5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1

5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aritmetik operatörlerin hangisi toplama işlemini ifade eder?

  A) +    B) -    C) *    D) /    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Aritmetik operatörler arasında toplama işlemini ifade eden operatör "+" (artı) işaretinindir. 3. Mantıksal operatörlerin hangisi "ve" anlamına gelir?

  A) V    B) ^    C) -    D) <    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Mantıksal operatörler arasında "ve" anlamına gelen operatör "V" (ve) işaretinindir. 5. İşlem önceliğinde en önce hangi işlem yapılır?

  A) Toplama    B) Çıkarma    C) Bölme    D) Çarpma    

 6. Cevap: D Açıklama:

  İşlem önceliğinde en önce çarpma ve bölme işlemleri yapılır. 7. Mantıksal operatörlerden hangisi "VE" operatörünün zıt anlamını taşır?

  A) VEYA    B) DEĞİL    C) VE    D) EKLE    

 8. Cevap: B Açıklama:

  DEĞİL operatörü, bir ifadenin zıt anlamını ifade eder. Yani, bir ifadenin DEĞİL'i, o ifadenin doğru olmadığı anlamına gelir. Örneğin, "Ali'nin yaşı 10'dur" ifadesinin DEĞİL'i, "Ali'nin yaşı 10 değildir" anlamına gelir. 9. Aşağıdaki işlemlerden hangisi matematiksel bir operatör değildir?

  A) +    B) -    C) /    D) VE    

 10. Cevap: D Açıklama:

  VE operatörü bir mantıksal operatördür. Mantıksal operatörler, iki veya daha fazla ifadenin doğruluk değerlerini birleştirmek için kullanılır. Örneğin, "Ali 10 yaşındadır VE Ayşe 12 yaşındadır" ifadesinde VE operatörü, Ali'nin 10 yaşında olması ve Ayşe'nin 12 yaşında olması durumlarının birleştirildiğini gösterir. 11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir matematiksel işlem değildir?

  A) 3 + 4    B) 5 - 2    C) 6 / 2    D) 7 VE 8    

 12. Cevap: D Açıklama:

  7 VE 8 ifadesi bir mantıksal işlemdir. Mantıksal işlemler, iki veya daha fazla ifadenin doğruluk değerlerini birleştirmek için kullanılır. Örneğin, "7 VE 8" ifadesi, 7'nin doğru olması ve 8'in doğru olması durumlarının birleştirildiğini gösterir. 13. Veri, dünyanın gerçekleridir. Aşağıdakilerden hangisi bir veridir?

  A) Boy    B) Bilgi    C) Düşünce    D) Duygu    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Boy, bir kişinin fiziksel özelliğidir ve ölçülebilir. Bilgi, öğrenilen şeyleri ifade eder. Düşünce, zihinde oluşan fikirlerdir. Duygu ise, bir kişinin hissettiği duygusal durumdur. 15. Aşağıdakilerden hangisi bir sabittir?

  A) Bir kekin pişirme süresi
  B) Bir kekin içindeki malzemeler
  C) Bir kekin şekli
  D) Bir kekin tadı

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bir kekin içindeki malzemeler, kekin yapımında kullanılan bileşenlerdir ve değişmezler. Bir kekin pişirme süresi, kekin türüne ve boyutuna göre değişebilir. Bir kekin şekli, kek kalıbına göre değişebilir. Bir kekin tadı, kullanılan malzemelere ve pişirme süresine göre değişebilir. 17. Aşağıdakilerden hangisi bir değişkendir?

  A) Bir diş doktorunun muayenehanesinin yeri
  B) Bir diş doktorunun muayenehanesinin boyutu
  C) Bir diş doktorunun muayenehanesindeki eşyalar
  D) Bir diş doktorunun muayenehanesindeki hastalar

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bir diş doktorunun muayenehanesindeki hastalar, zaman içinde değişebilir. Bir diş doktorunun muayenehanesinin yeri, boyutu ve eşyaları genellikle değişmez. 19. Bilgisayarlardaki sabit veriler ne olursa olsun değişmez ve ilk depolandıkları hâliyle kullanılmaya devam ederler. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlardaki sabit verilerden biridir?

  A) İşletim sistemi    B) Bellek            
  C) Depolama birimi    D) Yazıcı            
                       

 20. Cevap: A Açıklama:

  İşletim sistemi, bilgisayarın çalışması için gerekli olan temel yazılımdır ve bilgisayarın açılmasıyla birlikte çalışmaya başlar. İşletim sistemi, bilgisayarın donanım ve yazılımlarını yönetir ve kullanıcıların programları çalıştırmasını sağlar. 21. Aşağıdaki adımlardan hangisi problem çözme sürecinde yoktur?

  A) Soruyu dikkatlice okumak ve gerekli bilgileri belirlemek.
  B) Çözüm için farklı alternatifler üretmek.
  C) Sorunu basitlemek için uygun modellemeler yapmak.
  D) Sorunun çözümü için gerekli bilgileri toplamak ve bunları doğru şekilde kullanmak.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Problem çözme sürecinde gerekli bilgileri toplamak ve bunları doğru şekilde kullanmak adımlarından biri değildir. 23. Günlük yaşantıda karşılaştığımız problemlere çözüm bulmak için ne yapmamız gerekir?

  A) Sorunu anlamaya ve çözüm yollarını araştırmak.
  B) Sorunun çözümü için gerekli bilgileri toplamak ve bunları doğru şekilde kullanmak.
  C) Sorunları çözmek için farklı alternatifler üretmek.
  D) Tüm bunların hepsini yapmak.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Günlük yaşantıda karşılaştığımız problemlere çözüm bulmak için sorunu anlamaya ve çözüm yollarını araştırmak, sorunun çözümü için gerekli bilgileri toplamak ve bunları doğru şekilde kullanmak ve sorunları çözmek için farklı alternatifler üretmek adımlarını gerçekleştirebiliriz. 25. Balık kılçığı yöntemi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

  A) Problem çözme    B) Öykü yazma      
  C) Şiir yazma       D) Resim çizme     
                     

 26. Cevap: A Açıklama:

  Balık kılçığı yöntemi, bir problemi ayrıntılı bir şekilde analiz etmek ve çözüm yolları geliştirmek için kullanılan bir problem çözme yöntemidir. Bu yöntemde, problem balığın baş kısmına, problemi ortaya çıkaran nedenler ise gövdeye birleştirilmiş çizgiler üzerine yazılır. 27. Balık kılçığı yönteminde, ana nedenler ne şekilde gösterilir?

  A) Balığın başında          B) Balığın gövdesinde      
  C) Balığın kuyruğunda       D) Balığın yüzgeçlerinde   
                             

 28. Cevap: B Açıklama:

  Balık kılçığı yönteminde, ana nedenler balığın gövdesinde gösterilir. Ana nedenlerden kaynaklanan diğer nedenler ise balığın gövdesine birleştirilmiş çizgiler üzerinde gösterilir. 29. Bir problemi doğru bir şekilde çözebilmenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir plan yapma          B) Planı uygulama         
  C) Çözümü değerlendirme    D) Problemi anlama        
                            

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bir problemi doğru bir şekilde çözebilmenin ilk aşaması problemi anlamaktır. Probleme ilişkin verilenler ve istenilenler tespit edilerek problemi anlamak mümkün olur. 31. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir?

  A) Problemi anlama         B) Bir plan yapma         
  C) Planı uygulama          D) Çözümü değerlendirme   
                            

 32. Cevap: D Açıklama:

  Çözümü değerlendirme problem çözme adımlarından biri değildir. Çözümü değerlendirme, problemin çözümünden sonra yapılan bir işlemdir. 33. Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme tekniği değildir?

  A) Deneme yanılma yoluyla çözümü test etme
  B) Problemi daha basit parçalara ayırarak ilerleme
  C) Saldırı yöntemi
  D) Olası çözümleri içeren bir görsel harita ya da zihin haritası çıkarmak

 34. Cevap: C Açıklama:

  Saldırı yöntemi bir problem çözme tekniği değildir. Saldırı yöntemi, bir problemi çözmek için herhangi bir plan yapmadan, doğrudan çözmeye çalışmaktır. 35. Bir bilgisayarda çalışan algoritmalar, hangi temel adımlarla oluşturulur?

  A) Tanımlama, analiz, çözüm, uygulama
  B) Tanımlama, analiz, tasarım, uygulama
  C) Tasarım, analiz, çözüm, uygulama
  D) Analiz, tasarım, çözüm, uygulama

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bir bilgisayarda çalışan algoritmalar, tanımlama, analiz, tasarım ve uygulama adımları izlenerek oluşturulur. Tanımlama adımında, problemin ne olduğu belirlenir. Analiz adımında, problemin çözümü için gereken adımlar belirlenir. Tasarım adımında, algoritmanın yapısı belirlenir. Uygulama adımında, algoritma kodlanır ve çalıştırılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
  1. Araştırma
  2. Bilgisayar Ağları
  3. İletişim Teknolojileri ve İş Birliği

Ayrıca 5.sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

5.5.1.7. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.

5.5.1.8. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.

5.5.1.9. Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.

5.5.1.10. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.

5.5.1.11. Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.

5.5.1.10. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.

5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

Bilgisayarlardaki sabit ve değişken verileri ayırt edebilme.

Problem çözme sürecinde farklı alternatifler üretmenin ve çözüm için uygun modellemeler yapmanın önemini anlar.

Günlük yaşantıda karşılaştığımız problemlere çözüm bulmak için farklı alternatifler üretmenin ve çözüm için uygun modellemeler yapmanın önemini anlar.

5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.

5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.

5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.

5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.

5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.

Öğrenciler, bir algoritmanın oluşturulması için izlenmesi gereken adımları öğrenmiş olurlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Bilişim Teknolojiler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri