5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Sunu programları, metin, resim, grafik, video gibi görsel öğeleri kullanarak bir konuda bilgi aktarmak için kullanılan programlardır.
  (.....) Sunu programları, yalnızca bilgisayarlarda kullanılabilir.
  (.....) Sunu programları, yalnızca eğitim alanında kullanılır.
  (.....) Google Slaytlar, ücretsiz bir sunu programıdır.
  (.....) Microsoft PowerPoint, internet bağlantısı gerektirmez.
  (.....) LibreOffice Impress, açık kaynak kodlu bir sunu programıdır.
  (.....) Prezi, bir internet sitesi üzerinden kullanılan bir sunu programıdır.
  (.....) Canva, bir internet sitesi üzerinden kullanılan bir sunu programıdır.
  (.....) EBA Sunum, bir mobil uygulama olarak kullanılan bir sunu programıdır.
  (.....) Sunu programları, bir konudaki bilgileri etkili bir şekilde aktarmak için kullanılabilir.

 2. Cevap: D Y Y D D D D D D D Açıklama:

  Sunu programları, metin, resim, grafik, video gibi görsel öğeleri kullanarak bir konuda bilgi aktarmak için kullanılan programlardır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 3. Birbirine yakın mesafedeki bilgisayarların bilgi paylaşımı veya iletişimi için bağlanmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?

  A) Yerel Alan Ağı (LAN)       B) Metropol Alan Ağı (MAN)   
  C) Geniş Alan Ağı (WAN)       D) İnternet                  
                               

 4. Cevap: A Açıklama:

  Birbirine yakın mesafedeki bilgisayarların bilgi paylaşımı veya iletişimi için bağlanmasıyla oluşan yapıya Yerel Alan Ağı (LAN) adı verilir. 5. Bir şehri veya geniş bir mekânı kapsayan Yerel Alan Ağı (LAN)'ların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ türüne ne ad verilir?

  A) Yerel Alan Ağı (LAN)       B) Metropol Alan Ağı (MAN)   
  C) Geniş Alan Ağı (WAN)       D) İnternet                  
                               

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bir şehri veya geniş bir mekânı kapsayan Yerel Alan Ağı (LAN)'ların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ türüne Metropol Alan Ağı (MAN) adı verilir. 7. Birbirine çok uzak mesafedeki bilgisayar veya ağların bağlanmasıyla oluşan ağ türüne ne ad verilir?

  A) Yerel Alan Ağı (LAN)       B) Metropol Alan Ağı (MAN)   
  C) Geniş Alan Ağı (WAN)       D) İnternet                  
                               

 8. Cevap: C Açıklama:

  Birbirine çok uzak mesafedeki bilgisayar veya ağların bağlanmasıyla oluşan ağ türüne Geniş Alan Ağı (WAN) adı verilir. 9. Bir bilgisayarın ağ üzerindeki diğer cihazlarla veri alışverişini sağlayan iç donanım birimine ne ad verilir?

  A) Modem    B) Ağ kartı    C) Ağ kablosu    D) Kablosuz ağ    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bir bilgisayarın ağ üzerindeki diğer cihazlarla veri alışverişini sağlayan iç donanım birimine ağ kartı adı verilir. 11. Bilgisayar, modem, yazıcı gibi ağ üzerinde bulunan cihazları birbirine bağlayarak aralarında veri iletimi sağlayan kabloya ne ad verilir?

  A) Modem    B) Ağ kartı    C) Ağ kablosu    D) Kablosuz ağ    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bilgisayar, modem, yazıcı gibi ağ üzerinde bulunan cihazları birbirine bağlayarak aralarında veri iletimi sağlayan kabloya ağ kablosu adı verilir. 13. Bilgisayarların genel ağa bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak yerlerdeki bilgisayarlara bağlayan aygıta ne ad verilir?

  A) Modem    B) Ağ kartı    C) Ağ kablosu    D) Kablosuz ağ    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bilgisayarların genel ağa bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak yerlerdeki bilgisayarlara bağlayan aygıta modem adı verilir. 15. Veri iletimi için kabloların yerine sinyallerin kullanıldığı bağlantılara ne ad verilir?

  A) Modem    B) Ağ kartı    C) Ağ kablosu    D) Kablosuz ağ    

 16. Cevap: D Açıklama: 17. İletişimde kullanılan araçları nelerdir?

  A) Yazılı, sesli, görüntülü
  B) Yazılı, sesli, videolu
  C) Yazılı, sesli, görüntülü, elektronik
  D) Yazılı, sesli, görüntülü, sosyal medya

 18. Cevap: A Açıklama:

  İletişimde kullanılan araçlar, yazılı, sesli, görüntülü ve elektronik olmak üzere dört grupta toplanabilir. 19. Bir çizim ile bir fotoğraf arasındaki fark nedir?

  A) Çizimde çizgiler, fotoğrafta noktalar bulunur.
  B) Çizimde renkler, fotoğrafta gri tonlar bulunur.
  C) Çizimde boyut, fotoğrafta perspektif bulunur.
  D) Çizimde yaratıcılık, fotoğrafta gerçeklik bulunur.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Çizim, yaratıcılığın ön plana çıktığı bir sanattır. Fotoğraf ise gerçekliği yansıtan bir sanattır. 21. Bitmap ve vektör resimler arasındaki fark nedir?

  A) Bitmap resimler piksellerden, vektör resimler çizgilerden oluşur.
  B) Bitmap resimler büyütüldüğünde bozulur, vektör resimler bozulmaz.
  C) Bitmap resimler daha kalitelidir, vektör resimler daha az kalitelidir.
  D) Bitmap resimler daha hızlı yüklenir, vektör resimler daha yavaş yüklenir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bitmap resimler, piksel adı verilen noktalardan oluşur. Pikseller, büyütüldükçe birbirinden ayrılır ve resim bozulur. Vektör resimler ise çizgilerden oluşur. Bu nedenle büyütüldüklerinde bozulmazlar. 23. İnternette arama yaparken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir?

  A) Aranan kelimenin doğru yazılması
  B) Aranan kelimenin birden fazla anlamını dikkate alması
  C) Aranan kelimenin eş anlamlılarını dikkate alması
  D) Yukarıdakilerin hepsi

 24. Cevap: D Açıklama:

  İnternette arama yaparken dikkat etmemiz gereken kurallar şunlardır: * Aranan kelimenin doğru yazılması * Aranan kelimenin birden fazla anlamını dikkate alması * Aranan kelimenin eş anlamlılarını dikkate alması * Aranan kelimenin tam anlamını içerecek şekilde yazılması * Aranan kelimenin hangi türde bir içeriğe sahip olduğunu dikkate alması 25. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) nedir?

  A) Öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için oluşturulmuş bir çevrimiçi platformdur.
  B) Öğrencilerin araştırma yapabilmeleri için oluşturulmuş bir çevrimiçi platformdur.
  C) Öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için oluşturulmuş bir çevrimiçi platformdur.
  D) Öğrencilerin iletişim kurabilmeleri için oluşturulmuş bir çevrimiçi platformdur.

 26. Cevap: A Açıklama:

  EBA, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için oluşturulmuş bir çevrimiçi platformdur. 27. Google Çizimler uygulamasının avantajları nelerdir?

  A) Çevrimiçi olarak çizim oluşturabilir, çizimleri düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
  B) Çizimlerinizin üzerine metin ekleyebilirsiniz.
  C) Çizimlerinizin rengini ve boyutunu değiştirebilirsiniz.
  D) Çizimlerinizi farklı dosya formatlarında kaydedebilirsiniz.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Google Çizimler uygulamasının avantajları şunlardır: 29. Google Çizimler ile çizim yaparken hangi araç kullanılarak şekiller oluşturulabilir?

  A) Metin kutusu    B) Şekil aracı    
  C) Çizgi aracı     D) Dolgu aracı    
                    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Google Çizimler ile çizim yaparken şekil aracı kullanılarak şekiller oluşturulabilir. 31. Windows Paint ile çizim yaparken hangi araç kullanılarak metin yazılabilir?

  A) Metin aracı    B) Şekil aracı    C) Çizgi aracı    D) Dolgu aracı    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Windows Paint ile çizim yaparken metin aracı kullanılarak metin yazılabilir. 33. Google Çizimler ile çizim yaparken hangi araç kullanılarak resimler ekleyebilirsiniz?

  A) Metin kutusu          B) Şekil aracı          
  C) Çizgi aracı           D) Resim ekleme aracı   
                          

 34. Cevap: D Açıklama:

  Google Çizimler ile çizim yaparken resim ekleme aracı kullanılarak resimler eklenebilir. 35. Sunu hazırlama programlarında kullanılan temel bileşenlerden biri nedir?

  A) Slayt           B) Metin kutusu   
  C) Resim           D) Animasyon      
                    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sunu hazırlama programlarında temel bileşenlerden biri slayttır. Slaytlar, sunumun içeriğini oluşturan bölümlerdir. 37. Sunu hazırlama programlarında slaytların içeriğini düzenlemek için kullanılan araçlardan biri nedir?

  A) Metin kutusu              B) Resim                    
  C) Animasyon                 D) Biçimlendirme araçları   
                              

 38. Cevap: D Açıklama:

  Sunu hazırlama programlarında slaytların içeriğini düzenlemek için kullanılan araçlardan biri biçimlendirme araçlarıdır. Bu araçlar ile metnin yazı tipi, boyutu, rengi, konumu vb. özellikleri düzenlenebilir. 39. Sunu hazırlama programlarında slaytlara hareketli görüntüler eklemek için kullanılan araçlardan biri nedir?

  A) Metin kutusu              B) Resim                    
  C) Animasyon                 D) Biçimlendirme araçları   
                              

 40. Cevap: C Açıklama:

  Sunu hazırlama programlarında slaytlara hareketli görüntüler eklemek için kullanılan araçlardan biri animasyonlardır. Animasyonlar ile slayttaki öğelerin hareketleri ve geçişleri düzenlenebilir. 41. Sunu hazırlama programlarında slaytları diğer kullanıcılarla paylaşmak için kullanılan araçlardan biri nedir?

  A) Metin kutusu         B) Resim               
  C) Animasyon            D) Paylaşım araçları   
                         

 42. Cevap: D Açıklama:

  Sunu hazırlama programlarında slaytları diğer kullanıcılarla paylaşmak için kullanılan araçlardan biri paylaşım araçlarıdır. Bu araçlar ile slaytlar e-posta, bulut depolama gibi çeşitli yollarla paylaşılabilir. 43. Google Slaytlar, LibreOffice Impress ve Microsoft PowerPoint gibi sunu hazırlama programlarının ortak özelliği nedir?

  A) İnternet bağlantısı gerektirirler.
  B) Kullanımı ücretsizdir.
  C) Slaytlar oluşturmaya yararlar.
  D) Animasyon ekleme özelliğine sahiptirler.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Yukarıda verilen tüm sunu hazırlama programları slaytlar oluşturmaya yarar. 45. Sunu hazırlama programlarında metin kutusu aracını kullanarak aşağıdakilerden hangisini yapamayız?

  A) Slayta metin eklemek
  B) Metnin yazı tipini değiştirmek
  C) Metnin boyutunu değiştirmek
  D) Metnin rengini değiştirmek

 46. Cevap: D Açıklama:

  Sunu hazırlama programlarında metin kutusu aracını kullanarak metnin yazı tipi, boyutu ve konumu değiştirilebilir. Ancak metnin rengi değiştirilemez. 47. Sunu hazırlama programlarında animasyon aracını kullanarak aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz?

  A) Slayta metin eklemek
  B) Metnin yazı tipini değiştirmek
  C) Metnin boyutunu değiştirmek
  D) Slayttaki öğelerin hareketlerini ve geçişlerini düzenlemek

 48. Cevap: D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 Detayları

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK VE GÜVENLİK
  1. Dijital Vatandaşlık
  2. Etik Değerler
  3. Gizlilik ve Güvenlik

Ayrıca 5.sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi III. ve IV. ünite test soruları 1; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı olarak mebsianvlari.com tarafından hazırlanmıştır

Sunu programlarının temel işlevini açıklar.

5.3.1. Bilgisayar ağını tanımlar.

5.3.1. Bilgisayar ağını tanımlar.

5.3.1. Bilgisayar ağını tanımlar.

5.3.2. Bilgisayar ağında kullanılan temel donanım bileşenlerini tanımlar.

5.3.2. Bilgisayar ağında kullanılan temel donanım bileşenlerini tanımlar.

5.3.2. Bilgisayar ağında kullanılan temel donanım bileşenlerini tanımlar.

5.3.1. İletişim araçlarını tanır ve kullanır.

5.3.2. Çizim ve fotoğraf arasındaki farkı açıklar.

5.3.3. Bitmap ve vektör resimler arasındaki farkı açıklar.

5.3.4. İnternette arama yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar.

5.3.5. Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) tanır ve kullanır.

Çevrimiçi olarak

5.3.1.1. Bilgisayar ortamında basit şekiller oluşturabilir.

5.3.1.2. Bilgisayar ortamında basit metinler oluşturabilir.

5.3.1.3. Bilgisayar ortamında basit resimler ekleyebilir.

5.4.3.1. Sunu hazırlama programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.

5.4.3.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir.

5.4.3.3. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler.

5.4.3.4. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.

5.4.3.5. Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder.

5.4.3.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 25 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 167 kere doğru, 160 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri III. ve IV. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri