İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2

İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber çevre temizliği konusunda hangi uyarıda bulunmuştur?

  A) "Yolları pisletmekten kaçının."
  B) "Denizleri kirletmek serbesttir."
  C) "Çevreyi korumak sadece zenginlerin görevidir."
  D) "Kirliliği görmezden gelmek ibadettir."

 2. Cevap: A Açıklama:

  Hadiste, insanların yolları kirletmekten sakınmaları istenmiştir. 3. Hangi davranış çevre temizliğine aykırıdır?

  A) Ağaç dikmek                B) Çöpü çöp kutusuna atmak   
  C) Denizleri temizlemek       D) Yere çöp atmak            
                               

 4. Cevap: D Açıklama:

  Çöpü yere atmak çevre kirliliğine neden olur. 5. Çevre temizliği ile ilgili hangi dini emir vardır?

  A) Namaz kılmak    B) Oruç tutmak    
  C) Temizlenmek     D) Zekât vermek   
                    

 6. Cevap: C Açıklama:

  İslamiyet, çevreyi temiz tutmayı emreder. 7. Çevremizdeki atıkları geri dönüşümle nasıl değerlendirebiliriz?

  A) Plastik bardakları çiçek saksılarına çevirerek
  B) Kâğıtları yeniden kullanarak
  C) Metal kutuları oyuncaklara dönüştürerek
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Geri dönüşüm, atıkları değerlendirerek çevre kirliliğini azaltmanın bir yoludur. 9. Kâbe'yi ilk olarak kimler inşa etmiştir?

  A) Hz. İbrahim ve Hz. İshak     B) Hz. Musa ve Hz. Harun       
  C) Hz. İbrahim ve Hz. İsmail    D) Hz. Davud ve Hz. Süleyman   
                                 

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kâbe'yi Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) inşa etmiştir. 11. Hangisi Mekke şehrinde bulunmayan bir dinî mekândır?

  A) Safâ Tepesi      B) Merve Tepesi    
  C) Kudüs Mescidi    D) Hacerül Esved   
                     

 12. Cevap: C Açıklama:

  Kudüs Mescidi, Mekke'de değil Kudüs şehrinde bulunmaktadır. 13. Mekke'de hangi inançlar putperestliğin yanı sıra görülüyordu?

  A) Yahudilik ve Hristiyanlık    B) Budizm ve Zerdüştlük        
  C) Hinduizm ve Şintoizm         D) Sayılanların hiçbiri        
                                 

 14. Cevap: A Açıklama:

  Arap Yarımadası'nda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu dönemde putperestlik dışında Yahudilik ve Hristiyanlık da görülmekteydi. 15. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) annesi Âmine hangi ailenin kızıydı?

  A) Zühreoğulları     B) Kureyşoğulları   
  C) Haşimoğulları     D) Beni Taym        
                      

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) annesi Âmine, Zühreoğulları ailesinden Vehb'in kızıydı. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sütannesinin adı nedir?

  A) Âmine    B) Halime    C) Ümmü Eymen    D) Hatice    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), 4 yaşına kadar sütannesi Halime'nin yanında kalmıştır. 19. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi amcası onu himayesine almıştır?

  A) Hamza    B) Abbas    C) Ebu Talip    D) Zübeyr    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalip vefat ettikten sonra amcası Ebu Talip onu himayesine almıştır. 21. Hz. Peygamber'e (s.a.v.) "Güvenilir Muhammed" denilmesinin sebebi nedir?

  A) Kimseye yalan söylememesi ve sözünde durmasıdır.
  B) Çok zengin olmasıdır.
  C) Çok güçlü olmasıdır.
  D) En güzel şiirleri yazmasıdır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hiçbir zaman yalan söylememesi ve kimseye sözünü esirgememesi nedeniyle "Muhammedü'l-Emin" olarak bilinirdi. 23. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ilk ticaret yolculuğuna kaç yaşında çıktığı bilinmektedir?

  A) 10    B) 12    C) 15    D) 18    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), amcasıyla birlikte ilk ticaret yolculuğuna 12 yaşındayken çıkmıştır. 25. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) İslam'ı insanlara açıkça davet etme görevi ne zaman verilmiştir?

  A) Peygamberliğinin ilk yılında
  B) Peygamberliğinin üçüncü yılında
  C) Peygamberliğinin dördüncü yılında
  D) Peygamberliğinin beşinci yılında

 26. Cevap: C Açıklama:

  Metinde "Dördüncü yıldan itibaren ise insanları açıktan İslam’a davet etmeye başladı." ifadesi geçmektedir. 27. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye hicret etmesiyle hangi olay gerçekleşmiştir?

  A) İslam Devleti'nin kurulması
  B) Kâbe'nin putlardan temizlenmesi
  C) Hudeybiye barış anlaşması
  D) Veda Haccı

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "Hicretle birlikte Medine’de bir İslam Devleti kuruldu." ifadesi geçmektedir. 29. Hz. Muhammed (s.a.v.) için yapılan özel dualara ne ad verilir?

  A) Dua              B) Salavat duası   
  C) Niyaz            D) Şükür           
                     

 30. Cevap: B Açıklama:

  Salavat duası, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) rahmet ve bereket duasının yapıldığı özel bir dua türüdür. 31. Ehl-i Beyt kavramı hangi beş kişiyi kapsar?

  A) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin
  B) Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Fâtıma (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan (r.a.), Hz. Hüseyin (r.a.)
  C) Hz. Osman, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Hz. Ali (r.a.), Hz. Muaviye
  D) Hz. Ebu Süfyan, Hz. Hind, Hz. Mervan, Hz. Muavviye, Hz. Yezid

 32. Cevap: B Açıklama:

  Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yakın aile üyelerini ifade eder. 33. Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı saygılı davranmanın bir göstergesidir?

  A) Onların rızasını almadan hareket etmek
  B) Onları azarlamamak
  C) Onların isteklerini yerine getirmemek
  D) Onlarla hiç konuşmamak

 34. Cevap: B Açıklama:

  Anne babaya karşı saygı, onlara yumuşak davranmak ve söz dinlemekle gösterilir. 35. Aile içindeki birlik ve beraberliğe önem vermenin faydaları nelerdir?

  A) Sorunların daha kolay çözülmesi
  B) Aile bağlarının güçlenmesi
  C) Mutluluğun artması
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Aile içinde birlik ve beraberlik, tüm aile üyelerine fayda sağlar. 37. Hz. Peygamber, komşulara karşı hangi tavrı tavsiye etmiştir?

  A) İyi geçinmek           B) Onlara eziyet etmek   
  C) Küçümsemek             D) Yardım etmek          
                           

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, komşularla iyi geçinmeyi ve onlara iyilik yapmayı emretmiştir. 39. Komşuluk ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

  A) Hediye vermek             B) İkramlarda bulunmak      
  C) Kırgınlıkları affetmek    D) Hepsi                    
                              

 40. Cevap: D Açıklama:

  Komşuluk ilişkilerinde hepsi önemlidir. 41. Yüce Allah'ın ayetlerinde vurgulanan önemli kavramlardan biri hangisidir?

  A) Cehennem    B) Cennet    C) Bilme    D) Okumak    

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bilme ve düşünmek, İslam dininde önemlidir. 43. "Errahmânir-rahîm" ifadesinin anlamı nedir?

  A) Hesap gününün sahibi    B) Âlemlerin Rabbi        
  C) Rahman ve Rahîm         D) Gazaba uğramışlar      
                            

 44. Cevap: C Açıklama:

  "Errahmânir-rahîm", Rahman ve Rahîm anlamlarına gelen Yüce Allah'ın isimlerindendir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 Detayları

İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 Testini Çöz tıklayın. İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
  1. Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verir
  2. Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterir.
  3. İslam’da sevgi ve barışın önemini örnekleri ile açıklar
  4. Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir.
  5. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu kavrar.
  6. Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini irdeler.
  7. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder
 • AİLE VE DİN
  1. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemini kavrar.
  2. Aile içinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ailedeki sevgi, saygı ve yardımlaşmanın aile mutluluğundaki önemini kavrar
  4. Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar.
  5. Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini istediğinin farkında olur.
  6. İslam dininin aile hayatına ilişkin prensiplerini fark eder
  7. Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkilerini fark eder.
  8. Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olur.

Ayrıca İlkokul 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem sonu test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Çevre temizliğine teşvik etmek

Çevre kirliliğine yol açan davranışları tanımak

Çevre temizliğinin dini önemini anlamak

Geri dönüşümün önemini kavramak

Kâbe'nin yapım tarihi ve inşasından sorumlu kişiler hakkında bilgi edinmek.

Mekke'de bulunan önemli dinî mekânlar hakkında bilgi edinmek.

Peygamberimizin doğduğu dönemin inançlarını öğrenme

Peygamberimizin ailesini tanıma

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluğu hakkında bilgi edinmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile bağlarını öğrenmek.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kişiliği ve ahlakı hakkında bilgi sahibi olur.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gençlik dönemiyle ilgili bilgiler edinir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İslam'ı insanlara açıkça davet etme görevinin başlangıç zamanını öğrenmek

Hicretin önemini ve sonuçlarını öğrenmek

Hz. Muhammed'e olan sevgi ve saygıyı ifade etme yollarını öğrenmek

Hz. Muhammed'in ailesini tanımak

Saygılı davranışları öğrenme.

Ailevi değerleri anlama.

Komşuluk ilişkilerinin önemini kavrar.

Komşuluk ilişkilerinin unsurlarını belirler.

Yüce Allah'ın ayetlerinde yer alan temel kavramları tanır.

Fâtiha suresindeki Allah'ın isimlerinin anlamını öğrenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 19 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri