5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İnsanlar, hangi özelliklere sahip alanlara yerleşmeyi tercih eder?


 2. Cevap: İnsanlar, tarih boyunca ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri alanları yerleşim yeri olarak seçmişlerdir. Bu tercihlerinde doğal ve beşerî unsurlar etkili olmuştur. Açıklama:

  İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için barınma, beslenme, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayabilecekleri alanları tercih ederler. Bu nedenle, verimli topraklara, bol su kaynaklarına, ulaşım olanaklarına sahip alanlar daha fazla tercih edilir. 3. Türkiye'de nüfus dağılımında etkili olan doğal unsurlar nelerdir?


 4. Cevap: Türkiye'de nüfus dağılımında etkili olan doğal unsurlar şunlardır: * İklim * Yeryüzü şekilleri ve toprağın yapısı * Su kaynakları Açıklama:

  İklim, yeryüzü şekilleri ve toprağın yapısı, su kaynakları gibi doğal unsurlar, insanların yerleşim yeri seçmesinde etkili olur. Örneğin, ılıman iklime sahip, verimli topraklara ve bol su kaynaklarına sahip alanlar daha fazla tercih edilir. 5. Deprem, doğa kaynaklı bir olay olsa da can ve mal kaybına neden olmasının nedeni nedir?


 6. Cevap: Fay hatları üzerine ev yapılması, konutlarda dayanıklı malzeme kullanılmaması, binaların güçlendirilmemesi gibi nedenler Açıklama:

  Deprem, doğa kaynaklı bir olaydır ancak can ve mal kaybına neden olması, insan faktörüne bağlıdır. Fay hatları üzerine ev yapılması, konutlarda dayanıklı malzeme kullanılmaması, binaların güçlendirilmemesi gibi nedenler, depremin şiddetini ve etkilerini artırarak can ve mal kaybına neden olur. 7. Ülkemizde sel, erozyon ve çığ olayları en çok hangi bölgelerde görülür?


 8. Cevap: Eğimli arazilerin olduğu bölgelerde Açıklama:

  Eğimli arazilerde, aşırı yağışlar nedeniyle toprak kaymaları ve sel olayları daha sık görülür. Ayrıca, kar yağışının fazla olduğu bölgelerde çığ olayları görülür. 9. Çığ felaketi ekonomiyi nasıl etkiler?


 10. Cevap: Çığ felaketi, tarım, turizm ve ticaret gibi sektörleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum, ekonomik kayıplara neden olabilir. Açıklama:

  Çığ, tarım arazilerini tahrip edebilir ve tarımsal üretimi azaltabilir. Bu durum, ekonomiye olumsuz yansır. Ayrıca, çığ, turizm sektörünü de olumsuz etkileyebilir. Çığ nedeniyle bir bölgeye ulaşım zorlaştığında, o bölgeye turist akışı azalır. Bu durum, turizm sektörünün gelirlerini düşürür. Çığ, ticareti de olumsuz etkileyebilir. Çığ nedeniyle yolların kapanması, ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasını zorlaştırır. Bu durum, ticareti yavaşlatır ve ekonomik kayıplara neden olur. 11. Çığ felaketine karşı alınabilecek önlemler nelerdir?


 12. Cevap: Çığ felaketine karşı alınabilecek önlemler şunlardır: * Çığ riski olan bölgelerde yaşayan insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi * Çığ riski olan bölgelerde yerleşim yerlerinin ve yolların uygun şekilde planlanması * Çığ riski olan bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları yapılması * Çığ anında yapılacaklara dair planlar yapılması Açıklama:

  Çığ felaketine karşı alınabilecek önlemler, felaketin etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Çığ riski olan bölgelerde yaşayan insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, insanların çığ riskini anlamalarına ve gerekli önlemleri almasına yardımcı olur. Çığ riski olan bölgelerde yerleşim yerlerinin ve yolların uygun şekilde planlanması, çığ felaketinin etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Çığ riski olan bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları yapılması, çığ oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Çığ anında yapılacaklara dair planlar yapılması, insanların çığ anında doğru kararlar almasına yardımcı olur. 13. Günümüzde bilgiye ulaşmak için sosyal medya da kullanılmaktadır. Sosyal medyanın bilgiye ulaşma sürecini nasıl etkilediğini açıklayınız.


 14. Cevap: Sosyal medya bilgiye ulaşma sürecini kolaylaştırmıştır. Ayrıca bilgiye ulaşmanın daha hızlı olmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Sosyal medya sayesinde bilgiye ulaşmak için çeşitli kaynakları tek bir yerde takip etmek mümkündür. Bu da bilgiye ulaşma sürecini kolaylaştırmıştır. Ayrıca sosyal medya sayesinde bilgiye ulaşmak için daha az zaman harcanmaktadır. Bu da bilgiye ulaşmanın daha hızlı olmasını sağlamıştır. 15. Genel ağda sağlık konusunda oluşturulan bilinçsiz içerik vatandaşların nasıl yönlendirdiğini yazınız.


 16. Cevap: Genel ağda sağlık konusunda oluşturulan bilinçsiz içerik vatandaşları yanlış yönlendirerek sağlıklarını tehlikeye atabilir. Açıklama:

  Araştırmaya göre, genel ağda sağlık konusunda oluşturulan bilinçsiz içerik vatandaşların yanlış yönlendirildiğini ve sağlıklarını tehlikeye attığını belirtiyor. 17. Bilgisayar ve genel ağ, çocuklar için hangi tehlikeleri barındırmaktadır?


 18. Cevap: Çocuklar için genel ağ kullanımının riskleri arasında yasal olmayan, şiddet içeren sitelere erişme, tehlikeli insanlarla iletişime geçme, kimlik hırsızlığı gibi tehlikeler bulunmaktadır. Açıklama:

  Genel ağ, çocuklar için hem öğrenme hem de eğlenme için bir fırsat sunar. Ancak güvenli kullanılmadığında çocuklar için çeşitli riskler oluşturabilir. 19. Mesafeli alışverişlerde satın alma işleminden önce nelere dikkat edilmelidir?


 20. Cevap: Mesafeli alışverişlerde satın alma işleminden önce mağazaları kıyaslamak, e-satıcı için kontroller yapmak, güvenilir ödeme yöntemlerini kullanmak, ürün ve hizmetle ilgili detaylı bilgi almak, sözleşmeyi dikkatlice okumak ve cayma hakkını bilmek önemlidir. Açıklama:

  Mesafeli alışverişler, kolay ve hızlı bir alışveriş yöntemidir. Ancak güvenlik unsurlarına dikkat edilmeden yapılan alışverişlerde mağduriyet yaşanabilir. 21. Gazi Yaşargil hangi alandaki çalışmaları ile insanlığa büyük bir katkı sağlamıştır?


 22. Cevap: Tıp Açıklama:

  Gazi Yaşargil tıp alanında yaptığı çalışmalar ile insanlığa büyük bir katkı sağlamıştır. Her konuyu araştıran, soru soran, sebep sonuç ilişkilerini irdeleyen özelliği ile dikkat çeken Yaşargil, disiplinli çalışmasıyla önemli başarılara imza atmıştır. Mikrocerrahi alanında yaptığı çalışmalar ile gerek ülkemizde gerekse yurt dışında pek çok ödüle layık görülmüştür. 23. Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?


 24. Cevap: Meraklı, araştıran, sorgulayan, disiplinli, sorumluluk sahibi, işbirliğine açık, yenilikçi ve özgüven sahibi olmak gibi özelliklerdir. Açıklama:

  Bilim insanları, merak duygusu ile araştırmaya ve öğrenmeye başlarlar. Soru sorarak ve gözlem yaparak bilgi edinirler. Disiplinli çalışarak elde ettikleri bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirirler. Sorumluluk sahibi olarak yaptıkları çalışmalardan ötürü hesap verirler. İşbirliğine açık olarak diğer bilim insanlarıyla birlikte çalışırlar. Yenilikçi olarak mevcut bilgilere yenilikler katarak bilime katkı sağlarlar. Özgüven sahibi olarak fikirlerini cesaretle ifade ederler. 25. Araştırma yaparken bilimsel etiğe uygun davranmak neden önemlidir?


 26. Cevap: Bilimsel etiğe uygun davranmak, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlar. Ayrıca, başkalarının fikirlerine saygı duyulduğunu gösterir. Açıklama:

  Bilimsel araştırmalar, insanlığın ilerlemesi için önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle araştırmaların güvenilir ve geçerli olması gerekir. Bilimsel etiğe uygun davranmak, araştırmaların bu özelliğini sağlamaya yardımcı olur. 27. Araştırma raporu hazırlarken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?


 28. Cevap: * Araştırmamızı kendi ifadelerimizle yazmak * Başkasının fikirlerini kendi fikrimiz gibi sunmamak * Bütün bilgi ve fikirleri tek bir kaynaktan almamak * Bir kitapta yer alan cümlelerin aynısını aldığımızda tırnak işareti kullanarak kimden aldığımızı belirtmek * Bilgisinden ve fikirlerinden faydalandığımız yazar ya da bilim insanlarını kaynakça bölümünde göstererek, kaynakça bölümüne; yazarın adı - soyadı, kitabın ya da derginin adı, yayınevi, basıldığı yer ve basım tarihini yazmak Açıklama:

  Araştırma raporu hazırlarken yukarıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. Bu hususlara dikkat ederek hazırladığımız araştırma raporu bilimsel etiğe uygun olur. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Genel ağ, tüm dünyayı birbirine bağlayan bir ağdır.
  2. ( ) Genel ağ, bilginin hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılmasını sağlar.
  3. ( ) Genel ağ, eğitim, iş ve eğlence gibi birçok alanda kullanılır.
  4. ( ) Genel ağ, güvenli bir ortamdır.
  5. ( ) Genel ağda, kişisel bilgiler paylaşırken dikkatli olunmalıdır.
  6. ( ) Genel ağda, tanımadığımız kişilerle iletişime geçmek güvenlidir.
  7. ( ) Genel ağda, güvenli alışveriş yapmak için dikkatli olunmalıdır.
  8. ( ) Genel ağda, zararlı içeriklerden korunmak için önlemler alınmalıdır.
  9. ( ) Genel ağda, bilinçli bir şekilde kullanılmalı ve sorumluluk bilinci ile davranılmalıdır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BÖLGEMİZİ TANIYALIM
  1. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir.
  2. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
  3. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder.
  4. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
  5. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
  6. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
  7. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
 • ÜRETTİKLERİMİZ
  1. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
  2. İş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirir.
  3. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur.
  4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir
  5. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
  6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
  7. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.

Ayrıca 5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Nüfus dağılımı, doğal ve beşerî unsurların etkisiyle farklılık gösterir.

Türkiye'de nüfus dağılımında iklim, yeryüzü şekilleri ve toprağın yapısı, su kaynakları gibi doğal unsurlar etkilidir.

Depremin can ve mal kaybına neden olmasının nedenlerini açıklar.

Sel, erozyon ve çığ olaylarının hangi bölgelerde görüldüğünü açıklar.

Çığ felaketinin ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini açıklar.

Çığ felaketine karşı alınabilecek önlemleri açıklar.

Sosyal medyanın bilgiye ulaşma sürecini nasıl etkilediği hakkında bilgi sahibi olur.

Genel ağda sağlık konusunda oluşturulan bilinçsiz içeriklerin vatandaşları nasıl yönlendirebileceğini öğrenebilirim.

Bilgisayar ve genel ağ kullanımının çocuklar için riskleri bilinmelidir.

Mesafeli alışverişlerde güvenliği sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bilim insanlarının çalışmalarının insanlığın ilerlemesine katkıları hakkında çıkarım yapar.

Bilim insanlarının ortak özelliklerini açıklar.

Araştırma yaparken bilimsel etiğe uygun davranmanın önemini açıklar.

Araştırma raporu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

* Genel ağın tanımını yapabilme * Genel ağın faydalarını sayabilme * Genel ağın risklerini açıklayabilme * Genel ağda kişisel bilgilerin korunması için önlemler alabilme * Genel ağda tanımadığı kişilerle iletişime geçmenin risklerini açıklayabilme * Genel ağda güvenli alışveriş yapmanın önemini açıklayabilme * Genel ağda zararlı içeriklerden korunmak için önlemler alabilme * Genel ağda bilinçli bir şekilde kullanım için önerilerde bulunabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri