Karadeniz iklimi
  C) Karasal iklim      D) Çöl iklimi

 10. Cevap: A

 11. Hangi göl Akdeniz Bölgesinde bulunmamaktadır?

  A) Manyas gölü              B) Marmara gölü
  C) Köyceğiz gölü           D) Bafa gölü

 12. Cevap: B

 13. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege Denizine dökülmez?

  A) Bakırçay              B) Büyük Menderes
  C) Kızılırmak            D) Gediz Nehri

 14. Cevap: C

 15. Hangisi Ege Bölgesi dağlarından değildir?

  A) Menteşe Dağları        B) Uludağ
  C) Murat Dağı                D) Bozdağlar

 16. Cevap: B

 17. Yurdumuzun tahıl ambarı olarak bilinen yöre hangisidir?

  A) İstanbul ve çevresi
  B) Konya ve çevresi
  C) İzmir ve çevresi
  D) Çukurova ve çevresi

 18. Cevap: B

 19. I. Mağaralar
  II. Medreseler
  III. Hamamlar
  IV. Göller
  V. Saraylar
  Yukarıdakilerden hangileri tarihsel yapıdır?

  A) I,III,IV     B) III,IV,V    C) II,III,V      D) II,IV,V

 20. Cevap: C

 21. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun doğal güzelliklerinden biri değildir?

  A) Peri Bacaları
  B) Pamukkale Travertenleri
  C) Abant Gölü
  D) Galata Kulesi

 22. Cevap: D

 23. Aşağıdakilerden hangisi ovanın tanımıdır?

  A) Karaların denize doğru uzanmış kısımlarıdır.
  B) Akarsular tarafından parçalanmış geniş düzlüklerdir.
  C) İki dağın ya da dağ sıralarının arasında kalan derin çukurlardır.
  D) Derin akarsu vadileri ile parçalanmış yüksek veya hafif engebeli düzlüklerdir.

 24. Cevap: C

 25. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir alanda üretimin gerçekleşmesi için gerekli olanlardan biri değildir?

  A) İnsan                        B) Yer şekilleri
  C) Hammadde              D) Kapital

 26. Cevap: D

 27. Kızılırmak çoğu kez taşıp nice canlar alır. Nicelerin gözü yaşlı, eli bağrında kalır. Niceleri gidenlerin ardından acıklı bir türkü yakar.
  Aşık Veysel’in bu sözlerinden çıkarılacak en önemli sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kızılırmak’ın her mevsim taşmaktadır.
  B) Sel felaketi sadece Kızılırmak’ta yaşanır.
  C) Doğal afetler türkülere konu olur.
  D) Sevdiklerimiz bir şekilde ölmektedir

 28. Cevap: A

 29. • Aşırı yağış
  • Eğimli arazi
  • Bitki örtüsünün tahribi
  Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?

  A) Sel      B) Deprem      C) Yangın     D) Kuraklık

 30. Cevap: A

 31. Hülya Hanım diyor ki: “ Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim.”
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Hülya Hanım, çalışkan bir insandır.
  B) Hülya Hanım, iyi bir annedir.
  C) Hülya Hanım, gruplar içerisinde sorumluluk alan birisidir.
  D) Hülya Hanım’ın farklı gruplar içinde farklı rolleri vardır.

 32. Cevap: D

 33. Ahşap evler genellikle ormanların fazla olduğu yerlerde yapılır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ahşap evler daha fazla görülür?

  A) İç Anadolu Bölgesi
  B) Doğu Anadolu Bölgesi
  C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  D) Karadeniz Bölgesi

 34. Cevap: D

 35. Üç tarafı su ile çevrili toprak parçasına ………………denilir.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Yarımada     B) Ada    C) Körfez     D) Burun

 36. Cevap: A

 37. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılmamıştır?

  A) Milâdi Takvimin kabulü
  B) Yeni Türk Alfabesinin kabulü
  C) Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması
  D) Halifeliğin kaldırılması

 38. Cevap: C

 39. • Edirne’de inşa edilmiştir.
  • Mimar Sinan’ın ustalık eseridir.
  • Taş, mermer, çini ve ahşap işlemeleriyle ünlüdür.
  Özellikleri verilen tarihi eserimiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çifte Minareli Medrese
  B) Aspendos Tiyatrosu
  C) İshak Paşa Sarayı
  D) Selimiye Camii

 40. Cevap: D

 41. İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?

  A) Çoruh Nehri           B) Atatürk Barajı
  C) Van Gölü               D) Erciyes Dağı

 42. Cevap: B

 43. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi Atatürk inkılaplarından hangisiyle ilişkilidir?

  A) Devletçilik         B) Milliyetçilik
  C) Halkçılık           D) Laiklik

 44. Cevap: C

 45. Atatürk, Türk kültürü ve tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumunu, Türk dilinin geliştirilmesi için de Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Atatürk’ün bu girişimi hangi ilkesiyle daha iyi açıklanabilir?

  A) Halkçılık                   B) Cumhuriyetçilik
  C) Devletçilik                D) Milliyetçilik

 46. Cevap: D

 47. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  ‘ Doğal – Milliyetçilik – Kültür – Halkçılık – İnkılap ’’

  a. Bir topluma ait duygu, düşünce, sanat eserleriyle maddi ve manevi değerlerin tümüne …………… denir.
  b. ………………… ilkesine göre hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
  c. Uludağ, Van Gölü, Bafra Ovası, Şanlıurfa Platosu ülkemizde yer alan ……………… varlıklardır.
  d. Bir toplumu daha iyi hayat standartlarına kavuşturmak için yapılan köklü değişikliklere ………………… denir.
  e. “Milletini sevmek, milletini yüceltmek ve bu yolda çalışmak’’ düşüncesi ………………… ilkesiyle ilgilidir.

 48. Cevap:

  Cevap Yok 49. Aşağıda verilenlerden doğru olanların önüne ( D ), yanlış olanların önüne ( Y ) yazınız.

  […....] Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923’ te kurulmuştur.
  […....] Türk medeni Kanunu ile eğitim sisteminde köklü yenilikler yapılmıştır.
  […....] Devletimizde eğitim birliği Tevhid – i Tedrisat Kanununun kabulü ile sağlanmıştır.
  […....] Bir topluma ait duygu, düşünce, sanat eserleriyle maddi ve manevi değerlerin tümü kültürdür.
  […....] Orman, kaplıca, dağ, ova, vadi tarihi mekanlardadır.
  […....] Bayramlar, ortak değerlerimiz, inançlarımız kültürümüzü zenginleştiren ögelerdendir.

 50. Cevap:

  Cevap YokYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 7 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış


2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BÖLGEMİZİ TANIYALIM
  1. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir.
  2. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
  3. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder.
  4. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
  5. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
  6. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
  7. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
 • ÜRETTİKLERİMİZ
  1. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
  2. İş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirir.
  3. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur.
  4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir
  5. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
  6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
  7. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.

Ayrıca 2022-2023 5.sınıf Sosyal Bilgiler 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 43 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 376 kere doğru, 277 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri